Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mavo 1 Oranje Nassau college

No description
by

Lisa Kroes

on 25 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mavo 1 Oranje Nassau college

Mavo 1 Oranje Nassau college
1. Tijd van de jagers en boeren
2. Tijd van de Grieken en Romeinen
De oude Grieken
Leven van de natuur
2.1 Tijd van de Grieken en Romeinen
Imperium Romanum
4. Tijd van Monniken en Ridders
Vechten, werken, bidden
4. Tijd van steden en staten
Steden en burgers
5. Tijd van ontdekkers en hervormers
Een nieuwe tijd
Welkom bij geschiedenis!
Kennis maken
-------------------

Mevrouw L. Kroes
mailadres: lkroes@onc.nl

Les 1
Wat gaan we doen:
Kennismaken
Afspraken maken
Plattegrond maken
Boeken op de Ipad?
Hoe gaan we dit jaar te werk?
Opdracht ''wat is geschiedenis?''
Boeken op de Ipad?
Afspraken maken (prezi: regels in de klas)
Hoe gaan we dit jaar te werk?
Tijdvakken
Boek en werkboek
Prezi --> aantekeningen

''Wat is geschiedenis?''
klassikaal
Waar denk je aan bij geschiedenis?
Waarom denk je dat geschiedenis belangrijk is?
Zelfstandig
Schrijf in ongeveer 150 woorden een klein verhaal over jou eigen geschiedenis.
! Denk onder andere aan de volgorde, belangrijke personen, jaartallen (geboorte bijvoorbeeld) en belangrijke of leuke gebeurtenissen
--> Neem dit voor de volgende les mee!
Les 2 introductie
Wat gaan we doen vandaag?
Huiswerk ''je eigen geschiedenis''
Uitleg jaartelling
Opdracht jaartelling
Nabespreking
Huiswerk ''je eigen geschiedenis''
Bespreek je verhaal met je buurman
''Waar heb je opgelet?''
Inleveren
Uitleg jaartelling
Jaartallen leren????
Jaartelling
Het tellen van de tijd (in jaren)
Verschillende jaartellingen
Christelijke jaartelling

Belangrijk:
100 jaar is een eeuw
v. Chr (voor Christus)
n. Chr (na Christus)


Opdracht Jaartelling
Maak opdracht 1 t/m 13
Eerste 5 minuten zelfstandig, daarna mag je overleggen met je buurman/vrouw
Bespreken antwoorden: volgende les!
Ben je klaar? Maak alvast het huiswerk?

''Bedenk dat jij in de tijd leefde van Jagers en verzamelaars''.. Hoe zou jou dagelijks leven als 12/13 jarige er dan uitzien?
Volgende week beginnen we met het onderwerp jagers en verzamelaars!.. Wat weet jij daar al vanaf?
Omschrijf dit in ongeveer 10 zinnen.
1.1 Opzoek na voedsel
Hoe leefde jagers en verzamelaars in de prehistorie?
Wat gaan we doen:
Huiswerk vraag bespreken met buurman/vrouw
Intro hoofdstuk
1.1 op zoek naar voedsel uitleg
Filmpje jagers en verzamelaars
Kahoot over uitleg en filmpje
Afsluiting
Huiswerk
''Bedenk dat jij in de tijd leefde van Jagers en verzamelaars''.. Hoe zou jou dagelijks leven als 12/13 jarige er dan uitzien?
Bespreek dit in 2 minuten kort met je buurman wat jij opgeschreven had.
Intro hoofdstuk
Hoofdstuk
Paragraaf
Lezen
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Waarom is dit onderwerp belangrijk?
1.1 Opzoek naar voedsel
Jagers en verzamelaars
Verspreiding vanuit Afrika
Leven van vis en vlees jacht en verzamelen van vruchten
Verdeling rollen man en vrouwen
Leven als nomaden
Rondtrekken in kleine groepen, achter het ''eten'' aan.
Weinig spullen
Grot tekeningen Lascaux
Historie en prehistorie
Belangrijke uitvinding
Het schrift 3000 v. Chr
Prehistorie periode voor het schrift
Historie periode na de uitvinding van het schrift
Kleitabletten
''Wat vindt jij een belangrijke uitvinding?''
Filmpje jagers en verzamelaars
Afsluiting
Hoe leefden jagers en verzamelaars?

