Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İş Süreç Mühendisliği

No description
by

melike olgun

on 21 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İş Süreç Mühendisliği

İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ İŞ SÜRECİ İŞ SÜRECİ İş Süreci ise kurum tarafından maliyeti olan ve olmayan iş ve işlemlerin kurum süreçlerine veya standartlarına uygun olarak başarılı bir şekilde sonuçlanmasına denilmektedir. İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Nedir? Bir kurumda iş süreçlerinin detaylı olarak tanımlanması, akışın süreç hedefleri doğrultusunda optimizasyonu, her türlü duruma ilişkin mantıksal modellemenin belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi stratejik yaklaşımına İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management) denilmektedir. İş Süreç Mühendisliği “Wal-Mart depolama süresini altı haftadan otuz altı saate düşürdü.”,
“Hewlett Packard sunucu bilgisayarların montaj süresini dört dakika kısalttı.”,
“Taco Bell satışlarını 500 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.” (Business Process Re-enginneering) İş Süreç Mühendisliği Nedir? İş Süreç Mühendisliği, maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. (Business Process Re-enginneering) İş Süreç Mühendisliği Nedir? Süreç yenileme, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla mevcut varlık ve yeteneklerinin geliştirilmesi için başvurulan bir yoldur.
Küçük değişiklikler değil, tüm süreçlerin yeniden gözden geçirilmesidir. (Business Process Re-enginneering) İş Süreç Mühendisliği Süreç yenileme, görevlerin ve süreçlerin nasıl yapıldığını dikkate almaksızın bunların nasıl başarılabildikleri konusunda yeni bir başlangıç ya da yeni bir bakıştır. Sonuç, görevlerin ve süreçlerin tamamen yeni bir dizaynıdır. Süreç yenilemenin işletmelere sağladığı bir çok fayda vardır. İş Süreç Mühendisliği İş akışlarına uygulanabilir kurallar getirir.
İş süreçlerini hızlandırır, üretkenliği artırır.
Süreç maliyetlerini azaltır.
Ekip verimliliğini yükseltir.
Darboğazları, aksamaları kontrol ve iyileştirme olanakları sağlar. İş Süreç Mühendisliği Başarı Faktörleri 1. Yönetim sistemleri ve kültür değişimiyle ilgili faktörler: ödüllendirme motivasyon, etkili iletişim, işgören katılımı, değişim kültürü
2.Yönetim yeterliliği ile ilgili faktörler: güçlü liderlik, takım oluşturma , sorumluluk dağııtımı
3. Performans amaçları ve standartları oluşturma ile ilgili faktörler; uygun kaynaklar , uygun metodoloji, süreç yenilme vizyonu
4.Bilgi teknoloji (IT) yapısı ile ilgili faktörler; yeterli teknoloji yatırımı İş Süreç Mühendisliği Başarısızlık Faktörleri 1. Yönetim sistemlerinin ve kültürün değişimiyle ilgili problemler; iletişim problemleri, örgütsel direnç, eğitim yetersizliği
2. Yönetim desteği ile ilgili problemler;katılım eksikliği, yetersiz destek, iş tanımı ile ilgili problemler
3. Süreç yenileme proje yönetimiyle ilgili problemler;amaç ve odak eksikliği,sürecin etkisiz şekilde yeniden dizaynı
4. Bilgi teknoloji yapısı ile ilgili problemler;uygun olmayan bilgi sistemleri integrasyonu Süreç Haritalama-İş Süreçlerini Modelleme Bir işin özetlenmiş hali olup, bu süreçteki bileşenlerin nasıl bir etkileşim içinde oldukları ve nasıl çalıştıklarını göstermektedir.
Amaç; büyük resmi görebilmek ve geleceğe ilişkin plan yapabilmek. İş Akış Analizi İş akışında girdinin (örneğin bir evrakın) nerede (örneğin hangi birimde) ne zaman (hangi zaman sırasına göre) ne ile (örneğin hangi insanlarla ve hangi araçlarla) iş görevine uygun gerçekleştirileceğini belirlenmektedir.
Süreçler iş akış şemaları yardımıyla belirlenir. İş Akış Sembolleri Akış Şemaları Akış şemaları; süreç içerisindeki basamakların görsel olarak tanımlanmasını ve herkes tarafından anlaşılabilmesini sağlamaya yarar.
Sürecin görsel olarak ifadesi
Mevcut sürecin doğrulanması
Süreç süresinin ve darboğazların belirlenmesi
Değer yaratmayan adımların belirlenmesi Akış ŞemalarıYeni bir süreç tasarımında “Sıralı Akış Şeması” kolaylık getirebilir.
