Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treemagotchi kommer till Sverige

Version 1
by

Andreas Sidkvist

on 8 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treemagotchi kommer till Sverige

"för upptagen" "för mycket osorterad info" "för många valmöjligheter” "vilken skillnad kan jag göra?" Från ord till handling? Hinder Lösningar Lärdomar från beteendevetenskapen "Sju av tio svenskar är beredda att förändra sin livsstil för att förhindra klimatförändringar.." 68 procent av svenskarna vill ha information om hur de kan minska sin klimatpåverkan P1 Konsument, Sveriges Radio Möjligheter Källa: Naturvårdsverket MÖJLIGHETENS FÖNSTER HAR ÖPPNAT SIG Ett mer hållbart samhälle Finns det många som arbetar för Hur människors vilja att leva mer hållbart kan kopplas till goda hållbara alternativ
20 länder

Beteendeförändringsprogram för skolor, företag och hushåll

Utbildning för hållbar utveckling

UNESCO Traditionell kampanj Agenda 21: EkoTeam 92-97 Beteende-vetenskap Hur kan Treemagotchi (TG) användas? Bildande av partnerskap med hållbarhetsaktörer i Sverige

Lansering av Treemagotchi i Sverige under 2010-2011

Stöd av Konsumentverket

Vad säger folk om Treemagotchi? Partners i Sverige Hur fungerar Treemagotchi praktiken? Dörr kommer till Erfarenheter från Holland Lär sig i grupp Lär sig genom att göra Tillgänglig och användbar information, hållbara produkter och tjänster http://sendables.jibjab.com/view/7n03m0eWBE6Zzz9H Widgets Ny informations- och kommunikationsteknik 4700 checked their bank's benchmark score on sustainability and 3700 poked their banks about it. 300 people opened savings-account at ethical bank 5900 people unsubscribed for phone guide on paper = saves 11.000 kilo paper & 110 trees 3600 'die-hards' have changed their car driving style = could save 410.000 liters petrol 5100 cell phone owners asked companies for a fair wage for factory workers 327 of them recycled their phone 4800 customers asked energy supplier for more investments in green energy 280 people switched to certified green energy supplier. 2000 want to go easy on the meat = could save 6 million liters water 5400 customers asked brand owners whether their clothes were made under decent working conditions. 1300 asked in shop. 900 people bought energy saving product = saves 3.2 million liters water & 14,400 m3 natural gas Etcetera Etcetera Etcetera 80.000 why do you participate? Fun to do 75% Easy way to act (sustainable) 66% Enjoy with my friends 30% what makes you do the actions? Quick and easy 75% I see the collective impact 51% To win the fun visuals 50% I get a sense of appreciation 32% Otherwise my tree will look dead 30% Self reported results on behavior 5 months later (n=991) 55% reports: "In general, I really do some things differently now" and 4% "a lot of things".

37% says it hasn't effected their behavior but they've become more aware of a lot of issues.

4%: no reported effect on behavior nor awareness. 46% says to have lowered meat consumption

30% has begun to drive more eco efficiently.

21% is saving more energy and water at home BAKGRUND GAP GAP IDAG Program för hållbara beteendeförändringar To empower people to live and work increasingly sustainably Mission Internationellt I Sverige 3000 familjer deltog i GAP:s studiecirklar i samarbete med Studieförbund, SNF och KF
Däribland; Norge, Storbritannien, Belgien och Vietnamn HÖRNSTENAR Empowerement Internationellt I Sverige
SIDA finansierat projekt i Ukraina UHU i åk 1-9

Mål: Nå ut till 20 miljoner människor

En framgångsfaktor: Sprida Treemagotchi internationellt

Just nu Sverige, Norge Blegien på g
för förändring Karta över miljösverige ”Vi ser möjligheter till ett fruktbart samarbete mellan Treemagotchi och kommunerna i arbetet med att involvera medborgare i vårt arbete för ett mer hållbart samhälle. Treemagotchi omvandlar goda intentioner till handling och bemöter fångens dilemma genom att visa på den kollektiva effekten.”
Holländska kommunförbundet Klimatalliansens ordförande Sjaak de Ligt
Nästa steg TO DO: Motivation, inspiration, aktion Mobila applikationer Sociala medier fönstergrej Vad säger folk om sociala medier i Sverige? Treemagotchi i praktiken
http://test.treemagotchi.nl Tremagotchi i praktiken . över 80 miljoner användare över 3 miljoner användare i Sverige TG ger synergieffekter. Om du lägger pengar på en kampanj eller marknadsföring när du är ensam når du dina egna målgrupper/medlemmar. Med TG når du både dina egna medlemmar och andras.

Du kan få skräddarsydda ikoner som identifieras med eller förknippas med din organisation, som exponeras på sociala medier som FB.
Största spridninen av TG fås genom att vänner bjuder in varandra
TG sprids både genom media och genom mun till mun.
Media är en viktig katalysator för att få in många människor på en gång
Med TG kan du aktivera och engagera dina medlemmar/din målgrupp

Med TG får du:

1. Mer uppmärksamhet än genom vanliga kanaler, via facebook och genom vänner som tipsar varandra
2. En kampanj för spridning av ditt budskap
3. Tillgång till alla andra organisationers medlemmar och deras vänner 80 % av deltagarna är inbjudna av sina vänner


TG ger er tillgång till ett socialt mediavertyg som ni kan uppnå era syften med vare sig det handlar om att informera, påverka, aktivera, engagera, värva nya medlemmar eller kunder

TG är
* ett beprövat socialt media verktyg/ webbapplikation som fungerar
* icke vinstdrivande
* en nyskapande plattform för engagemang
* ett konsumentmaktsverktyg

TG ger ökat genomslag

* om något är bra kommer era fans att bjuda in fler

Pengar kan tas från en social media strategi budget
Våra partners gillar TG - Citat från nöjda partners, se presentationer på Google collaboration sajt. En organisation fick 1000 nya medlemmar.
Du får vad du betalar för.
WWF vill i år ha två TG handlingar. En handlar om hållbar fisk.
Full transcript