Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Poradnik Bibliotekarza

library books magazine
by

Tom Tom

on 27 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Poradnik Bibliotekarza

Poradnik
Bibliotekarza
- czasopismo znane,
czy nie znane?
dla kogo?
co zawiera
czasopismo zawodowe o charakterze popularnym, informacyjno-metodyczne, wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1949 roku
trochę statystyki
64 lata tradycji
700 numerów
9 600 tekstów
500 tys. egzemplarzy

•bibliotekarzy, zwłaszcza pracowników bibliotek publicznych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich),
•nauczycieli bibliotekarzy
z bibliotek pedagogicznych, szkolnych,
•pracowników innych
typów bibliotek,
•animatorów kultury.
Dla kogo?
dla kogo?
co zawiera?
dla kogo?
co zawiera
•artykuły problemowe
z zakresu bibliotekarstwa, informacji naukowej, rynku wydawniczego, literatury
i innych dziedzin wiedzy przydatnych współczesnemu bibliotekarzowi,
•teksty metodyczne
Co zawiera?
•przykłady ciekawych rozwiązań, projektów, działań bibliotek
w środowisku,
•felietony,
•wywiady z bibliotekarzami, pracownikami książki
•Recenzje fachowych nowości wydawniczych,
•porady prawne,
•relacje z konferencji, seminariów, zjazdów, itp.,
•teksty środowiskowe
i metodyczne.
Trochę
historii

1951
Redaktorem naczelnym zostaje Romana Łukaszewska, dotychczasowy sekretarz redakcji - kierowała pismem do ostatnich chwil swojego życia.

Skrystalizowany profil czasopisma, zwiększenie objętości i nakładu
Styczeń 1976 – marzec 1998

Funkcję redaktora naczelnego pełniła Władysława Wasilewska, z czasopismem współpracował m.in. Władysław Bartoszewski – duża popularność i rozkwit czasopisma w środowisku bibliotekarskim, b. wysoki nakład ; cykle "Przepisy katalogowania książek" Marii Lenartowicz, "Mały leksykon czasopism bibliotekarskich", "Niedaleko gminy" Jana Burakowskiego, satyryczne felietony Juliusza Wasilewskiego

Grudzień 1981

Stan wojenny, w drukarni zatrzymany jest druk nr 10 „PB” z powodu zawieszenia prawie wszystkich gazet i czasopism.
(w 1981 r. ukazało się tylko 9 numerów „PB”). Półroczna przerwa
Październik 1949

Powstanie czasopisma, początkowo jako stałego dodatku do „Bibliotekarza” - pod redakcją Jadwigi Filipkowskiej-Szemplińskiej, przy współpracy Ireny Lewandowskiej
i Zofii Żołądkowskiej. Czasopismo wydawał Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, poprzednik SBP.
Styczeń 1950

Usamodzielnienie czasopisma. Celem udzielanie porad fachowych, pomocy w prowadzeniu bibliotek, dzielenie się doświadczeniami
w pracy bibliotekarza.
1949
1981
1992
2006
2004
1999
2012
Metamorfozy edytorskie „Poradnika”
„Poradnik„ dzisiaj
Jak wygląda?

Format B5,
objętość 42-48 stron,
kolor
17 książek o charakterze poradnikowym
W 2012 r. ukazały się, m.in. publikacje:
Numer podstawowy
PROBLEMY.
DOŚWIADCZENIA.
OPINIE
PRAWO
W BIBLIOTECE
RELACJE
KSIĄŻKA
BIBLIOTEKA.
ŚRODOWISKO
Z WARSZTATU
METODYKA
WIADOMOŚCI
DODATEK
ŚWIAT
KSIĄŻKI
DZIECIĘCEJ
•Ukazuje się od 2007 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
•w formie kolorowej
wkładki o objętości
8-12 stron
•tematyka: problemy książki, literatury dla dzieci i młodzieży, bibliotek dziecięcych i młodzieżowych oraz upowszechniania czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców
•co zawiera? Artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki, recenzje wartościowych książek, relacje z wydarzeń, przykłady promocji czytelnictwa
•autorami są specjaliści
w zakresie literatury
i książki dla dzieci
i młodzieży, bibliotekarze
Inne stałe dodatki:
Kalendaria rocznic literackich
Laureaci Nagrody Nobla. Kalendarium
Roczny spis treści
co zawiera?
Poradnik
Bibliotekarza -
czasopismo znane,
czy nie znane?

dla kogo?
co zawiera
Dodatki tematyczne
Dotyczą aktualnych
problemów zawodowych; poszerzają wiedzę
na dany temat
Dodatki tematyczne
Dotyczą aktualnych
problemów zawodowych; poszerzają wiedzę
na dany temat
Dodatki tematyczne
Dotyczą aktualnych
problemów zawodowych; poszerzają wiedzę
na dany temat
Archiwalne numery „Poradnika Bibliotekarza” (do 2009 r.) dostępne są w postaci zdigitalizowanej na stronach:

informacje o zawartości
poszczególnych numerów
zaproszenia
na konferencje
teksty
metodyczne
www.poradnikbibliotekarza.pl
Digitalizacja
"Poradnika Bibliotekarza"
Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej
oraz w Archiwum Cyfrowym SBP
DZIAŁALNOŚĆ
ŚRODOWISKOWA
•Patronaty medialne nad konferencjami organizowanymi przez bibliotekoznawcze instytuty szkolnictwa wyższego, organizacje bibliotekarskie, biblioteki
i instytucje kultury

•Udział przedstawicieli redakcji
w konferencjach, uroczystościach jubileuszowych, otwarciach
nowych lub zmodernizowanych placówek bibliotecznych.
ŚRODOWISKOWA
DZIAŁALNOŚĆ
Dziękuję
za uwagę

Autorzy wywodzą się głównie ze środowiska bibliotekarskiego. W „Poradniku” zamieszczają swoje teksty również pracownicy wyższych uczelni bibliotekoznawczych, znani i cenieni bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze.
biblioteczka
"Poradnika Bibliotekarza"
Publikacja
jubileuszowa
trochę statystyki

Kwiecień – czerwiec 1998 – p.o. redaktora naczelnego Małgorzata Grochocka, poprzednia sekretarz czasopisma
Od lipca 1998 – czasopismo prowadzi Jadwiga Chruścińska; doskonalenie dotychczasowego profilu czasopisma,
z preferencją dla materiałów problemowych, środowiskowych
i metodycznych, poszerzanie zakresu tematycznego, stałe działy; zmiana szaty edytorskiej

Sekretarze redakcji : Małgorzata Kisilowska, Marianna Banacka, Dorota Grabowska - pracownicy naukowo-badawczy Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Październik 1999 – jubileusz 50-lecia „Poradnika Bibliotekarza” i 80-lecia „Bibliotekarza” – wspólna sesja okolicznościowa w Bibliotece przy Koszykowej w Warszawie
login: *******
hasło: ***********
„Poradnik„
w Internecie

Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza"
Full transcript