Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällets ekonomi

Pengarnas väg genom världen
by

Kristina Bertilsson

on 20 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällets ekonomi

Samhällsekonomi
- Vad som produceras
- Hur det ska gå till
- Vem som ska producera
- Hur resultatet ska fördelas Pengarna i samhället rör sig mellan dess olika delar i ett kretslopp
Hushållen får sina pengar genom lön och ev bidrag = Inkomst
Hushållen använder sin inkomst att betala diverse saker = Utgifter
Företag och offentlig sektor får pengar genom avgifter för varor och tjänster
Offentlig sektor får även pengar från skatter, både av hushåll och företag
Företag och offentlig verksamhet köper varor och tjänster,
och en stor del av deras pengar går till löner till de anställda Det ekonomiska kretsloppet Högkonjunktur Högkonjunktur, inflation och lågkonjunktur - Fullt ös på ekonomin, många vill köpa och sälja
- Lätt att få arbete, lönerna stiger
- Efterfrågan på varor och tjänster ökar
- Fler människor får pengar Lågkonjunktur - Ekonomin går på halvfart
- Arbetslösheten ökar, företag läggs ner
- Människor får mindre pengar att röra sig med
- Efterfrågan på varor och tjänster minskar Inflation Priserna ökar pga:
- När det är goda tider har fler gott om pengar och kan köpa mer, tillverkarna höjer då priserna.
Råvaror blir dyrare, lönerna blir högre
- När priserna stiger får man mindre för pengarna.
Värdet på pengarna- penningvärdet- och hur mycket pengarna räcker till - köpkraften - försämras = Inflation Hur funkar det? Marknadsekonomi - Företag producerar de varor och tjänster som kunderna vill ha
- Kunden väljer vilken vara/tjänst hon ska köpa, och väljer även vad hon är beredd att betala
- Om ingen vill köpa en vara kommer den sluta produceras
- Ett marknadspris växer fram, baserat på hur många varor det finns, och hur många som vill ha varan Marknadsekonomi Konkurrens - Butiker tävlar med varandra om att få sälja sin vara till just dig
- Om det bara finns en butik som säljer ex fotbollar kan de bestämma priset, men om det finns flera butiker som säljer fotbollar pressas priset ner Fri konkurrens eller monopol - Vem som helst får starta ett företag
- För att göra vinst försöker man producera billigt, hålla hög kvalitet och sälja så mycket som möjligt
- Monopol är när det bara finns en tillverkare eller försäljare av en vara, ex Systembolaget, och försäljaren kan då själv bestämma priset
- Oligopol är när bara ett fåtal aktörer säljer en vara, och de tillsammans "kan bestämma" priset - Vad menar man med att marknaden bestämmer priset?
- På vilket sätt är konkurrens bra för kunderna?
- På vilket sätt kan konkurrens även vara bra för försäljaren?
- Vad menar man med fri konkurrens?
- Vad säger EU och Sverige om fri marknad och monopol?
- Sverige har ett statligt monopol. Vilket, och varför?
- Kan du komma på något "område" där det råder oligopol? Frågor Utbud och efterfrågan Marknadspris kallas även för Jämviktspris.
Det uppstår när efterfrågan och utbudet möts Ekonomi, politik och skatter - Tre delar som hör ihop
- Stat, kommun och landsting beroende av skatter och avgifter
- För att det ska finnas pengar i samhället måste det finnas produktion, vilket förutsätter produktionsmedel
Råvaror
Realkapital
Arbetskraft
Finanskapital - Politiska högern anser att produktionsmedlen ska ägas av privata företag eller privatpersoner, och att marknaden ska styra produktion och pris = marknadsekonomi
- Politiska vänstern anser att produktionsmedlen ska vara statligt ägda, och att staten ska bestämma vad som produceras och hur resultatet ska fördelas = planekonomi
- Svensk ekonomi som har inslag av både ock kallas blandekonomi Tre frågor med olika svar - Kommunal skatt, ca 30% dras av från lönen
- Tjänar man mer än ca 40000/månad betalar man även statlig skatt, ca 20%, eller 25% om man tjänar ännu mer
- Arbetsgeivare betalar även arbetsgivaravgifter, som är ca 1/3 av lönen,
- Företag betalar även en skatt på den vinst de har, ca 28%
- Staten tar även in pengar på moms, en skatt på alla varor och tjänster vi köper i Sverige Skatter, moms mm Men vad får vi för skatten? Den kommunala skatten används till...
- Brandförsvar
- Skolor, äldrevård, barnomsorg
- Landstinget
Den statliga staten används till...
- Universitet och högskolor
- Försvaret
- Polisen
- Flygplatser
- och mycket annat
En stor del av skatterna används till bidrag och stöd, ex barnbidrag, pensioner, ersättning till sjuka och arbetslösa ... - Begreppet "Folkhemmet" myntades av statsministern Per Albin Hansson 1928
- Staten skulle bli ett ombonat hem där alla skulle känna sig trygga
- Det sociala skyddsnätet skulle vara starkt, så att man kunde få hjälp om det behövdes
- Rätten till bra bostad, mat och kläder hade stort fokus
- Efter andra världskriget, när det ekonomiskt sett gick bra för Sverige, blev det sociala skyddsnätet starkare
- 1990 insåg man att det sociala skyddsnätet försvagats, pga ekonomiska tillbakagångar
- För att få in mer pengar testade politikerna då olika åtgärder
Höja skatter och arbetsgivaravgifter
Höja avgifter för exempelvis läkarbesök, och införa avgifter för sådant som tidigare varit gratis
Låna pengar, antingen i Sverige eller i utlandet
Sänka kostnaderna för det sociala skyddsnätet genom att...
Sänka eller ta bort bidrag
Färre anställda gör mer jobb Det svenska folkhemmet Varför räcker inte pengarna? -Högre arbetslöshet och fler som behöver stöd då arbetsmarknaden förändrats genom att
Datorer och robotar gör jobb som anställda förut gjorde
Många jobb har flyttat utomlands - Det blir fler och fler pensionärer
- Fler och fler blir äldre och kommer att behöva vård
- Medborgarna vill inte se nedskäringar, men inte heller betala mer skatt Framtidsproblem i vårt folkhem
Full transcript