Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA NUTRICIÓ

No description
by

Fiona Selga

on 19 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA NUTRICIÓ

El proces digestiu en els animals LA NUTRICIÓ La funció de nutrició es elcojunt de processos mitjançamt els quals els éssers vius prenen substàncies de l'exterior i les transformen en matèria pròpia i energia. LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ TIPUS D'APARELLS CIRCULATORIS EN ELS ANIMALS Respiracio traqueal Tipus de respiració La fotosíntesis és el procés mitjançant el qual s’elaboren substàncies orgàniques riques en energia a partir de substàncies inorgàniques, utilitzant com a font d’ energia la llum del Sol. La fotosíntesis Vegetals són autòtrofs. Són capaços de d’elaborar. La seva pròpia matèria a partir de molècules inorgàniques del medi. LA NUTRICIÓ EN LES PLANTES ALIMENTACIÓ: prenen aliments.
ALIMENS: sustàncies que proporcionen matèria als èssers vius. Formats per substàncies senzilles, els NUTRIENS. Tipus de nutrició: Aparell circulatori obert: els vasos no formen un circuit tancat. Aparell circulatori tancat: la sang circula sempre per l'interior dels vasos. senzill: la sang passa una vegada pel cor en un recorregut complet. Doble: la sang passa dues vegades pel cor, L'EXCRECIÓ EN ELS ANIMALS Procés que permet recollir els productes de rebuig i expulsar-los al exterior. INSECTES: utilitzen els tubs de Malpighi. CRUSTACIS: utilitzen les glàndules verdes. VERTEBRATS: utilitzen els ronyons, també participen els pulmons, l'intestí, el fetge i les glàndules sudorípares. L'orina elaborada surt pels urèters, que desemboquen a la bufeta orinària, on s'emmagatzema, i surt a l'exterior per la uretra. Els rètils i els ocells, que beuen aigua salada, tenen unes estructures, les glàndules secretores de la sal, les quals eliminen l'excés de sal que aporten els aliments marins i l'aigua del mar. Joan Farrás
Sergi Giralt
Paula Hernández
Ignasi Prat
Fiona Selga Respiració pulmonar És característica d’artròpodes terrestres. Les tràquees fan que l’ oxigen arribi directament a totes les cèl•lules , on es fa l’ intercanvi de gasos, de manera que no cal disposar d’ un complex aparell circulatori. Es fa per mitjà de pulmons. La ventilació pulmonar es duu a terme en dos moviments diferents: la inspiració, entrada d’ aire als pulmons, i l’ expiració o sortida. Els ocells tenen sacs aeris que els permeten respirar a llocs amb poc oxigen. Els animals necessiten aliment , eleborat per altres organismesl que transformen per obtenir nutrients i utlitzar l energia que conte. El proces digestiu en els animals consta de 4 fases: Ingestió: presa d aliments a l exterior Digestió: Trensformació dels aliments en nutrients. le diestio pot ser de dos tipus. Intercel·lular que es du a terma a dintre la cel·lula Extrecel·lular : que es du a terma a fora les cel·lules Absorció: pas de nutrients de l aparell digestiu fins a la sang. Egestio:eliminament des de l aparell digestiu de tots els residus que no han esta digerits TIPUS D'APARELLS DIGESTIUS La cavitat gastrica es una mena de sac entapissat de cel·lules. El tub digestiu es un tub mes o menys llarg que comença a la boca i acaba a l'anus. AUTÒTROFS:
Fan la seva pròpia matèria.
Segons la fons d'energia que utilitzen, són:
-FOTOSINTÈTICS: utilitzen la llum del sol. Com: algues, plantes i bacteris fotosintètics.
-QUIMIOSINTÈTICS: utilitzenb la energia de alguner reaccions químiques. HETERÒTROFS:
