Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velkommen til kristendom

No description
by

Pia Toft

on 30 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velkommen til kristendom

Planer for året
Hvad er et menneske?
Engle
Højtider
Munke og klostre
Symboler/ religiøs kunst
Den nordiske mytologi og religionsskiftet
Velkommen til verden
Hvor gemmer sandheden sig?
Forslag
Hvad er et menneske?
Mål:
Jeg kan fortælle, hvad et menneske er
Jeg ved, hvad biblen mener, et menneske er
Jeg kan forklare begreberne "at være fortabt" og "at blive tilgivet"
Afslut følgende sætninger:
Et menneske er ...
Forskellen på mennesker og dyr er ...
En sjæl er ...
Læs teksterne
"Krop og bevidsthed"
"Hvad er virkeligt?"
De findes inde på
religionsfaget.dk
Log ind med unilog, og find forløbet "Hvad er et menneske?"Krop og bevidsthed

Mennesket består af både krop og bevidsthed. Kroppen tilhører den fysiske verden. Det er alt det, vi kan se, høre, føle og smage. Bevidstheden tilhører den åndelige verden. Det er alt det, der foregår inde i vores hoveder. Man kan ikke se eller røre ved det. Det er tanker, følelser og tro.

Forholdet mellem krop og bevidsthed er altid blevet diskuteret. Filosoffen René Descartes mente, at bevidstheden er noget helt andet end kroppen. Han mente også, at vores bevidsthed i form af tanker er det eneste, vi kan være sikre på virkelig findes.


Hvad er virkeligt?

Ifølge Descartes er bevidstheden mere virkelig end kroppen, og de to dele kan adskilles. Den opfattelse hedder dualisme.

Andre afviser Descartes' idéer. De mener, at der kun findes én virkelighed, nemlig den fysiske verden. Ifølge den opfattelse er alt materie. Der findes ingen sjæl, som kan adskilles fra eller er anderledes end kroppen. Den opfattelse hedder monisme.


Mennesker, dyr og bevidsthed

Er menneskets bevidsthed forskellig fra dyrenes? De fleste mener, at dyr har en eller anden form for bevidsthed. Descartes mente ikke, at dyr har bevidsthed. I al fald ikke bevidsthed om deres egen eksistens på samme måde som mennesker. Det vil mange give Descartes ret i, men vi kan ikke vide det med sikkerhed. Måske er dyr bevidste på en helt anden måde, end vi kan forestille os.

Vælg de udsagn, der viser René Descartes tanker om mennesket:

Vælg tre svar


Bevidstheden er mere virkelig end kroppen.


Kroppen og bevidstheden kan adskilles.


Dyr har en bevidsthed på samme måde som mennesker.


Menneskets bevidsthed i form af tanker er det eneste, vi kan være sikre på virkelig findes.


Troens menneskesyn

Alle religioner har tekster, som forklarer, hvad et menneske består af, og hvordan det blev skabt. Ifølge de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har Gud skabt menneskets krop. Derefter har han blæst ånd ind i den, så den blev levende. Men modsat dyrene fik mennesket en særlig plads i den verden, som Gud skabte. Mennesket var noget helt specielt og ikke ligesom dyrene. Mennesket blev nemlig sat til at vogte og herske over naturen og dyrene.Den særlige sjæl

Det, der gør mennesket til noget specielt, er ifølge mange religioner, at mennesket har en sjæl. I kristendommen bindes krop og bevidsthed sammen af sjælen. Disse ting hører sammen og kan ikke adskilles.

Velkommen til kristendom
Hvad tænker
I om at være
et menneske?

Mennesker over dyr?

Vores behandling af dyr viser, at vi anser os selv for at være anderledes og mere værd end dyr. Selvom vi har regler, der siger, at dyr skal behandles ordentligt, så er det stadig tilladt at eje, sælge, aflive, slagte og jage dyr. Den slags er ikke tilladt med mennesker.Evaluering

Efter du har læst teksten, skal du evaluere din læseforståelse.

Skriv en sætning som svar på hvert spørgsmål:


Hvordan opfatter de tre store religioner et menneske? 

Hvad er særligt for mennesket ifølge mange religioner?
Mens vi læser teksten skal i ligge mærke til følgende ting:
Hvordan den franske filosof René Descartes opfatter et menneske
Hvordan de tre store religioner opfatter et menneske
"Jeg tænker, altså er jeg til"
Hvad mener Descartes med dette?
ORDKENDSKAB:
Før vi læser skal I kende betydningen af nogle af tekstens vigtigste ord.
Vælg det rigtige svar i hver sætning, så ord fra teksten forklares:

"En filosof er
(et dyr/et menneske)
, der tænker store tanker, og fx arbejder med at give forklaring på, hvordan man kan opfatte et menneskes krop og sjæl. Dualisme er en
(sang/teori)
om, at verden styres af to forskellige ting, der er hinandens modsætninger, fx at krop og sjæl er to forskellige ting der er hinandens modsætninger. Monisme er en teori om, at der kun findes én virkelighed, fx at alt kan forklares som fysiske
(tanker/handliger)
. At afvise noget er at sige, at noget
(er/ikke er)
rigtigt.
Full transcript