Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜVENLİ OKUL

No description
by

Nida Kaçamak

on 29 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜVENLİ OKUL

GÜVENLİ OKUL
OKUL GÜVENLİĞİ TANIMLARI
"Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımı, cinsel ve ırksal taciz gibi istenmeyen davranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek olağanüstü hallerde (örn. silahlı saldırı, yangın, deprem gibi) can güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasıdır." (Dönmez ve Özer, 2009)
Okul ve çevresinin güvenliği

Öğrenci güvenliği
Aile güvenliği

GÜVENLİK
Güvenlik, psikolojik ve fizyolojik boyutu olan bir kavramdır.
Okul Güvenliği Sorununun Olası Nedenleri
Pearson ve Toby'e göre (1991) okul çeteleri,

Gottfredson (1995), okul nüfusunu ve nüfusun kompozisyonunu,

Schriro (1985), Harrington ve Lueker (1991) ise yoksulluğu, azınlık ailelerini, ayrılmış aileleri, çalışan ebeveynleri, denetlenemeyen gençleri daha önemli nedenler olarak görmektedirler.

Okula gitmek için kişinin evinden ayrılması anından başlayarak, tekrar evine gelinceye kadarki tüm aşamaları kapsar (Memduhoğlu & Taşdan, 2008).

2015/2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 900 bine yakın öğretmen eğitim-öğretim süreci içerisinde yer almaktadır.

Okul güvenliğine yönelik tehditler, yalnızca bu süreç içerisinde yer alan çocuk ve gençleri değil, toplumun geniş bir kesimini, aileleri, eğitimcileri, okul personelini de yakından ilgilendirmektedir.
OKUL GÜVENLİĞİNİN TEMEL AMAÇLARI
Öğrencilerin ruh sağlığına önem vermek,

Öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini güvenli bir ortamda olduklarını hissettirmek,

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul ortamından zevk almalarını sağlamak,

Okul üyelerini motive etmek,

Öğrencileri geleceğe yönelik başarıya odaklamak


Okul Güvenliği Sorununun Olası Nedenleri
1978 yılında ABD Kongresine sunulan Okul Güvenliği Çalışma Raporuna göre;

- Okulun büyüklüğü ve kimliksizleştirilmesi

-Okul disiplini

-Keyfilik ve öğrencilerin engellenmesi

-Okulun ödül yapısı

-Öğrencilerin okula yabancılaşması
(Garcia, 1994:23)
Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisinde ikinci sırada yer alır.
Nitelikli bir öğrenme ortamı için güvenli bir okul ortamı gerekir.
OKUL GÜVENLİĞİ TANIMLARI
"Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendini fiziksel, duygusal ve psikolojik açıdan özgür hissetmeleridir."
(Dönmez, 2001)
NEDEN GÜVENLİ BİR OKUL ?
Kentsel alanlarda yaşam koşullarının getirdiği telaşla aileler, çocuklarının gelişimi ve eğitimi için onlara yeterli zaman ayıramamaktadır. Çocuklar aktif zamanlarının büyük bölümünü okulda geçirmektedirler.

Okulun yetersiz kalan okul ve okul çevresi güvenliği, çocukları şiddet ve suça yöneltebilecek bir risk oluştururken, farklı güvenlik tehditlerine de kapı aralamaktadır.
OECD ülkelerindeki öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde bir yılda, ortalama 7540 saat ders zorunlu eğitim alırken,

Macaristandaki öğrenciler yılda 5 720 saat (En az)

Avustralyadaki öğrenciler yılda 11 000 saat (En fazla)

(Education at glance, 2016)


OKUL GÜVENLİĞİ
(bina güvenliği, bahçe ve çevre güvenliği ve alt yapısal ihtiyaçlar)
(aile içi güven, aile içi şiddetin önlenmesi, ebeveyn eğitimi)
(başarıya odaklanmak, planlı yaşamak, öz denetime sahip olmak ve pozitif değerlere sahip olmak)
Toplum güvenliği
(medya ve eğitim, okul-çevre işbirliği, okulların toplum tarafından desteklenmesi)

Okul Güvenliğinin Boyutları
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden bir grup öğretim elemanı tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Liselerde Şiddetin Saptanması ve Okul Temelli Şiddeti Önleme Programının Geliştirilmesi” projesi (2011)

Yaklaşık 10 bin lise öğrencisi ile yapılan araştırma sonucunda öğrenciler arasında gözlenen şiddet olaylarının dikkate alınması gereken boyutlarda olduğu saptanmıştır.


