Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POZEMNI STAVITELSTVI

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
by

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POZEMNI STAVITELSTVI

Michal Kempny SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VÝŠKA !!! SLOUP STENA V DÉLKA !!! PILÍR V VÝŠKA !!! (MOHUTNEJŠÍ) požadavky a fce. ! statická funkce: architektonická funkce: protipožární funkce: akustické funkce: tepelne-technické funkce: v -20°C +35°C v stěny, sloupy a pilíře ROZDEĚLENÍ V PÚDORYSNÁ POLOHA VÝŠKOVÉ USPORÁDÁNÍ MATERIÁL POJIVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNOLOGIE KONSTRUKCE POCET VRSTEV V V 1,2 A VÍCEVRSTVÉ ZDENÉ KONSTRUKCE - vznikají spojováním relativn malých dílú, které jsou spojovány maltou, PUR penou, na sucho. V ZDIVO Z CIHELNÝCH PRVKÚ-VAZBY CPP 290x140x65 !!! v KAMENNÉ ZDIVO- DRUHY SMÍŠENÉ ZDIVO POROTHERM POUŽITÍ : RODINNÉ DOMY, REKREACNI STAVBY, OBCANKÁ VYBAVENOST V V CIHELNÉ BLOKY/TVÁRNICE DRUHY-KLASICKÉ P+D, CB, EKO, SI, TI, AKU ZÁKLADNI ROZMERY- 440x250x250, 300, 150 V SPÁRY.. 12mm, 1-2mm SORTIMENT BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE + VYSOKÁ PEVNOST V TLAKU (NÍZKÁ V TAHU -> VÝSTUŽ)
- TI, DOPRAVNÍ NÁKLADY, MOKRÝ PROCES MONOLIT, PREFA, MONTOVANÉ, PREFA- ŽELEZOBETONOVÉ, PREFA MONOLITICKÉ ? dotazy DREVO V + TI, ÚNOSNOST, JEDNODUCHOST VÝSTAVBY
- HORLAVOST, NASÁKAVOST, ŠKÚDCI V ROUBENÉ Z HRANENÝCH TRÁMÚ SLOUPKOVÉ KCE. STEN V SLOUPY OCEL + ÚNOSTNOST V TAHU I TLAKU
- MÁLÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST (KOMBINACE S BETONEM, OBKLAD) PRÚREZY V DEKUJI ZA POROZNOST V VYPRACOVAL - MICHAL KEMPNY Druhy dle materiálú: cihly pálené (plné, drované), vápeno-pískové, keramické a betonové tvárnice, pórobetonové, keramzitbetonové, škvárobetonové, tvárnice suchého zdení, kamenné kvádry a lomový kámen v Spojování:
Druhy malt- klasické (MV, MVC, MC), TI malty, malty pro tenké spáry, speciální malty ( mrazu a žáruvzdorné, vododolné)
PUR pena
Full transcript