Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cursus onderhoud gravelbanen

Kijk voor meer informatie op: www.kennisvansport.nl
by

Kennis van Sport

on 20 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cursus onderhoud gravelbanen

Cursus onderhoud Gravelbanen
Het ontstaan van waterplassen komt met name door oneffenheden
Hoe harder de baan hoe slechter de waterdoorlaatbaarheid. Oorzaak kan liggen in de samenstelling van het gravel, maar ook in het gebruik van de banen. In beide gevallen kunnen, met goed onderhoud, de problemen verholpen worden.
100% van het water moet vaak wegstromen door slechts 10% van het oppervlak.
De normen geven aan dat een baan na een 'normale' bui binnen 30 minuten bespeelbaar kan zijn en na een stortbui ook nog binnen een uur. Goed onderhoud is hierbij erg belangrijk om deze getallen te kunnen halen.


Lava is als een vergiet en kan een regenbui goed opvangen.
De oorzaak van waterproblemen wordt vaak gezocht in de drainage. Maar is dit wel terecht?
Maak het verschil. Hiervoor is de juiste kennis nodig. En die is nu voorhanden.
Verkort de wachtijd na een regenbui
Wij leren u het gravelonderhoud efficiënt en effectief uit te voeren.
Meer weten?
Bel met Iwan ter Huurne op 06 23 49 57 78
of kijk op www.kennisvansport.nl

Kennis van Sport verzorgt diverse trainingen voor verenigingen, groundsman en onderhoudsbedrijven.
Het draait om kennis
Verbeter het spelplezier
Een onregelmatige gravelbaan voert slecht water af maar veroorzaakt ook een onregelmatige balstuit.
Gravel is duurzaam
Gravelbanen hebben zich in de praktijk bewezen. Een gravelbaan kan met het juiste onderhoud een levensduur van 25 jaar bereiken. Dit is ruim 10 jaar langer dan algemeen wordt gedacht.
Gravel is één van de weinige baansoorten waarbij het mogelijk is het onderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen uit te voeren.
Lange levensduur
Duurzaam onderhoud
Tennisbaan vlak houden?
Kleine moeite, groot plezier.
Een vlakke tennisbaan heeft
een 'controleerbare' balstuit.
'Voorkom versnelde afschrijving'
'De speler wint qua spelplezier'
'Verkort de wachttijd na regen'
'U kunt meer tennisparken onderhouden in dezelfde tijd'
'Een zeer tevreden vereniging'
Verenigingen
Groundsman en Onderhoudsbedrijven
'Meer doen met minder vrijwilligers'
'Vergroot uw werkgenot'
De juiste kennis
Het voordeel?
Het resultaat?
'Een perfecte gravelbaan'
Tennissen? Doe je toch op gravel!
Naar aanleiding van het artikel in CentreCourt, maart 2011, “Het kan beter, sneller en goedkoper” heeft intussen een dertigtal verenigingen contact met ons opgenomen en apparatuur voor gemechaniseerd baanonderhoud aangeschaft. Het bleek ons dat er bij deze verenigingen behoefte is aan meer informatie hoe met de apparatuur te werken en de achtergronden waarom wij zo werken. Reden om een en ander op papier te zetten als leidraad en naslagwerk. Dit kan ook interessant zijn voor verenigingen die nadenken over hun exploitatiekosten, aan renovatie of aan vervanging van banen.
Al jarenlang wordt beweerd dat onderhoud van gravelbanen veel geld kost. In de brochure “Baansoorten in beeld” van de KNLTB staat duidelijk dat de kosten voor onderhoud van gravelbanen hoofdzakelijk uit loonkosten bestaan. Dat klopt, als je onderhoud pleegt zoals dat 50 jaar geleden gebeurde. Op de meeste parken gebeurt dat dan ook nog steeds zo. Materiaalkosten vallen best mee, maar de vele manuren die besteed worden aan het handmatig bespeelbaar maken en houden van de banen bepalen de kosten. En vaak, door ondeskundigheid van de groundsman, ontbreken van kennisoverdracht, gebrek aan inzicht, vaardigheid en ervaring gebeurt dat vaak zeer gebrekkig.