Ben je nu tot andere inzichten gekomen?
Wat gaan we doen?
WB opdracht bespreken
Klassikale uitleg bronnen
Archeologie
Afsluiting
Kahoot wedstrijd!
Pak je Ipad erbij en ga naar Kahoot.it
Vul de game-pin in en vervolgens je naam.
''Waarom zouden jagers en verzamelaars deze grotschilderingen hebben gemaakt?''
Wat valt je op aan het klimaat?
Bronnen en archeologie...
Klassikale uitleg bronnen
Archeologie
''Welke vragen zou jij proberen te beantwoorden als archeoloog, om er achter te komen wat er gebeurd is''
Formuleer 3 vragen
''Wat zijn bronnen?''
Werkboek
6, 8, 9, 10 en 12 maken
1.2 Jagers werden boer
Wat gaan we doen

jagers worden boeren
Verder werken aan jaartelling
1.2 lezen
V. Chr.
N. Chr.
Jaartelling opdracht
Opdracht afmaken
Oefen volgende week
Volgende week donderdag bespreken
Vrijdag S.O.
Wat gaan we doen:
Oorzaak en gevolg opdracht
Herhaling vorige week
Klassikale uitleg
Dit is Alfons....
Oorzaak en gevolg
''Wat is er met Alfons gebeurd''?
Oorzaak: waardoor? --> ''doordat''
Gevolg: Het gene wat er gebeurde
Lees het verhaal nogmaals en schrijf met je buurman de 9 belangrijkste oorzaken op en wat de gevolgen waren. 10 minuten!
Bespreking opdracht jaartelling
Herhaling vorige week
Klassikale uitleg
''Wat weten we nog van vorige week?''
Eufraat / Tigris
10.000 v. Chr. klimaat wordt warmer en droger
Gevolg: .................
De Nijl
irrigatie landbouw: door kanaaltjes aan te leggen kunnen ze zelf het land bevloeien met water. Met behulp van een soort schep.
Overgang jagers-verzamelaars naar boeren
= landbouwrevolutie
revolutie betekend een snelle verandering
''Waarom is revolutie eigenlijk een verkeerd woord?''
Pre agrarische samenleving
landbouw samenleving
Voor landbouw samenleving
Meeste mensen zijn boer
Verbouwen, bv graan
Domesticeren (eigenschappen aanpassen) en houden van dieren
Hoe is landbouw ontstaan?
Wat waren de gevolgen van het ontstaan van landbouw?
Proeftoets cijfers, mail mij als je cijfer er niet staat! Ookal heb je een goed cijfer neem de stof even door voor donderdag!
1D
1C
antwoorden werkblad
Wat moet je leren?
Wat gaan we vandaag doen?
Wat weten we van de Grieken?
Filmpje
Lezen intro hoofdstuk en Griekse stad staten
WB
2.1 Griekse stad staten
Wat weten we nou van die Grieken?
Wat gaan we doen:

Wat weten we?
Leerdoelen
Lezen en klassikale uitleg 2.1
WB
Afsluiting
Wat weten we?

uitleggen waarom de Grieken kolonies hadden.
Je kan uitleggen wat stadstaten zijn
Je kan aan het einde van de les uitleggen waarom het Griekse bestuur belangrijk was voor ons, nu.
Leerdoelen
Kolonien buiten griekenland
weinig land voor landbouw
hongersnood
Demeter: godin landbouw
Opzoek naar beter leven: kolonieen
Contact moederland
Gevolg kolonieen
handel, verspreiding Griekse cultuur
Griekse stadstaten
Niet als Egypten één land
Eilanden structuur
Stadstaten: Athene en Sparta
Polis (Poleis)
Eigen bestuur:
Eigen wetten en gewoonte
Het bestuur van Athene
Democratie
''Het volk stemt over de wetten''
Was het een echte democratie??
Macht en honger
Adelijke familie die bestuurde
Aristocratie
Solon aan de macht: Uit een rijke familie

Niet altijd een democratie?
Het volk beslist
Kleisthenes wilde voorkomen dat 1 iemand te veel macht kreeg.
Wegstemmen wie te machtig werd
Osctracisme ''scherven recht''
meer dan de helft van de stemmen?
10 jaar verbannen
Staatsinrichting
Directe democratie:
samenleving stemt over een wet

