Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Singapur, Japonya, Güney Kore ve Çin Eğitim Sistemleriyle Türkiye Eğitim Sistemlerini Karşılaştırması

No description
by

HAKAN ÇETİNKAYA

on 15 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Singapur, Japonya, Güney Kore ve Çin Eğitim Sistemleriyle Türkiye Eğitim Sistemlerini Karşılaştırması

Singapur, Japonya, Güney Kore ve Çin Eğitim Sistemleriyle Türkiye Eğitim Sistemlerini Karşılaştırması
Uğur YÜREK - Hakan ÇETİNKAYA
Singapur
NUFÜSÜ : 127,368,088
YÜZÖLÇÜMÜ : 377.773 km2
MİLLİ GELİRİ : $34.300
Japonya
Nüfusu : 5,353,494 (haziran 2012 tahmini)
Yüz Ölçümü : 697 km²
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir : $59,900
Son 5 TİMSS sınavından puanları
1995 1999 2003 2007 2011
Mat 643 604 605 593 611
Fen 607 568 578 567 590
Singapur Milli Eğitim Bakanlığı’nın amacı, öğrencilerinin kendi yeteneklerini ortaya çıkarması ve bunları en iyi hale getirmesine ve tüm potansiyellerinin farkında olmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin hayatları boyu sürecek bir öğrenme tutkusu geliştirmelerini sağlamaktır.

“Kindergarden” olarak adlandırılan anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygulayan kurumlardır. Bu üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden 1” ve “Kindergarden 2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.

İlköğretim, 1. ve 4. sınıflar arasındaki 4 yıllık “Temel Evre” (Foundation Stage) ve İlköğretim 5. ve 6. sınıfları kapsayan 2 yıllık “Yönlendirme Evresi”nden (Orientation Stage) oluşmaktadır. İlköğretimin genel amacı öğrencilere iyi bir ingilizce, anadil ve matematik eğitimi vermektir.
Ortaöğretim (Secondary Education)
Ortaöğretim’de öğrenciler PSLE’deki performanslarına göre, Özel (Special), Açık (Express), Normal Akademik (Normal Academic) veya Normal Teknik (Normal Technical) programlarından birine yerleştirilmektedirler. Öğrencilerin farklı yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitim programlarında farklı vurgular yapılmaktadır.
Normal programda öğrenciler, “Normal (Akademik) [NA]” veya “Normal (Teknik) [NT]” programını seçme hakkına sahiptir. Normal programdaki öğrenciler 4 yıl sonunda GCE “N” adı verilen düzey belirleme sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler bir yıl daha ortaöğretime devam eder ve GCE “O” düzeyi sınavına girmeye hak kazanır.
Diğer yandan “Açık (Express)” programındaki öğrenciler 4 yıl sonunda “O” düzeyi sınavına girerler. “O” düzeyi sınavından iyi sonuç alan öğrenciler Genç Kolejlerine (Junior Colleges), “Politeknik’lere” (Polytechnics) veya Teknik Enstitülere (Technical Institutes) devam edebilirler. “N” düzeyi sınavında yeterli olamayan öğrenciler Teknik Eğitim Enstitüleri’nde (ITE -Institute of Technical Education) teknik ve mesleki eğitim alırlar. “NT” programındaki öğrenciler, Teknik Eğitim Enstitüsü (Institute of Technical Education) ile teknik-mesleki eğitim almak için hazırlanmaktadırlar.