Mede hierdoor kwamen er de laatste jaren diverse nieuwe baansoorten op de markt die “minder of nauwelijks onderhoud vragen”. Hoeveel jaren die banen meegaan voor ze vervangen moeten worden en wat professioneel onderhoud kost is vaak nogal vaag, maar de tijd zal het leren. In ieder geval is het zinvol om de kosten voor onderhoud en vooral de afschrijving van de diverse baansoorten eens in beeld te brengen. Wij spelen het liefst op gravel en zijn, met kostenbesparing in ons achterhoofd, gaan nadenken over een andere aanpak van onderhoud.
Hoe kun je het onderhoud van gravelbanen goedkoper maken?De Losserse Tennisclub heeft een park met 10 gravelbanen en 1 kunstgras minibaan. Parkonderhoud, ook de grote voorjaarsbeurt, wordt bij ons door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers uitgevoerd o.l.v. onze groundsman. U snapt het al, steeds minder vrijwilligers en steeds meer werk voor onze groundsman. Nu hebben wij het geluk dat onze groundsman, Gerard Meijerink, zeer vindingrijk is en technisch heel goed onderlegd en ervaren. Hij heeft zijn ideeën over apparatuur voor baanonderhoud vorm gegeven, en zelf in de praktijk uitgetest en geperfectioneerd. Wij werken nu al enkele jaren met het door hem ontwikkelde gemechaniseerde onderhoudsysteem en de resultaten zijn verrassend. De gemiddelde tijd voor dagelijks onderhoud van 10 banen tijdens het speelseizoen bedraagt ± 6 manuren per week en de banen liggen er het hele seizoen perfect bij. (In de KNLTB-publicatie “Baansoorten in beeld” spreekt men over 25 manuren per week, bij handmatige bewerking van 10 banen). Problemen zoals plassen op de baan, gladheid van de toplaag bij nat weer, mosvorming, algengroei etc. zijn bij de Losserse T.C. niet meer te vergelijken met vroeger. Omdat wij en met ons vele tennissers, zweren bij gravel hebben we onze werkwijze en ervaringen op papier gezet en stellen dit graag ter beschikking van gravelfreaks. Puntsgewijs zullen we enkele onderwerpen behandelen en vertellen waarom wij het met onze apparatuur zo doen.
De door ons gebruikte apparatuur is betaalbaar, eenvoudig van constructie en voor iedereen makkelijk in gebruik.
We weten dat het onderhoud op veel parken best goed geregeld is, maar wellicht geeft onze aanpak stof tot nadenken of er iets te verbeteren valt en hoe het ook zou kunnen.
Onderhoud Gravelbanen
Uitgaande van een goede onderbouwdrainzandlaag, een functionerend drainagesysteem en een 10 cm. dikke lavalaag, wordt de bespeelbaarheid van de baan uiteindelijk bepaald door de toplaag van gemalen baksteen, “gravel”. Hoe gaan we om met die 2,5 cm dikke toplaag dat qua verdeling van korrelgrootte voldoet aan de eisen van de KNLTB?
Op iedere park is de ligging en gebruik van banen weer net even anders. Denk aan schaduw, bomen rond het park, kwaliteit van water voor beregening, intensiteit van baangebruik etc. Later in het tennisseizoen ontstaan bij regen vaak plassen op de baan, is het glad na een beetje regen, zijn er groene plekken, enz. Uiteindelijk wordt de bespeelbaarheid van een baan bepaald door de kwaliteit van de bovenste 2 á 3 mm gravel van de toplaag. Slijtage (verpulvering) van het gravel door het spelen, vuil dat uit de lucht komt, algen, bacteriën, rottende bladresten en mossen blijken bepalend voor de kwaliteit.
schoon gravel en dat ’s zomers de banen zo bewerkt worden dat de banen vlak blijven en algen en mossen geen kans krijgen zich te ontwikkelen.
