Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2017/2018 Oferta edukacyjna (wersja automatyczna pełna) Oferta na rok 2017/2018 III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Oferta edukacyjna na rok 2017/2018. Trzy sposoby przeglądania: sterowanie strzałką do kolejnego punktu prezentacji, odtwarzanie automatyczne - ustawienie zegara u dołu prezentacji na przejścia np. co 4 sek. lub tradycyjnie - myszką - do wewnątrz kół

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2017/2018 Oferta edukacyjna (wersja automatyczna pełna) Oferta na rok 2017/2018 III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Oferta edukacyjna na rok 2017/2018
III Liceum Ogólnokształcące
Uczniowie 3LO
nie tylko się uczą!!!
Na początku...
Obóz integracyjny nad morzem
Później...
Inne ważne wydarzenia
Przedstawienia
Nasze wyjazdy
O nas
Jakie mamy profile?
Rekrutacja
Kryteria
Terminy składania dokumentów
klasa politechniczna
klasa bezpieczeństwa publicznego
klasa dziennikarsko-prawnicza
Jak się uczymy?
Dołącz do najlepszych!
Gdzie jesteśmy?
Kilka ważnych informacji
Proponujemy rozwijanie wielu zainteresowań:
Nasze szkolne projekty
oraz osiągnięcia
Pokażemy Wam, gdzie mieści się szkoła, abyście mogli tu łatwo trafić.
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Matejki 5
87- 300 Brodnica
Tel. 0-56 49 878 51

http://www.3lo.brodnica.edu.pl
sekretzs1@o2.pl

przedmiot rozszerzony:
matematyka

drugi przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia
fizyka
geografia
chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
j. angielski
j. niemiecki
wos
informatyka
A - Profil politechniczny
(klasa matematyczno –fizyczna)

1. Ten profil rozwija zainteresowania i poszerza wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

2. Absolwenci tej klasy będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, takich jak: budownictwo, informatyka, ekonomia, zarządzanie, matematyka, mechatronika, automatyka i robotyka, finanse, rachunkowość, mechanika i budowa maszyn, telekomunikacja i geodezja.

przedmiot rozszerzony:
język polski

drugi przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia
fizyka
geografia
chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
j. angielski
j. niemiecki
wos
informatyka
B - Profil dziennikarsko-prawniczy
(klasa humanistyczna)

1. Ten profil polecamy uczniom, którzy interesują się naukami humanistycznymi i chcieliby rozwijać zainteresowania w tym kierunku.
2. Naukę można kontynuować na następujących kierunkach: prawo, administracja, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, politologia, stosunki międzynarodowe, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, archeologia, nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, ochrona dóbr kultury, polityka społeczna, praca socjalna, filozofia, bibliotekoznawstwo.
klasa biologiczno-chemiczna
przedmiot rozszerzony:
biologia

drugi przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia
fizyka
geografia
chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
j. angielski
j. niemiecki
wos
informatyka
C - Profil biologiczno-chemiczny
(klasa medyczno-ratownicza)

1. To propozycja dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi.
2. Oferta dotyczy uczniów, którzy w przyszłości myślą o podjęciu takich studiów, jak: medycyna, farmacja, biotechnologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, dietetyka, stomatologia, rehabilitacja, farmacja, kosmetologia, psychologia, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne, botanika, oceanografia, analityka medyczna, ale także konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
przedmiot rozszerzony:
język angielski

drugi przedmiot rozszerzony do wyboru:
historia
fizyka
geografia
chemia

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru:
j. niemiecki
wos
informatyka

dodatkowe zajęcia z edukacji dla
bezpieczeństwa i wychowania fizycznego
(tylko dla chętnych)
D- Profil bezpieczeństwa publicznego


1. Ten profil polecamy uczniom, którzy interesują się pracą w służbach mundurowych, chcieliby rozwijać sprawność fizyczną, dającą w perspektywie przygotowanie do egzaminów sprawnościowych powszechnie stosowanych w procesie rekrutacji na związane z tym kierunki.
2. Uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Agencji Ochrony, itp.
3. Szkoła umożliwi ukończenie kursu na prawo jazdy, kursu ratownictwa wodnego, kursu pierwszej pomocy czy kursu radioopeartora.
* psychologia * mechanika i elektronika
* ochrona środowiska * robotyka
* profilaktyka zdrowotna * warsztaty teatralne
* Business English * taniec współczesny
* warsztaty dziennikarskie * zajęcia rekreacyjno-turystyczne * dzieje regionu * kartografia * j. niemiecki zawodowy * laboratoria biologiczne * z ekonomią na "Ty" * grafika komputerowa i multimedia
* przygotowanie do egzaminów FCE i ZD

