Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SORTIDES ESCOLARS

Adequació pedagògica de les sortides i desenvolupament curricular en ESO
by

Marta Cortés

on 3 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SORTIDES ESCOLARS

ESTUDI I SELECCIÓ DE SORTIDES ESCOLARS EN L'ÀREA DE TECNOLOGIA Aquest treball consta de dues parts: INTRODUCCIÓ, ANTECENDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA SORTIDES SELECCIONADES 1er d'ESO 2on d'ESO 4rt d'ESO 3er d'ESO La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia:
Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge. Desenvolupament de 4 sortides escolars adaptades a currículum (1r ESO, 2n ESO, 3r ESO i 4t ESO) Estudi de l'adequació pedagògica de les sortides, i la planificació necessària Les sortides són escolars (= visites = excursions) si i només si tenen finalitats d'aprenentatge fóra de l'aula QUÈ ENTENEM PER SORTIDA ESCOLAR? Bases psicopedagògiques de les sortides: "...l’alumne ha de manifestar una disposició per relacionar substancial i no arbitràriament el nou material amb la seva estructura cognoscitiva, com que el material que s’aprèn és potencialment significatiu per a ell, és a dir, relacionable amb la seva estructura de coneixement sobre una base no arbitrària..." DAVID AUSUBEL I
L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU JEAN PIAGET I
LA SEVA TEORIA COGNITIVA L’assimilació de Piaget es refereix a la manera en què un organisme s’enfronta a un estímul de l’entorn en termes d’organització actual, mentre que l’acomodació de Piaget implica una modificació de l’organització actual, en resposta a les demandes del medi. Mitjançant l’assimilació i l’acomodació anem reestructurant cognitivament el nostre aprenentatge al llarg del desenvolupament..." QUINES FINALITATS TENEN? estratègies didàctiques informació i experiències impressions sensorials programes d'estudi enfocament deductiu/
inductiu observació i reflexió comprensió del món relacions planificació canvien rutina motivació altre context QUÈ ÉS IMPORTANT PER UNA BONA SORTIDA? PLANIFICACIÓ horaris/ temps PREPARACIÓ cost/ NORMATIVA aprovacions consell i directius escolars peticions de visita tràmits de transport facilitats/
restriccions TRÀMITS ADMINISTRATIUS permisos paterns coneixements previs sessions prèvies CONTINGUTS sessions posteriors COMPETÈNCIES
BÀSIQUES condicions normativa curricular material didàctic activitats durant la sortida DESENVOLUPAMENT vigilància trasllat anàlisi de l'experiència temporització recorregut Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana:
Reconeixement de la transformació industrial de les matèries primeres en productes elaborats i anàlisi d'un procés industrial proper.
Identificació de les tècniques utilitzades en els processos de transformació de productes elaborats. Màquines mecanismes i estructures: Electrònica, pneumàtica i hidràulica, i Control i automatització: Caracterització dels diferents tipus d'esforços que pot patir un material mitjançant l'observació.
Anàlisi d'objectes quotidians i de construccions simples per tal d'analitzar-ne els elements estructurals i els esforços a les que estan sotmeses.
Utilització de simuladors per reproduir i entendre el funcionament, i determinar esforços i estabilitat d'estructures. Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells.
Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions i màquines.
Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris pel seu moviment.
Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història. CRITERIS:

Compliment de la normativa curricular

Contextualització en un entorn immediat proper

Possibilitat d'inclusió d'activitats d'interacció amb el lloc

Cost baix o inexistent Visita a empresa
Espai obert, visita guiada Visita a museu
Espai tancat, visita guiada Visita a instal·lacions
Espai obert, visita autònoma Visita a exposició de treballs
Espai tancat, visita autònoma/guiada MOSTRA DEL MATERIAL PEL DOCENT MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PEL DOCENT MOSTRA DEL MATERIAL PEL DOCENT MOSTRA DEL MATERIAL PEL DOCENT CONCLUSIONS Basat en el TFM: "Programa d'activitats extraescolars curriculars en l'àrea de Tecnologia", per l'alumne Delfín Álvarez Blanco (ICE, UPC, 2.010). Es compleixen tots els objectius de la proposta, excepte les sortides de Batxillerat, que han estat substituïdes per l'estudi general d'adequació i planificació de les sortides. Cal destacar: Laboriositat
Disponibilitat temporal i mobilitat altes
Manca de recursos documentals; o excés dels mateixos
Esforç addicional per al docent, dins i fóra de l'horari
Falta d'avaluació documental de la idoneïtat de cada sortida Necessitat de realitzar un bon estudi (objectius, criteris, material didàctic) Tot i així, es remarca: Què m'ha aportat? Integrar tots els coneixements estudiats durant el Màster
Satisfacció, en veure'm capacitada en realitzar la tasca amb èxit MOLTES GRÀCIES PER L'ATENCIÓ! MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE MOSTRA DEL MATERIAL PER A L'ALUMNE
Full transcript