Wij gaan van uit van een onderliggende gravellaag dat bestaat uit “schoon” gravel van de juiste samenstelling en niet uit een mengsel van schone met vervuilde / verpulverde gravel.
Per baan vervangen wij, tijdens de voorjaarsbeurt, ongeveer 2500 kg gravel en voor dagelijks onderhoud bewaren wij 500 kg. Wees niet zuinig met gravel en bedenk dat 1 ton gravel minder kost dan 3 manuren!
periodieke vervanging van de toplaag waarschijnlijk eerst na 25 jaar noodzakelijk zal blijken.
Gebruik een tuintrekker van ± 25 PK 1*) met hydrolische of vario aandrijving, dus trappenloos geschakeld. Met deze aandrijving voorkom je dat tijdens het wegrijden de aangedreven wielen de baan omploegen. Aan de trekkant zit een koppelsysteem dat bevestigen van apparaten op verschillende hoogtes instelbaar maakt.
Een kooimaaier (waarvan de kooi verwijderd is) van 12 PK is eigenlijk te zwak. Kan wel, maar dan moeten de werkbreedtes van de te gebruiken apparaten worden aangepast.
Najaarsbeurt (november)
Banen die ’s winters niet gebruikt worden:
1. Lijnen,nettenennetpalenverwijderenenopslaan.
3. Baanmetkras+rubberreigladmaken2*).
4. Beregeningsinstallatiedroogblazeni.v.m.vorstgevaar.Ookvandegravelbanen
waarop ’s winters gespeeld wordt. Wij spelen ook ’s winters op gravel en hebben
ervaren dat beregenen na oktober niet of nauwelijks noodzakelijk is.
5. Ingevalvanbelijningmetlijnankersdietedichtaandeoppervlakteliggen,d.m.v. een lange spijker met een tennisbal o.i.d. markeren. Dit is niet nodig wanneer de bovenkant van het anker 3 cm onder de bovenkant van het speelveld ligt.
Zelfde maatregelen evt. voor betonpoeren van netpalen, sproeikoppen enz.
6. Bijtwijfeldelaagdiktegravellaagopmeteneninkaartbrengen(normaal2,5tot 3 cm). Dikkere lagen belemmeren de doorstroom van water en omgekeerd de opname van water vanuit de lava.
Voorjaarsbeurt
Een zeer belangrijke medewerker is Koning Winter! Die zorgt voor vorst tijdens de wintermaanden. Wanneer vocht in de gravellaag bevriest, expandeert het 10% waardoor de toplaag een 10% groter volume krijgt en na invallende dooi is de harde gravelbaan veranderd in een goed bewerkbare oppervlakte. Harde banen bewerken lukt minder goed omdat men niet goed kan schaven en eggen.
Wanneer beginnen we met de voorjaarsbeurt? Dat hangt af van de weersomstandig- heden. Als de baan te nat is ontstaan er problemen met o.a. het afschaven van de vervuilde toplaag. Zodra er een droge periode is van 3 á 4 dagen lukt het afschaven en eggen uitstekend en kan men een blok van 2 banen in 20 minuten perfect afschaven. Begin de werkzaamheden zo vroeg mogelijk na de winter en wacht niet tot eind maart een regenperiode er voor zorgt dat de banen niet tijdig klaar komen. Dat levert problemen op en slechte banen!
Banen die ’s winters in gebruik waren:
4. Eventueel gravellaagdikte inkaartbrengen.
Vervolgens alle banen:
1. Eventueelnogmaalsmetdeenkelekras+rubberrei2*)debanenvlakmaken.
Dit om te voorkomen dat de sledes van de schaaf 3*) gaan springen en
daardoor ongelijkmatig diep het vervuilde gravel wordt afgeschaafd.
2. Zonodigdeplaatsenwaarobjectenalslijnankers,betonpoeren,sproeikoppen
minder dan 3 cm diep liggen markeren ter voorkoming van beschadiging tijdens
het afschaven en eggen.
