Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La pirotècnia i els focs artificials

No description
by

pere farre

on 11 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La pirotècnia i els focs artificials

La pirotècnia i els focs artificials
1. Objectius del treball

2. Història de la pirotècnia i els focs artificials

3. Clasificació i catalogació d'artefactes pirotècnics

4. Composició química

5. Fabricació d'un petard casolà

6. Les festes i tradicions més importants

7. Normes d'ús i precaució

8. Efectes sobre els éssers vius i el medi ambient

9. Enquesta

10. Conclusió

11. Webgrafia
ÍNDEX
Objectius del treball
1. Descobrir nous aspectes sobre el món de la pirotècnia.

2. Conèixer la seva composició i perquè són de colors.

3. Aprendre el funcionament d'un foc artificial i la seva fabricació.

4. Diferenciar i classificar tant pertards com focs artificials.

5. Aprendre i ensenyar les normes d'ús i els perills que
comporten.

6. Influència que tenen en les nostres festes i tradicions.

7. Sensibilitzar a la gent explican els efectes que produeixen sobre els animals i el medi ambient.
HISTÒRIA DELS FOCS ARTIFICIALS I LA PIROTÈCNIA
Que la pólvora és un descobriment xinès està clar, però el que no està tant clar és quan parlem sobre el descobriment i la invenció dels focs artificials on hi ha diverses teories.
Mitologia xinesa
Inventats a l'Índia
El monjo xinès Li Tian
CLASSIFICACIÓ I CATALOGACIÓ D’ARTICLES PIROTÈCNICS
Els xinesos en aquella època també els van utilitzar com a coets o projectils per a guerres i van causar un gran impacte psicològic de sorpresa i destructiu als seus enemics provinents de Mongolia els quals després de perdre van començar a crear els seus propis focs d'artifici.
Com va arribar la pólvora a Europa?
Això segueix sent un misteri avui en dia però també hi han diverses teories.
ELS ÀRABS
ELS CROATS
BERTHOLD SCHWARZ
MARCO POLO
La pólvora a Europa
A Europa els italians van ser els primers en produir pólvora amb fins militars. Alemanya va ser l’altre país europeu que va sorgir com un dels líders en pirotècnia juntament amb Itàlia al segle XVIII. Cal destacar que moltes de les més importants famílies americanes en el món dels focs artificials són descendents d’italians, famílies com la Grucci, Rozzi i Zambelli.
Anglaterra també va quedar fascinada amb els focs artificials. La reina Isabel I va els va disfrutar especialment i el famós escriptor William Shakespeare menciona aquests artefactes en la seva obra.
També a Anglaterra!
Anem als anys 70 i 80 quan....
Anys 70 i 80
El líder xinès, Deng Xiaoping, va portar la Xina cap al capitalisme deixant enrere l’antic comunisme. Durant aquests anys la Xina va obrir–se a les vendes amb els importadors d’Estats Units i altres països.
També en aquesta època, repesentants de l'Associació americana de Pirotècnia i l'Associació de comissionistes de Hong Kong van passar 10 dies amb reunions a la Xina amb diversos representants de les principals empreses pirotècniques per determinar la classificació dels seus artefactes. Es van provar tots els tipus d'artefactes.
Segons l'efecte visual es pot determinar el valor comercial i també la seva càrrega pirotècnica. A més a més també es pot arribar a identificar el tipus de festa en la que s'utilitza.
Segons l'efecte
Factor visual
Factor sonor
Aquest efecte es diferencia entre si per la potència i sonoritat de l'artefacte. També es pot saber la càrrega pirotècnica i el seu valor tot i que amb menys fiabilitat.
Factor sensorial
El factor sensorial és el menys rellevant i depent totalment de la càrrega pirotècnica. Quanta més quantitat de càrrega pirotècnica, major efecte sensorial i diferent catalogació de la pólvora i altres components.
Anys 90
Ràpid creixement d'empreses, sobretot americanes.
Els 2000
Desde el 2000 i fins ara, el mercat xinès és per a tothom, amb companyies que es creen i desapareixen cada mes. Cada setmana les empreses nord-americanes reben trucades o correus electrònics amb comandes de petites i desconegudes fàbriques que volen exportar als Estats Units.
Algun exemple d'efectes visuals són:
les xispes, el fum, algun tipus d'enlluernament, tricolor, sortidors, palmera, etc.
Efectes sonors:
esclat, petit esclat, fort esclat, xiulet, tro, cracker, etc.
COMPOSICIÓ QUÍMICA
Exemples:
pòlvora de: sulfat de coure, sofre, nitrat de bari, etc.
Substàncies oxidants
Substàncies reductores
Són les encarregades de generar l'oxigen que reaccionarà en la reacció de combustió. Hi ha tres tipus diferents de oxidants: els nitrats, els clorats i els perclorats.
Són les encarregades d'actuar com a combustibles per reaccionar amb l'oxigen alliberat pels oxidants, donant lloc a la producció de grans quantitats de gasos calents. Podem destacar el carboni (C) i el sofre (S). Les seves reaccions de combustió donen lloc a que surtin els raigs colorits en totes les direccions.
Com es produeix el color?
Segons el tipus
Hi ha dues maneres de les què els focs artificials produeixen color: la incandescència i la luminescència.
Incandescència
Luminescència
Candeles
Petards
Traques
Efecte terra
Efecte volador
Bengales
Bombetes
Coets
Fonts
Bateries
Segons l'edat a partir de la potència
Classe I:
+12
(Efecte terra, bengales, bombetes i fonts).