İş tekrarlarını görebilmek ve süreci organizasyona giydirebilmek için ise “Fonksiyonel (Sorumluluk) Akış Şeması” yararlı olur. İş Akış Örneği Maria, Fitter Firması’nda iş gereği sık sık seyahat eden bir satış elemanıdır. Yaptığı harcamaların ödemesini alabilmek için şirket içerisinde izlenen yol şu şekildedir; 25$ üzerindeki harcamaları için fişinin bir kopyasını bölge yöneticisi Kevin’e kopyalar. Kevin raporları inceler ve raporu onaylamıyorsa Maria’ya, onaylıyorsa merkez ofise postalar. Bilgi Teknolojileri ve İş Süreç Mühendisliği İlişkisi 1980 lerin başında Ford firması hesap ödeme departmanındaki kişi sayısını eski metodlarla 150 kişiden ancak 100 kişiye indirebilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İş Süreç Mühendisliği İlişkisi İş Süreç Mühendisliğinde bilgi teknolojilerinin rolü;
1.Bilgi teknolojisi ile var olması mümkün olmayan süreçler meydana getirilerek uygulamaya konabilir.
2. İnsanların bir arada daha yakın çalışmalarına imkan sağlar.
3. İşletmeler arası bütünleşmelere yardımcı olur. Teknoloji Tabanlı Olarak İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ERP sistemi kuracak olan her firma iş süreçlerinde yeniden yapılandırmaya gitmek zorundadır. 1990’ların sonunda iş süreç mühendisliği geniş ölçekte kabul edilmeye başlanmıştır. ERP uygulayacak firmalar da faaliyetlerini risksiz bir şekilde gerçekleştirebilmek için süreçlerini ve stratejilerini ERP teknolojisine göre yeniden yapılandırmaya gitmişlerdir. Teknoloji Tabanlı Olarak İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ERP’ye uygun olarak yapılan bu yeni şekil iş süreç mühendisliği “teknoloji etkin yeniden yapılandırma” olarak adlandırılmıştır ve şirketlerin ERP’yi en iyi uygulayacakları şekilde yeniden yapılandırılma sağlanır. Gerçek hayattaki yeniden yapılandırma projelerinden bazıları; İş Süreç Mühendisliği ve ERP ERP’nin başarılı olabilmesi için en önemli faktörlerden biri iş süreçlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, iş süreçlerinde yeniden yapılandırılmaların yapılması ve şirketin mevcut iş süreçlerine en uygun olan ERP paketinin seçilmesidir. İş Süreç Mühendisliği ve ERP İşletmeleri ERP kullanmaya iten nedenlerden bazıları;
Verilerin gerçek zamanlı olarak kullanıma sunulmasını sağlayarak bilgi işlenmesini merkezde toplamayıp işletme içine yaymak,
Tekrarlamalardan kaçınmak,
İş süreçlerinin standardizasyonunu ve yeniden yapılandırılmasını sağlamak, İş Süreç Mühendisliği ve ERP ERP’nin getirdiği Faydalardan Bazıları
Stok düzeylerinde azalma,
Gereksiz veri ve prosedürlerin azaltılarak verilere daha doğru ve hızlı ulaşım,
İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ile rekabet gücünde artış sağlanması,
Karar verme sürecinin verilere anında ve doğru şekilde ulaşılması yoluyla desteklenmesi
Verimlilik artışı, İş Süreç Mühendisliği ve ERP ERP kurulum süreci;
Genellikle aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır
1. Proje ekibinin oluşturulması,
2. Proje hedeflerinin belirlenmesi,
3. İş süreçlerinin belirlenmesi,
4. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması,
5. ERP paketi kurulma süreci,
6. Eğitim,
7. Sistemi çalışır halde tutma. İş Süreç Mühendisliği ve ERP İş Süreç Mühendisliği ve ERP aslında benzer felsefelere sahiptir; ikisinin de amacı şirketin karını arttırırken maliyetleri azaltmak ve müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Her ikisinde de iş hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların iş yapış şekillerinde değişiklikler yapmak gerekmektedir. İster ERP ile entegre bir şekilde yapılsın, ister tek başına yapılsın, BPR’nin ana hedefi, odağı süreçlerdir. İŞ SÜRECİ Süreç Bir girdiyle başlayan (İnsan gücü, makine, malzeme, teknoloji) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üretilen birbiri ile bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir. (BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING) VE ERP ENTEGRASYONU TEŞEKKÜRLER... Rakibi Mazda ise bu işi sadece 5 kişi ile