Ortaöğretim Sonrası Eğitim ( Post-Seondary Education)
GCE “O” düzey belirleme sınavına göre öğrenciler “Kolejler/Merkezileştirilmiş Enstitüler”, “Politeknik” veya “Teknik Eğitim Enstitüsü” adlı programlara başvurabilirler. “Kolejler/Merkezileştirilmiş Enstitüler” bittikten sonra, “Genel Eğitim Sertifikası “İleri” Düzey Sınavı”ndan alınan puanlara göre üniversitelere gidilebilmektedir. “Kolejler”de 2 yıl, “Merkezileştirilmiş Enstitüler”de ise 3 yıl eğitim verilmektedir. “Politeknik” programında üç yıl eğitim verilmektedir. Bu programdan iyi puanla mezun olan öğrenciler üniversiteye gitme şansını elde ederler. “Teknik Eğitim Enstitüsü” 1-2 yıllık mesleki ve teknik eğitim programı sunar. Enstitüde başarılı olan öğrenciler, diploma programları için “Politeknik” okullarına başvurabilir.
Öğretmen kalitesi ve Öğretmen Eğitimi
Öğretmen kalitesi çok yüksek. Eğitimin kalitesini öğretmen kalitesini artırarak sağlıyorlar. Öğretmen olmak için not ortalamanız 100 üzerinden 85 ya da 4 üzerinden 3.50 olmak zorunda.
İlk %25’e giren öğrenciler öğretmen olabiliyor. Seçim ölçütleri çok katı.
Örneğin, okul birincisi olmuş bir fizikçi, öğretmen olabiliyor. Birçok öğrenci öğretmen olmak istiyor. Çünkü hem öğretmen maaşları çok yüksek hem de meslek oldukça prestijli. Öğretmenler bazen doktorlardan daha çok para kazanıyor.
Öğretmen olmak isteyen herkes (eğitim fakültesinden mezun olsa bile) bir yıl formasyon eğitimi almak zorunda. Formasyon eğitimi alırken maaşlar ödenmeye başlıyor. En fazla değer beden eğitimi dersine veriliyor. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorsanız, bir yıl değil, iki yıl formasyon almak zorundasınız.
Formasyon eğitimi sadece
Nanyang Teknoloji Üniversitesinde
veriliyor
*
Singapurda eğitim Yönetimi ve Denetim
Singapurda eğitim politikalarının çoğunluğu
merkezi yapı
ya bağlı kalsada son yıllarda okullar yerel yapıya dönüştürme çalışması vardır. Bununla ilgili ilk çalışmalar
okulların gruplandırılarak
yaşadıkları sıkıntıları grup olarak bildirecekleri bir bölgesel grup sistemi kurulması ve velilerin ve öğrencilerin isteklerini daha iyi karşılayabilmeleri için
geniş yetkili okul müdürleri
gibi uygulamalar sayılabilir.
Okul ligi
uygulamasıyla okullar arası rekabetin artması ve okul performanslarının ölçülmesi sağlanmaktadır.
Son 5 TİMSS sınavından puanları
1995 1999 2003 2007 2011
Mat 605 579 570 570 570
Fen 571 550 552 554 558
“Kindergarden” olarak adlandırılan anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygulayan kurumlardır. Bu üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden 1” ve “Kindergarden 2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.

Güney Kore
Nüfusu : 50.219.669
Yüz Ölçümü : 100.210 km²

Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir : $31,700
Son 5 TİMSS sınavından puanları
1995 1999 2003 2007 2011
Mat 607 587 589 597 613
Fen 565 549 558 553 560
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMA
Öğretmenlik mesleği Güney Kore de saygı duyulan bir meslek olmasının yanında, daima bir iş ve iyi çalışma koşullarına sahip bir meslek seçimidir. Öğretmenlik mesleğinin aileler tarafından saygı görmesi ve toplumda yüksek bir statüye sahip olmasından dolayı gençler tarafından tercih sebebi olan bir meslektir. Güney Kore ilk ve ortaöğretim kanunun 2. Bölüm madde 21 de öğretmenler; ilköğretim öğretmeni, ortaöğretim öğretmeni, asistan öğretmen, profesyonel danışman, bakıcı öğretmenler şeklinde sınıflandırılmıştır. Öğretmen maaşları Güney Kore de OECD ülkelerinin ortalamasından yüksektir öğretmen maaşlarının yıllık 46.232 dolar civarındadır.

