Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Over het Delphische Orakel

No description
by

Hester van den Elzen

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Over het Delphische Orakel

Jacob Geel -
Over het Delphische Orakel

Inhoud
P. 192: "Het Delphische Orakel was eene Dorische instelling, veel ouder dan regtstreekse of middelijke berigten reiken. Het was eene politieke instelling van raadgeving, en onafhankelijk van allerlei wichelaarskunsten: het deelde zijne raadgevingen duidelijk en zonder omslag mede. Het ontaardde reeds vroeg; en van het eerste tijdstip dier ontaarding af, begon het meer en meer te voorspellen, en zich met dubbelzinnige antwoorden te redden."
Opbouw
- Inleiding (159-163)
- Afkomst en aanleiding
- Wat voorafging
- Deel I (163-177)
- Vergelijking Doriërs en Ioniërs
- Ontstaan Orakel: stelling Geel
- Steunpunten hiervoor
- Deel II (177-181
- Stelling toetsen aan overleveringen
- Deel III (181-191)
- Vorm van orakelspreuken
- Politieke strekking
- Slot (192)

Essayistische kenmerken
- Reflecterende schrijver. P. 162: "Met deze inleiding, die een weinig subjectief is, wil ik de mogelijkheid niet ontkennen, dat anderen, in hun onderzoek omtrent het Delphische Orakel, der waarheid naderbij komen. Ik wilde slechts te kennen geven, dat
mijne
krachten nog niet voldoende zijn om de waarheid geheel te ontdekken."

- Onzekerheid. P. 161: "Dies diem docet."

- Articulatie van individualiteit. P. 181: "Ik zou hier eigenlijk aan het einde van mijn onderzoek zijn (...) indien ik niet in een kort overzigt der latere geschiedenis van zijn Orakel eenige ondersteuning voor het beweerde meende te zullen vinden."

- dubbelzinnig statuut/metaniveau
Stijl
- Afwijkend:
- serieuzere toon
- minder/geen ironie (p. 167: "Ik zal geen bewijzen aanvoeren (...) maar alleen de schoone plaats van Pindarus aanhalen, die te meer gewigt heeft, omdat de Dichter spreekt van Cyrene, eene volkplanting van Spartanen, en die zich beroemde tot den Dorischen stam te behooren.")
- samenvatting op het einde en tussendoor
- Hetzelfde:
- veel uitwijdingen
- ver op details ingaan
Inleiding en annotaties
Inleiding:
- verschil met andere essays aangehaald
- andere leesmethode nodig

Annotaties:
- Geel vooronderstelt veel kennis; daarom veel annotaties
- Over:
- uitleg termen
- vertalingen
- afkomst boeken en schrijvers
- Nog nodig: p. 172-173: "Stelt men, met Nitzsch, den laatsten commentator der
Odyssea
, die offerplegtigheid en twist op het Grieksche strand, nog vóór den togt, hoe onbegrijpelijk wordt het dan niet dat nergens in de geheele
Ilias
op zulk een gewigtig orakel toegespeeld wordt, dat de Dichter waarschijnlijk kende!"
Actualisering
- Verhouding geloof en waarden in de maatschappij: hoe staan moraal en wet tegenover elkaar?
- Verhouding bij het voorspellen tussen toekomst en heden: het weerbericht.
19e eeuwse essayistiek - Hester van den Elzen
166: "Die bevreemding zal moeten verminderen, wanneer men het waarschijnlijk kan maken, dat de oorsprong der Griekse 'manteia' niet in eene nieuwsgierigheid naar de toekomst lag."
1)
Ilias
en
Odyssee
2) Pausanias over 'manteia'
3) Plaats van Aeschylus: wichelarij en manteia
Themisteuei: orakelen of rechtspreken: "den God te verzoeken en de daad plegen, is één." (180)
Duidelijkheid?
- verandering taal
- uitleggers en bescherming
Verschil met eerdere essays:
- geen/minder ironie
- lezer niet direct toegesproken
- geen opvallende beeldspraak
- niet een denkproces dat niet tot een conclusie leidt
Full transcript