Indirecte democratie:
Volk kiest iemand die in hun naam stemt over wetten


Stemmen : 18+ en een Nederlands paspoort hebben
Hebben wij een democratie?
WB
opdracht 4, 5, 7
Bekijk bron 5
2.2 Oorlogen om vrijheid en macht
Wat gaan we doen?
herhaling
Lesdoelen
Klassikale uitleg
Aanleiding, Sparta en Athene
Opdracht goden
Waarom hadden de Grieken kolonies?
Wat zijn stadstaten?
Waarom was het Griekse bestuur belangrijk voor ons, nu.
Herhaling
Bespreken van de volgende vragen:
Klassikale uitleg
Aanleiding
De belangrijkse oorzaak, wat iets tot gevolgen heeft.
Sparta en Athene grootste poleis in Griekenland.
Monarchie : twee koningen
Volksvergadering
5 eforen, controleerde iedereen
Bestuur Sparta
Hoe verschillde dit met Athene?
Spartaans leefwijzen
Een sterk leger was belangrijk. Daar begonnen ze al vroeg mee:
Gezonde kinderen mochten blijven
Als je 7 werd begon je training in een kazarne
Meisjes kregen deze training ook, ze moesten zorgen voor sterke krijgers later.
Athene en Sparta
Beide proberen zoveel mogelijk macht te krijgen in Griekeland. Er kwam oorlog tussen deze stadstaten: Peloponesische oorlog.
De Pelopnnesische oorlog
''De grootste oorlog die de Grieken ooit hebben gevoerd''
Ze hadden allemaal bondgenoten: Een afspraak dat je iemand helpt in tijden van oorlog.
Athene maakt misbruik van deze macht.
Sparta wilde ook wel de macht
2.3 Griekse goden en helden
De familie van de goden:
Huis van de goden:

Over goden werden verhalen vertelt (met een boodschap), dit noemen wij mythen
De goden hadden menselijke en onsterfelijke eigenschappen
Hoogste berg van Griekenland: Olympus
Tempels
Opdracht Griekse mythe
Je gaat in groepjes van 5 (een van 6) werken.
Jullie kiezen een mythe die jullie leuk vinden. Hier gaan jullie wat over vertellen, maar wees creatief!: film, toneelstuk. Een presentatie mag ook maar let op dat het niet te saai wordt!
Aan einde van het verhaal moet je kunnen uitleggen wat de betekenis is van het verhaal.
haha...
Les m1c
3.1 Van stadstaat tot wereldrijk.

Wat gaan we doen:
Herhaling
Lezen van Republiek tot keizerrijk
Uitleg Julius Caesar en Caesar Augustus
WB opdrachten
Afsluiting
Herhaling
Lezen 3.1
Van republiek naar keizerrijk
De Grieken als voorbeeld
Van republiek naar keizerrijk
Legerleider van Rome
Veroverde veel gebied: Gallie
Werd in een crisis aangesteld als dictator
Kreeg te veel macht
Vermoord door Senatoren
Burgeroorlog, een oorlog tussen bevolkingsgroepen in hetzelfde land.
Octavianus
Caesar Augustus
Augustus = Verhevene
Hij regeerde alleen, maar liet zich geen koning noemen. Ze gaven hem de titel: 'imperator'.
Later werd hij keizer genoemd.
Hij maakte een einde aan de burger oorlog. Eindelijk was er geen oorlog: Pax Romana (de romeinse vrede).
Grieken als voorbeeld
Grieken hadden eerst delen van Italie als kolonie.
Toen Romeinen Griekenland veroverden namen ze veel van hun cultuur over.
''Wat verstaan we onder cultuur?'' Schrijf dit op in je schrift!
3.2 Langs de Limes
Wat gaan we doen:
Klassikale uitleg : schrijven!
3.2 WB
Afsluiting
Een groot rijk
Natuurlijke grenzen in het Romeinse rijk.
Limes: versterkte noordgrens van het Romeinse rijk, door forten en legerplaatsen.
Romeinen in Nederland
Germania Inferior : Ons Nederland

