Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evenementen Mill presentatie

No description
by

Katja B

on 14 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evenementen Mill presentatie


Duidelijkheid:
helpende hand bij doorlopen procedure
Flexibiliteit en snelheid
Hoe vinden we de juiste balans?
* Hoever wil je gaan met veiligheid?
* deregulering heeft een grens
* digitalisering: makkelijker maken aanvraag
* korte beslistermijnen
* bieden flexibiliteit waar mogelijk
* heldere regels en procedures (die aansluiten op wat belangrijk is)
* goede overzichtelijke planning (ook voor inzet hulpdiensten)
Dienstbaarheid
* klanttevredenheid creëren: bij zowel organisatoren, bezoekers als omwonenden
* behulpzaam zijn bij doorlopen procedure, zeker voor de veelal niet professionele aanvrager
* belonen van initiatieven van organisatoren die nek uitsteken in belang van de gemeenschap
Veiligheid
* Inspectierapport evenementenveiligheid
* Rapport veiligheidsraad
* betrokkenheid hulpdiensten
* onze werkwijze onder de loep
* hoge eisen aan borging veiligheid

Externe factoren
* bezuinigingstaakstelling raden
* ook voor team VVH -> mw Ruimte
* professionalisering hulpdiensten ook effect op onze werkwijze
* spanningsveld: extra taken op gebied van veiligheid staat in de weg aan hogere productiesnelheid

Positieve effecten van evenementen
* sociaal-maatschappelijk
* toeristisch-recreatief
* economisch
* promotioneel
* cultureel
Evenementen
Behoefte aanvrager
Verantwoordelijkheid bestuursorgaan

Enerzijds spanningsveld
Een gezamenlijk doel:
Maar anderzijds ....
'Als bezoeker
verwacht ik maxi- male vrijheid én
maximale veilig-
heid.'
1. Duidelijk aanvraagformulier
2. Heldere werkwijze
3. Heldere voorschriften
Behoefte aan helderheid
* veranderingen op het laatste moment
* op het laatste moment mogelijkheid tot organiseren van een evenement
* korte beslistermijnen
* vernieuwende concepten
flexibele ambtenaar
kengetallen:
2015:
122 evenementenvergunningen in Mill (414 in CGM)
2016:
72 evenementenvergunning in Mill (274 in CGM)
Deskundigheid
* op gebied van veiligheid
* van ambtenaren
* hulpdiensten
* en toezichthouders
met een druk op de knop...
voorschriften compleet!
bezoeker op 1!
Behoefte bezoeker
vanzelfsprekendheid
Inleiding: waarom deze presentatie
1. Informeren/ meenemen in de ontwikkelingen rondom evenementenveiligheid

2. In beeld brengen welk spanningsveld dit oplevert en op welke punten keuzes gemaakt kunnen/ moeten worden.

3. Welke oplossingen zijn gaande/ in gang gezet in organisatie?
Blij met dooie mus?!
Meegaan in enthousiasme van organisator moet niet leiden tot een kwalitatief slecht product met alle mogelijke gevolgen van dien.

Dus: voorkom dat dienstbaarheid uiteindelijk een dooie mus blijkt te zijn!
Veranderende wensen en behoeften vanuit de maatschappij.
Advies Onderzoeksraad:

proces evenementenvergunningen
inrichten als veiligheidskritisch proces
Risico-inschatting
evenementen:
welke informatie is
noodzakelijk om
goede risico inschatting
te maken
Inschatten van risico's nu op basis van
risicoscan uit 2011!
Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?
de organisatie
de burgemeester
als lijdend voorwerp .....
een desastreus verloop van een evenement
heeft vaak ook desastreuze gevolgen voor het
lokaal bestuur.
Boutellier (bijzonder hoogleraar in Veiligheid en burgerschap): "burgers zijn bereid zich te schikken
naar de wet, onder de conditie dat deze hun veiligheid weet te garanderen. Op het moment dat de bevolking twijfelt aan de bescherming die zij geniet van de overheid, stelt zij in feite de legitimiteit van de staatsmacht ter discussie."
Organisator wil niet verdwalen in regels
Organisator is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers, maar dit besef is er niet altijd
aansturen op besef bij organisatoren
* informeren organisatie
* aanvraagformulier
* evenementenberaad
* signaleringsafspraak risico's
* in coördinatiegroep veiligheidsregio
* introductie veiligheidsplan light
* meerjarenvergunning/
jaarvergunning
* aanpassing beleid (indeling die aansluit op risico-indeling veiligheidsregio)
* bijbehorend processenhandboek
* digitaliseringsproces
Welke stappen zijn al gezet?
We moeten ervoor waken dat we van
een mug een olifant maken

Van
Naar
Full transcript