Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo 5: Indonesië

No description
by

Neeltje Vincken

on 7 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo 5: Indonesië

Aardrijkskunde
Indonesië
PAR 1.1 archipel
Indonesische archipel
Indonesie bestaat uit allemaal kleine eilanden bij elkaar. Dat noemen we een archipel.
Voordelen archipel
Zeevaart havens
Zelfstandige ontwikkeling (door barrière)
Nadelen archipel
Eilanden hebben aparte culturen
Geen eenheid in het land
Verschillende talen
Verschillende culturen/religies
Meer eenheid krijgen
Om meer eenheid te krijgen in het land probeerde de indonesische regering als eerste een
lingua franca
in te stellen. Dat is een taal die op grote schaal als voertaal word beschouwd.

In indonesië is dat
bahasa indonesia
Aceh probeert zich af te scheiden. (bewegingsgroep 'aceh merdeka')
PAR 1.2 klimaat en hulpbronnen
Indonesië Klimaat en hulpbronnen
Indonesië ligt rond de evenaar en heeft een warm klimaat. Het telt wel drie klimaat soorten van Köppen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatclassificatie_van_K%C3%B6ppen#Indeling_op_niveaus
Af - tropisch regenwoud - grootste deel van indonesië
Aw - moessons - zuid-oostelijk deel
Cf - middelandse zee klimaat - bergen
Neerslag
Stijgingsregens
:
Oppervlakte water verdampt en komt weer neer.
Stuwingsregens
:
Vochtige lucht stijgen
op tegen de bergen
Moessons
:
Door halfjaarlijkse wisselwinden
komt er vochtige lucht, of droge lucht.
Bij vochtige lucht > neerslag
Temperatuur: 18-30+ °c
Neerslag: +2000 mm per jaar
Plantengroei
Tropische plantengroei
ontbossing vanwege bijzondere houtsoorten. Deze konden worden verkocht om de export/winst/economie te verhogen
Natuurlijke hulpbronnen
Veel delfstoffen
Aardolie en gas
Tin, Nikkel, Goud, Zilver, Bauxiet, Koper
Grootste deel van werkenden in de landbouw vanwege deze delfstoffen. Dit terwijl de diensten sector steeds meer toe neemt.
Vulkanisme op Indonesië
Indonesië heeft veel vulkanen om zich heen. Dit komt door de platentektoniek. Indonesië ligt in de ring van vuur.
Hier komen de
meeste vulkaan-
uitbarstingen en aardbevingen voor.
Platentektoniek
Convergent = Naar elkaar toe.

transversaal = langs elkaar heen
Divergent = van elkaar af
Door convectiestromingen kunnen de verschillende platen verschuiven. Dit kunnen ze in verschillende richtingen doen.
Subductie = een plaat duikt onder de andere plaat. De zware duikt onder de lichte
Krakatau en de catastrofe 1883
Door instorten van
caldeira
, veel stof en as vrij.
Temperatuurdaling

De uitbarsting was overal ter wereld te meten.
Toba en de langdurige klimaatverandering
70.000 jaar geleden

Eiland helemaal onder de lava.
Wereldtemperatuur
door as 3-10°C kouder. Gevolg: sneller naar de laatste ijstijd, meer ijs op de polen.

Nieuwe krakatau
: ANAK krakatau. Deze is ontstaan door onderzeese uitbarstingen. Het betekent 'kind van de krakatau'
Galunggung en de bedreiging van het vliegverkeer
eruptiezuilen (as)
: 20 km hoog.

de as werd niet geregistreerd door de radar omdat het te hoog was. Er kwam as in de motoren, en daardoor moest er tot twee keer toe een noodlanding worden gemaakt.

Het vliegverkeer word tegenwoordig vaak stil gezet bij as in de lucht
Kelud en het gevaar van het kratermeer
Als de
caldera
is ingestort en er ontstaat daar water kan dat nare gevolgen hebben.

Als de vulkaan ontploft komt het water uit de kratermeer. Er ontstaat dan
lahar
(modder/puin stroom)

Dit gebeurde ook bij de kelud
Merapi; actieve gevaarlijke vulkaan
Magma is zeer taai --> hogere druk
--> heftigere uitbarsting

Merapi is nog heel actief
Par 1.3 vulkanisme op indonesie
Par 2.1 demografische en culturele kenmerken
Op een kluitje
Java is heel dichtbevolkt. (bevolkingsdichtheid). Terwijl het op Kalimantan heel erg rustig is (bevolkingsspreiding)
Steeds meer mensen
Natuurlijke bevolkingsgroei: verschil tussen geboorte- en sterfte cijfer.

Sociale bevolkingsgroei: verschil tussen immigratie en emigratie.

In Indonesië groeit de bevolking vooral door natuurlijke bevolkingsgroei. Dat heeft de volgende redenen.

De regering probeert de bevolkingsgroei terug te dringen, en het daalt ook!
Grote natuurlijke bevolkingsgroei
hoog geboortecijfer
Verzekering (zorg voor de oude dag)
Inkomsten (kinderen werken)
Kinderen krijgen van Allah is vanzelfsprekend (religie)
Hoog zuigelingensterfte, daardoor willen mensen veel kinderen zodat ze zeker zijn van kinderen.
Waarom daalt de bevolkingsgroei
Regering heeft een programma voor gezinsplanning gestart.
Meer vrouwen gaan naar school. (carriere > later kinderen > minder kinderen)
Later trouwen


Doordat de bevolkingsgroei daalt, is er nu nog een overschot aan jonge mensen. Maar als er steeds minder kinderen worden geboren, zijn er op een gegeven moment meer ouderen dan jongeren.
denk aan de
bevolkingsdiagrammen

Demografische veranderingen
(demografisch transitie model)
tot 1800 had Indonesië een stabiele bevolkingsaantal. De bevolking groeide niet maar werd ook niet kleiner.
Na 1800 daalde het sterfte cijfer (waardoor Indonesië sneller in fase 2 kwamen) heel snel omdat:
Nederlanders maakte eind aan onderlinge oorlogen
Verbeterde transport > sneller voedsel naar gebieden met hongersnood
Meer voedsel door irrigatie werken
Modernere medische zorg
Migratie
Binnenlandse migratie: gericht op stedelijke gebieden voor werk.