Germanen
Gallië : Limburg, België en Frankrijk
Galliërs
Hoe dachten Romeinen en Germanen over elkaar?
Germanen waren barbaren, volgens de Romeinen: ze waren wild en niet opgevoed. Maar het waren wel krijgers!
Germanen vonden de Romeinse cultuur bijzonder en namen deze over (= Romanisering)
Romanisering
Zoek voorbeelden op!
Germaanse stammen
Fort: Castellum
Friezen, Tubanten en Bataven.
De Bataafse opstand
Wat als je een provincie was van de Romeinen:
Grond afstaan of belasting betalen
Soldaten leveren aan Romeins leger
Weinig opstanden in het begin:
- Nieuwe handige uitvindingen van de Romeinen
- Mochten gewoonten en eigen goden behouden
.... toch in 69 v. Chr.
Julius Civilis
WB opdrachten:
1, 4, 7 en 8 van 3.2
3.3 Brood en spelen
Wat gaan we vandaag doen?
Inleiding
Lezen
WB (huiswerkcontrole)
Afsluiting
Inleiding
Wat heb jij als bezit??
Hoe leefden mensen in de stad Rome?
Verschillende ''bevolkingsgroepen''
Veel verschil tussen arm en rijk
grond, groot grondbezitters
Het Romeinse rijk was een agrarisch-stedelijke samenleving
Les herhaling: S.O. 3.1 en 3.2
Wat ga we doen:
Stil zelfstandigwerken
Wat moet je leren?
Kahoot
Opdrachten werkboek af:
1, 4, 7 en 8 van 3.2
Wat moet je kennen/kunnen:
Je kan de begrippen uitleggen en plaatsen binnen de geschiedenis
Je kan uitleggen hoe groot het imperium is
Je kan uitleggen wie de republiek bestuurde
Je kan uitleggen hoe de republiek een keizerrijk werd
Je kan uitleggen hoe de Germanen leefden en hoe zij werden beïnvloed door de Romeinen

Let op! lees staatsinrichting door!
Hoe komt het dat wij zo veel over het dagelijks leven in Rome weten??
3.4 Het christendom
Wat gaan we doen:
Herhaling
Klassikale uitleg
Opdrachten
Afsluiting
3.5 Het einde van het Romeinse Rijk
Verspreiding christendom
''Waarom gingen mensen over op het christendom?''
Christendom wordt staatsgodsdienst
Theodosius:
Maakt het christendom tot staatsgoddienst.
Constantijn:
Eerste Romeinse keizer die christen wordt.
Opdacht maken werkboek:
7, 8, 10 en 12
Wat gaan we vandaag doen?

Herhaling 3.4
Uitleg 3.5
Werkboek
Afsluiting
Herhaling 3.5
Het Christendom
Maak een korte mindmap over alles wat je weet over het Christendom, in de tijd van de Romeinen.
Opdrachten werkboek:
7, 8, 10 en 12
Uitleg 3.5
Oost
West
Rome
Constantinopel
Verdeling van het Romeinse rijk
Waarom??
Einde West-Romeinse rijk in 476
Begin middeleeuwen
Werkboek
2,3,4, 7
Herhaling
Bespreken wb


Beantwoord de volgende vraag in je schrift
1. Hoe is het Christendom ontstaan?
2. Waardoor werd het een belangrijke godsdienst?
3. Wat hebben de volgende mensen voor het Christendom gedaan: Constantijn de Grote / Theodosius
In het West-Romeinse rijk bleef het onrustig: machtstrijd.
De grote volksverhuizingen.
Hoe klinkt de term middeleeuwen??
De vandalen in Rome
Is het bestaan van de Romeinen voor niks geweest?
Wat gaan we vandaag doen:
Herhaling
Afmaken wb opdrachten
Bespreken wb opdrachten
Afsluiting
Leg uit hoe er een einde kwam aan het Romeinse Rijk
Herhaling
WB
Afmaken: 2, 3, 4 en 7

+ bespreken
Afsluiting
Deze doelen kunnen je helpen met het leren:
Kahoot!
- Je kan de begrippen van H3 herkennen, uitleggen en in de tijd plaatsen.
- Je kan uitleggen hoe het imperium romanum is gegroeid en je kan hierbij vertellen welke landen huidige landen dit zijn.
- Je kan vertellen wie Julius Caesar was.
- Je kan uitleggen hoe de Romeinse samenleving er uitzag.
- Je kan aangeven wat een feit is en wat een mening is.
- Je kan het verschil uitleggen tussen het Jodendom en het christendom
- Je kan uitleggen waarom het christendom een aantrekkelijk geloof was voor mensen.
- Je kan uitleggen hoe het kwam dat het Romeinse rijk uiteen viel.

Je leert H3: de lees tekst van alle paragrafen! Ook de groene tekst vakken.
Herhaling voor de toets
Wat gaan we doen:
Expert opdracht
Vragen stellen voor de toets
Wat moet je kennen en kunnen
Afsluiting
Expert methode
M1D
Maak groepjes van 2 x 6
3 x 5
Regels
1) Er wordt op een zachte manier overleg gepleegd.
2) Je bent serieus bezig met de opdracht.