3. Toplaagca.3mmafschaven3*).Indiendegemetenlaagdiktevande
gravellaag te hoog is kan men met de schaaf de laagdikte terugbrengen naar 2,5 cm. Het is raadzaam dat in fases te doen van bv. 5 mm, maar zo nodig, dan wel eerst de te verwijderen laag loseggen. Bij laagdiktes tussen 4 en 7 cm moet men de te verwijderen gravellaag eerst met de eg loswerken, met de schaaf op ribben leggen en met de verzamelbak op hoopjes brengen en afvoeren.
4. Mettrekker+verzamelbak4*)hetgravelophoopjesbrengenenafvoerenmet een transportwagentje of kruiwagen. Let op dat men het volume van het afgevoerde gravel later moet vervangen door hetzelfde volume nieuwe gravel.
5. Vóórheteggendebaanevengladmakenmetde3m.egalisatiebalk6*).
6. Toplaag1,5cmdiepeggen5*).Ditbijvoorkeurmetoverlappingomdetoplaag volkomen los werken. Let op! In tegenstelling tot wat gebruikelijk is gaan wij nu
met de egalisatiebalk 6*), met het “oude” gravel, het baanvak volledig (waterpas) uitvlakken voordat wij verse gravel opbrengen. De egalisatiebalk kan, d.m.v. het in hoogte instelbare koppelmechanisme, tijdens de bewerking zodanig worden ingesteld dat deze opeenvolgend snijdt, uitvlakt en ten slotte aandrukt. Het is raadzaam achter de balk enkele sleepnetten of een oud tennisnet te hangen of, en dat is nog beter, een vlakke stalen mat.
7. Nahetuitvlakkeneersteventuelelavasteentjesverwijderenmetbehulpvan2 gekoppelde rubberreien 7*) die onder een hoek van 30o de steentjes naar binnen laten rollen. Op de uitgevlakte baan brengen wij nu ± 2,5 ton nieuw gravel op. Bestel een door de KNLTB goedgekeurde kwaliteit gravel. Soms wordt er goedkopere gravel aangeboden waar veel troep in zit. Dit zal bruikbaar zijn maar heeft niet onze voorkeur. Renovatiegravel nooit gebruiken voor standaard onderhoud; alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en na uitzeefanalyse
3
van de toplaag + advies van ISA. Het opbrengen dient gelijkmatig te gebeuren in kleine hoeveelheden, zodat er een juiste verdeling van gravel over het hele baanblok ontstaat. Wij doen dat met een smal wagentje 8*) met daarop 8 á 10 kruiwagens gravel achter een langzaam rijdende trekker.
8. Metdeegalisatiebalkvan3m.6*)debaannogmaalsegaliseren.(zieook6) Wanneer men direct na het afschaven en afvoeren van het vervuilde gravel het nieuwe gravel opbrengt, dan gaat eggen en vervolgens egaliseert zal de verdeling van nieuw gravel niet gelijkmatig zijn. Deze wordt dan verplaatst naar verdiepingen in de baan. Oude, iets vochtige, gravel laat zich beter verwerken.
9. Handmatigdebaanhoekenenzijkantenbijstrooien.Belijningaanbrengen.Na inwalsen de lijnen aanstampen of met een trilplaat 3 mm onder het speeloppervlak brengen. Losliggen van lijnen komt dan nauwelijks meer voor.
10.Belijning afstrooien met gravel en vervolgens met rubberrei + sleepnet afslepen. 11.Sproeien en walsen. Bij onze werkwijze bleek dat het walsen voordat de
belijning wordt aangebracht niet nodig is. 12.Netpalen + netten aanbrengen. 13.Eerste bal slaan en een biertje drinken.
Dagelijkse aandachtspunten
 Zorg dat de sleepnetten in orde zijn en zie toe dat er na het spelen gesleept wordt.
 De meeste parken beschikken over een beregeningsinstallatie. Pas de
programmering aan aan de behoefte van de banen en weersomstandigheden. De juiste vochtigheid van de baan is zeer belangrijk! Controleer geregeld het functioneren van de sproeikoppen. Sproei vooral ’s nachts!
