Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Memetika és a digitális identitás

No description
by

Gábor Menkó

on 24 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Memetika és a digitális identitás

Memetika és digitális identás A mém olyan tudati és kulturális replikátor, amely gondolati egységekben terjed viszonylag pontosan tudatról tudatra attól függetlenül, hogy a tartalom valós vagy sem. élőlény mémlények vagy gondolat-lények gén mém (valahol az agyban?) életjelenségek gondolatok Mi a mém?
- kulturális örökítőanyag - gondolati evolúció
-biológiai analógia (génelmélet)
-univerzális darwinizmus
-terjed és másolódik
- több, mint kognitív információcsomag
-kapocs a kognitív és affektív rendszer között
- ökoszisztematikus tudati szerveződés - hosszú élet (mutációk)
- termékenység (gyors terjedésre képes)
- másolási megbízhatóság (szubjektív beépülés)
- mindegy, hogy igaz vagy hamis
- képesek (össze)kapcsolódni (közös tartalmi elemek) mélyen beágyazott viselkedést szervező replikátor - a mémek tudati megjelenése
- kognitív struktúra
- gondolatokat generál mémre jellemző kódokat hordozza - egy kialakult struktúrához kell alkalmazkodni a jövevény mémnek
- kiesik (rövid életű) vagy beépül (hat a gondolkodásra)
- lassan és gyorsan formálódó elemek
- szubjektív mutáció
- rendszer rugalmassága
- tudatos szűrés vagy blokkolás (pl. vallási mémek ellen) A mémek ökoszisztematikus kapcsolódása Identitás Az Identitás és az Én különválasztása
- az Én rendszerez, és a személyes narratíva főhőse
- az Identitás definiál és meghatároz
Identitás jellemzői
- személyes és szociális vetülete van
- dinamikusan állandó struktúra
- folyamatos öndefinícióhoz juttat (térben és időben)
- tapasztalati elemek komplex struktúrája
- kognitív és affektív vetülete is van
Narratíva elméletek
- történetek alkotása és emlékek
- "néma képek" és a nyelv szerepe később
- párhuzamos narratívák egymás mellett léteznek
- különböző történeti szálak egymásba fonódása
- önmagunk kódolása a történetekbe Iskolai narratívák Munkahelyi narratívák Gyerekkori narratívák Családi narratívák Társasági narratívák
- barátok közt
- idegenek közt A narratívák alapján definiáljuk magunkat, minden történet főhősét Én-mém terjedés, és terjesztés Digitális környezet narratívái Én mémek:
- mások által kommunikált
- Én-másolatok (Én-kódok)
- létezés - létezésünk alapja, hogy emlékeznek ránk
- lenyomatokat hagyunk magunk után
- evolúciós pszichológia
- digitális térben
- Én-mémek terjedése, örökítése
- az internet a kulcsa az örök létezésnek? Mab királynő halála a feledés Viszony: barát - ellenség Kapcsolódás: (be)csatlakozás - leválás Relevancia: értékes - értéktelen Magánélet: intim - nyilvános Dinamika: fejlődés - stagnálás Funkció: élményszerzés -praktikusság Önmagunkról való gondolkodás memetikai dimenziói a digitális környezetben - technikai eszközök
- internet alapú
- közösségi oldalak
- website-ok
- blogok (mikroblogok)
- Google
- online lenyomatok
- önmagunk lekódolás a digitális térben
- felhasználva a digitális környezet eszközeit
- szabadabb és absztraktabb önkifejezés Tipikusan nem mémek - alapérzelmek
- attitűdök
- ösztönök
- énvédő mechanizmusok
- általában az alapvető pszichológiai működéseink
- a gazdasági környezet Darwin's Marketing Evolution - memetikai kutatások
-kommunikációs cél
-3 hónap/projekt
-kvalitatív kutatásból kvantitatív adatminta
-10 éve a piacon
- szakaszok
-cél, környezet, célcsoport
-mélyinterjúk, fókuszcsoportok
-mémszüret elkészítése
-statisztikai elemzés
-dimenziók és klaszterek
-eredmények megvitatása
-javaslatok elkészítése, mémtérkép céljaik ellentétesek a mi lényünk céljaival, de életképességüket épp a mi memetikai lényünk létezése, működése biztosítja. a külvilág azon mémjei, amelyek a mi lényünkkel ellenséges memetikai lényeket definiálják. azok a mémek, amelyek ellen a mi memetikai lényünk a természeténél fogva védtelen. Negatív oldalról definiálnak. a legfontosabb mémek, amelyek az általunk vizsgált memetikai lényt megkülön-böztetik az összes többitől. amelyek ugyan nem tartoznak a mi lényünkhöz, de elkerülhetetlenül megjelennek az emberek gondolkodásában, amikor a mi lényünk felmerül. leválasztani kiküszöbölni immunizálni erősíteni illeszteni parazita mémek ellenséges mémek definiáló immunhiány
mémek mémek szimbiotikus mémek A memetikai marketing fő feladatai: a mémtérkép használata ELTE mémtérképe -2 csoport
-15 perc beszélgetés (interjú)
-15 perc megvitatás
-2-3 mém minden kategóriában
-10 perc közös megbeszélés Interjúkérdések 1, Hol van az ELTE helye az oktatási rendszerben?
2, Mit tudsz az ELTE múltjáról?
3, Miért választottad az ELTE-t?
4, Mi tetszik benne? Mi nem? Hogyan ajánlanád másoknak?
5, Mik az ELTE előnyei, és mik a hátrányai?
6, Hogyan ítéled meg az ELTE-t a többi egyetemmel szemben? Magyar és nemzetközi szinten?
7, Hol van az ELTE helye az egyetemek rangsorában? Miért ott? Mi az első három, és miért azok?
8, Mit csinál az ELTE jól és mit rosszul?
9, Ha te lennél az ELTE rektora, mit változtatnál az egyetemen?
10, Milyen fejlesztendő területeket látsz az ELTE-n?
11, Milyen jövőképet jósolsz az ELTE-nek? Menkó Gábor Darwin's Marketing Evolution Kft. A mémek köszönik a figyelmet! A mémek jellegeztessége Digitális környezet és elemei
Full transcript