M1C
Maak groepjes van 5 x 5
Regels
1) Er wordt op een zachte manier overleg gepleegd.
2) Je bent serieus bezig met de opdracht.
Zijn er nog vragen met betrekking tot de toets van morgen???
- Je kan de begrippen van H3 herkennen, uitleggen en in de tijd plaatsen.
- Je kan uitleggen hoe het imperium romanum is gegroeid en je kan hierbij vertellen welke landen huidige landen dit zijn.
- Je kan vertellen wie Julius Caesar was.
- Je kan uitleggen hoe de Romeinse samenleving er uitzag.
- Je kan aangeven wat een feit is en wat een mening is.
- Je kan het verschil uitleggen tussen het Jodendom en het christendom
- Je kan uitleggen waarom het christendom een aantrekkelijk geloof was voor mensen.
- Je kan uitleggen hoe het kwam dat het Romeinse rijk uiteen viel.
Wat moet je kennen en kunnen?
Deze vragen kunnen je helpen bij het leren!
Tijdvakken toets
Wat gaan we doen?
Uitleg tijdvakken
Opdrachten tijdvakken
Afsluiting
11 februari 2016 SO tijdvakken
Uitleg tijdvakken
- Waarom?
- van 5 tijdvakken naar 10 tijdvakken.
Lezen opdrachten blad!
Werken aan opdrachten blad
Alle opdrachten
Eerste 5 minuten zelfstandig!
Tot 10 minuten voor het einde van de les.
Afsluiting
Zijn er nog vragen?
Werkblad is morgen af!
Kahoot
Wat gaan we doen?
Bespreken opdrachten blad
5 minuten in stilte leren
Tijdvakken memorie
Volgende week 11 februari S.O. tijdvakken
Introductie tijd van de monniken en ridders (500 - 1000)
Wat gaan we doen?

Wat weet je van het onderwerp
Lezen vechten, werken en bidden
Opdrachten
Afsluiting
Wat weet je al van het onderwerp
1) Bedenk wat je van het onderwerp weet en schrijf dit in je schrift
2) Wissel je antwoorden uit met je buurman
3) Klassikaal bespreken
Lezen
blz 62 /63
Opdrachten
3, 4 en 7 maken blz 84 / 85
Afsluiting
4.1 De koning en zijn leenmannen
Wat gaan we doen?
Werkboek opdrachten intro?
Zoek opdracht
Lezen
Filmpje
WB opdrachten
Afsluiting
Lezen 4.1 blz 64
Hoe werd het Frankische rijk bestuurd?
Zoek opdracht
Zoek in twee tallen op wie Karel de Grote was.
Maak hiervan in steek woorden een kleine mind-map
Hiervoor krijg je 10 minuten
4.2 Boeren en ridders
Wat gaan we doen?
Herhaling
Lezen
Stukje film
Afsluiting
Herhaling: denken, delen uitwisselen
Leenstelsel
Zoek op wat dit ook alweer was en schrijf dit op in je schrift. Tijd +/- 5 minuten
Lezen
blz. 66 en 67 in het handboek
Klassikale uitleg
Op het domein
Het drieslag stelsel
De horigen beschermen
Stukje film
Afsluiting
Wat gaan we doen?
Klassikale uitleg
Opdrachten
Afsluiting
Rechten & plichten
Vroonland: Land van de heer
horigen moesten hier op werken
Landbouwopbrengsten gaan naar de heer

Hoeveland: Land geleend van de heer door horigen
Hier verbouwde ze bv graan waarvan een gedeelte naar de heer moest.
Horige
Horige en de heer
= een boer die bij het domein
Niet vrij

