Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bölüm 7 - ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

No description
by

Onur Isbulan

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bölüm 7 - ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümün sonunda
Ölçme tekniklerini tanımlayabilecek
Bir ölçme aracında bulunması gereken nitelikleri açıklayabilecek
Değerlendirmenin tanımını yapabilecek
Değerlendirme tekniklerini açıklayabilecek
Eğitim amaçlı bilgisayar programlarını değerlendirebilecek
Yansıtma özelliği olan görsel değerlendirme formu hazırlayabilecek
Yansıtma özelliği olmayan görsel değerlendirme formu tasarlayabilecek
İşitsel ve görsel-işitsel materyalleri değerlendirebileceksiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde ele alıncak konular;

Ölçme
Ölçek Çeşitleri
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
Değerlendirme
Ölçme
Ölçme
, belli bir niteliğin gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir.

Ölçüt
ölçme sonucu ortaya çıkan sayısal değerin karşılaştırıldığı ve bir değer yargısına varmada yardımcı olan bir kavramdır.
Ölçme çeşitleri
Doğrudan Ölçme
: Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmeye doğrudan ölçme denmektedir.Ahmet’in boyunun 170 cm olması...


Ölçme çeşitleri
Dolaylı Ölçme:
Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliğinin farklı türlerde olması durumunda dolaylı ölçme gerçekleşmektedir.


Odanın sıcaklığı 23 C...
Doğrudan ve Dolaylı Ölçme Arasındaki Farklar
Sınıflama Ölçeği
Bu ölçek türünde nesneler belirli bir özelliğe göre sınıflandırılır. Sınıflama benzerlik, farklılık, miktar v.b. özelliklere göre yapılabilir.
Teşekkürler
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sıralama Ölçeği
Bu ölçek türünde ise nesneler belirli özelliklerine göre bir sıralamaya tabi tutulmaktadır.
Eşit Aralıklı Ölçek
Eşit aralıklı ölçeklerde nesneler veya nitelikler belirlenmiş bir sıfır noktasına göre istenilen özelliğe sahip oluş miktarlarına istinaden eşit aralıklarla sıralanmaktadırlar.
Eşit Oranlı Ölçek
Eşit oranlı ölçeklerde başlangıç noktası gerçek 0 (sıfır) noktasıdır Bu tür ölçeklerde 0 (sıfır) yokluğu ifade etmektedir.
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
Güvenirlik
, ölçme aracının hatalardan arınıklık düzeyini ifade etmektedir.

Bir ölçme aracı tekrar tekrar kullanılsa da sonuçların aynı ya da benzer olması ölçme aracının tutarlı olduğunu göstermektedir.
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
Geçerlik
, ölçme aracının amacına hizmet etme derecesi olarak tanımlanabilir.

Ölçme aracının ölçmesi istenilen özelliği başka özellikleri karıştırmadan ölçebilmesinin derecesidir.
Kapsam Geçerliği
Yordama Geçerliği
Yapı Geçerliği
Görünüş Geçerliği
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
Kullanışlılık

Okunabilir puntolar
Ekonomik olarak çoğaltılabilir
Uygulaması ve değerlendirilmesi pratik ve kolaydır.
Cevaplama için çok uzun süreler gerekmez
Ayırt Edicilik:


Sınıfın düzeyine uygun
Bilenle bilmeyenleri birbirlerinden ayıran
Çok zor ve çok kolay sorulardan oluşmayan
Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Özellikler
ObjektiflikDeğerlendiricinin yansızlığı

Değerlendirme
• Tanıma – Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme
• Biçimlendirme – Yetiştirmeye Yönelik Değerlendirme
• Sonucu Görmeye – Değer Biçmeye Yönelik Değerlendirme

Ölçek Türleri
Sıralama Ölçeği
Sınıflama Ölçeği
Eşit Aralıklı Ölçek
Eşit Oranlı Ölçek
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Geliştirme Sürecinin Değerlendirilmesi
Ürünün Değerlendirilmesi
Sürecin Değerlendirilmesi
Uzman Değerlendirmesi
Birebir Değerlendirme
Pilot Değerlendirme
Uzman Değerlendirmesi
Öğretim materyallerinin geliştirilmesi sürecinde farklı uzmanlardan görüşler almak materyalin kalitesini ve etkililiğini arttırmaktadır.
Birebir Değerlendirme
Öğretim materyalinin 3 veya daha fazla öğrenci ile bir araya gelerek değerlendirilmesidir.

Öğrencilerden birebir görüşme ile görüş alınabileceği gibi tanılayıcı testler ile de görüş alınabilir.

Öğrencilerin materyali kullanma deneyimleri gözlemlenerek öğrencinin materyal ile birlikte gerçekleştirdiği performansta yaşadığı güçlükler, anlayamadığı noktalar not alınarak iyileştirmelere gidilebilir


Pilot Değerlendirme
Öğretimin etkililiği, öğrenme problemlerinin tespiti, öğretim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığı ve öğrenci memnuniyetine yönelik bilgiler toplanır.

Bu aşamada öğrencinin öğretim süreci içerindeki tutum ve davranışları gözlemlenir.
Ürünün Değerlendirilmesi
• Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu?

• Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel mi?

• Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı?

• Materyal öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip mi?

• Materyal öğrencinin katılımını sağlayıcı özelliklere sahip mi?

• Materyal, teknik özellikleri açısından yeterli mi?

• Materyal, önyargılardan arındırılmış bir yapıda mı?

• Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kullanma kılavuzları ve diğer metinler mevcut mu?
Full transcript