Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hubungan Etnik

No description
by

Bee Yap

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hubungan Etnik

Ahli kumpulan HUBUNGAN ETNIK Kumpulan 5 Jelaskan konsep segregasi, akulturasi, asimilasi dan akomodasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 1. Mohammad Isa Lim
2. Wong Chen Young
3. Nurulfarhana Binti Lading
4. Richel Naijim
5. Yap Jiah Fui
6. Lee Hui Kee Segregasi Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Definisi: Merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.

Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan:
1. Tempat tinggal
2. Sistem persekolahan
3. Pengangkutan
4. Kemudahan awam Wujud samada didasari undang-undang (de jure), atau tidak (de facto).

Contoh de jure: Dasar Aparteid di Afrika Selatan yang dilaksanakan antara tahun 1948-1994.

Orang kulit hitam di Amerika Syarikat mengalami keadaan diasingkan dan dipisahkan daripada kaum kulit putih dalam segala aspek kehidupan.

Larangan perkahwinan antara kulit putih dengan bukan kulit putih, Tempat larangan untuk bangsa bukan kulit putih dan pekerjaan yang dikhaskan untuk orang berkulit putih sahaja.

Kaum kulit hitam telah dipindahkan secara beramai-ramai ke beberapa buah "negara" yang dipanggil bantustan atau "homelands", supaya mereka hilang hak mengundi dan hak kerakyatan yang lain.

Contoh de facto: Pola taburan suku kaum mengikut suku kaum.

Kaum Rungus, Dusun, Bajau, Eranun, Sungai, Kimaragang, Suluk, Murut mendiami satu-satu kawasan tanpa bercampur dengan suku kaum yang lain. Faktor-faktor Segregasi boleh berlaku di Malaysia oleh kerana beberapa sebab seperti prasangka, perkauman, diskriminasi, stereotaip, rasisme dan etnosentrisme. Konflik antara kumpulan masyarakat, kedudukan lokasi kelas, taraf pendidikan, kemahiran kerja, pendapatan dan budaya hidup yang menjauhkan jarak antara yang miskin dengan yang kaya. Memenuhi kehendak-kehendak ekonomi yang menjadi asas kepada masyarakat.
Orang-orang Melayu dalam keadaan kemiskinan dan masih menjadi petani dan nelayan; kaum Cina menguasai bidang perniagaan dan tinggal di bandar-bandar, kaum India menjadi buruh di ladang-ladang getah.

Segregasi di Malaysia berlaku kesan daripada dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh pihak British berdasarkan kegiatan ekonomi mengikut etnik. Akulturasi Suatu proses sosial yang timbul dalam suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Boleh juga di definisikan sebagai perpaduan antara kebudayaan yang berbeda yang berlangsung dengan damai dan serasi. Definisi: Pertentangan (konflik) masyarakat

Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Penemuan-penemuan baru
Discovery: Penemuan idea atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Invention :Penyempurnaan penemuan baru
Innovation: Pembaruan atau penemuan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menambah, melengkapi atau mengganti yang telah ada

Bertambah atau berkurangnya penduduk (kelahiran, kematian, migrasi) - Peperangan
Peperangan dengan negara lain dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan karena biasanya negara yang menang dalam peperangan akan memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah.

- Pengaruh kebudayaan masyarakat lain
Melalui difusi (penyebaran kebudayaan), akulturasi (pembaharuan antara budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya), asimilasi (pembaharuan antara budaya yang menghasilkan budaya yang baru dan sama dengan budaya lama. Budaya yang lama tidak nampak lagi)dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. - Lingkungan fizikal yang ada di sekitar manusia
Terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir besar, angin topan, dan semacamnya mengakibatkan masyarakat harus meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke tempat tinggal yang baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. Faktor Internal (dalam) Faktor Ekstern (luar) Masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima dan yang sukar diterima oleh masyarakat penerima

Masalah mengenai unsur-unsur kebudayaan apa yang mudah diganti atau diubah dan unsur-unsur yang tidak mudah diganti atau diubah oleh unsur-unsur kebudayaan asing

Masalah dengan individu-individu apa yang suka dan cepat menerima dan individu-individu apa yang sukar dan lambat menerima unsur-unsur kebudayaan asing

Masalah mengenai ketegangan-ketegangan dan krisis-krisis sosial yang timbul sebagai akibat akulturasi Masalah yang Timbul Contoh-contoh Konsep 1 Malaysia dengan slogan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” merupakan pendekatan baharu yang turut mengandungi proses akulturasi dimana kita berdiri, kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia - One People dan mengambil segala tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik di Malaysia.

Pendekatan baharu ini merangkumi elemen yang jelas bagi pembinaan negara dengan berpaksikan perpaduan dan integrasi, kepentingan rakyat dan kecemerlangan bagi melonjakkan kemajuan negara.

