Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HR Beleid gemeente Woudenberg

No description
by

Phylicia Stuijts

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HR Beleid gemeente Woudenberg

HR Beleid gemeente Woudenberg
Aanleiding
Ontwikkelingen
Organisatieontwikkeling (WHY?)
Onze missie:
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen
Speerpunten (WHAT?)
(Samen) Werken aan verbinden
Professionele en klantgerichte dienstverlening als uitgangspunt
meer transparantie en uitwisseling van informatie en opinies, ook via online media
ons gemeentebestuur maakt zich sterk voor participatie van alle inwoners van Woudenberg
de Toekomstvisie Woudenberg 2030 is hierin richtinggevend
meer taken met minder geld
de gemeente heeft te maken met een voortschrijdende digitalisering, vergrijzing en vervagende gemeentegrenzen
kwalitatief hoogwaardige medewerkers zijn hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering
de organisatie ontwikkelt zich de komende jaren naar een klantgeoriënteerde en resultaatbewuste gemeente
Goed werkgeverschap/goed werknemerschap
randvoorwaarden (MTO)
medewerker staat op een positieve manier in de organisatie (motivatie, betrokkenheid, fysieke en mentale conditie en loyaliteit)

optimale balans (Hoe tevreden zijn onze medewerkers? Maar ook: hoe gedreven zijn ze?)
Hoe geven we daar als gemeentelijke organisatie vorm aan?
1. Organisatieontwikkeling (WHY?)
2. Speerpunten (WHAT?)
3. Uitvoeringskader (HOW?)
Kernwaarden:
Betrouwbaar, Initiatiefrijk en Open
Investeren in klant- en resultaatgerichtheid
investeert in duurzame relaties
voert waar nodig de regie met als doel het realiseren van sociale en zakelijke verbindingen
inspirerende werkomgeving voor medewerkers
Resultaat centraal
“Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid om samen met elkaar en met onze partners de bestuurlijke doelen te realiseren. Dit doen we door al doende te leren en te verbeteren".
CiEP
"Het werkt, als het werkt voor jezelf, je team en organisatie".
HR Visie
"Het optimaal ontwikkelen en inzetten van medewerkers bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen van de gemeente Woudenberg, handelend vanuit de kernwaarden van de organisatie"
Doel HR Beleid
Tijdig medewerkers in huis te hebben, die we nodig hebben om:
• slagvaardig, wendbaar en resultaatgericht te zijn als organisatie
• diensten en producten te leveren van de gewenste kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.

In augustus 2010 is door de Bestuursacademie een positiebepaling uitgevoerd.
Waar zijn we trots op? (MTO)
Respons 94%
Medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie
ervaren vanuit de organisatie ook aandacht vohun privésituatie en persoonlijke wensen
Hebben onderling veel belangstelling voor elkaar
Scoort hoog op bevlogen medewerkers
Medewerkers zijn trots op hun vak en het werk dat zij doen
Hun vak inspireert hen en voelen zich gelukkig als zij intensief aan het werk zijn
beslissingsvrijheid scoort hoog
Mate van invloed zijn medewerkers tevreden
Belangrijkste conclusie
De medewerkers in het algemeen tevreden zijn over het werken bij de gemeente Woudenberg. Een uitkomst waar we erg trots op zijn!
1. Inhoud van het werk
2. Resultaatgerichtheid (resultaatbewust)
3. Aandacht persoonlijk welzijn
4. Informatievoorziening en communicatie
5. Mate van invloed
6. Mate van zelfstandigheid
7. Loopbaanontwikkelmogelijkheden
8. Wijze waarop direct leidinggevende leiding geeft
9. Samenwerking met collega’s
10. Wijze waarop u beoordeeld wordt
11. Hoeveelheid werk
12. Beloning

Speerpunt 1. Ontwikkelen centraal
Speerpunt 2. Samenwerken aan resultaat
Speerpunt 3. Leiderschap
Speerpunt 4. HR beheer op orde
organisatieontwikkeling
loopbaanontwikkeling
persoonlijke ontwikkeling
Opleiden krijgt drie nieuwe functies:
Klantoriëntatie
- programma dienstverlening
- programma bedrijfsvoering
- werkconcept Het Nieuwe Werken

Samenwerken
- elkaar aanspreken/ feedback geven

Resultaatbewust
- CiEP
- Management Development
- MAP-methode
- MTO

Om een verdere doorontwikkeling te maken naar een klantgeoriënteerde en resultaatbewuste organisatie
ligt de focus voor de komende periode op:

