Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Барилгын процессын технологи

No description
by

Orhoo Orhoo

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Барилгын процессын технологи

Барилгын процессын технологи
Ангийн төслийн тооцоо ба тайлбар бичгийн бүтэц1. Ажлын хэмжээг тодорхойлох:
А. Талбайг тэгшлэх ажлын хэмжээний тооцоо 2
Б. Талбайд шороо шилжүүлэх дундаж зай тодорхойлох 10
В. Зоорийн нүх ба шуудууны хэмжээг тодорхойлох
2. Иж бүрэн механикжуулсан аргаар газрын ажлыг гүйцэтгэх машин механизмыг сонгох
А. Хөрс сийрэгжүүлэгч машин сонгох тооцоо
Б. Тэгшилгээний машин бульдозер, грейдер
В. Шороо зөөж шилжүүлэх машин сонгох тооцоо
Г. Нягтруулах машин индүү, бул г.м сонгох
Д. Зоорийн нүх шуудуу ухах экскаватор сонгох
Е. Илүү гарсан шороог тодорхой газар хүртэл зөөх тээврийн хэрэгсэл сонгох
Ё. Газар шорооны тэгшилгээний машиныг харьцуулсан хувилбараар сонгох тооцоо
3. Ажлын хөдөлмөр зарцуулалт ба машины хугацаа зарцуулалтын тооцоо
4. Ажлын календарчилсан график
5. Газар шорооны ажлыг гараар гүйцэтгэх ажлын технологи
6.Талбай тэгшлэх ба механизмаар газар ухах ажлыг хүлээж дүрэм
7. Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэхэд анхаарах аюулгүйн ажиллагааны дүрэм
8. Төсөлд ашигласан ном сурах бичгүүд

l. Ажлын хэмжээг тодорхойлох
a. Талбайг тэгшлэх ажлын хэмжээний тооцоо
Энэ ажлаар тухайн газрын ухаас ба асгаасын тооцоог хийх зорилготой Энэ нь хэрэв
“0-р дүгнэх ” бол ухаас асгаасын хэмжээг яг тэнцүү баланслагдана. Харин тодорхой “түвшинээр дүгнэх” бол ухааснаас асгаасад шороог шилжүүлж хийгээд илүү гарсан хэсгийг өгсөн зайд зөөж асгах хэмжээг тооцож гаргана гэсэн үг юм.
Энэ хэмжээг тодорхойлохын тулд өгөгдсөн 500*300 м хэмжээтэй талбайг 50*50 м хэмжээтэй квадратууд болгон хуваасан бөгөөд уг квадратын оройн цэг бүрийн хар өндөр (hхар). төслийн өндөр (hтөс). ажлын өндөр (hаж)-г олох шаардлагатай. Энэ хуваалтаа ихэсгэх тусам тухайн газрын тоо хэмжээ илүү нарийвчлалтай бодогдоно. Огтлолын цэгийн хар өндрийг олохдоо түүний 2 талд орших хаялбаруудын хооронд тухайн цэгийг дайруулж хамгийн бага зайг татаж. түүний хажуугийн огтлолоос нь төсөөт гурвалжны харьцаа бичин хар өндрийг олно.
Full transcript