Okul Güvenliğine Etki Eden Risk Faktörleri;

1)
Kişisel Risk Faktörleri:

Düşük başarı, uyuşturucu kullanımı, kavga, zorbalık, usanç

2)

Akrana Dayalı Risk Faktörleri:
Sosyal olmayan akranlar ve küçük çeteleşmeler

3)

Aileye Dayalı Risk Faktörleri:
Şiddete tanık olma, çocuk istismarı, uygun olmayan rol modellerin benimsenmesi

4)
Okula Dayalı Risk Faktörleri:
Öğretmenlerin beklentilerinin düşük olması, okul disiplin politikalarının adaletsiz işlemesi, çocuğa yönelik ilgisiz davranışlar, okul binasının fiziki yetersizlikleri

5)Toplumsal Risk Faktörleri:
Silahlı şiddet, eğitim için düşük destek, yıkıcılığın medyada sıkça yer alması

Kısacası güvenli okullar, öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, personel ve ziyaretçilerin kişisel gelişim ve pozitif ilişkilerini besleyip, eğitimsel misyona etki ederken; tehdit etmeyen, pozitif bir tavırla birbirlerini etkilemelerine izin veren yerlerdir (Bucher ve Manning, 2005).
Okulların fiziksel anlamda kontrolü, güvenliği sağlamanın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır (Shafii, 2005).

Pek çok ülkede okul mekanlarının planlanması özel bir uzmanlık alanı olarak kabul edilirken, Türkiye'de buna yönelik çalışmalar henüz profesyonel anlamda yürütülmemektedir (Şişman, 2004)

Okul Mekanlarının Güvenliği
a) Dış mekan

b) İç mekan
Okulun içinde bulunduğu bölgenin sosyal ve fiziksel özellikleri en az okul binasının yapısı kadar önemlidir.

Yapılan araştırmalara göre şehirde kurulan okullar, kasaba ve köy okullarına göre çok daha fazla zarar görmektedir. (Kachur ve arkadaşları, 1992)

Okulların hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi tesislerden en az 100 metre uzaklıkta bulunması 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir.1. Bina yapısı

Binanın dış görünüşü, iç düzeni, temizliği, hijyeni, ferah ve sağlığa uygun bir ortam oluşu fiziki faktörler içindedir.

Okul binasının tasarımı öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı, yaratıcılıklarını arttırıcı, kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyan pozitif bir ortam olmalıdır. Binalar bu perspektifte inşa edilmelidir.

Okul bahçesini çeviren duvarların ve çitlerin dışardan gelebilecek tehlikelere karşı yeterli düzeyde olması gerekir.

Okul bahçesi girişleri güvenlik önlemlerinin yeterli düzeyde olduğu kapılarla donatılmalı, gerekli eğitim almış güvenlik görevlileri görevlendirilmelidir.

Okulun fiziksel yapısı, doğal gözetim, doğal giriş kontrolü ve bölgesel olarak teknolojik araçlar ile ihtiyaçları azaltıp doğal yeterliliği sağlamalıdır. Ülkemizde bu ideal yapı nadiren gerçekleşmektedir.


Kameraların kullanılmasına alternatif olarak oluşturulabilecek saydam duvarlı koridorlar gösterilebilir. Koridorların ve duvarların saydam olarak inşa edilmesi, yöneticilerinin bir bakışta okulun birçok bölgesinden haberdar olmasını kolaylaştıracaktır.
Okulu çevreleyen çit veya parmaklıklar öğrencileri okula hapsetmiş psikolijisinden uzak olmalı ve dışardan gelebilecek tehlikeleri önlemek adına yapılmış olduklarını açıkça belli etmelidir.
Mobilyaların dizaynı öğrencilerin rahat hareket etmelerine elverişli olmalıdır.

Renklerin ve kullanılan resimlerin, öğrencileri pozitif yönde etkileyecek şekilde düzenlenmelidir.

Öğretmenler odası ve idare odası, iç mekanlara bakan konumlarda olmalıdır.

Danışma masası iyi konumlandırılmış ve girişte dikkat çekecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

Tuvalet, merdiven ve sirkülasyon alanları görünür ve kullanıcıların güvende hissedeceği yerlerde olmalıdır. Tuvaletler sınıflara yakın ve kolay kontrol edilebilecek yerlerde olmalıdır.

Okula giriş ve çıkışlar kontrol edilmeli, okuldaki aydınlatma ve güvenlik sistemleri kontrol edilmelidir.
Yapısal Öğeler ve Kullanılan Malzemeler
Çocuklar için Güvenli Eğitim Şart !
3 Haziran 2010'da İzmir'deki Seyit Şamlı Endüstri Meslek Lisesi'nde okulun otomatik kapısına kafası sıkışan 11.sınıf öğrencisi Anıl Erdem yaşamını yitirmişti. Okul kapısındaki güvenlik görevlisinin maddi olanaksızlıklar nedeniyle işten çıkarıldığı ortaya atılmıştı.