Betaald pacht:
Herendiensten
!
Ridders en kastelen
Van verstevigde hoeve naar een kasteel
Werd geholpen door ridders (strijders met een paard).
Op het land van de heer wonen
De heer:
Heer: bied woonplaats en wapens
Ridders: bescherming
Manier van landbouw:
Om de drie jaar een stuk akker braak ligt
De grond werd hierdoor weer vruchtbaar en hierdoor werd de oogst groter.
Opdrachten
Teken opdracht Domein 0,5 erbij op je S.O.
blz 89 opdracht 1, 3, 6, 7, 8 en 10
Maak een begin aan de volgende opdrachten:
vanaf blz 89: 1, 3, 6, 7, 8 en 10
Volgende donderdag week inleveren! Volgende week vrijdag S.O.
Afsluiting
Hoe organiseerde en beschermde een leenman zijn gebied?
4.3 De kerk en de geestelijken
Wat gaan we doen?
Herhaling
Wat moet je weten?
Klassikaal verhaal + uitleg
Controle
Werkboek opdrachten
Afsluiting
Herhaling
Wat moet je weten?
''Aan het einde van de les moet je de volgenden vragen kunnen beantwoorden''
Klassikale uitleg
Afsluitende les voor het S.O.
Wat gaan we doen?
Herhaling
Huiswerk controle
Afsluitende leeropdracht
Herhaling
Huiswerk controle + bespreken werkboek vragen.
4.2: 1,3, 6,8 en 10
Afsluitende leeropdracht
Wat gaan we doen?
S.O. 4.1 en 4.2
Klaar met het S.O? Log uit en lees 4.3 door!
Bespreken toets
Leg uit hoe een domein eruit zag
Wat was het hofstelsel?
Wat was het drieslag stelsel?
Wat heb je nodig?
Kaartjes - Potloden - Klasgenoot

Wat ga je doen?
Je neemt een begrip uit de leer tekst deze teken je zonder het gebruik van letters. Als je klaar bent wissel je deze uit met je partner en deze moet raden om welk begrip het gaat.

Hoelang?
Tot het 3 minuten tot het einde van de les

Regels
Praat zachtjes - Je doet wat er van je gevraagd wordt.

Begrippen oefenen
Maak kort een mind map in je schrift over wat je tot nu toe weet over de middeleeuwen.
Als het wordt aangeven mag je deze bespreken met je buur.
Denken, delen en uitwisselen
Je kan uitleggen hoe het Christendom verspreid werd in Europa
Je kan een omschrijving geven van het leven in een klooster
Je kan bedenken waarom het Christendom zo belangrijk werd voor de mensen in de middeleeuwen.
Gods hulp
Paleizen en kloosters
Leven in het klooster
http://www.schooltv.nl/video/kloosters-in-de-middeleeuwen-het-leven-in-een-klooster/
Bonifatius en de Friezen
Controle
Snap je nu waar het over gaat?
Opdracht uit het werkboek
Leg uit hoe het Christendom verspreid werd in Europa
Geef een omschrijving van hoe het leven eruit zag in een klooster
Bedenk wat de geestelijke en de kerk betekende voor de samenleving
Waarom ??
Middeleeuws leven was zwaar;
Weinig kennis en veel geweld
Leven na de dood, in de hemel
Geestelijke (mensen die in dienst zijn van de kerk) konden deze mensen helpen.
Bijvoorbeeld verhalen uitleggen
- Paus: leider van de kerk


- Bisschop : priester van een bepaald gebied

-Monnik/Non: wonen in een klooster

Hoge geestelijke
Lage geestelijke
Vroom leven = goed en gelovig leven
Missionaris: verspreid het christendom
Wat gaan we doen?
- Herhaling filmpje klooster
- Klassikale uitleg
- Heb je de stof begrepen?
- Afsluiting
2,3,5, 6 en 8
Huiswerk voor volgende week!
Afsluiting
Drie standen
1. Geestelijke