* Zajęcia zostaną zorganizowane, jeśli z osób chętnych będzie można utworzyć grupę.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje:

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego

2. Liczba punktów uzyskana za oceny z zajęć edukacyjnych znajdujących się na świadectwie ukończenia gimnazjum


3. Liczba punktów za inne osiągnięcia uczniów, np. olimpiady, konkursy przedmiotowe i tematyczne, osiągnięcia sportowe, wolontariat
Pod uwagę bierze się oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z następujących przedmiotów:

w klasie politechnicznej:
język polski, fizyka,
matematyka, język obcy

w klasie dziennikarsko-prawniczej:
język polski, historia,
matematyka, język obcy

w klasie biologiczno-chemicznej:
język polski, biologia,
matematyka, język obcy

w klasie bezpieczeństwa publicznego:
język polski, geografia,
matematyka, język obcy
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.
Podania należy składać w terminie

od ... do ... 2017 r.
do godz. 15.00

do ... 2017 r. należy dostarczyć

oryginał
(w przypadku ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru III LO)

lub kopię
(w przypadku wątpliwości dotyczącej wyboru szkoły)


świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do ... 2017 r. do godz. 12.00
ogłoszenie
list kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia do szkoły,
do ... 2017 r. do godz. 15.00
kandydaci umieszczeni na listach przyjętych są zobowiązani
złożyć oświadczenie potwierdzające
wolę
podjęcia nauki w szkole
wraz z
oryginałem
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do ... 2017 r. do godz. 12.00

