Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MedusArbo Modernisering Ziektewet

De Praktische Gevolgen van de Wet BEZAVA
by

Nico Klouwer

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MedusArbo Modernisering Ziektewet

Uitkeringslasten vaste medewerkers: na 2 jaar Loondoorbetaling bij Ziekte -> 4 WIA "smaken"
Beperking Ziekteverzuim en arbeidongeschiktheid Vangnetters
Van elke 1.000 medewerkers stromen er jaarlijks gemiddeld 5 medewerkers in de WIA
Instroom vangnetters overstijgt vaste krachten
Inleiding "Even opfrissen "
Aanleiding Modernisering Ziektewet
Modernisering Ziektewet = BeZaVa
Instroompercentage arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Donderdag 30 oktober 2014
Vangnetters?
Arbeidsongeschikt bij einde tijdelijke arbeidsovereenkomst
Binnen 4 weken na einde dienstverband arbeidsongeschikt
Arbeidsongeschikte medewerker van wie de arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd wordt beëindigd
Oproepkracht met nul-urencontract die in aanmerking komt voor een ziektewet-uitkering
Medewerkers met een fictieve dienstbetrekking zoals thuiswerkers, stagiaires of provisiewerkers
Agenda

Deel 1: Modernisering Ziektewet
Inleiding: " Even opfrissen"
Aanleiding Modernisering Ziektewet
Werking, gevolgen en risico's
Gevolgen WWZ bij ziekte/ao
Praktijkvoorbeelden tot nu..
Wat u morgen al moet doen!

Korte pauze

Deel 2: Wet Werk en Zekerheid
Bron: UWV
Ontwikkeling van het aandeel nieuwe WGA-uitkeringen
Versobering ziektewet voor medewerkers (zonder werkgever)
Premiedifferentiatie voor werkgever ( " de vervuiler betaalt")

Doel:
Instroom Ziektewet en WIA beperken door financiële prikkel bij laatste werkgever.
Verkorten verzuimduur Vangnetters.
Verandering voor medewerkers
(flexwerkers)
Ziektewet meer gericht op activering in arbeid;
Eerstejaars-beoordeling bij 52 weken arbeidsongeschiktheid o.b.v. gangbare arbeid;
De re-integratie en sollicitatieverplichtingen voor Ziektewet-gerechtigden worden aangescherpt.
Veranderingen voor werkgevers
Toerekenen extra schadelast: ZW flex + WGA flex naast reeds bestaande WGA Vast.
Hoogte afhankelijk van grootte werkgever.
Via gedifferentieerde premie WhK (werkhervattingsKas) o.b.v. schadelast van 2 jaar eerder (T-2)
.. dus ook bij Flexwerkers nu 12 jaar financieel risico bij arbeidsongeschiktheid.
Veranderingen voor werkgevers
Financiering
Kleine werkgever tot € 314.000 -> sectorpremie
Middelgrote werkgever € 314.000 tot 3.140.000 -> Prorata sector + eigen schadelast
Grote werkgever > € 3.140.000+ -> 100% eigen schadelast

Hoe groter de organisatie, hoe groter de invloed van de eigen schade!
Bron:
memorie van toelichting Wet BeZAVA
Situatie 1: ziek tijdens tijdelijk contract
Geen toerekening als medewerker hersteld uit dienst gaat.
Heeft medewerker "benutbare mogelijkheden"dan passende arbeid.
Contract aanpassen: passende arbeid wordt nieuw bedongen arbeid.
Medewerker hersteld melden voor einde contract, desnoods contract verlengen (!)
Voordeel medewweker: 100% loon + actie begeleiding bij re-integratie.
Roel Keppel (G4S) "Succes door zorgvuldige en heldere communicatie vooraf"
Situatie 2: ziek na einde contract (nawerking)
Geen toerekening na toekenning WW-uitkering/ nieuwe werkgever.
Help aanstaande ex-medewerker dus actief met WW aanvraag (dienstverlening i.c.m. WWZ aanzegtermijn)
Leg vooraf uit waarom dit beleid wordt gevoerd
Gebruik post-contractuele clausule TLN
Echter wetgeving is nieuw en jurisprudentie moet nog groeien, maar uit rechtspraak blijkt belang van zorgvuldige communicatie met uw medewerker..
Wat u morgen al moet doen..
Afweging bij terugkeer naar UWV
Sector 12 (Metaal) - WGA Vast = 0,52% (2014)

