Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernost i posmodernost

No description
by

Bruno Vizek

on 21 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernost i posmodernost

Kultura u suvremenom društvu
Modernost i postmodernost
Vrste kulture
Modernost
-odnosila se na logiku urbanog kapitalizma u kojem su se više izdvajale i osamostaljivale ekonomske, političke i kulturne strukture

-Max Weber prvi je upotrijebio riječ modernost u sociološkom smislu

-19.st.-u sferi umjetnosti pojavilo se još jedno značenje modernosti

-početak 20.st.-počelo se govoriti o "propasti Zapada"-modernost se smatra povratkom u barbarstvo
Postmodernizam i sociološka teorija
Potrošačko društvo: porobljavanje ili oslobađanje?
-okruženi smo sve većim brojem sve raznolikijih proizvoda koji su globalno dostupni
Visoka kultura
-sastoji se od kulturnih vrednota
-djela tradicionalnih umjetničkih oblika:
slikarstvo
opere
kazališta
književnost
-kultura običnih ljudi

-obuhvaća pučke napjeve i pripovjesti

-vrlina u izvornosti, autenričnosti i demokratičnosti

-ljudi aktivno djeluju kao stvaraoci

Narodna (pučka) kultura
-proizvodi:
filmovi
televizijske serije
popularna glazba
turizam...

-ljudi su samo puki potrošaći
Masovna kultura
-slična masovnoj kulturi
-kulturni proizvodi koji cijeni velik broj običnih ljudi
-glazba, filmovi, znanstveno-fantastični romani
-smatraju se umjetničkim djelima popularne kulture
Popularna kultura
Potrošnja-kupovanje i upotreba dobara koje želimo ili trebamo
-posjeduje materijalnost i korisnost u zadovoljavanju ljudskih potreba
-imaju simbolički značajPotrošačko društvo
-dobra koja se troše u nekom društvu izražavaju kategorije te kulture i grade i odražavaju društvene odnose
-razmjenska dobra
Mary Douglas
-stvari se proizvode samo radi razmjene na tržištu

-njihova uporabna vrijednost je sporedna

-ljudi pogrešno vjeruju da je vrijednost prirodna osobine robe


Fetišizam robe
-ljudi vjeruju da su robe na neki magičan način samostalne i da posjeduju vlastiti život

-osnova ideologije u kapitalizmu
Lažna ili kriva svijest
Jesu li potrošačka dobra sredstvo socijalne kontrole i ideološke dominacije, ili su to sredstva za izgradnju kulture?
1.odgovor-kritičari potrošačkog društva i masovne kulture

-isticanje proizvodnje kulture i širenje putem medija
-masovna kultura ima negativno značenje

2.odgovor-oni koji pozitivno vrednuju popularnu kulturu

-Usredotočuje se na potrošnju kulture i njezinu upotrebu
-radije koriste izraz popularna kultura i to u pozitivnom značenju
Masovna kultura kao ideologija
Ideologija-skup ideja i predodžbi koji zbilju prikazuju na iskrivljen način

-masovna kultura prikazuje nejednakost i odnose moći u društvu kao nešto prirodno
-naziv za grupu marksističkih teoretičara koji su se posebno bavili kulturnim i ideološkim aspektima razvoja kapitalizma

-smatraju da kapitalistička racionalizacija, birokracija i masovni mediji pretvaraju moderna društva u masovna društva

-Max Horkheimer i Theodor Adorno


Frankfurtska škola
Kulturna industrija
-obuhvaća sektore i organizacije kapitalističkog društva usmjerene na zabavu...

