Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Magyarország, 1945-1956 - Koalíciós évek

No description
by

Mate Szilagyi

on 19 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Magyarország, 1945-1956 - Koalíciós évek

Magyarország, 1945 - 1956
Koalíciós évek

Előzmények
1939. szeptember 1.
- 1945. május 8.
- 1945. szeptember 2.
USA, Szovjetunió, Anglia
Nagyhatalmak közötti tárgyalások, csúcstalálkozók
Teherán, Moszkva, Jalta, Potsdam
1945. február 4-11.
[...]egy fél ív papírra felirtam:
Magyarország: 50-50%
Pillanatnyi szünet következett: Sztálin akkor fogta a kék ceruzáját, vastagon kipipálta a feljegyzést[...]
Felszabadulás
és
megszállás
"Magyarok!
A Vörös Hadsereg csapatai az ellenség üldözése közben magyar földre léptek.
Amikor a Vörös Hadsereg magyar területre lép,
nem az a cél vezérli, hogy annak bármely részét elfoglalja, vagy hogy megváltoztassa Magyarország jelenlegi társadalmi rendjét.
[...]"
(A Vörös Hadsereg kiálltványa a magyar lakossághoz, 1944)
Szovjet hadsereg megjelenése - 1944-45
német megszállás
nyilas uralom
VÉGE
ÖSSZEOMLOTT:
közigazgatás
politikai rendszer
gazdasági rendszer
társadalmi rendszer
1944. december 2. - Szeged
Független Kisgazdapárt - FKgP
Magyar Kommunista Párt - MKP
Szociáldemokrata Párt - SZDP
Nemzeti Parasztpárt - NPP
Polgári Demokrata Párt - PDP
MEGALAPÍTOTTÁK
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front
pártok által kijelölt képviselők
Ideiglenes Nemzetgyűlés
1944. december 21. - Debrecen
Megválasztották az
Ideiglenes Nemzeti Kormányt
Kormányfő: Dálnoki Miklós Béla
Szovjet befolyás érvényesült
Az Ideiglenes Kormány
intézkedései
1945. január - Moszkva
fegyverszüneti egyezmény
Ebben Magyarország vállalta:
Magyarország visszavonul az 1938-as határok mögé
jóvátételt fizet
szovjet hadsereg ellátását fizeti
hadüzenet Németországnak
szövetségesek ellen viselt háborút beszünteti
Az egyezmény végrehajtását a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) ellenőrizte
Szovjet vezetés
Vorosilov marsall
További intézkedések
igazolóbizottságok
felállítása
szélsőjobboldali szervezetek feloszlatása
Népbíróságok felállítása
10 ezer fő - börtönbüntetés
189 halálos ítélet
Imrédy Béla
Szálasi Ferenc
Sztójay Döme
Bárdossy László
1945. március 17. - földreformrendelet
FKgP
MKP
életképes méretű parasztgazdaságok
a lehető legtöbb embernek földtulajdon adása életképtelen törpebirtokok keletkeznek
+ szovjet támogatás
NPP egyetértett
A földosztás menete
Kárpótlás nélkül:
1000 holdnál nagyobb birtokok
nyilasok birtokait
Volksbund-tagok birtokait
háborús büncselekményért elítéltek birtokait
Egyházak birtokait
100-100 holdat
megtarthattak
Megváltást nem kaptak
Kárpótlással:
1000 hold alatti birtokok
úri birtokosok: 100 hold
paraszti birtokosok: 200 hold
ellenállásban részt vevő
birtokosok: 300 hold
Az 1945-ös választás
és a koalíció
1945-ös választójogi törvény
Általános
Egyenlő
Titkos
Nőkre is kiterjedő
1945. november 4. - parlamenti választások
1946. február 1.
második Magyar Köztársaság kikiáltása
Köztársasági elnök:
Tildy Zoltán
FKgP abszolút többsége ellenére

koalíciós kormány az MKP-vel
Miniszterelnök: Tildy Zoltán
MKP: belügy, hadügy

FKgP: külügy, pénzügy
Államvédelmi Osztály (ÁVO)
függetlenítette magát a kormánytól
Péter Gábor
Közlekedési tárca: Gerő Ernő
Újjáépítés és államosítás
Magyarország gazdasága
katasztrofális helyzetbe került
háborús
pusztítások
szovjet
megszállás
jóvátételi
kötelezettség
A pengő teljesen
elértéktelenedett
1946. augusztus 1-jén a pengőt leváltotta a forint, ekkor
400 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pengő ért
1 forintot
megfékezték az inflációt
Saját erőforrásokra támaszkodva:

