Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språksociologi

No description
by

Malin Hedin

on 5 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språksociologi

Språksociologi
Dialekt
Språklig variation som beror på geografisk plats
Sociolekt
Variationer i språket som beror på social bakgrund och status (klass)

Tvåspråkighet
Minoritetspråk
Talat och skrivet språk
Ett minoritetsspråk
är ett språk som talas av en minoritet i en stat där majoriteten talar ett annat språk. Ett
officiellt
(eller nationellt)

minoritetsspråk innebär bland annat att den som talar språket har rätt att tala sitt språk i kontakt med t.ex. domstolar.
Fundera!
Vad betyder dialekten för hur vi uppfattar en människa?
Fundera!
Språksociologi
Dialekter
Skånska
Göteborgska
Småländska
Värmländska
Dalmål
Norrländska
Östgötska
Gotländska
Ditt sätt att prata avslöjar vem du är!
Det är mycket en kan lista ut om dig så fort du öppnar munnen.
Hur gammal du är, var du vuxit upp och var du bor nu, vad du arbetar som, vad du har för utbildning och vilken klass du tillhör.

Läran om språkets funktion i samhället
Språksociologi är en vetenskapsgren som undersöker förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende. Det handlar t.ex. om hur språket används för att skapa och upprätthålla identitet och makt och om språkets sätt att uttrycka kultur och politiska handlingar.
Gissa dialekten?
Är du intresserad av dialekter?
Gå in på swedia.ling.gu.se och lyssna!
Olika typer av dialekter
Inom språksociologin talar man ofta om fyra nivåer av dialekter
Standardspråk,
vilket också kallas rikssvenska, där uttalet baseras på skriftspråket
Regionalt standardspråk,
som är rikssvenska med vissa regionala drag, utan att vara precist till en plats. När man hör dialekter i teve är det ofta just regionalt standarsspråk. Inom regionalt standardspråk finns sex kategorier: sydsvenskt, västsvenskt,uppsvenskt, norrländskt, gotländskt och finlandssvenskt.
Utjämnad dialekt
, alla förstår vad du säger men det hörs tydligt varifrån du kommer
Geniun dialekt
, är en dialekt som skiljer sig mycket från standardsvenskan gällande uttal, grammatik och ordförråd. En utomstående förstår inte vad du säger. Finns inte så många genuina dialekter i dag i Sverige, men några har överlevt t.ex. älvdalska.
Sociolekter
Om en dialekt avslöjar varifrån i landet du kommer, avslöjar din sociolekt vilken social klass du tillhör.
Kronolekt
Sexolekt
Ungdomsspråk
Gruppspråk (yrkesspråk)
Idiolekt
De svenska officiella minoritetsspråken
Vad innebär det att vara ett minoritetsspråk?
Det finns två villkor ett språk måste uppfylla för att bli ett nationellt minoritetsspråk:
Mer språksociologiska begrepp
Idiolekt
Ditt alldeles egna unika språk. En idiolekt är en blandning av olika variablar som utgör just ditt språk t.ex. dialekt, sociolekt, kronolekt, sexolekt och etnolekt.
Kronolekt
En kronolekt är det språk som används av en speciell åldergrupp eller generation. Dina morföräldrar pratar inte på samma sätt som du, även om ni talar samma språk. Din kronolekt avslöjar hur gammal du är.
"Ey brorsan,
fett skön du är!"
"Nämen, en sådan trevlig liten tös!"
Sexolekt
Hur du pratar pga. ditt kön, dvs. att du pratar på ett visst sätt beroende på om du är man eller kvinna. Man menar att det finns uttryck, samtalsstilar och ämnen som är typiska för män respektive kvinnor.
Jämför
Jiddisch
Romani
Meänkieli
Finska
Samiska

Bakgrunden till att vissa språk blir officiella minoritetsspråk är att regeringen bestämt att dessa språk och dess talare ska skyddas.

Erkännandet av ett språk som officiellt minoritetsspråk är ett uttryck för att de är en viktig del av svenskt kulturarv.
De nationella minoriteter som fått sina språk erkända som officiella minoritetsspråk har gemensamt att de funnits i Sverige under en lång tid. Dessutom har de en uttalad samhörighet och gemensam religös, språklig, kulturell eller traditionell tillhörighet.
1. Det ska vara ett språk och inte en dialekt.
2. Det ska ha talats i Sverige kontinuerligt i minst tre generationer eller ca 100 år.
Kan det vara problematiskt att avgöra om ett språk uppfyller dessa villkor? På vilket vis skulle det kunna vara det?
Källa: regeringen.se
Källa: sprakradet.se
Ungdomsspråk
Gruppspråk
Multietniskt ungdomsspråk
Multietniskt ungdomsspråk kallas den språkliga variant som uppstått i flerspråkliga storstadsmiljöer, det som kallas för "rinkebysvenska". Multietniskt ungdomsspråk utmärks av en speciell prosodi som är hård och stötig, många låneord från många olika språk och ny användingar av svenska ord. Man har diskuterat om detta ska kallas för andraspråk, ungdomsspråk, dialekt eller en ny sociolekt.
"Fett bra bror!"
"Schiiiiiit vad schääääämigt!"
"Säg walla!"
"Jani, fett fin han är!"
Ungdomsspråk kallas den språkliga
varietet som ungdomar använder sig av. Ungdomsspråk kännetecknas av många slanguttryck och nya ord. Ungdomsspråk är ofta kreativt och bidrar till att utveckla språket.
Gissa ålder på den som skrivit texten!

Gruppspråk är ett speciellt sätt att prata inom en grupp, t.ex. en yrkesgrupp. Inom gruppen använder man ord eller slanguttryck som andra grupper kanske inte förstår. Gruppspråk uppstår ofta för att underlätta kommunikation inom gruppen med förkortningar av ord en ofta använder, men blir också ett sätt att signalera gemenskap.
Diskutera!
Vilka fördelar respektive nackdelar finns med sociolekter?
Fundera!
Full transcript