Pembentukan 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia bersatu padu dan membantu negara kearah mencapai  Wawasan 2020, iaitu membentuk sesebuah negara yang bersatu dan menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Akulturasi Contoh yang lebih dekat dapat dilihat apabila bukan sahaja kaum Cina yang mengamalkan konsep angpau tetapi hari ini istilah dan konsep angpau sudah dihayati dan diamalkan dalam adat resam etnik Melayu.

Malah setiap bank dan syarikat swasta menyediakan sampul surat untuk memberi angpau pada Hari Raya Aidilfitri sudah diamalkan lebih dari satu dekad di Malaysia. Faktor Internal (dalam) Faktor Ekstern (luar) Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan budaya dan identiti yang sama.
Definisi Kelompok masyarakat yang diasimilasikan akan berubah menjadi satu kelompok yang baru dengan menghilangkan kebudayaan serta identiti asalnya.

Konsep ini diwakili dengan formula A+B+C =A, disini A dalam hal ini mewakili golongan dominan sementara B dan C mewakili kumpulan etnik minoriti.

Contoh:
Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, Cina Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan contoh berlakunya proses asimilasi.
Asimilasi Mutlak: Perkahwinan DS Naike dengan pakaian traditional Masyarakat Chitty Upacara perkahwinan masyarakat Chitty Melaka (menyambut pengantin)
Pakaian tradisional masyarakat Baba Nyonya
Etnik Hindu Peranakan, sebaliknya banyak mengamalkan budaya Melayu
Proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.
A + B + C = A

Contoh:
Baba Nyonya, asimilasi berlaku dalam konteks budaya namun tidak melibatkan anutan kepercayaan atau agama.
Asimilasi Budaya Kelompok minoriti menyertai institusi utama. Contohnya penyertaan dalam institusi politik, sosial, ekonomi dan pendidikan.

Contoh:
Proses yang terdapat dalam pelaksaan dasar ekonomi baru (DEB), sekolah kebangsaan,  parti politik seperti Barisan Nasional dan sebagainya. 
Asimilasi Struktur Akomodasi Definisi Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Konsep ini diwakili oleh formula
A + B + C = A + B + C
disini A, B dan C merujuk kepada budaya
(Teng Chew Peh, 1987) Proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat

Situasi menang-menang di mana kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat atau matlamat akan memperoleh faedah daripada satu matlamat baru yang telah dibina

Setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi dan pendidikan

Contoh di luar negara: Switzerland Faktor-faktor Kelompok-kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan atau mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman dan damai

Membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti

Setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni
Contoh: bahasa, agama dan kepercayaan

Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah, bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik Kejayaan Asimilasi Faktor-faktor Kegagalan Asimilasi Deepa Raya Kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan telah pun mengadakan majlis rumah terbuka Malaysia Hari Raya Aidilfitri pada 6 Januari 2001 di Kuala Lumpur.

Majlis rumah terbuka Tahun Baru Cina pula telah diadakan pada 4 Februari 2001 di Pulau Pinang, di tengah-tengah Kota Georgetown.

Antara perayaan lain termasuklah Pesta Kaamatan di Kota Kinabalu, Sabah pada 31 Mei 2001, Hari Gawai di Kuching Sarawak pada 9 Jun 2001, Deepavali di Kuala Lumpur Oktober 2001 dan Krismas pada Disember 2001. Kongsi Raya Pada tahun 1996 hingga 1998, Hari Raya Puasa dan Tahun Baru Cina jatuh pada minggu yang sama.

Kaum Melayu dan kaum Cina menyambut perayaan mereka pada masa yang sama.

"Kongsi Raya" bermaksud Hari Raya Aidilfitri bertembung dengan Tahun Baru Cina.

Mengamalkan Rumah Terbuka

Dapat memupuk semangat saling hormat-menghormati serta saling faham-memahami budaya dan tradisi
Pada tahun 2004, Deepavali jatuh pada 11 November, iaitu tiga hari sebelum Hari Raya.

Manakala pada tahun 2005, Deepavali dan Hari Raya Puasa jatuh pada 1 dan 3 November masing-masing.

Mengeratkan hubungan antara kaum Melayu dengan kaum India yang kurang berinteraksi.

Kaum Melayu dapat mengambil kesempatan untuk mengunjung ke rumah kaum India samping memahami budaya kaum India. Contoh-contoh Rumah Terbuka
Kerajaan Malaysia pada tahun 2000 telah memutuskan sebanyak enam perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama Negara.

Ia dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia dan diraikan di peringkat kebangsaan.

Matlamat: memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni.
Terima Kasih ! Etnik yang berbeza budaya

Individu di dalam atau diantara etnik sering berinteraksi

Interaksi yang berlaku dalam tempoh yang lama
kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik yang lain.

kesanggupan etnik minoriti menerima etnik yang lain iaitu kelompok minority yang kecil.
Kurang pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.

Wujud perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.
Full transcript