• Vertalen van organisatiedoelstellingen/kernwaarden naar individuele doelstellingen.
• Resultaat bewust werken en sturen op output.
• Maken van resultaatafspraken via de MAP-methode (meetbaar, actief en persoonlijk).
• Resultaat bewust werken verbinden aan de gesprekscyclus.
• Eigenaarschap/omgaan met verantwoordelijkheid.
• Feedback geven en ontvangen

drijvende kracht in de doorontwikkeling van de organisatie en vervullen daarbij een voorbeeldrol

koers: coachende leiderschapsstijl met
focus op resultaat
inspireren van en het meenemen van medewerkers.
Leiderschap afdelingshoofden
Leiderschap medewerkers
professionele medewerkers
deskundig en betrokken
flexibele proactieve probleemoplossende houding
koers: professionele medewerkers
Leiderschap Team
Goed teamwork van belang
Permanente afstemming

Teamwork is geen vanzelfsprekend proces. Het vraagt een behaalde houding van medewerkers.
Integraal management met accent op Human Resource Management

Bij
Human Resource Management
wordt ervan uitgegaan dat medewerkers het belangrijkste kapitaal in de organisatie zijn, dat er gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten en talenten van medewerkers en dat er wordt gezorgd voor de juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie.
E-HRM

Door HR-administratie in de lijn te leggen vergroot de organisatie de betrouwbaarheid van de informatie en de betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden.
Uitvoeringskader (HOW?)
Samenstelling en aansturing team HR

Een beleidsmedewerker, een personeelsconsulent,
en HR medewerkers met een totale formatie van
3,4 fte. 1.6 fte is in dienst bij de gemeente Scherpenzeel en 1,8 fte is in dienst bij de gemeente Woudenberg.

De algemeen directeur van de gemeente Scherpenzeel stuurt het team aan.
Waar nu het accent veelal ligt op de uitvoerende en beheersmatige HR taken gaat deze verschuiven naar het adviseren over en faciliteren van HR aangelegenheden en het coachen van medewerkers en leidinggevenden.
Mobiliteit samenwerking gemeenten (Leusden, Barneveld, Scherpenzeel, Woudenberg, Nijkerk, Putten, Bunschoten)

Kansrijke thema's: HR, ICT en Inkoop
Beginnen met Personeels- en salarisadministratie (PSA)
De ingangsdatum van de PSA samenwerking is beoogd op 1 januari 2015.

Leidinggevende integraal verantwoordelijk
Advies HRM team
E-HRM ondersteunt als informatieverstrekker
Integrale verantwoordelijkheid vanuit 8 rollen :

Innovator
Accent ligt op vernieuwingen en aanpassingen van de organisatie
Bemiddelaar
Accent op externe relaties en effectief onderhandelen
Producent
Productief werken staat centraal. De manager moet een productieve werkomgeving bevorderen en tijd en stress weten te managen.
Bestuurder
Plannen en doelen formuleren kenmerken deze stijl. De manager heeft een visie, ontwerpt en organiseert en weet effectief te delegeren.
Mentor
Besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van mensen
Stimulator
Verbetert samenhang en teamwork
Controleur
Centraal staat het bewaken van individuele prestaties evenals controleren van het functioneren van de gehele organisatie.
Coördinator
Deze stijl legt de nadruk op projectmanagement en het ontwerpen van taken

Rollen en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden medewerkers

- meebewegen ontwikkelingen
- werken aan ontwikkeling en het willen leren
- professionele medewerker willen zijn
- nadenken over eigen loopbaan
- gebruik van E-HRM
Verantwoordelijkheden team HR

Werken volgens principes Integraal Management, verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen en E-HRM invoeren, verschuiven uitvoerende, beheersmatige taken voor een belangrijk deel naar het management en de medewerkers zelf.

- aan de voorkant meedenken
- begeleidt veranderprocessen (onderbouwen en adviseren
- vertalen van vragen en behoeften medewerkers in efficiënte oplossingen
- creëert een instrumentarium die bijdraagt aan de ontwikkeling van medewerkers

Verantwoordelijkheden OR

- betrokken bij uitvoering HR beleid
- instemmings- en adviesrecht op grond van de WOR
- informeren voortgang invoering

Verantwoordelijkheden
Full transcript