ogłoszenie ostatecznej listy
przyjętych do szkoły
Szczegółowe kryteria rekrutacji oraz druk podania do szkoły znajdują się na stronie
internetowej szkoły
www.3lo.brodnica.edu.pl
Fitness na lekcjach
wychowania fizycznego
Baza dydaktyczna
Dwie sale audytoryjne są chlubą naszej szkoły.
To tu odbywa się wiele imprez szkolnych
Nowoczesne pracownie
i sale lekcyjne
Ładne otoczenie
Dołącz do najlepszych!
Obecnie III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy posiada
jedną z najlepiej wyposażonych
baz dydaktycznych na terenie miasta.
Uczniowie podejmujący naukę w naszej szkole mają do dyspozycji:
dwie sale audytoryjne z rzutnikami multimedialnymi i tablicą interaktywną,
wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny pracownie językowe,
pracownię biologiczno-chemiczną z tablicą interaktywną oraz bogatym zapleczem dydaktycznym,
pracownię fizyczną z rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną,
pracownię geograficzną z rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną
pracownię przedsiębiorczości z rzutnikiem multimedialnym i tablicą interaktywną
dwie pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz rzutniki multimedialne,
bibliotekę z centrum multimedialnym,
nowoczesne sale przedmiotowe z tablicami interaktywnymi.
Zajęcia dodatkowe na basenie – to fitness w wodzie
Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szafkę
Nowoczesna pracownia internetowa
Pracownia do aktywnego nauczania języków obcych
Sale lekcyjne
Pracownie naukowe
z najnowocześniejszym wyposażeniem
Biblioteka
wyposażone w rzutniki multimedialne
i najnowocześniejsze tablice interaktywne
biologiczno-chemiczna
Dołącz do najlepszych!
Osiągnięcia
Projekty
Osiągnięcia
Osiągnięcia
W roku szkolnym 2011/2012
W roku szkolnym 2010/2011
okręgowy etap Olimpiady z Przedsiębiorczości
okręgowy etap Literatury i Języka Polskiego
III i V miejsce w Powiatowym Konkursie "Mistrz Mapy"
laureat Olimpiady Geograficznej (etap wojewódzki)
Wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
laureaci unijnego konkursu projektowego "Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja" z profilu przyrodniczego, matematycznego oraz społeczno-obywatelskiego
I miejsce w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia
okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
wyróżnienie w IX Powiatowym Konkursie Ortograficznym
I i III miejsce w konkursie historycznym "Od niewoli do niepodległości"
I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
I miejsce w konkursie fotograficznym "Ocalone w obiektywie"
II miejsce w Powiatowych Zawodach Strzeleckich
II miejsce w Powiatowej Lidze Strzeleckiej
I miejsce w wojewódzkim turnieju szcyzpiornistów (po raz dziesiąty!)
II miejsce w powiatowych Zawodach Piłki Nożnej Orlik
I miejsca w biegach sztafetowych w XII zawodach lekkoatletycznych
I miejsce w pchnięciu kulą w XII zawodach lekkoatletycznych
Nasi laureaci Olimpiad Fizycznej i Ekologicznej na Gali Laureatów
finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
finalista Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki
I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym
I miejsce w Powiatowym Konkursie "Mistrz Mapy"
Laureat Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
I miejsce w powiatowym konkursie geograficzno-turystycznym "Fotomania"
etap rejonowy Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim
finaliści konkursu "Prawo - dodaj do znajomych"laureat rejonowego Konkursu Recytatorskiego
ćwierćfinał Mistrzostw Polski w piłce ręcznej chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w siatkówce chłopców i dziewcząt
półfinał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt
Projekty międzynarodowe
Szkoła Sukcesu
"Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja,
dzięki kompetencjom kluczowym"
W jakich bierzemy udział?
Nasze liceum brało udział w tym projekcie
od września 2009 r. do czerwca 2012.
Pierwszoklasista przystępując do programu, wybierał jedną ścieżkę edukacyjną: matematyczną, społeczno-obywatelską albo przyrodniczą
Program umożliwił bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (przez okres 3 lat), które zapewniały wszechstronny rozwój intelektualny
Ponadto każdy uczestnik brał udział w szkoleniu z zakresu technik skutecznego uczenia się, zapamiętywania i szybkiego czytania
Zajęcia były bezpłatne, a uczestnictwo w nich dobrowolne
Od września 2010 r. nasze liceum brało udział w projekcie: "Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obych i ICT
1. Projekt adresowany był do uczniów klas I w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
2. W ramach projektu funkcjonowały dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych:
I edycja - wrzesień 2010 - kwiecień 2013
II edycja - wrzesień 2011 - kwiecień 2014
3. W trakcie Szkolnych Kół Naukowych, odbywały się zajęcia z przedsiębiorczości i języka niemieckiego przy wykorzystaniu ICT
Nasi partnerzy
UKRAINA
DANIA
III LO
Od 2006 r. realizujemy program współpracy z ukraińską szkołą w Iwano-Frankowsku
Uczyliśmy się w ukraińskiej szkole, kiedy możemy poznajemy ich bogatą kulturę oraz zwiedzamy piękne okolice
Otrzęsiny
Święto Patrona
Następnie...
Mikołajki
Imprezy okolicznościowe
Wybory do Rady SU
Wydarzenia okolicznościowe
Wigilia
Inne
Mądre
Efektowne
Ponadczasowe
Najnowsze
Matura...
Multimedia
Drzwi Otwarte
2006
2004
2007
2009
Od wielu lat wystawiamy spektakle świąteczne dla mieszkańców miasta
Wysokiej klasy
2010
2011
Gdzie już byliśmy?
Na nartach, łyżwach i kuligu zimą
Na pokazach naukowych
i warsztatach
W Danii i na Ukrainie
W Armenii
Na wycieczkach krajowych
i zagranicznych
III LO
na kajakach latem i jesienią
Zdiar 2004
Murzasichle 2006
Biały Dunajec 2008
pokazy fizyczne UMK
warsztaty teatralne w Baju Pomorskim
wyjazd dla najlepszych uczniów
TVP2 - studio Panoramy, Warszawa
w górach polskich i słowackich
we Francji
w Niemczech
w Sejmie
w ramach wymiany młodzieży
Zapraszamy
2017 r.
Zapraszamy na naszą stronę
ciekawe spotkania, wykłady i zajęcia
Spotkanie z przedstawicielem MSZ podsumowujące Polską Prezydencję w UE
Dołącz do nas i zobacz, jak wspólnie spędzamy czas - w przyjemnej atmosferze
Anglojęzyczna parodia "Wywiadu z wampirem", Dzień Wiosny 2010
II miejsce w konkursie Małych Form Teatralnych w J. Angielskim, Bydgoszcz
Parodia "Ojca Chrzestnego", Dzień Wiosny 2011
Dzień Wiosny po europejsku
Fragmenty: Drzwi Otwarte 2012
fizyczna
2008
www.3lo.brodnica.edu.pl
Studniówka 2011
Studniówka 2013
Życie w III LO
"Przed sklepem jubilera", Wigilia 2012
Inne przykładowe produkcje III LO:
Dzień Kobiet
Różyczkowanie 2012
Różyczkowanie 2011
Wybory do SU, 2011
Od wielu lat utrzymujemy przyjacielskie kontakty ze szkołą w Brorup
Wspólnie zrealizowaliśmy już kilka projektów w poprzednich latach, m. in. projekt "Time Machine" oraz spotkań i zajęć poza projektami
W maju 2013, 2014 i 2015 przyjęliśmy naszych kolegów z Brorup; w tym roku ponownie będziemy gościć młodzież duńską, zaś grupa uczniów z naszej szkoły była z rewizytą w Danii w czerwcu 2015
2012
Różyczkowanie
Święto Niepodległości