 Dagelijks onderhoud. Waar nodig, een paar scheppen verse gravel bijstrooien waar de baan dat nodig heeft (gewoonlijk rond de achterlijn) en dan met een brede rubber handrei 9*) handmatig uitvlakken. Kost maar een paar minuten per baan. Nooit de gaten vullen met op het oppervlak liggende grove gravel! Tijdens of na de voorjaarcompetitie wordt het bijstrooien steeds minder noodzakelijk.
 Het belangrijkste hulpmiddel voor wekelijks onderhoud is de trekker met daarachter 2 rubberreien + een sleepnet en, bij harder wordende banen, een enkele kras + 2 rubberreien + een sleepnet. Gebruik ten minste 1 x per week de dubbele rubberrei met sleepnet. De eerste rubber snijdt verhogingen weg en het materiaal wordt door de 2e rubberrei in de gaten gedrukt, daarna gladgesleept. Het rubber heeft, in tegenstelling tot de gebruikelijke stalen- of houten sleepnetbalken, de eigenschap grotere gravelkorrels uit het baanoppervlak los te maken, waardoor de waterdoorlaatbaarheid en de glijeigenschappen goed blijven. Bovendien blijkt dat er dan geen groei van algen en mossen ontstaat. Dit lukt niet met alleen maar een sleepnet. Chemische groenbestrijding is niet meer nodig.
 Zorg er voor dat je vóór de problemen uit werkt! Niet wachten tot bv. het vak achter de servicelijn zo diep is dat er lava naar boven komt en er gravelpap moet worden ingewassen. Liever 10 x 1 mm gravel uitstrooien zonder inwassen dan 1 x 1 cm met inwassen!
 De driebalks kras 10*) gebruiken wij enkele malen per seizoen. Meestal na de competitie en na toernooien voor het goed loswerken van de toplaag; een “grote beurt”. Daarna afvlakken met rubberreien, walsen en sproeien.1*) Met deze draadstangophanging kan men alle apparaten op de vereiste hoogte aankoppelen en voorkomt men dat bv. de schaaf omhooggetrokken wordt of de eg te diep gaat, de rubberrei te scherp snijdt enz.3*) Het afschaven van de vervuilde gravellaag. Het kan voorkomen dat de te bewerken baan te hard is en de schaaf niet de gewenste laagdikte verwijdert. Verzwaring van de schaaf d.m.v. gewichten (bv. een trottoirband) brengt dan uitkomst. Het bevestigingspunt aan de trekker laag instellen!
De trappenloos instelbare sledes garanderen dat de ingestelde laagdikte (2 – 3 mm.) volledig verwijderd wordt.
(Hier een prototype in actie)
4*) Om te voorkomen dat men bij het wegscheppen van het gravel per ongeluk in de onderliggende lava steekt is het beter en makkelijker het gravel eerst op hoopjes te brengen. Dit kan snel en makkelijk met deze verzamelbak. Op en van de transportwagen of kruiwagen scheppen van gravel is de enig overgebleven echte lichamelijke inspanning van de voorjaarsbeurt.
(Hier een prototype in actie)5*) De eg voor het loswerken van de gravellaag na het afschaven.
De lange sledes van deze eg zijn trappenloos in te stellen op de gewenste diepte en garanderen een gelijkmatig loswerken van de gravellaag. Door de starre ophanging achter de trekker is “dweilen” niet mogelijk. De mangaanstalen messen zijn met bouten bevestigd en dus vervangbaar.6*) 3 meter brede stalen egalisatiebalk (hier met staalmat) Met de draadstangophanging kan de snijhoek worden ingesteld.
Ophangpunt laag, vlak en hoog voor resp. snijden, vlakken en aandrukken
Tijdens het bewerken wordt d.m.v. een koord de balkondereenhoekvan30o t.o.v.derijrichting voortgetrokken: snijdt en verdeelt beter!Hier de afstellingen zeer overdreven getekend; in werkelijkheid gaat het om een paar millimeter.8*) Het door ons gebouwde transportwagentje voor af- en aanvoer van gravel als vervanger van kruiwagens.