Eğitimin teftişi, Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı Başkanı tarafından değerlendirilir. Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı ve Müfettiş Kurulu Başkanı, okulları teftiş ederken teftiş edilecek eğitim personeli, süreç, içerikler, yöntem ve sonuçların değerlendirilmesi gibi detaylı maddeleri hazırlayarak okullara önceden yollamaktadır.
KEDI
Kore hükümeti tarafından finanse edilen ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren
Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü (KEDI)
1972 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana KEDI eğitim politikalarının ve programlarının geliştirilmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. KEDI 2002 yılında hayat boyu eğitim ulusal merkezi olarak görevlendirilmiştir. Kore eğitimi geliştirme enstitüsüne bağlı bulunan üstün yeteneklilerin eğitimi araştırma merkezi danışma komitesi, üstün yeteneklilerinin eğitiminde hizmet içi eğitim enstitüsü, yönetim destekleme birimi, araştırma ekibi ve politika geliştirme, eğitimi destekleme, dış ilişkiler ve iş birliği birimlerinden oluşmaktadır.
Güney Kore de üstün yetenekli eğitiminin hedefi herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesidir. Bu nedenle, akranlarından farklı yeteneklere sahip çocukların özel bir eğitime tabi tutulması gerekli görülmüştür.
Japonya eğitim sistemi yaratıcılığı, zihinsel güçleri ve muhakeme yeteneğini araştırmaktan ziyade, görevini güvenilir şekilde yerine getirecek, toplumsallaştırılmış, teknik başarısı olan disiplinli işçi yetiştirmeye yöneliktir.

Japonyada Eğitimin Amacı
Okul Öncesi
Okul öncesi eğitim 3 yaş üzerini kapsamaktadır, zorunlu değildir.
Anaokullarının süresi tam gün, yarım gün ya da birkaç senelik olabilmektedir. 39 haftadan az olmayacağı yasal olarak belirtilmiştir.

Okul öncesi eğitimin amacı, Akıl ve Ruh sağlığı yerinde kendi ayakları üzerinde durabilen, iç dünyası zengin bireyler geliştirmektir.

İlköğretim
İlköğretim; 6 yıl süreli ilkokul ve 3 yıl süreli ortaokul olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 6-14 yaş arası ilköğretim zorunlu ve ücretsizdir.

Okulların %90’ında jimnastik salonu, %75’inde yüzme havuzu bulunmaktadır
Japonya’da öğretim yılı 1 Nisan’da başlar ve 31 Mart’ta biter. Nisan-Temmuz ortası, Eylül-Aralık sonu ve Ocak-Mart sonu olmak üzere üç dönem halinde yapılır. Tam gün eğitim yapılır.
5. ve 6 sınıflarda 4 derste sınava girer. 6 sınıftaki sınav ‘ Ulusal Akademik Beceri Değerlendirme” olarak bilinmektedir. Bu sınav sonunda İlkokul bitirme sertifikası alınır. Bu sertifika ile orta okula kayıt yaptırılır.

İlkokulu Bitirme Sınavı
Japonya’da ilköğretimden liseye geçiş sınavla olmaktadır. Bölge eğitim kurumları tarafından mart ayında yapılan bir sınavla gerçekleştirilir. Belli idare yapıya bütün devlet liseleri aynı testi uygularken, bölgesel ve yerel yapıya göre verilen testler değişebilmektedir. Sınav soruları Japonca, İngilizce ve matematikten oluşur.

Orta Öğretim
Normal eğitim veren liseler, teknik okullar ve meslek liseleri Japonya’da eğitim veren ortaöğretim kurumlarıdır.
Liseler 3’e ayrılır.
-Tam gün eğitim yapan liseler
-Çalışan gençlere yönelik yarım gün eğitim yapan ve 4 yıl süren liseler
-Okuldan uzakta olanlar için, en az dört yıllık mektupla eğitim veren liseler.

Öğrencilerin %70’inden fazlası üniversite giriş sınavına girmektedir.

Üniversite
Japonya’da toplam 702(100 devlet, 76 mahalli, 526 özel) üniversite; 2.803.901 öğrenci eğitim görmektedir.
Öğrencilerin %40’ı sosyal bilimlerde; %19’u mühendis fakültelerinde, %31’i edebiyat ve %7’side eğitim bölümlerinde eğitim almaktadır. Yüksek öğretim üniversiteler, yüksel okullar ve teknik okullar olmak üzere üç çeşittir. Üniversite harçları oldukça yüksektir. Vakıflar, yerel yönetimler, hükümet burs ve kredi şeklinde finansal destek sağlamaktadır.