2. Adel
(bv) koning/
Ridders

3. Boeren

Alles wat met het geloof te maken hadBestuurde het land, zorgde voor rechtspraak en verdedigde het landZorgen voor voedsel
De middeleeuwse samenleving was verdeelt in drie groepen:
Taak:
4.4 De Islam
Wat gaan we doen?
Wat moet je weten?
Filmpje
Klassikale uitleg
Afsluiting
Hoe ontstond de islam?
Hoe heeft deze nieuwe godsdienst zich verspreid?
Welke overeenkomsten en verschillen kun je tussen het christendom en de islam benoemen?
Wat moet je weten?
Filmpje
http://www.schooltv.nl/video/wereldgodsdiensten-joden-christendom-en-islam/#q=islam
Klassikale uitleg
Een heiligdom van Mekka
Een nieuwe godsdienst: de islam
Mohammed kreeg een visioen
622 sloeg hij op de vlucht van Mekka naar Medina
Hij verspreid het woord van Allah als profeet
Ontstaan Islam
Droombeeld, met boodschap.
Het Arabische Rijk
Mohammed stierf in 632
Opvolgers veroveren steeds meer land: Arabisch rijk
Kaliefen
Leider van het Arabisch Rijk of een deel daarvan.
Arabische bloei tussen 700 en 1600
Arabieren hadden veel kennis:
Geneeskunde
Wiskunde
Aardrijkskunde
Werkboek opdrachten
2, 5, 7 en 12
Havo: 13
4.4 vanaf blz 95
Voorbereiding Rep. 4.1 t/m 4.4
Wat gaan we doen?
Bespreken werkboek
Leerdoelen bekijken
Vragen?
Werkboek bespreken
De volgende vragen uit het werkboek gaan we klassikaal bespreken:
Leerdoelen voor H4
- Je moet de begrippen kunnen uitleggen en begrijpen die horen bij 4.1, 4.2 4.3 en 4.4
- Je moet kunnen uitleggen wie Karel de Grote was
- Je moet kunnen uitleggen hoe Karel de Grote zijn rijk bestuurde aan de hand van het leenstelsel (kortom: leenstelsel uitleggen: welke rechten en plichten horen hierbij).
- Je moet het verschil tussen plichten en rechten weten.
- Je kan vertellen waardoor het Frankische rijk uiteindelijk uiteen viel.
- Je kan je inbeelden hoe het domein er vroeger uit zag
- Je moet het systeem van het hofstelsel kunnen uitleggen
- Je moet het systeem van het drieslagstelsel kunnen uitleggen
- Leg uit hoe het Christendom verspreid werd in Europa (Bonifatius moet je hierbij betrekken).
- Je kan een omschrijving van hoe het leven eruit zag in een klooster
- Je kan Bedenk wat de geestelijke en de kerk betekende voor de samenleving
- Je kan uitleggen hoe de islam ontstaan is.
- Je kan uitleggen hoe deze nieuwe godsdienst zich heeft verspreid.
- Welke overeenkomsten en verschillen kun je tussen het christendom en de islam benoemen?

Bekijk niet alleen deze leerdoelen, maar ook gewoon de rest van de tekst!!
Deze leerdoelen kunnen je helpen bij het leren van de lesstof.
Vragen ?
Zijn er nog vragen m.b.t. de toets van volgende week?
5.1 Werken in de stad
Wat gaan we doen?
Lezen steden en burgers
Leerdoelen
5.1 Opdracht werken in de stad
Afsluiting
Lezen: steden en burgers
Pak blz 82/83 erbij van je leesboek
Waar gaat het onderwerp over?
Waarom leren we dit onderwerp?
5.1 leerdoelen
- Waardoor ontstonden nieuwe steden en waarvan leefden mensen in de stad?
Hoe kwam het dat er meer handel kwam?
Hoe werd je lid van een Gilden en wat was het voordeel en nadeel hiervan?
Waarom werden Hanzen steden opgericht?
Hoe ziet een Gotische kerk eruit?
Waarom zou je in de middeleeuwen een aflaat kopen? (zou je dat nu ook nog doen?)
5.1 Opdracht werken in de stad
Afsluiting
Je schrijft in 100 woorden hoe jou leven was geweest in een middeleeuwse stad. Dit doe je aan de hand van de paragraaf.

Betrek in je antwoord de volgende begrippen:
Aflaat, gilde, gotiek en Hanze.
Wat gaan we doen?
Schrijf opdracht (herhaling)
Klassikale uitleg
Werkboek opdrachten
Afsluiting
Schrijfopdracht
Controle
Lezen
Klassikale uitleg
Meer handel
Door hoge landbouw opbrengst
Betere mest
Betere werktuigen
Paarden ipv Ossen
Wat over was werd verhandeld
Bouwen steden
Niet iedereen hoefde meer boer te zijn
bakkers, schoenmakers
Ze gingen samenwerken in een gilde (groepje waarin iedereen het zelfde beroep had)
Hoe sloot je je aan?
Wat waren de voor -en nadelen
Handelaren werken samen
Hanzen steden ;
Groep handelssteden die samenwerken
Werkboek
2, 3, 6, 7, 10 en 11
Samen een kerk bouwen
De gotiek
Aflaat
Afmaken werkboek:

5.1: 2, 3, 6, 7, 10 en 11
+bespreken
5.2 Baas boven baas
Leven in een middeleeuwse stad
Wat gaan we doen:
Herhaling
Les doelen
Verhaal Floris V
Lezen
Werkboek opdrachten
Afsluiting
Wat gaan we doen:
Herhaling
Klassikale uitleg
Werkboek opdrachten
Afsluiting
Herhaling
Blz 84/85 van je leesboek
Waardoor ontstonden nieuwe steden?
Waar leefden mensen van in de stad?
Zelf denken: Schrijf de antwoorden in je schrift (3 minuten)