Breedte 1 m lengte 2,5 m. Hierop gaan 8 kruiwagens gravel.
Om gedoseerd gravel op de baan te brengen gebruiken wij een hak terwijl de trekker langzaam rijdt.9*) Onmisbaar voor dagelijks gebruik:
een rubberrei voor handmatige bewerking,
een stalen gravelschep,
een kantschraper,
een hak,
en zo maken we meer klein gereedschap dat handig is en vaak van pas komt.10*) Een paar keer per jaar gebruiken we de drievoudige kras voor het totaal loswerken van de toplaag. Meestal na de competitie en na toernooien. In combinatie met rubberrei en sleepnet en evt. nog walsen en sproeien ligt de baan er als nieuw bij. Deze krasbalken worden m.b.v. ons ophangsysteem volkomen horizontaal ingesteld, zodat alle 3 staalborstels de toplaag gelijkmatig bewerken.7*) Op deze manier verwijderen wij na het egaliseren, linksom naar het midden cirkelend en onder een hoek van ± 30o, alle naar boven gekomen lavasteenjes.
Met hierachter nog een sleepnet wordt het wekelijks onderhoud gedaan.Voorbeeld van een toepassing van een enkelvoudige kras + rubberbalk + sleepnet voor wekelijks onderhoud.
Afhankelijk van de omstandigheden en wensen kan men verschillende combinaties van apparatuur koppelen.
Zo kan men meerdere bewerkingen gelijktijdig uitvoeren en dat scheelt uren.
Omdat het gravel zich naar de randen verplaatst, verdient het aanbeveling bij wekelijks onderhoud van buiten naar binnen te werken en men ook af en toe de reien onder een hoek instelt. Dit kan met een stuk touw tussen de trekker en de eerste rei. Hierachter dan ook nog een sleepnet koppelen.4*) De verzamelbak is verbeterd, aangepast en makkelijker te hanteren.
Het is ons gebleken dat van de groundsman nogal wat technisch inzicht en vaardigheid gevraagd wordt. Wij adviseren de leden van de commissie parkbeheer / baanonderhoud om samen met de groundsman deze wijze van baanonderhoud te bestuderen en goed door te spreken, hem te ondersteunen en met raad en daad bij te staan. In principe is het niet moeilijk, maar men moet zich wel enig gevoel voor de methodiek eigen maken.
Het is vooral een kwestie van ervaring opdoen en stapsgewijs de verworven kennis in de praktijk brengen. Uiteraard mag u ons te allen tijde bellen voor uitleg of raadgeving. Iemand met enige vaardigheid in metaalbewerking is handig om indien nodig kleine reparaties uit te voeren zoals aanscherpen van beitels van de eg, vervangen van de metaalstrips van de schaver, onderhoud van de trekker, enz.Aanbrengen van belijning (Bijlage 1)
Een jaarlijks terugkerende ellende voor vrijwilligers is het aanbrengen van de lijnen. De maatvoering is makkelijk te vinden op de site van de KNLTB > Verenigingen > Bestuur & Commissies > Accommodatie > Tennisbanen. Hier staat alles wat je moet weten over een tennisbaan. Best interessant om dat eens goed door te lezen.
Het uitzetten van de belijning is in feite eenvoudig, maar er worden vaak vergissingen gemaakt. Daarom ziet men op veel parken streepjes (markeringstreepjes) op het hekwerk of op de betonbanden van waaruit men ieder jaar met een strakgetrokken koord de plaats bepaalt waar de lijn moet komen. Werkt prima, maar het aanbrengen van deze markeringstreepjes vraagt grote nauwkeurigheid! Hoe breng je die streepjes aan?
Vooraf een paar opmerkingen:
 De achteruitloop van 6,40 m is een maat die al jaren geleden is ingevoerd. Veel oudere parken hebben vaak nog een achteruitloop van 6,10 m. en de KNLTB verleent, ten behoeve van de competitie en toernooien, dispensatie voor de afwijkende oude maat. Nieuwe banen worden nu standaard met 6,40 m aangelegd.