Öğretmen Olmak
Japon halkı öğretmene büyük bir saygı duymaktadır. Bunun yanında büyük sorumluluğun öğretmende olduğu düşünülür. Japonya’da öğretmenler yüksek sosyal statü ve ücrete sahiptir.
Japonya’da öğretmen eğitimi üniversitelerde ve Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan diğer yükseköğretim kurumlarında yapılmaktadır. Üniversiteler kendi öğretmen eğitimi programlarını kendilerini düzenlemektedir. Ancak, Eğitim, Bilim, Spor, Kültür ve Teknoloji Bakanlığı dersleri sertifikalandırmakta, derslerin içeriği ve fakültedeki öğretim konularını takip etmektedir
Temel öğretmen eğitimi üç kategoriden oluşur:
Eğitimin hedefleri, eğitim sosyolojisi, eğitim programı ve öğretim, ahlak eğitimi ve pedagoji gibi dersleri içeren pedagoji alanı,
Gelişim psikolojisi, rehberlik ve danışma gibi dersleri içeren psikoloji alanı,
Uygulama ve beden eğitimi ile Japon anayasası gibi ilgili alana ilişkin konular


Öğretmen adayları, eğitimin temelleri, eğitim psikolojisi, alan bilgisi derslerinin yanı sıra eğitimle ilgili seçimlik dersler de (tarih, sosyoloji, eğitim felsefesi, karşılaştırmalı eğitim, eğitim yönetimi, sosyal eğitim, öğretim yöntemleri, program geliştirme, vs.) almaktadır
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Japonya’nın eğitim sisteminin idaresinde yerinden yönetim esas alınmakta ve Eğitim Bakanlığı ise bu yönetimlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.
Merkezi hükümet okul inşaatları, öğretmen maaşları ve okullarda verilen öğlen yemeklerini karşılamak suretiyle eğitim harcamalarının yaklaşık %50’sine finans etmektedir.
Okul bütçeleri, eğitim programları, ilk ve orta öğretimin denetimi olanlarında sorumluluk yerel öğretim kurumlarındadır.
Eğitim içeriği bakımından, her okul kendi programını hazırlamaktadır. Şehirlerin her birinde merkezi hükümet tarafından atanmış beş kişiden oluşan
eğitim müdürü
vardır.

Denetim işini Bakanlık kendine doğrudan bağlı okullarda kendisi yapmaktadır. Yerel yönetimlerin yönetimindeki veya özel okulların denetimini bağlı bulundukları
eğitim kurulunun
denetimine bırakmaktadır.
ANAOKULU:
Burada çocuklar ilkokula hazırlanır ve ortalama günde 3 saat burada bulunurlar.
İLKOKUL:
Burada amaç çocuklara temel egitim vermek ve onlari duyarli bir vatandas olma yolunda ilk adimlarini atmalarinda yardimci olmaktir.
Bir ortaokul veya lise öğrencisi günde yaklaşık 4-5 saat uyur... Sabahtan akşam beşe kadar okula gidip saat dokuza kadar zorunlu etüde kalırlar..
Saat dokuzdan on iki, birlere kadar da dershaneye giderler…
Üniversite sınavı Türkiye'ye kıyasla kat kat zor olduğundan hepsi iyi üniversitelere girmek için büyük bir rekabet halindedir..
Bu yarış daha çocukken başlar...
Çocuklar başlıca piyano, İngilizce, el sanatları, tekwandodan oluşan en az 3-4 kursa giderler...
Her yıl 15 milyar dolar İngilizce öğretimine harcanıyor.
Kore de ortaokul, lise öğrencisi olmak çok zordur...
Koreliler de çok fazla ders çalışmalarına rağmen ezberci sistemlerini de eleştiriyorlar...
ORTAOKUL:
Ilkokulu bitirmis olan 12-14 yaslarindaki çocuklar ortaokula baslamaya hak kazanir. 11 temel yada zorunlu dersten olusan bu dönem de mesleki kurslar ve seçmeli derslerle mesleki yönlendirme yapilir. 1970 yilinda ortaokullarda ki ögrenci-ögretmen orani 42,3 iken bu rakam 2000 yilinda 20.1 olmustur.
Yurtdaşlık
Ortaokulu tamamlayan bir öğrenci ulusal
seviyede lise giriş sınavına katılır. Alınan sonuca
göre gideceği akademik ya da mesleki
programlara katılabilirler.