Loonsom zonder met verschil verschil
schade schade % €
300.000 0,52 0,52 - -
400.000 0,50 0,56 0,06 240
500.000 0,49 0,60 0,11 550
600.000 0,47 0,66 0,19 1.140
800.000 0,44 0,76 0,32 2.560
1.000.000 0,41 0,86 0,45 4.500
2.000.000 0,27 1,39 1,12 22.400
3.000.000 0,12 1,91 1,79 53.700


Welkom in De Jozef
De Jozef, 30 oktober 2014
MedusArbo en Smit & Smit Advocaten verzorgen i.s.m. Bond Administratie een exclusief seminar over de praktische gevolgen van de Wet BEZAVA en de Wet Werk en Zekerheid

Als ondernemer heeft u dagelijks met juridische vraagstukken te maken. Wij als ondernemers weten dat maar al te goed.
Ook verandert de wetgeving voortdurend. De overheid verlangt dat u van al die veranderingen op de hoogte bent en die
ook in uw bedrijfsvoering toepast. Dit vraagt nogal wat van u.

Smit & Smit Advocaten helpt u hierbij. Speciaal voor u als ondernemer biedt Smit & Smit Advocaten u de mogelijkheid om
bij u op locatie (in-house) een presentatie te geven over een onderwerp naar keuze. Geheel gratis. Geen addertjes onder het gras.
Dat is onze service aan u.

Interesse? Onze mobiele nummers zijn: 06 – 20 14 24 49 (Jack Smit) of 06 – 20 13 86 69 (Kees Smit).
Mailen kan natuurlijk ook via jack@smitensmitadvocaten.nl of kees@smitensmitadvocaten.nl.

Smit & Smit Advocaten, met recht eigentijds!

Keuze Werkgevers in 2014
WGA Vast:
300 uittreders eigen risico dragers
8.000 terug naar UWV:
- zonder schade, dus minimumpremie 0,12%
- uitlooprisico bij verzekeraar
- minimumpremie tot 2018 (T-2)

TIP aan Grote Werkgever:
maak reservering op balans; 0,12% is niet reëel!

Let op: minimumpremie is niet altijd minimumpremie!
Effect Eerstejaars Ziektewetbeoordeling
Periode nov 2013 - april 2014: 13.700 keuringen waarvan:

59% door naar 2e ziektejaar

35% minder dan 35%, dus geen recht meer op ZW

6% volledig hersteld eigen werk


en dan nog wat..
Wet Werk en Zekerheid bij Langdurige Ziekte/AO
1. Na 2 jaar ziekte: ontslagroute UWV +
Transitievergoeding: einde VO?
2. Transitievergoedingvoorbeeld:
werknemer, leeftijd 49, 20 jaar in dienst,
€ 3.240 bruto/maand -> € 27.000:
meeverzekeren op verzuimpolis?
3. Verkorten WW-duur = verkorten WGA-LGU-
periode

BEST PRACTICE (?)
1. Is uw (ziek) uit-dienst administratie op orde?
2. Zijn de "no-riskers" bekend?
3. Lopend verzuim: sprake van regres of vangnet?
4. Wie controleert Beschikking WhK 2015?
(praktijk: 12% klopt niet!)
5. Spoor 2-trajecten met EWT na 1-7-2015:
reservering transitievergoeding?
6. Grote werkgevers na terugkeer UWV:
reservering WGA-risico?
Full transcript