Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Præsentation

No description
by

Anne Jensen

on 14 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Præsentation

Målet med jeres
præsentation
I skal overbevise tilhørerne om, at netop jeres koncept skal vinde
fordi:
Mere om
HVAD
Husk, det skal være
TYDELIGT
for tilhørerne (
dommerne
) hvori konceptet består, og hvori det innovative består.

Husk, at fortælle om alle (vigtige) dele af konceptet, så tilhørerne kan følge gangen i løsningen
Amy Cuddy
- om kropssprog
Hvem
er tilhørerne?

Hvad
skal med i præsentationen?

Hvordan
? - Form? medier ...?

Kropssproget
2 & 2
3 ting?
Hvad
Ud fra viden om tilhørerne og deres behov:
Hvilke dele skal med?
- som minimum:
Præsentation
Thank you!
det løser et eksisterende problem
på en innovativ måde
der er (evt.)flere fordele ved konceptet
konceptet
kan
gennemføres
I har gennemtænkt koncept og implementering fra start til slut
I har praksistestet jeres koncept og det holder/bliver positivt modtaget
Til planlægningen
"
Hvorfor
" ligger fast: I går på uddannelsen og inno-forløbet er en del af uddannelsen
Hvem?
Har tilhørerne viden om emnet eller området?

På hvilket teoretisk eller praktisk niveau er deres viden?

Hvorfor lytter de overhovedet til præsentationen? -
Hvad er deres formål og dermed deres behov for info?

Tidsrammen max 15 minutter
Problemet
- for hvem er det et problem?
Konceptet
- dets kerneegenskaber og eventuelle tillægsegenskaber og periferiegenskaber
HUSK
på populærdefinitionen på innovation - det er det I bliver vurderet på:
Nyt - nyttigt - implementeret
Hvordan
I har et indhold (hvad) - hvordan formidler I det tydeligst/mest overbevisende til tilhørerne?
Darsø, s. 25
Mennesket er et fortællende væsen og vi organiserer - og lytter efter - fortællingsforløb i det, der bliver sagt.
Brok, 2011, s. 291 (DKK-bogen: Dansk, kultur og kommunikation)
Det narrative begær
Ludvigsen, 2007 (Sprog som værktøj og legetøj)
Fortælling: begyndelse, midte, slutning
Litteratur

Brok, L. (2011): Mundtlig fortælling - et moderne medie til udvikling og læring. I: Sørensen, M. (red.):
Dansk, kultur og kommunikation
. Akademisk Forlag.

Darsø, L. (2013):
Innovationspædagogik
. Samfundslitteratur.

Hald, M. (2008):
Præsentation og formidling
. Academica.

Ludvigsen, M. (2007): "Børns fortælleudvikling". I: Jørgensen, H. H. (red.):
Sprog som værktøj og legetøj
. Hans Reitzels Forlag
Retorikkens tre appelformer
Logos - appellerer til modtagerens fornuft og intellekt
Patos - appellerer til følelser
Etos - angår (din) jeres personlige power og troværdighed
Form
Fysisk produkt & tale
Skuespil
Sang, musik
Film
Planche
Power Point
Prezi
Voiceslide
- kombinationer
Flere muligheder?
De foregående råd gælder uanset mediet!
Gode råd om slideproduktion
http://www.slideshare.net/kragelund/prsentationsteknik-1901487
http://bcontext.com/view/super-slides#.U4XTA_l_uSo
Link´ene findes aktive i særskilt word-dok,
NB kropssprog
FØR & UNDER
20 gyldne formidlingsregler
1. Begynd aldrig med en undskyldning
2. Engager dig - tal med overbevisning og engagement
3. Hav øjenkontakt med dit publikum
4. Hold pauser
5. Hold munden fri for fremmedlegemer
6. Husk betoning af ordene
7. Smil
8. Tal højt og tydeligt
9. Undgå distraherende bevægelser
10. varier din talehastighed
11. Lad ikke tilhørerne påvirke dig negativt.
12. Bevæg dig harmonisk
13. Overdriv ikke fagudtryk og fremmedord
14. Afstem din personlige påklædning efter situationen
15. Optræd roligt og afslappet
16. Undgå bandeord og slang
17. Undgå floskler
18. Undgå for mange øh´er
19. Vær opmærksom på dit publikum - læs stemningen
20. Overhold tiden
Opsamling
Nyt - nyttigt - implementeret!
Hvem - hvad - hvor
Start - midte - slutning
Show? - slides? - film?
Logos - patos - etos
Kropssprog - før-under
Om brug af billeder:
http://blog.slideshare.net/2014/05/12/3-ways-to-amplify-your-presentations-impact-with-photographs/
Hald, 2008, s. 105
3 ting?
Vælg 2
Hald, 2008, s. 57
Full transcript