 De tussenuitloop tussen 2 banen is 5,00 m en soms 7 m. Een gecertificeerde banenbouwer zal zich aan deze maatvoering houden, maar het wordt aanbevolen dit te controleren voordat men markeerstreepjes aanbrengt.
 Wanneer banen volgens de voorschriften zijn aangelegd is het aanbrengen van markeringstreepjes prima te doen. Ons devies is en blijft: “Meten is weten en gissen is missen”! Dus wordt eerst de maatvoering gecontroleerd!
 Gereedschap: metalen meetband van 50 m. (niet metalen banden zijn onnauwkeurig). Spankoord, bij voorkeur een elastisch koord van 6 mm doorsnee, 20 cm lange spijkers, hamer.
 De maatvoering dient exact te zijn. Maatafwijkingen zijn niet toegestaan.
Uitgaande van bestaande belijning van 2 speelvelden die op de juiste wijze zijn aangelegd.
Kopieer deze maten later op de betonbandjes. Contoleer de lengte, 23,77 m, en of het net precies in het midden hangt op 11,885 m van de achterlijn.
Rest nog de diagonalen van het hele veld, 26,18 m, na te meten. Wanneer deze correct is, dan zijn de speelvelden rechthoekig en dus in orde. Nu kun je vanuit de bestaande belijning de markeerstreepjes aanbrengen.
Aanbrengen van markeerstreepjes (5 cm) kan dan eenvoudig door een spankoord aan een spijker te knopen, die precies op een hoekpunt van het speelveld in de baan geslagen is en deze strak langs de lijn naar de tegenover liggende betonband te spannen, en daar het markeerstreepje aan te brengen. Vanuit dit ene punt zijn alle markeerstreepje op de betonbanden rechtstreeks aan te brengen. Wel opletten dat je ze aan de juiste zijde van het meetpunt aanbrengt!!! Lijn is “in” en dus een deel van het speelveld.
De middellijn van het servicevak kun je vanaf het middenmerk in de achterlijn uitzetten. Op dezelfde wijze breng je de markeerstrepen van de servicelijn op 6,40 m. uit het midden.
Slijp een sleufje in de betonband en sla een spijker aan de achterkant van de betonband, waaraan in volgende jaren de spankoord bevestigd wordt. Spijkers aan de binnenkant geven problemen omdat het sleepnet daar vaak achter blijft haken. Een elastisch 25 m.
8
lang rubberkoord van 6 mm doorsnee is een handig hulpmiddel die je kunt spannen en vervolgens inwalsen. In de ontstane groef in het gravel leggen we de lijnen (U-profiel) die vervolgens ingewalst worden en daarna aangestampt of met een lichte trilplaat verdiept. Zie ook schets hieronder.Uitgaande van een nieuw blok van 2 banen, waar alles nog moet worden aangelegd.
De bruto baan is een rechthoekig veld van 3,66 + 10,97 + 5,00 + 10,97 + 3,66 = 34,26 m bij 6,40 + 23,77 + 6,40 = 36,67 m. of op oudere parken 6,10 + 23,77 + 6,10 = 35,97 m. Binnen de betonbanden is het veld dus 34,26 x 35,97 m (of 36,67 m). Controleer dit!
Wanneer de banenbouwer zijn werk goed uitvoert spant hij een lijn, waar de netten komen (“netlijn”), op 17,985 van beide kopse kanten. Deze lijn bepaalt de plaats van de banen. Ga vervolgens nooit meten vanaf de betonbanden rond het baanblok!!! Mocht er bij het aanleggen van de betonbanden een kleine afwijking zijn opgetreden dan neemt hij van
beide zijden het midden. Vervolgens bepaalt hij precies het midden van de baan, 17,13 m. van de zijkanten. Vanaf dit punt meet hij 2,50 m naar links en 2,50 m naar rechts. Hiermee is de plaats van de buitenkant van de binnenste dubbellijnen bepaald. Het is nu eenvoudig om de buitenkant van de andere buitenste dubbellijn aan te geven op 10,97 m van deze punten en waar de netband komt is al heel eenvoudig.
