Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teglverket skole

No description
by

Irene Langeid

on 29 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teglverket skole

TEGLVERKET SKOLE
Teglverket åpner dører mot verden og fremtiden
Teglverket skole
1. - 10. trinn, 780 elever
Spesialavdeling, 20 elever
130 ansatte
Flerbrukshall

Hovinbekken
Verdier
Den gode timen
"Når den gode læreren får den gode timen til å oppstå, har vi sett magiske øyeblikk i klassene" -NIFU, rapport 3/2013
På Teglverket skole skal vi sette samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det skaper læring! Vi skal utvikle aktive, nysgjerrige og kreative elever som sammen skal bygge ny kunnskap. Vi skal fremsnakke våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi skal skape skolen å være stolt av der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på at barna får den beste opplæringen.
Vil DU være med?
Framsnakking

Kulturbygging
Vi skal fremsnakke skolen, vårt nærmiljø, lærerne, elevene, foresatte og hverandre.
Lærende organisasjon
Utviklingstiden (møter) skal ha fokus på tre
hovedområder:
Elevenes læring
Lærernes og ledelsens læring
Planlegging av den gode timen
Kjennetegn på gode timer:
Entydige faglige mål som formidles til elevene
Kollektiv formidling i starten av timen
Tydelige beskjeder og instruksjoner
Elevene engasjeres, får med alle elevene
Sjekker om elevene forstår, gir tilbakemelding
Bruk av ros og oppmuntring
Klar avslutning med oppsummering
Thomas Nordahl
Læringsaktivitetene
God vurderingspraksis
Når eleven kan si:
- Jeg vet hva jeg kan
- Jeg vet hva jeg skal lære
- Jeg vet hva jeg skal gjøre for å lære mer
= Jeg mestrer!
= Jeg vil lære mer!

Når læreren kan si:
- Jeg vet hva eleven kan
- Jeg vet hva eleven skal lære
- Jeg vet hvordan eleven lærer best
= Jeg vet hva jeg skal gjøre for at eleven skal lære mer!

Når ledelsen kan si:
- Jeg vet hva læreren kan om elevene
- Jeg vet hva læreren lærer elevene
- Jeg vet hvordan læreren jobber med elevene
= Jeg vet hva jeg skal gjøre for å støtte læreren så elevene lærer mer!

Når foresatte kan si:
- Jeg vet hva min sønn/datter kan
- Jeg vet hva min sønn/datter skal lære
- Jeg vet hvordan jeg, sammen med skolen, kan hjelpe min sønn/datter til å lære mer
= Jeg vet hva jeg skal gjøre for at min sønn/datter skal lære mer

Elevrollen
På Teglverket skal vi utvikle:
- Aktive elever som er nysgjerrige, løser problemer og produserer ny kunnskap
- Reflekterende elever som stiller de gode spørsmålene og er bevisste prosessen frem mot målet
- Samhandlende elever som får det beste frem i hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning
• Vurderende elever som evner å gi og ta i mot tilbake- og fremovermeldinger

Lærerrollen
Metalæring
Som lærer på Teglverket er du:
- En omsorgsfull og målrettet lærer - en dyktig fagperson, didaktiker og veileder som fokuserer på elevenes læring
- En fasilitator og designer (planlegger) som legger til rette for aktive elever og elevinvolvering.
- En god og aktiv kollega som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
- En nyskapende og uredd leder som tar utfordringer og ser muligheter

Lærerens viktigste jobb
blir å lære elevene å lære
“Tell me and I forget,
teach me and I may remember,
involve me and I learn"

-Benjamin Franklin
Skal skape aktive, nysgjerrige og kreative elever, som gjennom samarbeid bygger ny kunnskap.
Kreative
Kreativitet og innovasjon er sentrale kompetanser for
økonomisk utvikling og utvikling både i kultur og politikk.

På Teglverket skal vi utvikle:
- Elever som er nysgjerrige og lærer seg å se utenfor rammene
• Elever som er idérike, tar initiativ og kan omsette idéer til handling
Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Samarbeidende
Samarbeid, en sentral forutsetning for å lære og viktig i et arbeidsmarkedet/samfunnet som er mer flerkulturelt og internasjonalt orientert.

På Teglverket skal vi utvikle:
- Samhandlende elever som får det beste ut av hverandre gjennom samarbeid og kritisk tenkning
- Elever som kan kommunisere godt, og både gi og motta tilbake- og fremovermeldinger

Kunnskapsbyggende
Hva betyr dette?
Prosess – vel så viktig som mål?
Fremtiden har bruk for arbeidstakere og samfunnsborgere som har kompetanse til å bygge ny kunnskap.

På Teglverket skal vi utvikle:
- Reflekterende elever som stiller de gode spørsmålene og er bevisste læringsprosessen frem mot målet
- Elever som evner å regulere egen tenkning, innsats og motivasjon for å nå målene sine
- Elever som evner å relatere nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer
- Elever som er aktive, løser problemer og produserer ny kunnskap
Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole
Satsingsområder
Lesing og skriving
• Grunnleggende ferdigheter som er sentrale for å kunne lære i alle fag
• Skrive seg til lesing – digitalt
TIEY/FaIF - som støtte
God vurderingskultur
Preges av:
Tolkningsfellesskap, samhandling og delingskultur
Kultur for læring – gi og få tilbake- og fremovermeldinger som en integrert del av hverdagen

Vi skal bli en lærende organisasjon!

IKT-kompetanse
En kompetanse man anser som viktig for fremtiden.

Elevene er et tastetrykk unna informasjonen,
– det må vi lære dem å håndtere.

• Lære å innhente informasjon
• Lære å være kildekritiske
• Lære analytisk tenkning
• Lære å regulere egen tenkning, motivasjon, emosjon og innsats - selvregulerende kompetanse
Nettbrett
Lett tilgjengelig
Intuitivt
Motiverende
Gir gode samarbeidsmuligheter
Støtter flere læringsstiler og læringsstrategier
Gir gode muligheter for tilpasset undervisning

Elevene får ikke en lærebok hver "Trakten snus", mer forarbeid - mindre etterarbeid

"The culture of the students will
never exceed the culture of the
adults in a building"
"Walk the talk"
"Vi må selv være i utvikling
for å utvikle våre elever"
Visjon, verdier, satsingsområder legger opp til en litt annen praksis enn tradisjonelt

Læringsaktivitetene vil kjennetegnes av:
- Aktive elever
- Elever som produserer – søker ny kunnskapen
- Oppgaver som er problemløsende og samhandlende
- Spørsmål som er reflekterende
- At prosess er som er vel så viktig som målet

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole
https://www.teachingchannel.org/videos/reflection-on-student-work-ntn
Forsøksordning om samarbeidstid?
Lederrollen
Som leder på Teglverket er du:
- En støttende og veiledende leder for læreren
- En leder som fokuserer på elevenes læring
- En målrettet leder som viser vei og holder fokus
- En god og aktiv leder som samarbeider, deler kunnskap og erfaringer og bidrar til en positiv skoleutvikling
- En nyskapende og uredd leder som tar utfordringer og ser muligheter
Foresattrollen
Som forsatt på Teglverket er du:
- Nysgjerrig på hva barnet ditt har lært i løpet av dagen
- Støttende i forhold til lærerens og skolens arbeid med det psykososiale læringsmiljøet
- Engasjert og aktiv i forhold til å delta på arrangement
- Aktiv i forhold til å gi eget barn positive holdninger til skolen, ledelsen, lærerne, medelever og deres foresatte
- Samarbeidende og i dialog med skolen for å sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt
Vi bygger kunnskap!
Full transcript