6 Nisan 2010'da Konya Yusuf Küçükgöl Okulu'nda 8 yaşındaki Mahmut O.'nun üzerine okulun demir kapısı devrildi. Çocuk ağır yaralandı.

İstanbul Maltepe Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun anasınıfında okuyan 6 yaşındaki Efe Boz 12 Mayıs 2010'da üzerine lavabo düşmesi sonucu öldü.

Radikal Gazetesi, 21.04.2011
Okul ve sınıf ortamında kullanılan cam, yazı tahtası, kapı gibi materyallerin darbeye dayanıklı olması meydana gelebilecek kazaları önleyecektir.

Yapısal olarak okulun özellikle ilköğretim okullarında yaşça büyük ve küçük çocukların aynı mekanlarda bulunmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Sınıfta bulunan masa ve sandalyelerin sabitlenmesi, çok küçük yaştaki öğrencilerin cam seviyesine ulaşmasını engelleyecek bir etmendir.
Sosyal ve Psikolojik Güvenlik
Öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenlerin okul içerisinde kullandıkları dil, bireylerin birbirlerine karşı olumsuz tavırları, herhangi aşağılayıcı bir tavır içerisinde bulunup bulunmamaları da şiddet kapsamına girmektedir. (Psikolojik şiddet)
İstanbul genelinde okullarda yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, okullardaki öğrencilerin pek çoğunun sokakta çalıştırıldığını ortaya koymaktadır. (Ekonomik şiddet)
Zorbalık ( Bullying)
Birini küçümsemek için başvurulan, kişiye kendini kızgın, kırılmış veya aşağılanmış hissettirecek davranışları kapsayan herhangi bir hareket olarak tanımlanmaktadır.

Okullarda yaygın olarak karşılaşılan ve özellikle güçsüz öğrencilere, kendilerinden daha güçlü kişi ya da kişilerce uygulanan zorbalık, çoğu zaman etkisiz görülen fakat çözüm gerektiren bir şiddet türüdür.

Zorbalığa maruz kalan ve sürekli bununla mücadele etmek zorunda kalan öğrencilerin psikolojileri negatif etkilenmekte, bu öğrencilerin ileriki yıllarda okulu bırakma, okuldan kaçma, suç işleme ve depresyona girme ihtimalleri artmaktadır.
Çatışma
Okullarda her sınıfta 20-60 arası farklı kültür, değer, kişilik özelliklerine sahip öğrencilerin eğitim gibi temel bir amaç için bir araya getirilmesi nedeniyle kişiler arası doğal ve kaçınılmaz olarak çatışma çıkabilmektedir (Türnüklü ve İlleez, 2006).


Suça Karışma
Araştırmalar, suçu içeren davranışın öğrenilmesinde birincil etkenin kişiler arası yakın ilişkiler olduğuna vurgu yapmaktadır (Ögel, Tarı ve Eke, 2006). Çocuklar ve gençler açısından bu ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı okullarda suç ve şiddet mağduru olma riski her zaman mevcuttur.

Madde Bağımlılığı
Yapılan araştırmalara göre madde kullanımı ve bağımlılığında en önemli risk grubunu 12-24 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008).

Öğrencilerde hedef eksikliği sonucu, madde 'eğlendirici' bir alternatif olarak algılanabilmektedir.

Madde kullanımı yalnızca ülkemizde değil, dünyada üzerinde durulan ciddi bir tehdittir.AB ülkelerinde 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre 15 yaşındaki çocukların;

İsveç'te tütün kullananların oranı: %10
Almanya'da ise: %22

Haftalık olarak alkol kullananların ortalaması: %30

Esrar, eroin, ekstazi, kokain gibi yasal olmayan maddelerden herhangi birini kullananların oranı: %25

(Güz, 2006)

Öğrencileri Tehdit Eden En Önemli Tehlike:
İstanbul Örneği
USAK'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) yaptığı İstanbul Kent Güvenliği Projesi (2011) kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması,

İstanbul'un 32 ayrı ilçesinde yaşayan mahalle sakinlerine sorulmuş,

Okulda öğrencileri tehdit eden en önemli tehlikenin ne olduğuna dair fikirleri alınmış.

Hazırlayanlar:
Nida KAÇAMAK

İrem DEMİR

Begüm DOĞRUYOL

Okul güvenliğinin tanımı, boyutları ve sorunun olası nedenleri
Çözüme ilişkin yaklaşımlar ve okul yöneticilerinin rolü
Güvenli okulun nitelikleri,kuramsal olarak okul güvenliği
Full transcript