Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.6 FD2016

No description
by

G1000 @Prezi

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.6 FD2016

Tafel: 3.6
Naam: Cindy Groenewoud
WELKOM
Wat is onze droom?
Bouwen in kleine kernen
Saamhorigheid in dorpshuizen
Ontmoetingen tussen jong en oud
Eigen stek jongeren
Betrokken / contact met elkaar: bv
App veiligheid / ruilen / zorg
Tegengaan verloedering
Mienskip / dorpshuis
Achteruitgang Biodiversiteit
Boer teveel invloed op landschap en milieu
Kwaliteit landschap: kernwaarde
Landschap / biodiversiteit
Rol consument
Rol boeren
Voorlichting / opvoeding
Verspilling
Overproductie
Rol overheid
Wetgeving
Kwaliteit ipv kwantiteit
Minder consumentisme
Gedragsverandering
Transparant productinformatie
Rol producent
Maatschappelijk verantwoord
Landschapbeheerder
Rol burger
Biodiversiteit tuinen, openbare ruimte
Saamhorigheid
Gedragsverandering tov leefomgeving
- gezonde leefomgeving als waarde
- meer verantwoordelijkheid burger
- faciliteren door overheid ipv strakke regelgeving
-
Aantrekkelijkheid
- beperkte mogelijkheid bouwen
- basis-faciliteiten?

Rol overheid
- Ruimtelijke ordening op provinciaal niveau

- Veel meer onderling overleg om te zoeken naar gemeenschappelijke en algemene belangen (natuur&milieu), met respect voor het individu.

- Alles wat leeft heeft recht op leven.

Waar willen we uitkomen?
Wat komen we onderweg tegen?
Wat moet er gebeuren?
ZORGEN VOOR ELKAAR EN DE LEEFOMGEVING

1. De burger formuleert plannen inclusief onderbouwing, met bovenstaande als leidraad
2. In gezamenlijk overleg in het dorp (bewoners, ondernemers, agrariers)
3. Gefaciliteerd door overheid
1. Informeren/kennisoverdracht aan burgers
2. Korte lijnen burger, ondernemers en politiek
3. Democratische vernieuwing (verplichting
g1000 door te laten werken in besluitvorming)
4. Politiek moet beter luisteren naar burger
5. Mensen weten elkaar te vinden (website,
app)
6. Gedragsverandering burger: sociale cohesie,
gezonder leefmilieu voor mens en dier
7. Gedragsverandering ondernemers: maatschappelijk verantwoord1. Populisme / lobby
2. Hoe bereik je andere burgers?
3. Tegengestelde belangen
4. Regelgeving
5. Egoisme
6. Onkunde / kennisachterstand

ZORGEN VOOR ELKAAR EN DE LEEFOMGEVING
Full transcript