Delen: Als het aangegeven wordt bespreek je je antwoord met je buurman (2 minuten)

Uitwisselen: Klassikaal bespreken
Les doelen
Floris V
Lezen
Pak blz 86/87 erbij van je leesboek
Hoge en lage edelen
Stadsrechten
Werkboek
vanaf blz 115 maken:
2,3, 4 en 5 (voor morgen)
Tot 5 minuten van het einde van de les ...
Afsluiting
Wat hebben we geleerd?
Vragen?
Voor morgen schrift bij hebben en werkboek opdrachten gemaakt hebben!
Herhaling
Klassikale uitleg
Het stadsbestuur
Hoe wordt een stad of dorp nu bestuurd?
Staatsinrichting
Werkboek (maken + bespreken)
Opdrachten: 7,8
Eerder klaar dan de rest?! Goed van je! Maak opdracht 10 als extra opdracht. Als je hiermee klaar bent mag je iets voor jezelf doen. Tot dat we het werkboek bespreken.
Afsluiting
Welke conflicten waren er tussen hoge en lage edelen?
Hoe werd een Middeleeuwse stad bestuurd?
Je kan aan het einde van deze paragraaf:

uitleggen welke conflicten er waren tussen hoge en lage edelen
Uitleggen hoe een middeleeuws stad werd bestuurd
Je kan uitleggen hoe een stad nu wordt bestuurd
Je kan uitleggen wie Floris V was
Wat als je iets had gestolen?
Rakkers = politie
De schout was hun leider en bracht de dief naar de schepenen
Schepenen waren rechters + besturen het land
De burgemeester was voorzitter van de schepenen
Uit welke stand zullen deze mensen komen?
Eens in de vier jaar stemmen 18+ wie de gemeenteraad wordt
--> maken plannen, stellen regels op en kiezen de wethouders
De burgemeester leidt de vergaderingen en neemt beslissingen
Wethouders zorgen ervoor dat plannen worden uitgevoerd
1. Hoe zorgen de boeren ervoor dat hun leven in de late middeleeuwen beter wordt? (noem er 2)
2. Wat zijn ambachtslieden?
3. Hoe was het gesteld met de hygiëne in de middeleeuwse steden? Noem 2 voorbeelden

Herhaling voor het SO
Wat gaan we doen?
Herhalen
Werkboek opdrachten
Wat moet je leren?
Kahoot
Afsluiting
Herhalen
Denken, delen en uitwisselen.
Zelf denken: Schrijf de antwoorden in je schrift (3 minuten)

Delen: Als het aangegeven wordt bespreek je je antwoord met je buurman (2 minuten)

Uitwisselen: Klassikaal bespreken
Welke conflicten waren er tussen hoge en lage edelen?
Hoe werd een Middeleeuwse stad bestuurd?
Werkboek opdrachten bespreken
+Controle
Werkboek 2 t/m 5, 7, 8 en 10
Blz 115
Wat moet je leren?
Je kan de begrippen die bij 5.1 en 5.2 horen uitleggen en herkennen
Je kan het verschil uitleggen tussen de vroege en late middeleeuwen
Je kan uitleggen hoe de handel toenam
Je kan uitleggen waar nieuwe steden ontstaan
Je kan uitleggen hoe je lig werd van een gilde
Je kan uitleggen wat de voordelen en nadelen zijn van een gilde
Je kan uitleggen hoe Brugge stadsrechten kregen
Je kan uitleggen hoe een stad bestuurd werd in de middeleeuwen
Je kan uitleggen hoe het bestuur van onze gemeente in elkaar steekt.
Kahoot!
Zijn er nog vragen???
Zie prezi jaar 2!
1. 501
2. 1101
3. 1600
4. 1900
5. 9e eeuw
6. 11e eeuw
7. 20e eeuw
8. 500 v. Chr.
9. 1100 v. Chr.
10. 1601 v. Chr.
11. 901 v. Chr.
12. 8e eeuw v. Chr.
13. 19e eeuw v. Chr.
14. 9 eeuw v. Chr.
15. 19 eeuw
1. 1800
2. 1000
3. 1950
4. B
5. 1500
6. 500
7. 1500
8 Tijd van steden en staten
9. Tijd van pruiken en revoluties
10. Tijd van Grieken en Romeinen
11. Tijd van steden en staten
12. Tijd van Grieken en Romeinen
13. Tijd van jagers en boeren
14. Tijd van Grieken en Romeinen
15. Tijd van televisie en computers
Full transcript