Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

G10 EsP Modyul 1

No description
by

kim maneja

on 12 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of G10 EsP Modyul 1

Ano uri ng tao ang binubuo sa mga kilos na inilalarawan ng collage?
# G10
BANGHAY ARALIN SA EsP
LAYUNIN:
1. Natutukoy ang mga Katangian ng Pagpapakatao
2. Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makakatulong sa pagtupad ng iba't ibang papel sa buhay
3. Napapatunayan ang batayang konsepto ng aralin
4. Nilalapat ang mga tiyak na hakbang upang paunlarin ang mga katangian ng pagpapakatao
# Pangkatang Gawain
Suriin ang Kasabihang:
"MADALI MAGING TAO, NGUNIT MAHIRAP MAGPAKATAO"
Talakayin sa inyong pangkat ang kahulugan ng kasabihan
Gabay sa Pagtatalakay:
Ano ang mga KATANGIAN ng TAO at NAGPAPAKATAO?
Batay sa inyong kasagutan sa pangkatang gawain, sagutin ang mga tanong:
1.Ano-ano ang pagkakaiba ng pagiging tao sa pagpapakatao?
2. Bakit sinasabi sa kasabihan na madaling maging tao? Bakit mahirap magpakatao? Ipaliwanag.
Pang-isahang Gawain # 1
Panuto:
Bumuo ka na Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Dalawa ang bahagi nito:
a. Ano ang gusto mong maging at..
b. Ano ang dapat mong gawin upang matupad ang "a"?
PPMB ni RITA
Isang mapagkalingang lider na tagapagdaloy ng mga gawaing nagbibigay ng prayoridad sa kabataan at mahihirap na tagalunsod tungo sa pag-unlad ng kanilang positibong pagtingin sa sarili at ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kaalaman at kakayahan sa musika at isports.
Punan ang mga sumusunod batay sa iyong PPMB:
a. Ang gusto ko ay maging
_____________________
b. Dapat gawin ko ang ____________________
____________________
upang matupad ang gusto ko.
Sagutin ang mga sumusunod:
1. Mahuhubog ba ang iyong pagkatao sa mga "dapat mong gawin" na binanggit mo sa iyong PPMB? Ipaliwanag.
2. Kaya mo bang tuparin ang iyong PPMB? Ipaliwanag.
3. Ipaliwanag kung ano-ano ang mga katangian ng pagpapakatao ang makakatulong upang maisakatuparan mo ang iyong PPMB.
Pang-isahang Gawain #2
Batay sa iyong PPMB, tukuyin ang mga dapat mong gawin upang matupad mo ang iyong misyon sa iba't ibang papel na ginagampanan mo sa buhay..
Hal. bilang anak, kapatid, kamag-aral, kabataan sa lipunan, kaibigan, kaklase, student-lider, at anak ng Diyos
PPMB
Bilang Anak
Bilang
Kapatid
Bilang
Mag-aaral
Bilang
Kaklase
Bilang anak ng
Diyos
Bilang Student-Lider
Bilang Kabataan sa
Lipunan
Sagutin ang tanong:
Ano-anong KATANGIAN ng PAGPAPAKATAO ang masasalamin sa mga konkretong gawain na ibinahagi ng bawat pangkat?
Katangian ng Tao
Katangian ng Nagpapakatao
-May kakayahang
mag isip
-ginagamit ang isip sa paghahanap ng kabutihan
- may Kilos loob
-kusang ginawa ang isang gawain na maluwag sa kalooban
- may konsensiya
- ginagamit sa paghuhusga sa isang kilos mabuti man ito o masama
-may kakayahang
gumawa ng malayang
pagpili
- pagiging malaya sa paggawa ng kabutihan
-may dignidad
- pinapahalagahan at ginagalang ang lahat ng bagay na may buhay
-may kamalayan
sa sarili
- ginagamit ang katangiang ito sa pagiging matulungin sa kapwa
-may likas na kaalaman
tungkol sa mabuti o masama
-ginagamit ang kaalaman
na ito sa paggawa ng mabuti
TAO vs PAGPAPAKATAO
Ang
TAO
ay nilikha ng Diyos na nagtataglay
ng mga KATANGIAN tulad ng isip, kilos-loob,
kaalaman, konsensya, kalayaan, dignidad,
kamalayan sa sarili.
Ang
PAGPAPAKATAO
ay taong ginagamit ang mga taglay na katangian sa paggawa ng kabutihan sa kapwa.
Bakit madali maging tao?
- dahil ang tao ay ipinanganak lang at nabuhay
- It is easy becoming a person because being born is painless.
Bakit mahirap magpakatao?
-dahil ang tao mismo ang huhubog sa kanyang pagkatao gamit ang kanyang mga
taglay na katangian tungo sa pagiging ganap na tao
-dahil obligasyon ng bawat tao ang matuto ng mabuting pakikipag-kapwa tao
-dahil minsan mas pinipili pa ng tao ang kasamaan (because it is easy to do ) kaysa sa kabutihan (because it is hard to do)
Full transcript