Spektakl "Anna Wazówna"
"Ojciec Chrzestny"
"Wywiad z wampirem"
"Asterix i Obelixs"
Koncert papieski
Koncerty
Debaty z udziałem specjalistów z różnych dziedzin
Andrzejki
pokazy chemiczne UMK
geograficzna
Dzień Kobiet
Kulig 2013
Drzwi Otwarte 2013
Studniówka 2014
Różyczkowanie 2013
"W poszukiwaniu światła", Wigilia 2013
"Tolerancja" 2013
Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół, BDK
"Oblicza miłości - XXI wiek" 2014
Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół, BDK
Studniówka 2015
"Cicha Noc", Wigilia 2014
Różyczkowanie 2014
oraz wydarzeniach charytatywnych
Bokwa dla Oliwiera, 2014
Kuźnia Brodnickich Talentów
oraz na nasz profil Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/3lobrodnica
2014
2013
Maraton pisania listów
Amnesty International
Wystawy twórczości artystycznej
naszych uczniów
Nasz profil Facebook:
https://pl-pl.facebook.com/3lobrodnica
Uczestniczymy w ciekawych spotkaniach wyjazdowych
Pokaz z okazji Ogólnopolskich Zawodów w Piłkę Ręczną
OSiR, wrzesień 2014
W plenerze
Na miejskich obiektach sportowych
Z Ewa Chodakowską, studio fitness BeActive,Warszawa 2014
II Konwencja Fitness we Mszczonowie, 2014
Bokwa z międzynarodowym prezenterem Sheldon Christiaan
w roku szkolnym 2012/2013
* I miejsce w finale VII Powiatowego Konkursu Historyczno - Literackiego "Od niewoli do niepodległości"
* IV miejsce w finale VII Powiatowego Konkursu Historyczno - Literackiego "Od niewoli do niepodległości"
* 3 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Historycznej
* finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha w Toruniu
* finaliści konkursu organizowanego przez Politechnikę Gdańską ,,Wygraj indeks”
* finalista Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych
* finalista Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki
* II miejsce w kraju w projekcie edukacyjnym „Drugie życie elektrośmieci”
* etap rejonowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
* III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
* wyróżnienie w konkursie ,,Kangur Matematyczny”
* wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Ortograficznym
* wyróżnienie w konkursie projektu Szkoła Sukcesu – „ Obcojęzyczna wizytówka mojej szkoły ”
* I miejsce w II Powiatowym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych (j.angielski)
* publikacja artykułów w lokalnych mediach ( Ziemia Michałowska, Czas Brodnicy, portal www.powiatbrodnicki.pl)
* I – miejsce w finale Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców 2012/2013
* V miejsce w finale Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych
* III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
* II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych w Gdańsku
* III miejsce w półfinale wojewódzkim w piłkę ręczną ddziewcząt
w roku szkolnym 2013/2014
* I miejsce w finale VIII Powiatowego Konkursu Historyczno - Literackiego "Od niewoli do niepodległości"
* I miejsce w XI Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Brodnickiego
* I i III miejsce w Powiatowym Konkursie „Ocalić od zapomnienia” w kategorii literackiej
* II i III miejsce w Powiatowym Konkursie „Ocalić od zapomnienia” w kategorii prezentacja/film
* I miejsce w etapie rejonowym i V miejsce w etapie okręgowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego Stylu Życia PCK
* II miejsce w VII Powiatowym Konkursie Językowo – Informatycznym „Powiat Brodnicki – Moja Mała Ojczyzna”
* II miejsce w VI Wojewódzkim Konkursie im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ,,Oni tworzyli naszą historię”
* II miejsce w wojewódzkim finale XL Olimpiady Historycznej
* II miejsce w Konkursie Pięknego Czytania "Lektor 2014"
* laureat X Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu"
* I miejsce w III Powiatowym Konkursie Geograficzno-Turystycznym "Fotomania" w kategorii "Walor przyrodniczy"
* finalista XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej
* finalista XIV Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
* II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym im. Jana Adamczaka
* VII miejsce w województwie w Międzynarodowym Konkursie "Matematyka bez granic"
* I miejsce w konkursie projektu "Szkoła Sukcesu" na najlepszy plakat promujący projekt.
* II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
* III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego.
* III miejsce w powiatowym finale Mistrza Mapy
* etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
* etap okręgowy Olimpiady z Przedsiębiorczości
* etap wojewódzki Olimpiady Geograficznej
* etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
* wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny
* wyróżnienie na Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej
* Mistrzostwo Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koszykówkę Chłopców
* I miejsce w V Wojewódzkim Mitingu Lekkoatletycznym w Jabłonowie Pomorskim
* III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach
* I miejsce w finale Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców 2013/2014
Spotkania z parlamentarzystami RP
Konkurs naukowy
IGRZYSKA WIEDZY
To cykliczna impreza adresowana do naszych kolegów gimnazjalistów ze szkół powiatu, która umożliwia im sprawdzenie własnej wiedzy i umiejętności w przyjaznej atmosferze, w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy
i wydarzenia inicjowane przez SU
Studniówka
Połowinki
Bal kostiumowy
Po uroczystym polonezie, oprócz tradycyjnych atrakcji, korzystamy też z nowych rozwiązań, jak np. fotobudka...
Zawsze aktualne
Barwne
"Tolerancja"
Młodzieżowe wybory do Parlamentu RP i Europejskiego
Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ
"Oblicza miłości - XXI wiek"
Ponad dwa tysiące godzin zajęć, wycieczki, nauka języków obcych, ciekawe zajęcia z mechatroniki i przedmiotów ścisłych - to program unijny pod nazwą "Kuźnia Brodnickich Talentów" zrealizowany w naszej szkole od września 2014 r. To ogromny projekt, który objął ponad 2 tysiące godzin zajęć dodatkowych, adresowanych do licealistów. Korzystało z niego 90% uczniów naszego liceum.
Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zainteresowań uczniów. Propozycja zajęć była bardzo szeroka. Uczniowie dodatkowo uczyli się języków (angielskiego i niemieckiego), korzystali z zajęć z informatyki oraz mechatroniki, matematyki, fizyki, biologii, ekologii, chemii oraz z pedagogiki i psychologii.
Zajęcia teoretyczno-praktyczne, ćwiczenia i warsztaty uzupełniane były atrakcyjnymi wycieczkami. Między innymi 20 uczniów było w Centrum Nowoczesności w Toruniu; 40 brało udział w pokazach fizycznych na UMK, 20 historyków zainteresowanych archeologią wyjechało do Biskupina, a 30 humanistów i miłośników teatru uczestniczyło w spektaklu pt. "Mizantrop" w teatrze im. Wilama Horzycy. Każdy z tych wyjazdów finansowany był ze środków UE, więc był on dla uczniów całkowicie bezpłatny
Lekcja j, polskiego w przykładowej sali (nr 7)
i tradycyjne kremówki!
Mistrzynie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłkę Ręczną 2014/2015