La seva font són les biomolècules orgàniques dels altres éssers vius. S’alimenten d’altres organismes i les seves restes. L’energia l’obtenen de la degradació d’aquestes biomolècules. Segons els hàbits alimentaris poden ser: herbívors, carnívors, omnívors, filtradors, carronyaires,... PROCESSOS IMPLICATS EN LA NUTRICIÓ ANIMALS PLANTES Proces digestiu
Intercanvi de vasos
Metabolisme i respiració cèl·lular
Excreció Absorció
Transport
Evaportranspiració
Intercanvi de gasos
Fotosíntesi
Transport de substàncies
Metabolisme i respiració cèl·lular
Eliminació Tipus:
UNICEL•LULARS FOTOSINTÈTICS: prenen els nutrients del medi, a través de la membrana plasmàtica.
ALGUES I MOLSES: viuen en ambients humits, no tenen òrgans especialitzats en absorció i transport, ho fan a traves de la seva superfície.
PLANTESS SUPERIORS: desenvolupen òrgans especialitzats. Són: les ARRELS que absorbeixen aigua i minerals, la TIJA sosté las plantes i les FULLES son els òrgans encarregats de la fotosíntesi. ABSORCIÓ DE NUTRIENTS Pas dels nutrients del sòl fins a l’interior de l’arrel.
Aquest procés té lloc als PÈLS ABSORBENTS, ramificacions de les arrels.
SABA BRUTA: conjunt de nutrients inorgànics a absorbits per la planta. Serveix com a primera matèria per la fotosíntesi. TRANSPORT DE LA SABA La saba bruta penetra a l’interior, entra en uns vasos conductors, el XILEMA. Formats per files de cèllules mortes allargades i cilíndriques.
Els vasos de xilema recorren l’interior de la tija i transporten la saba a les fulles, on es fa la fotosíntesi.
L’ascens de la saba es degut a la capillaritat, transpiració de les fulles i la pressió de l’aigua a l’arrel. EL METABOLISME I LA RESPIRACIÓ CEL.LULAR EN LES PLANTES Animals senzills: no tenen aparell circulatori, perquè els nutrients i l’oxigen els arriben a totes les cèl·lules.
Resta: disposen d’una APARELL CIRCULATORI. Aquest duu els nutrients i l’oxigen a les cèl•lules i retira el diòxid de de carboni i els productes de rebuig. L'EXCRECIÓ EN LES PLANTES Consta de:
LIQUID DE TRANSPORT: format per aigua, proteïnes i diverses cèl•lules.
Vertebrats: sang.
Equinoderms: hidrolimfa.
Insectes: hemolimfa.
VASOS: conductes per on circula el líquid de transport.
En els vertebrats distingim:
-ARTÈRIES: la sang surt del cor.
-VENES: la sang torna al cor.
-CAPIL•LARS: amb parets molt fines que connecten les artèries i les venes. A través, és fa l’intercanvi de gasos, nutrients i residus amb les cèl•lules i el medi.COR: òrgan encarregat d’impulsar el líquid de transport pels vasos, amb moviments de contracció i dilatació. El proces digestiu d alguns invertevrats esponges per capturar l aliment fan corrents d aigua atraves de nombrosos porus els celenterats
captres les preses vives per mitja dels tentacles que tenen a la boca Els mul·lusculs tenen digestiò extrecel·lular interna Els artròpodes tene la digestio extrecel·lular que pot ser interna o externa El procés digestiu dels vertebrat els vertebrats presenten una digestio extrecel·lular interna, que te lloc a la sang del tu digestiu a RESPIRACIÓ EN ELS ANIMALS A l'interior de les cèl·lules els nutrients són degradats als mitocondris per mitja de la respiració cel·lular. L'oxigen prové del medi extern, al qual s'expulsa el diòxid de carboni, aquest intercanvi de gasos es fa a l'aparell respiratori. TIPUS DE RESPIRACIÓ EN ELS ANIMALS Quatre tipus de respiració: cutània, branquial, traqueal i pulmonar. RESPIRACIÓ CUTÀNIA L'intercanvi de gasos es fa a través de la superfície corporal. RESPIRACIÓ BRANQUIAL L'intercanvi de gasos es fa a través de brànquies.
Full transcript