yapıyordu. İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ VE ERP ERP kavramının altında yatan temel fikir, işletme çapındaki kaynakları planlamak ve entegre etmek üzere bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bu entegrasyon sadece fiziksel entegrasyonun (bilgisayar ağları kullanımı vb.) ötesine geçerek sistemlerin entegrasyonunu gerektirmektedir. Ancak bunların yanında iş süreçlerinin, kurallarının ve çıktılarının standardizasyonu da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İş Süreç Mühendisliği İlişkisi Bilgisayarların hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla bilgi teknolojileri BPR'nin gelişimine destek olmuştur. Bilgi teknolojisi tabanlı karar verme sayesinde rutin işlere bilgisayarlar karar vermeye başlamışlardır. Böylece bir çok şirket iş süreçlerini daha kolay yapılandırmaya başlamıştır. Ayrıca bilgi teknolojileri sayesinde, yeniden yapılandırılmış sürecin bilgisayar ortamında simulasyonu yapılabilir böylece işletmede herhangi bir fiziksel değişiklik yapılmadan sonuçları görebilmek kolaylaşır. Küreselleşme kurumlar arası işbirliği için dijital ağları oldukça gerekli kılmaktadır. İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ VE ERP ERP sistemlerindeki paylaşımlı veritabanı örgüt içerisindeki departmanlar arasındaki bariyerleri kaldırır ve fonksiyonel engeller olmadan iş süreçlerinin yapılandırılmasına yardımcı olur. İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ADIMLARI 1. Değişecek süreci tanımla: İşletmenin en önemli stratejik kararlarından biri hangi iş süreçlerini geliştirmesi gerektiğini bilmesidir. İşletme, eğer geliştirilmemesi gereken bir sistemi geliştirirse, beklenmeyen sonuçlar doğabilir, doğru süreci geliştiren rakipleri karşısında zayıf kalabilir. Ya da harcanan zaman ve katlanılan maliyetler karşısında, işletme, çok küçük etki ve verimlilik elde edilebilir. Proje uygulanılmaya karar verildiğinde ön inceleme ve fizibilite çalışması yapılmalıdır. İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ADIMLARI 2. Mevcut süreci analiz et: Bu aşama sonucunda üretilen raporda kullanıcıların bütün ihtiyaçları, var olan sistemin durumu, seçilen en uygun çözümün değerlendirilmesi ve var olan sistemin nasıl iyileştirilmesi gerektiğine dair öneriler yer alır. Mevcut sistemde, girişler, çıkışlar, kaynaklar ve faaliyetler belgelenmeli ve not alınmalıdır. Sistem analisti, gereksiz adımları, kağıt yoğun işleri, darboğazları ve diğer verimsiz durumları belirlemelidir İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ADIMLARI 3. Yeni süreci tasarla: Sistem analizi aşamasında mevcut sistemin ‘NE’ yapmakta olduğu ve önerilen sistemin ‘NE’ yapması gerektiği sorularına cevap aranırken; sistem tasarımı aşamasında, önerilen sistemin, önerilen işleri ‘NASIL’ yapabileceği ya da sistemin ‘NASIL’ tasarlanması gerektiği sorunlarına cevap aranmaktadır.
Mevcut süreç zaman ve maliyet açısından ölçülür. Daha sonra tasarım ekibi yeni bir sistem tasarlayarak, mevcut sistemi geliştirme çalışması yapar. Yeni süreç, eski süreçle karşılaştırılır. Yönetim öncelikle mevcut sürecin zaman ve maliyetini ölçmektedir. Daha sonra yeni sürecin zaman ve maliyetini nasıl düşürdüğünü veya müşteri hizmetinin ve değerinin nasıl değiştiğini ölçer. İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ADIMLARI 4. Yeni süreci uygula: Yeni süreç analiz edildikten sonra yeni faaliyetler ve iş kurallarına dönüştürülmelidir. Bu süreç işlemeye başlandığında yeni problemler ortaya çıkacaktır. Çalışanlar problemler için öneriler sunabileceklerdir İŞ SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ ADIMLARI 5.Sürekli ölç: Bir süreç uygulandığı ve iyileştirildiği zaman sürekli olarak ölçülmelidir. Bunun sebebi çalışanların sürekli olarak eski süreçte kazandıkları alışkanlıklar ve verimliliklerinin düşmesidir.
Başarılı bir iş süreci yönetiminin önündeki en büyük engel işletme kültürüdür. Çalışanlar, rutin işlerinde farklılaşmayı reddetmekte ve direnç göstermektedir.
Full transcript