Classe II:
+16
(Petards, traques, efecte terra, efecte volador, coets, fonts i bateries).

Classe III:

+18
(Tots els de classe II més les candeles).

Classe IV-VIII:
ús professional
(espectacles pirotècnics)
.
Els focs artificials són en si mateixos pura química, tant per les reaccions que possibiliten l'explosió, tant com per la gran gamma de colors espectaculars. De totes maneres, la composició química de les mescles de compostos que ens podem trobar en els focs artificials sol ser un secret de les cases comercials que es guarda gelosament, sobretot pel que fa a la forma d'obtenir determinats colors, difícils d'aconseguir.

No obstant això tots els focs artificials tenen un parell de components bases que tot seguit esmentarem i explicarem.
FABRICACIÓ D'UN PETARD CASOLÀ
Materials:
Paper o cartró
Sorra o argila
Metxa
Pólvora “flash”. La pólvora flash és una barreja que crema més ràpid i que produeix un fort tro.

Fabricació:

1.

Per començar enrotllem el paper o cartró per donar-li una forma cilíndrica. A continuació emplenem un terç del tub de sorra o argila a pressió i això ajudarà a que en el moment de l’explosió el tub no cedeixi.

2.

Introduïm una quantitat no molt gran de pólvora totalment compactada amb la base de sorra o argila. S’ha d’anar amb especial compte a l’hora d’introduir la pólvora a pressió perquè el més mínim moviment pot fer que la pólvora exploti.

3.

Fet això, s’introdueix la metxa verticalment de manera que entri en contacte amb la pólvora però no amb la part inferior del tub.

4.
Tot seguit s’introdueix la resta de la pólvora i es tapona el final del cilindre amb una altre capa de sorra o argila per tal de que la pólvora exploti per falta d’oxigen.

FESTES I TRADICIONS
El tipus de artifici més utilitzat a Espanya és el castell. Es diu castell a una estructura que aconsegueix una gamma d'efectes i llums. En general, aquests artificis es detonen en l'aire.
A Espanya es programen molts castells amb motiu de les festes tradicionals i populars. Tenen especial rellevància els concursos de castells de focs artificials, en els quals diferents empreses competeixen per aconseguir la millor puntuació.

Focs de Blanes
(Catalunya)

Focs de Tarragona
(Catalunya)

Focs de St.Sebastià
(País Basc)

"Nit de l'Albà"
(València)

"Falles"
(València)

"Mascletà"
(València)

"La Nit del Foc"
(València)

"Enterrament de la Sardina"
(Múrcia)
NORMES D'ÚS I PRECAUCIÓ
Els elements pirotècnics com els coets i petards són molt comuns en festes i revetlles populars de tota la geografia, com pot ser la celebració de Sant Joan. Resulten molt sorprenents i solen encantar a nens i joves, però sempre cal prendre certes precaucions per al seu ús i llançament, ja que en cas contrari poden resultar molt perillosos.
NORMES
NÚMERO 2
NÚMERO 3
NÚMERO 4
NÚMERO 5
NÚMERO 8
NÚMERO 10
NÚMERO 7
NÚMERO 6
NÚMERO 9
NÚMERO 1
EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT I ÉSSERS VIUS
Efectes al medi ambient
Efectes als animals
Efectes a la salut
Què em de fer si rebem...?
Cremades/explosions:
Rentar amb abundant aigua freda i anar al centre mèdic sense tocar la ferida. No utilitzar cremes o remeis casolans.