LİSE:
Liseye giriste ögrenciler kendilerine tamamiyle yön verecekleri bir döneme gelmis olurlar. Kisinin karakteri, yaraticiligi, analitik düsünme yetenegi, kabiliyetleri ve hedefleri dogrultusunda bir liseye giderler.
Ülkede liseler 2 farkli lise vardir. Genel ve meslek liseleri olmak üzere ikiye ayrilan liseler özellikle mesleki açidan oldukça iyi egitim vermektedirler. Meslek liselerine (tarim, teknisyen, ticaret, deniz incelemeleri) girecek ögrencilerin bir çok seçenegi vardir. Her okul kendi yaptigi özel bir sinavla ögrenci alir. Genel liselerde ise fen, yabaci dil, resim alaninda çalisan özel alan okullari da vardir.
ÜNİVERSİTE:
Ülkede yüksek ögrenim 7 kategoride egitim vermektedir.
1- Kolej ve Üniversiteler
2- Endüstri Üniversiteleri
3- Egitim Üniversiteleri
4- Küçük Kolejler
5- Havacilik ve Haberlesme Üniversiteleri
6- Teknik Kolejler
7- Çesitli Enstitüler
Eğitimin Teftişi
“Kindergarden” olarak adlandırılan anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygulayan kurumlardır. Bu üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden 1” ve “Kindergarden 2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.

Çin
Nüfusu : 1,343,239,923
Yüz Ölçümü : 9,596,961km²

Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir : $8,400
Son 5 TİMSS sınavından puanları
1995 1999 2003 2007 2011
Mat --- 585 585 598 609
Fen --- 569 571 561 564
Okul Yönetimi
İlkokul öğretmenleri, meslek eğitimi veren ortaöğretim kurumlarından yetişir.
Bu okullarda orta dereceli okul derslerinden başka, mesleğe hazırlayıcı dersler islenir.
Orta dereceli okul öğretmenleri de ortaöğretim üzerine oturtulmuş olan 2 ve 3 yıllık mesleki enstitülerden yetişir.
Çin'de bütün öğretmenler, parti tarafından organize edilen "Öğretmenler Birliği”nin üyesidir.

Denetim Sistemi
Çinde Denetim sistemi eğitimin her düzeyinde işlemekle birlikte çoğunlukla sayısal derslerde denetim uygulanmaktadır.
Çin denetim sisteminde temel aktör müfettişlerdir. Müfettiş adayları Genel kültür ve Genel yetenek sınavlarının haricinde mesleki bilgi sınavına da girmek zorundadır. Ayrıca çalıştığı kurumda başarılı olanlar ve velilerin talepkar oldukları öğretmenlerde müfettiş olamaktadır.
Müfettişlerin temel amaçları, eğitimin kalitesine dikkati çekmek bölgesel koşullara bağlı olarak okullara denetim sistemi kurmak, eğitim denetiminin anlamını ve önemini derinleştirmek denetimde yeni yöntemler araştırmaktır.

