Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezi KBO week 1

No description
by

Ellen de Ruijter

on 17 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezi KBO week 1

Kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling
KBO1, week 1

De OWE: kwaliteitsvrbetering en beleidsontwikkeling
Wat is kwaliteit?
Het primair proces
Kwaliteiten van hulpverlener
factoren die van invloed zijn op het primair proces
Vragen
Opdrachten
Het programma
Kwaliteitsverbetering en beleidsontwikkeling 1
Kort voorstellen
Vandaag:
Hoe gaan we met elkaar om
Kennismaking
Ellen de Ruijter


Bereikbaar via
ellen.deruijter@gmail.com
Actieve houding
Telefoons


- Kennismaking
- Uitleg over OWE
- Uitleg over de drie deeltentamens
- Begrippen kwaliteit en primair proces
HuiswerkopdrachtenDeeltentamens
Over studiehandleiding?
Over de OWE?
Het proces van hulp- en dienstverlening vanaf het moment dat de cliënt zich aanmeldt, tot en met het moment waarop dit proces is afgerond.

Het gaat om de weg die de cliënt binnen de organisatie aflegt en om de vraag wat zich tijdens die reis afspeelt.

Het directe contact: hulpverlener- cliënt
Kernkwaliteiten van de sociaalagogische beroepskracht

Betrokkenheid
Empathie
Integriteit
Assertiviteit
Representativiteit
Hantering van professionele macht en verantwoordelijkheid
Wat is hier het primaire proces? (fasen primair proces)
Wie zijn de cliënten? Wanneer zij ze tevreden?
Welke individuele kwaliteiten van hulpverleners zie je?
Wat kan er verbeterd worden?
Wat is goede hulpverlening?
Welke externe factoren spelen een rol bij de kwaliteit van het primaire proces?
Fasen in het Primair Proces
Aanmelding
Intake
Uitvoering
Evaluatie en nazorg
Opdracht
Helft van de klas: Beschrijf het primaire proces van je (half) jaarlijks bezoek aan de tandarts

Andere helft: Beschrijf het primaire proces van een ziekenhuisbezoek van een man die een hersenscan moet na een val op zijn hoofd
Bekijk het filmpje en schrijf op
welke kwaliteiten van de hulpverleners je ziet.
Opdracht
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=51122&cHash=4bc7d3f24a9fd9ee6e9dcf69a9a1b630
Aflevering zembla
Volgende week
LITERATUUR
Hoorcollege
Boek: Donk (zie shl)
Artikel: Verhoeven

Werkgroep:
Boek Verhagen 1.2.5
Artikel Visser
Artikel Cuyvers 3.2
Artikel Verhagen 1.6
Artikel Gastelaars
lezen studiehandleiding lesweek 2

Zorg dat je een praktijkinstelling hebt benaderd voor brochure!!!!
mei/juni: inleveren deeltentamen 1, brochure
einde van de periode: inleveren deeltentamen 3, evaluatieverslag
in de toetsweek: deeltentamen 2, therorietoets
Huiswerkopdrachten

les 3: opdracht teamanalyse
les 4: opdracht cultuur
les 4: opdracht leiderschapsstijl
les 6: opdracht artikel externe factoren
les 6: opdracht stakeholders
Doen we de goede dingen, en doen we de dingen goed?
Focus
Kennismaken met een organisatie
Hoe is het werken georganiseerd in de organisatie?
Hoe wordt er op teamniveau gewerkt aan kwaliteitsverbetering?
Hoe wordt de cliënt betrokken bij kwaliteit en beleid in de organisatie?
Literatuur
Van der Donk & van Lanen, van, B. (2012) praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046902608

Verhagen, P. (2011). Kwaliteit met beleid. Basisboek voor sociale studies (2e druk). Bussum: Coutinho. ISBN 9789046903124

Artikelen Scholar
Het onderwijs
Conceptuele lijn:
- Theoretische ondersteuning voor het maken van opdrachten
- HC week 2 en 3 i.s.m. SIA (over het uitvoeren van onderzoek)
Werkcolleges:
- Aanvullend op HC's
- Toepassing van theorie
- Coaching en consultatie
Week 1 Beginnen met een praktijkvoorbeeld, wat is kwaliteit in de hulpverlening
Week 2 Kennismaken met de organisatie (structuur, missie, visie en kernwaarden)
Week 3 Teams en de kenmerken (+ onderzoek)
Week 4 Cultuur en leiderschapsstijlen (+ onderzoek)
Week 5 Kwaliteitszorgsystemen, cliëntparticipatie (+ onderzoek)
Week 6 Externe factoren + visie formuleren + voorbereiden evaluatieverslag
Inleveren deeltentamen 1: De brochure voor verwijzers
Week 7 Ketensamenwerking + evalueren (check) van het programma
Week 8 Voorbereiding theorietoets
inleveren deeltentamen 3: evaluatieverslag
Week 9 Deeltentamen 2: theorietoets: 24 januari
Het programma
Kennismaking
schuif je stoel naar achteren en ga staan als je het eens bent met de stelling
Houding, kennis en vaardigheden
lees de studiehandleiding, pagina 9
Deeltentamen 1: Brochure
brochure voor verwijzers: verwijzers moeten een goed beeld krijgen van de organisatie

zoek een organisatie (niet je stageplaats)

plan een afspraak voor een interview in, voor lesweek 4

max 4 pagina's tekst ( plaatjes en lay-out niet meegerekend)


Deeltentamen 2: theorietoets
Definities
Theorieën uit kunnen leggen
Toepassen van theorie op casus
Vragen over praktijkonderzoek (hoorcollege)
Deeltentamen 3: Evaluatieverslag
2 A4:
oordeel over de kwaliteit van je brochure
oordeel over proces om tot brochure te komen (pro actief?)
oordeel: is je brochure representatief voor de organisatie?
inzichten over de organisatie w.b. kwaliteit
jouw visie op kwaliteit als student en als maatschappelijk werker

Inhoud brochure
missie
visie
kernwaarden
organisatiestructuur
organisatiecultuur
kwaliteitssysteem
opleiding, functie en taken medewerkers
organisaties waarmee wordt samengewerkt
hulpverleningsaanbod
hulpverleningsmethoden
teamanalyse
leiderschapsstijl
sucesfactoren
clientbetrokkenheid
leren en ontwikkeling in de organisatie
Voorbeeld brochures
Wat valt op?
schrijfstijl
opbouw
gebruik verwijzingen naar literatuur / website
lengte van brochure
Wat is 'primair proces'?
Benoem de fasen van het
primair proces.
De mate waarin het proces en het resultaat van een geleverd product of een geleverde dienst voldoet aan de behoeften en verwachtingen van relevante belanghebbenden in relatie tot de visie van de organisatie; dit komt tot uitdrukking in objectieve en subjectieve beoordelingen van de belanghebbenden. Het draait om de vraag: doen we de dingen goed?
Kwaliteit is:
Afsluiting
Beschrijf wat je hebt geleerd over kwaliteit
Beschrijf wat je deze week doet voor de brochure
Beschrijf de begrippen die je voor de toets gaat leren
Full transcript