Zajęcia rozwijające zainteresowania:
* praca na otrzymanym od szkoły tablecie
* wyjazdy na pokazy fizyczne
* udział w konkursach matematycznych
* wyjazdy na politechniki
* dodatkowe zajęcia z mechatroniki, robotyki i informatyki
Zajęcia rozwijające zainteresowania:
* warsztaty dziennikarskie
* wycieczka do TVP
* obserwacja rozpraw sądowych
* realizacja projektu "Młodzi głosują"
* spotkania z politykami
* udział w debatach
* udział w konkursach historycznych
II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w województwie - Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim "Drama Jamboree", Bydgoszcz 2010
Spektakl profilaktyczny
Projekt "Miasto Aniołów"
marzec 2015
Nie bój się wysokich lotów!
Z nami będziesz bezpieczny!
Trzynastego
Miejskie Manewry Patriotyczne
2015
Nowatorskie
"Królowa Śniegu", Wigilia 2015
Studniówka 2016
Wypromowaliśmy Zumbę i Bokwę
na naszym terenie!
W szkole
Zajęcia sportowe w ferie
Wykłady m. in. z zakresu profilaktyki zdrowia
Zajęcia specjalistyczne
Inne interesujące wydarzenia
Walentynki
Dzień Matematyki
Świąteczna Paczka dla Domu Dziecka
2016
15-krotni Mistrzowie Województwa w Piłkę Ręczną
2016
Jako społeczność Zespółu Szkół nr 1
Stypendia Burmistrza Miasta dla najlepszych
IV Igrzyska Wiedzy 2017
Studniówka 2017
Drzwi Otwarte 2015
Full transcript