Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiêu chuẩn đánh giá viên chức

No description
by

ngoc Anh

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiêu chuẩn đánh giá viên chức

Tiêu chuẩn đánh giá viên chức
Nội dung đánh giá
- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã kí kết
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
Đối với viên chức quản lý
- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách
Về phân loại đánh giá
Điều 42 Luật Viên chức
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Hoàn thành nhiệm vụ
- Không hoàn thành nhiệm vụ
Mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và là tấm gương cho đồng nghiệp noi theo;
- Nghiêm túc, chủ động thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên; tổ chức phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với cơ quan, đơn vị liên quan;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt;
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc;
- Có thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức;
- Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, trong đó có công việc hoặc nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; không để xảy ra vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý;
- Có sáng kiến, đề xuất, cải tiến trong công việc được giao hoặc công việc theo hợp đồng ký kết;

Đối với viên chức lãnh đạo quản lý
- Có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công việc;
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
- Có 100% tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao phụ trách được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trường hợp có đơn vị trực thuộc).
Mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và là tấm gương cho đồng nghiệp noi theo;
- Nghiêm túc, chủ động thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên; tổ chức phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với cơ quan, đơn vị liên quan;
- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt;
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong thực hiện công việc;
- Có thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức;
- Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, trong đó có công việc hoặc nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả; không để xảy ra vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý;
- Có sáng kiến, đề xuất, cải tiến trong công việc được giao hoặc công việc theo hợp đồng ký kết;
Viên chức lãnh đạo quản lý
- Có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt công việc;
- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
- Có 100% tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao phụ trách được đánh giá, phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 60% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trường hợp có đơn vị trực thuộc).
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, chấp hành kỷ luật lao động, quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc của đơn vị;
- Có thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức;
-
Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật phải xử lý; hoặc hoàn thành 100% công việc, nhiệm vụ nhưng để xảy ra vụ việc phải xem xét trách nhiệm trong thực hiện công việc, nhiệm vụ chưa đúng với quy định hoặc trái với ý kiến chỉ đạo của cấp trên nhưng chưa đến mức vi phạm kỷ luật;
- Việc phối hợp với các đồng nghiệp trong công tác còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả, chưa phục vụ tốt cho công việc.
Viên chức lãnh đạo, quản lý
- Việc lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có 70% tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao phụ trách được đánh giá, phân loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trường hợp có đơn vị trực thuộc).
Không hoàn thành nhiệm vụ
- Có sai phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật (kể cả trường hợp không bị áp dụng hình thức kỷ luật nhưng vẫn bị Hội đồng kỷ luật đề nghị nghiêm khắc phê bình);
- Giải quyết công việc có sai phạm để lãnh đạo hoặc cơ quan, đơn vị cấp trên phải xử lý;
- Có hành vi gây mất đoàn kết trong đơn vị;
- Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết;
- Việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc; để xảy ra các vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý;
- Việc lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu công việc; còn để xảy ra các vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý của các cá nhân, tổ chức, đơn vị trực thuộc;
- Có dưới 70% tổ chức, đơn vị trực thuộc được giao phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 30% đơn vị được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ (trường hợp có đơn vị trực thuộc).
Viên chức lãnh đạo, quản lý
Nhóm 4- Ql17.13
1. Trần Ngọc Anh
2. Hoàng Trâm Anh
3. Vũ Việt Chinh
4. Đỗ Đình Quyết
5. Đậu Xuân Tín
6. Nguyễn Thiên Trang
Thế nào là viên chức
*
Viên chức

- được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc,
- được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý ;
- là người thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực:
Mục đích
- Làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiêm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng , luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức
Căn cứ
- Các cam kết trong hợp đồng đã ký
- Quy định về đạo đức đề nghiệp , quy tắc ứng xử của viên chức
Ý NGHĨA
- Là một hoạt động quan trọng, có tác động to lớn
- Giúp đưa ra các quyết định đúng đắn về nhân sự như tuyển dụng, thăng tiến đào tạo… và có các phương hướng điều chỉnh tương thích
- Giúp xây dựng và hoàn thiện đạo đức, thái độ tác phong của người lao động…
Full transcript