Cops o altres danys a la vista:
Acudir ràpidament al centre mèdic més proper.
NO utilitzar gel a causa de la delicadesa del globus ocular.
Si no es tracta adequadament els ulls poden quedar resentits i provocar un visió difícil. Tot superada l'emergència s'ha de fer un seguiment periòdic per la possibilitat que es presentin complicacions tardanes relacionades amb el mateix trauma.
Dues alternatives: les menys contaminants però més costoses o les més econòmiques que són les més utilitzades tot i conèixer el seu impacte ambiental.

Els espectacles pirotècnics generen tres tipus de contaminació: el
perclorat
, els
metalls pesats
i els
aerosols sòlids
.

El moment de més contaminació es produeix durant la propulsió del coet quan entren en
combustió
tots els elements incorporats a els focs d'artifici.

Són elements molt
nocius
per a la salut i l'ecosistema, que també contaminen les aigües de les fàbriques on es fabriquen.

Pel que fa als
metalls pesants
utilitzats per donar color a l’espectacle contenen isòtops radiactius. Quan cauen a terra ho fan convertits en partícules molt petites, que si s'inhalen de manera continuada poden produir dany en la via respiratòria.

Un mal ús dels focs artificials és també una de les principals causes d'incendis forestals.
Lesions ocasionades per petards
Com conservar el material pirotècnic?
Si voleu conservar adequadament el material personal de cadascú i d'una forma segura (recordem que es tracta de material inflamable), s’han de seguir una sèrie de pautes i precaucions.
Perills d'un mal emmagatzematge
Abans de pensar on emmagatzemar el material pirotècnic de què disposem cal tenir clar per què es fa i quins perills pot comportar de no fer-ho correctament.

• La pólvora pot deteriorar-se a causa de la humitat i no funcionar.
• La metxa dels petards pot espatllar-se o tallar-se per culpa d'una mala posició.
• I el més perillós de tot, el material pirotècnic pot arribar a inflamarse per una excessiva calor.

Per assegurar-se de mantenir el material fora de perill s’han de seguir una sèrie de passos preventius.

Hem de fer servir la lògica:

• El material pirotècnic ha d'estar allunyat de qualsevol tipus de font de calor: raigs del sol, estufes, calefaccions, etc.

• És recomanable mantenir-lo allunyat de tota possible causa d'espurnes o foc: llumins, cigarretes, endolls elèctrics, etc.

• Escollir un lloc lliure de substàncies fàcilment inflamables: paper, aiguarràs, alcohol, fertilitzants, pintura, cola, etc.

• La humitat és el pitjor enemic de la pólvora, s’ha d’emmagatzemar el material en el lloc més sec possible.

• Buscar fora de l'abast dels nens o animals domèstics.

• Escollir un lloc preparat per prevenir l'esplai de les flames en cas d'incendi. No és una cosa que estigui a l'abast de tothom.
Recipient d'emmagatzematge
Un cop es tingui el lloc escollit per a l'emmagatzematge, és igualment important tenir els petards correctament disposats en caixes. Es recomana mantenir el material individualment en la seva caixa original.

Important no guardar el material dins d’una caixa metàl·lica ja que el metall és molt bon conductor de la calor i el que es vol es mantenir el material fora de qualsevol tipus de font calorífica.
Els animals tenen una capacitat auditiva superior a la dels humans, poden escoltar sons que per a nosaltres imperceptibles.

L'ús de pirotècnia els pot generar taquicàrdia, tremolors, falta d'aire, nàusees, atordiment, pèrdua de control, por i / o mort als animals.

Els efectes poden ser de més o menys intensitat i gravetat. Efecta diferent a cada animal.

Existeixen drogues per als animals que poden calmar-los però l'ús de drogues podria causar efectes secundaris nocius en el seu organisme.

Aquestes alteracions provoquen en la conducta animal ganes d'escapar descontroladament, estat de pànic durant diversos minuts i en alguns casos diverses hores, depenent de l'estímul.

Les reaccions suaus o de baixa intensitat inclouen tremolor, ganes d'ingerir aigua i d'estar amb amb el propietari.

Les reaccions més greus poden provocar eliminació de femta o orina, esgarrapar o mastegar barreres (fractura de dents) i saltar a través de vidriats o filats, provocant ferides de molta gravetat.
Lloc d'emmagatzematge
Els focs artificials i altres explosius directes a la cara poden provocar ceguesa, cremades de tercer grau i cicatrius permanents.

El soroll ocasionat per l'ús de pirotècnia pot provocar lesions auditives. L'esclat pot ser superior al que l'oïda adult pot suportar. El sistema auditiu d'un nen és més vulnerable per això es recomana allunyar-los del soroll.

L'ús de
focs artificials
domèstics l'han prohibit en olts països. 