Bunun yanında müfettişler gerek gördükleri öğretmenleri hizmetiçi eğitime alabilirler. Hizmetiçi eğitime katılan öğretmenler aldıkları eğitim sonucunda bilgi ve becerilerinde meydana gelen değişiklikleri bir rapor halinde müfettişe sunarlar. Müfettişler hizmetiçi eğitime giden öğretmenin sınıf başarısındaki değişimi de takip eder. Öğretmeni ödüllendirme ve cezalandırma yetkileri vardır.
Öğretmen Yetiştirme
Eğitimde iki amaç benimsenmiştir:
1.) Bütün programları ve ders kitaplarını yeniden düzenleyip yazmak ve bunlarda marxist-leninist ideolojiye yer vermek.
2.) Ekonomiyi hızla geliştirmek, teknik bakımdan güçlü olmak için
uzman ve teknik personel
yetiştirilmek.
Özel okullar kapatılmış
ve kitle eğitimine yönelik olarak "kısa süreli okullar", "bos zaman okulları", "Kızıl ve Uzman üniversiteleri" açılmıştır.
** Son yıllarda özel lise, üniversite ve anaokulları kurulmuştur.
1950'lerden sonra yeni hükümet, ders programlarında geniş bir değişikliğe girişmiş ve özellikle siyasi bakımdan gerici nitelik taşıyan derslerin hepsi tasviye edilmiştir. Bunu yaparken amaç eski gelenekleri, eski kültürü, eski alışkanlıkları ve eski idealleri yok etmektir.
Okul Öncesi Eğitim: Çin'de anaokulları iyi düzenlenmiş, programları önceden belirlenmiş kurumlardır.

Komünist doktrinlerin öğretilmesine burda başlanmakta ve küçük çocuklara, Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi "kolektivist" bir ruh verilmeye çalışılmaktadır.
İlkokulu bitiren öğrenci doğrudan ortaokula veya mesleki ortaokula başvurur.Kırsal kesimlerde ve az gelişmiş bölgelerde öğrencilere genellikle meslek ortaokuluna kayıt olurlar.
Çin'de zorunlu eğitim 1986dan beri 9 yıllık ilkokulları içine alır. İlköğretimde okuma yazma ve aritmetiğe önem verilir.

Binlerce harften meydana gelen dilin öğrenilmesi oldukça güçtür ve bu durum beş yıllık ilkokul programının geniş bir bölümünün okuma-yazma öğretimine ayrılmasını gerektirir.

Bir taraftan okuma-yazma öğretmek, diğer yandan da çocuklarda üretime dayalı çalışmalara karsı olumlu bir tavır kazandırmak ilköğretimin iki temel ilkesini oluşturur.
Zorunlu eğitim 3 ayrı kategoride yapılmaktadır:
1.)Şehirlerde
2.)Küçük yerler arka mahallelerde
3.)Kasaba ve köylerde

Az nüfuslu bölgeler, dağınık nüfusa sahip ulusal azınlık bölgeleri, uzak dağlık ilçeler ve ormanlık ve kirlilik bölgelerde hizmet veren bir çok yatılı okul ve yarım günlük okul açılmıştır.
Ortaokuldan Lise programına geçiş için Yerel Otorite sınavı sonucu olmaktadır.
Sınav, İl, Otonom Bölge ve Belediyelerin eğitim departmanlarınca yapılmaktadır.
Çin’de bu sınavlar çok önemlidir. Çünkü öğrenciler prestijli okula girmek için yarışırlar.
Sınav Konular;
•Matematik
•Çince
•İngilizce
•Fizik
•Kimya
•Politik Bilim
•Beden Eğitim
Orta düzeyde mesleki eğitim, özel orta, teknik ve mesleki müfredatla verilmektedir. Öğretim süresi iki veya üç yılla üç veya dört yıla kadar değişiklik göstermekte, tıp bilimi ve mühendislik gibi bazı özel konularda beş yıllık programlar uygulanmaktadır. Özel orta öğrenim okulları, orta düzeyde teknik ve idari personel, teknik okullarda genellikle orta düzeyde nitelikli işçi ve teknisyen yetiştirmektedir. Bu okullardan mezun olanlara devlet tarafından istihdam edilmektedir.
Meslek okulları arasında meslek ve tarım okulları bulunmaktadır. Bunlar, temel düzeyde teknik ve idari personeli hazırlamakta, yerel düzeyde çeşitli alanlarda çalışacak işgücünü sağlamaktadır. En iyi öğrencilerin devlet tarafından istihdam edilmesine karşın bu okulların mezunları genel olarak kendileri iş bulmaktadırlar. Bunlar ayrıca yüksek öğrenim kurumlarına giriş sınavlarına katılabilmektedirler.
•Mesleki Ortaokul- (3 yıl)
•Genel Lise (3 yıl)
•Politeknik Lise (3 yıl)
•Teknik Lise
•Meslek Lisesi
Yükseköğretim:
Çin'de yükseköğretim kurumları üç grup altında toplanır:
1.) Eğitim bakanlığının veya müsterek bakanlıkların yönetiminde olanlar
2.) Vilayet idarelerinin yönetiminde olanlar
3.) Mahalli idarelerce kurulanlar.

