Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Кейс бичих аргачлал

No description
by

uudus purewdorj

on 29 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Кейс бичих аргачлал

1.Урьдчилсан үйл ажиллагаа
2.Кейс бичих үе шатууд гэсэн 2 аргачлал байна
Кейс бичих аргачлал
10. Кейсийн сүүлчийн хувилбарыг бичих
11. Эргэх холбоо тогтоох
12. Зөвшөөрөл авах
13.Тэмдэглэл байнга хөтлөх
14.Сургалтанд кейс ашиглах, сайжруулах
7. Нарийвчилсан товчоо гарган зөвлөгчтэйгээ хэлэлцэх
8. Кейсийн анхны хувилбарыг бичих
9.Дутагдалтай байгаа мэдээллийг цуглуулж кейсийг сайжруулах
4. Товчоо бэлтгэх- шийдэл , зорилго, бүтцийг тодорхойлох
5.Тухайн байгууллагад очихоос өмнө судалгаа хийх
6.Тухайн байгууллагад очин ярилцлага авна

1. Кейсийн хэрэгцээ шаардлага ач холбогдлыг зөв тодорхойлох
2. Кейсийн онцлог- Судлах гэж байгаа байгууллагын онцлог, шийдвэрийн онцлог
3. Суурь чиглэл тогтоох судалгаа хийх - судлах гэж байгаа зүйлд яг ямар үндсэн судалгаа байх вэ?
Кейс бичих аргачлалын зөвлөмж
еөөарахархргэөаК
Кейс бичих аргачлал
Урьдчилсан үйл ажиллагаа хийхдээ:
- Кейсийн хэрэгцээ зорилгыг тодорхойлох
-Кейсийн орчны судалгаа хийх
- Нийтэд хүртээмжтэй мэдээлэл цуглуулах
- Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх
- Кейс бичих шийдэл хийх
- Эерэг болон сөрөг нөлөөлөл үр дагавар, мэдээллийн судалгаа хийх
Кейс бичих үе шатууд:
1.Кейс бичих төлөвлөгөө
-салбарын мэдээлэл
- бизнесийн орчин болон судлагдах нэгжийн мэдээлэл
2. Мэдээлэл цуглуулах
-2дах эх үүсвэр
- анхдагч эх үүсвэр
- ярилцлага
- мэдээллийг тодруулах
- хүчин зүйлийн талаарх мэдээлэл
3. Кейс бичих боломжийг судлах
- олж авсан мэдээллээ үнэлэх
- кейсийн шаардлага болон хэрэгцээнд нийцэх эсэхийг тогтоох
- нэмэлт мэдээлэл олох боломж, хэрэгцээг тогтоох
- кейс бичих, ямар бүтцээр бичихээ тогтоох
4.Кейсийн товчоо хийх
5.Кейсийг өгөдсөн эсвэл шаардсан зааврын дагуу найруулан бичих
7.Багшийн тэмдэглэл хийх сургалтын кейс болгон найруулах, нэмэлт тодруулга хийх
Кейсийн товчоо хийх
1.кейс тусгах шийдлийн талаарх мэдээлэл
2.ерөнхий мэдээлэл
- салбарын өрсөлдөөнт зах зээл
- бизнесийн дотоод мэдээлэл
3. шийдэл гаргасан
-стратеги
- үйл ажиллагаа
- орчин нөхцөл
-хэлбэр
- хугацаа
-бүтэц бүрэлдэхүүн
4. шийдлээс гарсан үр дүн
- хэрэгжүүлэхээр авсан арга хэмжээ
- үр дүнг хэмжсэн аргачлал
- хүрсэн үр дүн
Full transcript