Vanuit deze punten bepalen we de 4 buitenste hoekpunten van beide banen. Dat doen we met een eenvoudige driehoeksmeting: √ 10,972 + 11,8852 = 16,175 m. dat deze lijn in het midden komt.Wij adviseren om aan de juiste zijde, dus de buitenzijde omdat lijn “in” is, van de markeerstreepjes een sleufje te slijpen in de betonbandjes en aan de andere kant van de betonband een lange spijker. Zo kan men in volgende jaren de lijnen perfect weer op de juiste plek aanbrengen. Mocht er een kleine vergissing zijn gemaakt dan kan men het spankoord altijd nog iets corrigeren met een spijker binnen de bandjes in het gravel.
Voorjaarsbeurt 10 gravelbanen Losserse T.C. (Bijlage 2)
In maart 2012 hebben wij het aantal manuren bijgehouden voor het uitvoeren van de diverse voorjaarswerkzaamheden op een blok van 2 gravelbanen. Dit leverde onderstaande staatje op. Uitgaande van banen na de winterperiode, dus zonder netpalen en belijning en uitgevoerd met onze apparatuur door een team van ervaren vrijwilligers die stug doorwerken. Zonder ervaring zal men (veel) meer tijd nodig hebben, maar al doende leert men!
Afgeschaafd gravel op hoopjes verzamelen
Gerard Meijerink GroundsmanJan van Heuvelen Parkbeheer Losserse T.C.Advies & Onderzoek Accommodaties Aanleg kunstgrasvelden Aanleg tennisbanen Adviseurs (planning, begeleiding) Bouwers sportaccommodaties Verlichting Vloeren
A. Agterberg bv Arcadis Productgroep Sport BHS Sportparkservice Bolidt Kunststoftoepassing BV Bouma Sport & Groen BV De Ridder Civiel-&Cultuurtechniek Edel-Gras bv GCC Grontmij Heijmans Sport en Groen BV Huisman Sportveld Innovatie Jos Scholman BV KYBYS – Ingenieurs en Adviseurs Nootenboom Sport Oranjewoud Realisatie BV Antea Group Perfect Swalmen BV Rekré Sport Remko Ruimtebouw bv Rooden B.V. BTL Realisatie Krinkels Silica Nova Sport & Rekreatie Reuver BV
Tennis Service Noord Tennisbouw Nederland BV Ton de Rooij Tennis BV Ubink Sportvelden BV Uithol Sportvelden bv
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek Wijnbergen Sportbouw

Neptunus Nijha bv M3V adviespartners Adviesburo voor Ruimtelijke Inrichting en Techniek (R.I.E.T.) Andres c.s.
Arcadis Productgroep Sport B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen bbn adviseurs BOOT organiserend ingenieursburo BV Complan BV ConeGroup BV ASC Sports & Water Schuurman Convisie Advies & Management Coresta Draaijer & Partners bv Drijver en Partners DVI-Reklame BV Grontmij Heton Sport BV Hevo BV Hospitality Consultants ICSadviseurs ISA Sport (Instituut voor Sportaccommodaties) KC&M bv Kennis van Sport KYBYS – Ingenieurs en Adviseurs Mark Bennenbroek
Melita Mertens Consultancy en Management MPC bv Odin Wenting Bouwadvies Olco Holland Groep BV Optisport Expoitaties bv Oranjewoud Realisatie BV OSR ontwikkelings-en adviesbureau ProCensus adviseurs-ingenieurs-managers Ron Verroen Management Consultancy Rooden B.V. SBM Bouwmanagement Semad Advies BV Sportfondsen Nederland NV SportGroen bv Sportijn Group Sports and Leisure Group T+A Vaessen BV VolkerWessels Wind Architecten Adviseurs KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Groundsman Fieldmanager Jarno Tiethoff Iwan ter Huurne

www.kennisvansport.nl
De lange levensduur en het mogelijke verbod op chemische onkruidbestrijding maken gravel zeer aantrekkelijk voor verenigingen.
Full transcript