-moderna kultura ne izrasta spontano iz mase, nego je namjerno i planski proizvedena

Popularna kultura i kreativna potrošnja
-kupci se razlikuju po svojim klasnim, etničnim, dobnim i mnogim drugim značajkama

Pojedinci i grupe stvaraju vlastite kombinacije -bricolage

Aktivna publika-kako primatelji popularne kulture preinačuju značenje proizvoda

Televizija-najviše je pridonijela povezivanju i ispreplitanju potrošačke i popularne kulture

Kulturna homogenizacija-pojava u kojoj diljem svijeta imamo identičnu, komercijalnu, standardiziranu kulturu

-Glokalizacija-prepoznavanje u globalnom svijetu onog lokalnog
Scott Lash-promjena modernog u postmoderno kao promjena od diskurzivnog prema figuralnom

-razlika između visoke i popularne kulture sve je manje izražena


Postmoderna kultura
Moderna kultura

-riječi
-racionalizam
-značenje kulturnih objekata
-odvajanje potrošača od kulture
-visoka i niska kultura
-jedinstvena kultura
-originalnost i autentičnost
-jasno određene umjetničke vrste i
-žanrovi
-HTV
Postmoderna kultura

-slike
-osjećaji, ironija, nesigurnost
-relativizam značenja
-žudnja potošača,estetizacija svakodnevnoga života
-brisanje razlike između visoke i niske kulture
-fragmentacija kulture
-citiranje, recikliranje, bricolage
-miješanje vrsta i žanrova
-MTV
Kritike modernosti
modernost-proces napretka zasnovan na razumu i autonomiji

Georg Simmel-smatrao da je najvažniji sukob u modernoj kulturi onaj između subjektivne i objektivne kulture

-subjektivno stvaranje kulture-kojim se kultura vezuje za individualnog stvaratelja

-tendencija prema osamostaljenju kulture-u kojoj kultura počinje voditi "vlastiti život"

-novac-kulturna kategorija koje uzrokuje pretvaranje ljudi i njihovih odnosa u stvari
-tvrde kako je ljudska povijest u biti povijest borbe između prirode i mita

-moderna društva su masovna društva u kojima je popularna kultura-odnosna kulturna industrija-samo nastavak totalitarizma drugim sredstvima
Theodor Adorno i Max Horkheimer
Jean Buadrillard-tvrdi da danas društvo nije više temeljeno na ekonomskoj razmjeni materijalnih dobara koja imaju upotrebno vrijednost

-sve je teže razlikovati realno od nerealnog -hiperrealno
Postmodernistički teoretičari
Postmodernost-označava stadij u društvenom razvoju za koji neki vjeruju da je radikalno drugačiji od modernosti

-označava dvije stvari:1.estetiku i umjetnički stil koji
odbacuju estetske postavke
modernizma
2.filozofsku i teorijsku poziciju
koja odbacuje osnove
modernističke misli
-znači gubitak uvjerljivosti velikih pripovijesti
-Jean Francois Lyotard-"Postmoderno stanje"-
polazište modernosti
Ulrich Beck i Anthony Giddens
-nastoje sustavno i objektivno objasniti karakteristike suvremenog društva

-kasna modernost-odbacuju termin postmodernost i drže da se i dalje razvija modernost

-refleksivna modernizacija
Refleksija modernizacije i društvo rizika
Refleksivnost
-ljudi stalno propituju vlastita djelovanja i na osnovi tih propitivanja i mijenjaju

-u modernosti postaje institucionalizirana-refleksivnost postaje načelo organicije institucija


Klasična (jednostavna) modernizacija

-rastvorila strukturu i tradiciju feudalnog društva i svorila industrijsko društvo

-ukidanje aristokratskih privilegija

-napuštanje religijskog svjetonazora


Ulrich Beck
Refleksivna modernizacija

-rastvara industrijsko društvo i stvara novu modernost

-napada znanost i tehnologiju kao i središnje vidove društvenog života


Novi tip društva - društvo rizika
Glavne značajke modernih rizika
-stajalište za rizik proizlazi iz društva, a ne iz prirode bitna je značajka društva rizika

-društvo rizika je moderno društvo koje je ušlo u specifičnu fazu

-rizici su apstraktni i depersonalizirani

-rizik je globalan, a ne vezan za određeni teritorij

-rizici su "demografski"
Full transcript