Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ontdek Archeologie!

Train je collega-prezi
by

Petra Heeren-Hoff

on 7 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ontdek Archeologie!

Voordat we beginnen:
Ontdek archeologie!
Vergeet Indiana Jones!
'Echte' archeologie is heel wat anders dan in de film.
Het is de studie naar menselijke sporen uit het verleden...
...zonder dat je achterna wordt gezeten door slechteriken!
wettelijke context archeologie
de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de provincie op het gebied van archeologie
de archeologische monumentenzorgcyclus
1988 Monumentenwet
1992 Malta, verdrag van Valletta
2007 Wet op de Archeologische Monumentenzorg
Wettelijke context archeologie
Aanpassing van:
Monumentenwet 1988
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Woningwet
Ontgrondingenwet
Wet Milieubeheer (m.e.r.)
Wamz
Neem archeologie zo vroeg mogelijk mee in de ruimtelijke planvorming
Uitgangspunt is behoud in situ
De initiatiefnemer tot de bodemverstoring betaalt de kosten van het archeologisch (voor)onderzoek
Archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd door gekwalificeerde bedrijven of instanties met een opgravingvergunning
ontgrondingsvergunningen
provinciale inpassingsplannen
mer-procedures
attentiegebieden aanwijzen
archeologisch depot beheren
Wettelijke taken en verantwoordelijkheden provincie
ondergrens: onderzoeksplicht geldt vanaf 100 m2, tenzij hier inhoudelijk onderbouwd van wordt afgeweken
Maak cultuurhistorische waarden inzichtelijk

Integreer cultuurhistorie in de planvorming

Versterk de cultuurhistorische bijdrage aan de Gelderse economie

Houd cultuurhistorische waarden duurzaam in stand

Vergroot het cultuurhistorisch besef en draagvlak

De regio staat centraal met uitvoeringsgericht beleid
Belvoir 1,2,3
Contourennota + programma cultuur en erfgoed 2013-2016
3 delen:
- Oost Gelderland
- Veluwe
- Rivierengebied
presentatie 16 november 2012
Kennisagenda archeologie
- Stand van Kennis
- Kennislacunes
- Intelligente Literatuurlijst
- Topthema's
Oost Gelderland:
- Verdedigingswerken in betwist grensland
- Regionale Laat Middeleeuwse stadsvorming
- Grondstofwinning, -productie en -gebruik
- Het ontstaan van het hoevenlandschap
Veluwe:
- (Gebiedseigen datasets)
- Archeologie van de beekdalen
- Productie, transport en handel
- Grafritueel
- Militair erfgoed
Rivierengebied:
- Wonen in een dynamisch landschap
- Aan de rand van een wereldrijk
- Grens en front
- Het rituele landschap
- Riviereconomie
Regioarcheologen en
gemeentearcheologen
Zelfs wanneer men aan het verleden denkt,
gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat
verleden dat herleeft, altijd toekomst is.

Heer Bommel
(in De Klokker, Marten Toonder, 1953)


Dank voor uw aandacht!
Full transcript