Al manipular un
foc artificial
és necessari proteccions als ulls i a les orelles per l'explosió que genera, els llums i el fort soroll. 

A més més, és important assegurar-se que aquests
artefactes
tinguin la certificació corresponent per garantir el seu bon funcionament.
LA ENQUESTA
PREGUNTA 3
Els llences…
PREGUNTA 5
Segueixes bé les instruccions de com utilitzar els petards?
PREGUNTA 6
Només per comprovar-ne els teus coneixements…L’origen dels focs d’artifici és a:
PREGUNTA 4
Has llençat i/o comprat petards catalogats per a majors de divuit anys? En cas afirmatiu, amb el consentiment dels pares?
PREGUNTA 1
A quina edat vas començar a llençar petards?
PREGUNTA 2
Amb qui vas a comprar-los? Quants diners et sols gastar?
1-5 anys:
32%

6-10 anys:

52%

11-15 anys:
16%

AMB ELS PARES:

76%

AMB ADULT:
20%

TOT SOL:
4%
0-20€:
31%

21-50€:

44%

51-70€:
9%

70-100€:
9%

MÉS de 100€:
7%
Amb els teus pares:
19%

Amb la supervisió d’un adult:
22%

Sol:

59%

51%


No
49%


90%


No
10%


A vegades

No
1. 32%
52%
16%
2.
68%
20% 12%
3.
72%
20% 8%
4.
54%
28% 18%
5.
48%
8%
44%
1.Els deixes a terra i després els encens?

2.Els de poca potencia els llences amb les mans?

3.Els més potents, primer els deixes al terra i després te n’allunyes?

4.Te n’allunyes els metres recomanats?

5.Has fet explotar algun objecte amb un petard?
XINA JAPÓ ÍNDIA RÚSSIA SINGAPUR ARÀBIA


62%
23% 3% 6% 4% 2%
Focs de Tarragona
Falles
Focs de Blanes
CONCLUSIÓ
El món de la pirotècnia és més ampli del que sembla i ens haguès agardat poder treballar més temes dels exposats.

La pólvora ha sigut un invent molt determinant a la història sobretot en guerres i conflictes.

S'ha d'aprofitar aquest invent també per la diversió i festes.

Té una gran importància en la nostre cultura.

També és un negoci que mou forçes diners ja que els espectacles pirotècnics són molt cars i hi ha molta gent darrere. Alhora ha esevingut necessari per gran part de la societat comprar artefactes pirotècnics en revetlles, etc. per fer festa.

Hi ha grans perills a l'utlitzar artefactes pirotècnics i es important fer-ne un és recomenable.

S'han de seguir les normes d'ús i seguretat per evitar desgràcies.

WEBGRAFIA I FONTS D'INFORMACIÓ
Alguns espectacles
Nit de l'Albà
http://www.todopetardos.com/

Història
http://ca.wikipedia.org/wiki/Focs_artificials
http://www.taringa.net/posts/imagenes/3224907/Historia-De-Los-Fuegos-Artificiales.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirotecnia
http://www.bcn.cat/bombers/ca/consells_pirotecnia.html
http://www.petardoscm.com/inici.html

Tipologia i fabricació
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirotecnia
http://todopetardos.com/noticias/como-funciona-un-petardo-197/
http://comohacer.eu/como-fabricar-petardos-caseros/

Curiositats i notícies
http://todopetardos.com/noticias/el-petardo-big-laden-es-intervenido-por-ser-ilegal-191/
http://todopetardos.com/noticias/que-petardo-es-el-mas-fuerte-35/
http://www.levante-emv.com/sucesos/2013/06/22/muere-nino-explotar-petardo-alicante/1009585.html


Consells i normes
http://todopetardos.com/noticias/como-almacenar-y-conservar-el-material-pirotecnico-31/
http://www.diarioshow.com/notas/2011/12/24/75418-consejos-para-evitar-accidentes-en-las-fiestas.html
http://salud.uncomo.com/articulo/medidas-de-seguridad-para-lanzar-cohetes-y-petardos-7268.html

Efectes al medi ambient i als éssers vius
http://www.ecologismo.com/consejos-verdes/fuegos-artificiales-tienen/
http://www.3djuegos.com/foros/tema/24985128/0/efectos-de-la-pirotecnia-sobre-los-animales-y-la-biodiversidad/
http://xmarinuzx.wordpress.com/2010/12/13/no-uses-pirotecnia-respeta-a-los-animales/
http://www.redsolidariaanimal.org.ar/no-a-los-fuegos-artificiales/
Full transcript