árufelhalmozás,
jóvátételi szállítások átütemezése,
bérek csökkentése
Amerikaiaktól visszakapott
aranykészletet felhasználva
Gyorsan haladt az újjáépítés
Gazdasági stabilizáció együtt járt az állami irányítás fenntartásával
1946 - államosítások
szénbányák és
fontosabb nehézipari üzemek
MKP: további államosítások
1947 - hároméves terv
mezőgazdaság:
30% helyett 18%
anyagi ráfordítás
ipari és kereskedelemi
rekonstrukcióra
több mint 50%-ot
Mélyreható változás a gazdaság szerkezetében:

nehézipari termelés jelentősen nőtt
könnyűipari ágazatok háttérbe húzódtak
Egyenesen Rákosi Mátyásnak
adta le a jelentéseket
A párizsi béke
„a háborúért a felelősség ráeső részét viseli”
Aláírása:
1947. február 10.
A párizsi béke tartalma
Visszaállították a trianoni határokat
(-3 falu)
Hadsereg létszáma:
65 ezer fő
Jóvátétel:
3 millió USA dollár
Megszűnt a SZEB
és a
megszállás
"az ausztriai szovjet megszállási övezettel való összeköttetés fenntartása érdekében"
A szovjet csapatok maradhattak
"Szalámi-taktika"
Az MKP gyors hatalomra kerülése érdekében a többi párttal szemben alkalmazott magartása, politikai módszere
pártok megosztása, majd egyenkénti leszámolás
Rákosi Mátyás: "ahogy a szalámit szeletelik"
MKP
NPP
SZDP
1946. március
Baloldali Blokk
FKgP
Megszabadult "reakciós" tagjaitól
Eredetileg: szélsőjobboldaliak és konzervatívok
Mindenki, aki nem tetsző módon
viselkedett vagy vélekedett
Megfélemlítés eszköze:
B-lista
Belügyminiszter
Rajk László
1946. június
1500 reakciós szervezet
feloszlatása
1947. január
"köztársaság ellenes összeesküvés"
leleplezése
beismerő vallomásokat kényszerítettek ki
ennek alapján több FkgP politikus letartóztatása
Kovács Béla
a FKgP főtitkára
50 képviselő kilépett a pártból
Nagy Ferenc
Miniszterelnök
megzsarolták
1947. május 30-án lemond
Az egypárti diktatúra
kiépítése
Dinnyés Lajos
miniszterelnök
1947. augusztus 31.
VÁLASZTÁSOK
"reakció elleni harc"
10%-kal szűkűlt a választásra jogosultak köre
"kékcédulás" választások
Demokrata Néppárt - DNP
Magyar Függetlenségi Párt - MFP
Független Magyar Demokrata Párt - FMDP
az MKP csalása:
szabálytalanság miatt megsemmisítették az MFP mandátumait
1948. június 12.
MKP + SZDP = MDP
Magyar Dolgozók Pártja
A párt elnöke:
Szakasits Árpád
Tényleges vezető:
Rákosi Mátyás
1948
megindul a harc az egyházak megtörésére
Mindszenty József
katolikus püspöki kar
tüntetés - egy rendőr meghal
"rendőrgyilkos klerikális reakció"
megszavazták az iskolák államosítását
1948 -a "fordulat éve"
ellenzéki pártok
beszüntették tevékenységüket
"szövetséges" pártok beolvasztása:
Magyar Függetlenségi Népfront
1949. május 15. - választások
pártok nem, csak a Népfront jelöltjei indulhattak
szavazatok 96,27%
Full transcript