Üniversite öğretimi parasızdır. Ders kitapları, sağlık hizmetleri, yurtta kalma için ücret alınmaz.
Çinde 1700 civarında üniversite vardır.
Özel üniversite sayısı ise 500 civarıdır.
Öğrenciler lise sonrası üst öğrenim için ulusal koleji giriş sınavı'na girerler. Bu sınav, temmuz ayı başlarında düzenlenir. Bilim ve beşeri bilimler adaylar için ayrı sınav vardır.
1954 Anayasasına göre Çin'de gerçek güç kaynağı, eyalet ve mahalli idare kurullarınca seçilen kimselerden oluşan "Ulusal Halk Kongresi"dir. Bu kongre,yönetimin en üst seviyesinde yer alan bir organ olarak eğitim isleriyle de ilgilenir.
Eğitim bakanlığı bu kongrenin aldığı kararlara göre yürütmede bulunur. Yükseköğretim dışındaki öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına bağlıdır.
Yükseköğretim kurumları ise,Yükseköğretim Bakanlığına bağlıdır.
Okullar ademi merkeziyetçi bir anlayışla yönetilir ve eyaletler, endüstriyel kuruluşlar okulların yönetim ve finansman isleriyle ilgilenirler.
“Kindergarden” olarak adlandırılan anaokulları, 3 ile 6 yaş arası çocuklara 3 yıllık okul öncesi eğitim programı uygulayan kurumlardır. Bu üç yıllık program “Nursey”, “Kindergarden 1” ve “Kindergarden 2” olarak bilinen üç kısımdan oluşur.

TÜRKİYE
Nüfusu : 74.930.000
Yüz Ölçümü : 783.562 km²
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir : $10.945
Son 5 TİMSS sınavından puanları
1995 1999 2003 2007 2011
Mat --- 429 ---- 432 452
Fen --- 433 ---- 454 483
Öğretmenlik diplomasını alan her öğretmen devlet okullarında öğretmenlik yapabilmek için KPS Sınavına girmek zorundadır. Bu sınavda öğretmenlere genel kültür, genel yetenek, mesleki beceri ve alan bilgisi gibi farklı alanlarda sorular sorulmaktadır
Denetim Sistemi
Türk eğitim sisteminde denetim, üç farklı de-netim birimi tarafından yapılmaktadır. Bu birimler; merkezde Bakanlık düzeyinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, illerde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurumu bünyesinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kuruludur.
Türk eğitim sisteminde teftiş ve değerlendirme alanına göre kurum ve ders teftişi olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Kurum teftişi, teftişin işlevlerine göre yapılan tanımına uygun olarak eğitim kurumunun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve madde kaynaklarının sağlanma, yararlanılma durumunun gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre değerlendirilmesidir.
Bakanlık; denetim, inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapar.(Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütür.)
Türkiyede öğretmen yetiştirme Eğitim Fakültelerinin denetiminde gerçekleşir. Türkiyede eğitim fakültelerinde öğretmenlik programları olduğu gibi farklı fakülte mezunlarınında formasyon alarak öğretmen olması sağlanmaktadır. Eğitim fakültelerindeki eğitim 4-5 yıl mesleki ve alan eğitimi ile gerçekleşmektedir. Farklı fakülte mezunları 4-5 yıllık alan eğitiminden sonra 1-2 yıllık (son yapılan değişikliklerle 6 ayda) Formasyon eğitimine tabi tutularak öğretmen olmaktadırlar.
0-3 yaş Kreş
3-5 yaş Anaokulu
4 yıllık Zorunlu (sınıfta kalma yok)
4 yıllık Zorunlu (sınıfta kalma yok)
2012 yılında yapılan değişiklikle İmam hatip ortaokulu ve normal ortaokul olmak üzere iki farklı yapı vardır
Mesleki Lise
Anadolu Lisesi
Akşam lisesi
Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi
Güzel sanatlar ve Spor Lisesi
4 yıl zorunlu eğitim
4+4+4 sistemi ile kesintisiz
12 yıl zorunlu eğitim uygulanmaktadır
Meslek Yüksek Okulları (2 yıllık ara eleman yetiştirirler)
Üniversiteler (4 - 6 yıllık Uzman Yetiştirirler)
Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden kurulur.
Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar.

