Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Báo cáo tình hình dâu tây Dalat 5/2014

No description
by

Quynh Diep

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Báo cáo tình hình dâu tây Dalat 5/2014

ĐỀ TÀI:
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT DÂU TÂY TRUYỀN THỐNG, MỨC ĐỘ SỬ DỤNG HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
Khoa Kinh Tế
GVHD: PGS.TS ĐẶNG THANH HÀ
Nhóm 1
Các thành viên
1.Diệp Như Quỳnh 11143188 DH11KM
2. Hoàng Thị Ngọc Anh 11143184 DH11KM
3. Nguyễn Huyền Trang 11143108 DH11KM
4. Đào Thị Thanh Chung 11143122 DH11KM
5. Lê Thị Hồng Gấm 11143046 DH11KM
6. Nông Thị Hiền 11143006 DH11KM
7. Trần Thị Thu Hương 11143010 DH11KM
8. Lê Thị My 11143234 DH11KM
9. Trần Thị Hồng Ngọc 11143076 DH11KM
10. Trần Thị Nhựt 11143139 DH11KM
11. Trương Thị Liên Phương 11143086 DH11KM
12. Nguyễn Thị Thành 11143092 DH11KM
13. Phạm Đan Thư 11143103 DH11KM
14. Trương Diễm Trang 11143132 DH11KM
15. Phạm Thanh Tùng 11143224 DH11KM
16. Trương Văn Vương 11143222 DH11KM
17. Vũ Mạnh Cường 10143007 DH10KM

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp thu thập số liệu
Phương pháp xử lý số liệu
Phương pháp thống kê mô tả
Phương pháp phân tích hồi quy
(Sử dụng hàm sản xuất Cobb Douglas)
MÔ HÌNH TRỒNG DÂU TRUYỀN THỐNG
Bệnh đốm đỏ trên lá
Đốm đen trên trái
Bệnh xì mủ lá
Bệnh thối rễ hại dâu tây
Bệnh mốc xám
Nhện đỏ
Sên nhớt
TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT DÂU TÂY TẠI ĐÀ LẠT HIỆN NAY
Diện tích gần 100 ha, chiếm 75% tổng diện tích toàn tỉnh (Phòng Kinh tế Đà Lạt, 2013)
Địa bàn phường 6, 7, 8, 9 và xã xuân Thọ
Năng suất khoảng 12 - 13 tấn/ha. Huyện Lạc Dương lân cận có khoảng 10 ha.
Các loại giống dâu
Giống Mỹ đá (88%)
Giống Mỹ thơm (6%)
Giống mới LangBiang (6%)
KẾT QUẢ & THẢO LUẬN
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN
Thực trạng sản xuất dâu tây
KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG
KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN
TÌNH HÌNH SỬ SỤNG PHÂN BÓN
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV
BÁO CÁO THỰC TẬP NHÓM 1
NỘI DUNG BÁO CÁO
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Tổng quan
Chương 3: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu
Chương 4: Kết quả và thảo luận
Chương 5: Kết luận và kiến nghị

KIỂM ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
+ Giả thiết kiểm định:
H0: Mô hình không phù hợp.
H1: Mô hình phù hợp.
+ Chọn mức ý nghĩa = 5%.
KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI CỦA MÔ HÌNH
Dùng kiểm định White Heteroskedasticity Test để kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi của mô hình hồi quy.
+ Giả thiết kiểm định:
H0: Mô hình không có phương sai sai số thay đổi
H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi.
+ Chọn mức ý nghĩa = 5%.
Dùng kiểm định Durbin-watson Stat để kiểm định hiện tượng tự tương quan.
+ Giả thiết kiểm định:
H0: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan
H1: Mô hình có hiện tượng tự tương quan

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tác động biên của chi phí nước lên năng suất là 8.15 nghìn đồng/1000m2, tác động biên của lượng phân bón cho dâu tây là 0.49kg/1000m2, tác động biên của thuốc bảo vệ thực vật là 0.16kg/1000m2.
Bên cạnh đó đề tài đã xác định hiệu quả kinh tế của mô hình trồng dâu tây ở địa bàn tương đối thấp, với tỷ suất lợi nhuận/tổng chi phí là 0,99. Tỷ suất thu nhập/tổng chi phí là 1.39, tỷ suất doanh thu/tổng chi phí là 1.99.

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE^^
Nguồn: http://www.dacsanviet98.com/dau-tay-tuoi-da-lat
Nguồn: http://bvtvld.gov.vn/index.php/download-tai-lieu/160-quy-trinh-chi-cuc-bvtv-lam-dong-ban-hanh1/cay-dac-san/541-sau-benh-hai-dau-tay.html
Nguồn: www.google.com.vn
Nguồn: internet
Nguồn: Intermet
Nguồn: http://123.25.71.107:82/hoidap/vi/news/Song-vui-khoe/Tac-hai-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat-doi-voi-suc-khoe-15178/
Nguồn: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201312/xai-thuoc-sinh-hoc-cho-rau-2281915/
Full transcript