Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderwijskunde 'Leren en Onderwijzen'

No description
by

heleen van deuzen

on 12 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderwijskunde 'Leren en Onderwijzen'

De wereld achter je les
• Ik weet en begrijp verschillende stromingen en kenmerken van het denken over leren.
• Ik ken en begrijp de drie sturingsprincipes, de psychologische basisbehoeften en dat zelfkennis belangrijk is bij zelfsturing.
• Ik ken de verschillende competenties van een leerkracht, persoonlijke kwaliteiten en het nut van reflectie.
• Ik weet met welke kenmerken van leerlingen ik rekening dien te houden bij het lesgeven.
• Ik ken de achtergrondaspecten van een basisschool en welk effect dit kan hebben op mijn lesgeven.
• Ik weet met welke aspecten ik rekening dien te houden bij het voorbereiden van een les.
• Ik weet en begrijp hoe belangrijk het is om de leerling aan de leerstof te laten relateren en welke rol de start van de les en de aandacht van de leerling hierin is.
• Ik ken de veel gebruikte instructievormen en het effect ervan.
• Ik heb kennis van zelf- en samenwerken, wat de voorwaarden en uitgangspunten zijn en welke vormen er zijn te onderscheiden.
• Ik heb kennis van de afronding van het leerproces.

Doelen en inhoud module
Aanwezigheid
Voorbereiding: voorafgaand huiswerkopdrachten maken (om deel te kunnen nemen aan de les)
Inleveren aan de start van de les bij de docent
Eigen doelen en vragen formuleren (5min)
Samen antwoorden zoeken (5min)
Verantwoording nemen voor eigen leerproces
Notities
Samenwerken

Verwachtingen
H1 & H2 Leren en Onderwijzen
Ik weet aan het einde van de les weet waar ik aan toe ben met betrekking tot deze module.
Ik weet wat het vak onderwijskunde inhoud.
Ik weet hoe ik een les het beste kan beginnen
College 1
Meerkeuzetoets (Leren en Onderwijzen) (60 vragen) Cesuur is 70%. Cijfer > 5.5 voor de studiepunten.
Leren en Onderwijzen: H 1t/m 5, theorie en 1 t/m 5 praktijk (heel het boek dus!).
In de tentamenweek van periode 1A

Opdracht:
Voldaan/ Niet voldaan. Moet voldaan zijn voor de studiepunten.
Volledigheid en netheid verslag
Tijdens de lessen
Toetsing
Onderwijskunde 'Leren en Onderwijzen'
Pabo 1 HHS Periode 1A
Studentenhandleiding
Wat verwacht je te leren?
Opdracht werkblad
Wat zijn jullie verwachtingen? (zie werkblad 1B)
Wat verwacht je van het onderwijs op de Pabo
Wat verwacht je van de docent (en)

Wat denk jij dat de Pabo van jou verwacht?


Leerkracht
Stel je voor:
Je moet lesgeven aan een klas die je niet kent. En je moet een rekenles geven. Welke informatie heb je nodig om een les te kunnen geven?
Voordat je begint...
Doelen college 1:


Onderwijskunde op de Pabo

Didactiek, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie op
micro, meso en macroniveau
Wat zijn de 4 kenmerken die belangrijk zijn om te weten voor je begint met lesgeven?
-
-
-
-
Opdracht: Maak een woordenweb
Rekenles
Wat

Wedstrijd overeenkomsten zoeken

Hoe

Maak subgroepen van twee, drie of vier deelnemers. Binnen iedere groep hebben de leden vijf minuten om zoveel mogelijk dingen te vinden die ze gemeen hebben, zoals één broer hebben,
van aardappels houden, faalangstig zijn, cursus Excel gedaan, goed op de competentie klantvriendelijkheid, enz.
Na afloop presenteert iedere groep hun resultaten aan de anderen. Winnaar is de groep die de meeste overeenkomsten gevonden heeft.

Lesgeven met Contact
Opdracht

Bekijk een methode les in groepen van 5.

Noteer bijzonderheden
Opdracht:
Differentiëren
Onthouden
Begrijpen
Toepassen
Boek: Leren en Onderwijzen
Theorie
Praktijk
Opbouw bijeenkomsten
Toetsing/ Pabowijzer
Blackboard
Toets 3-keuze:
Ontwikkelingspsychologie (24 vr)
Hoofdstuk 1, 2, 6, 7, 8
Leren en Onderwijzen (60 vr):
Theorie Hoofdstuk 1 t/m 5
Praktijk Hoofdstuk 1 t/m 3

Leerkachtsturing
Gedeelde sturing
Leerlingsturing
Aan het eind van deze periode kan je dus antwoord geven op deze punten.
Tip gebruik ze eventueel om je aantekeningen te ordenen.
Blz.3
Blz. 4
BOEK
Code op je rooster
Competenties
Verantwoording
Inhoud
Taken en opdrachten tijdens bijeenkomst
Literatuur (verplicht/ te raadplegen)
Thuisopdrachten voorafgaand aan de bijeenkomst
Taken/opdrachten na de bijeenkomst
Voorbereiden of uitwerken in de praktijk
toetsing

Zoek op in je boek
Full transcript