  Bu eğitim isteğe bağlıdır.

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;
1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;
2. Onları ilk öğretime hazırlamak;
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.
Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 66 ayını doldurduğu yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. İlköğretim, 4 yıllık ilkokul eğitimi ve 4 yıllık ortaokul eğitiminden oluşur.
Temel ilkokul eğitimini tamamlayan her öğrenci ortaokula devam etmeye hakkazanır. Ortaokullar genel ortaokullar ve dini eğitim veren imam hatip ortaokulları olmak üzere iki farklı okul türünde oluşmaktadır. Ayrıca üniversitelerin bünyesinde yer alan sanat ortaokulları yetenek sınavıyla öğrenci almaktadırlar.
Ayrıca üstün yeteneği olduğu tespit edilen öğrenciler okuldan sonra Bilim ve Sanat merkezlerinde eğitime devam etmektedirler.
Ortaokulun son sınıfında çocuklar adı her sene değişen bir yazılı sınav sistemine tabi tutulmaktadır. Yazılı sınavlar Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü derslerinden oluşmaktadır.
Yazılı sınavlardan başarılı olan öğrencilerin ortaokuldaki karne notlarınında dahil edilerek hesaplandığı bir puanlama sistemiyle Lise yerleşme puanları oluşan öğrenciler ilgi ve puanlarına uygun Liseleri tercih ederler ve yerleşirler.
Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,
1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.
Ortaöğretimi bitiren her öğrenci Yüksek öğretime geçebilmek için bir dizi sınava girmek zorundadır. Bu sınavlar iki aşamalı olup ilk aşaması (YGS) Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih ve Coğrafya alanındaki temel bilgileri kapsamaktadır.
Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ikinci aşama sınava girme hakkını kazandıkları gibi Meslek Yüksek okullarına ve bazı Lisans programlarına yerleştirilme hakkını da kazanırlar.
İkinci aşama (LYS) sınavında ise birinci aşamadaki derslerin uzmanlık seviyesindeki soruları sorulur ve bu sınavda başarılı olan öğrencileri tıp, mühendislik, hukuk ve siyasal bilimler gibi Lisans bölümlerine yerleşmeye hakkazanırlar.
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme
Abazaoğlu, İ. (2014), Dünyada Öğretmen Yetiştirme Programları Ve Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Uygulamaları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1-46, ANKARA-TURKEY
Altın, R. (2013), Çin Halk Cumhuriyeti, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara
Altın, R. (2013), Güney Kore, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara
Altın, R. (2013), Japonya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara
Altın, R. (2013), Singapur, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara
Bal,B., Başar, E. (2014), Finlandiya, Almanya, Singapur ve Türkiye'nin Eğitim Sistemleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması, Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi
Balcı, A, (2007), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Pegem A Yayıncılık, Ankara
Bolat, Ö. (2011), Eğitim konusunda Singapur’dan öğrenecek çok şey var!, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/18676299.asp
efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/rezzan_ucar.doc
www.egitimhane.com/konu-201-0.html - 72k
www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=37406 - 31k
Çolak, E. (2005). Ülkeler Ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırma Yazıları. (Editör: Füsun Akarsu). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaynakça
Full transcript