Buitenlandse migratie: vooral laaggeschoolde arbeiders (
selectieve migratie
) Eerst richting midden oosten. Later meer naar Japan, Zuid-Korea etc.

Culturele mix
(etniciteit)
Indonesie kent:

etnische verschillen: verschillende etnische groepen. Veel verschillende soorten wetenschap, kunst, literatuur etc.
taalkundige verschillen: veel verschillende talen. Dit word steeds minder door het bahasa indonesia
religieuze verschillen: vooral islamitisch, christendom op 2, hindoeïsme op 3
culturele verschillen: op Java zijn die niet zo veel meer. Iedereen voelt zich eigenlijk Indonesiër
PAR 2.2 in de vaart der volkeren
In de vaart der volkeren
Indonesië: B
N
P €1100. --> lage lonenland
Verschil tussen regio's groot (B
R
P).

Grootste deel van bevolking in de landbouw.
Landbouw
Voedingsgewassen (wat men zelf eet):
Rijst, mais, cassave, zoete aardappelen. 3/4

Handelsgewassen (waarmee men handelt): Rubber, palmolie, tabak, thee, koffie, peper, cacao. 1/4

.
Sinds 1960 geprobeerd om voedselproductie te verhogen door:


genetisch aangepaste zaden (Groene revolutie)
vijfjarenplannen 1969 (Repelita's)
Repetila's
opbrengsten te afhankelijk van de olie-winst.

Landbouwproducten leverden minder op dan industrieproducten.

Sindsdien industriële ontwikkeling gestimuleerd.
1980' > industrie groeide
1990' dienstensector groeide: toerisme, transport etc.
regelmatig economische dippen gehad. Alleen de
handelsbalans
en
betalingsbalans
kwamen er altijd weer goed uit. Dat houd in dat het land winst heeft gemaakt.
Handelsbalans en betalingsbalans
Betalingsbalans is een overzicht van alle economische transacties met het buitenland. Dit overzicht is uitgedrukt in geld.

Handelsbalans is een deel van het betalingsbalans. Handelsbalans gaat over het goederenverkeer
HFD 1Fysisch
Demografisch
Par 2.3 verstedelijking en bevolkingsspreiding
Overbevolkte steden
De
urbanisatiegraad
(mensen die in de steden wonen) is erg hoog (47%). Het
urbanisatietempo
is 4% per jaar.
Waarom zijn er zoveel mensen in de steden?
1. trek van platteland naar de stad (op zoek naar beter werk)

Vaak komen mensen terecht in de informele sector.

2. grote natuurlijke bevolkingsgroei. Lager sterftecijfer door betere medische voorzieningen.
Doordat de stad overbevolkt raakte gingen de Nederlanders in 1904 gezinnen verhuizen naar andere eilanden
(transmigratie)
Transmigratie
Javanen kregen geld mee om andere eilanden mee op te bouwen.
Overheid kreeg meer invloed op eilanden omdat ze meer contact kregen via javanen
Godsdiensten en culturen botsten
Aanleggen sawa's mislukte doordat er op andere eilanden geen vruchtbare vulkanische grond was.
Voor de eilanders was dit geen succes!
Megastad Jakarta
Jakarta is een primate city
Vele malen groter dan andere steden
Belangrijke economische en politieke functies
In de stedelijke hiërarchie staat deze stad bovenaan
Jakarta werd te groot. Teveel inwoners, lucht werd vervuild. Hiervoor is het JABOTABEK-plan opgericht. Dit kwam helaas nooit van de grond af.
JABOTABEK-plan
De stadsontwikkeling en economische investeringen in goede banen leiden
De stedelijke groei in het heuvelland ten zuiden van Jakarta af remmen
Tegengaan van illegale zelfbouw (huizen) door mogelijkheden van kampongs (krottenwijken) op gewenste plaatsen te stimuleren
Bogor, Tangerang, Bekasi moesten groeisteden worden.
PAR 3.1 kappen, graven en planten rond de evenaar
Primaire sector.


25% van de export bestaat uit agrarische producten uit de primaire sector.

De belangrijkste vormen van de primaire sector in indonesie zijn:
Bomen kappen
Graven
Planten
rijstbouw
Bomen kappen
Graven
Vooral in
Kalimantan en Sumatra
kan je veel mijnen vinden

dagbouw
--> aantasting milieu

Sinds 2004 werd er meer olie geïmporteerd dan geëxporteerd.
De
olievelden raken uitgeput.

opbrengsten mijnbouw steeds meer ten goede aan de regio
Planten
Rijstbouw
Rijst is hoofdvoedsel van Indonesiërs.
Twee soorten rijstteelt.

Droge en natte rijstteelt

Natte rijstbouw in gebieden met te weinig neerslag (irrigatie)
Zeer arbeidsintensief

Boeren zijn afhankelijk van marktprijs en overheid (irrigatiewater)
Natte rijstbouw
Droge rijstbouw
Natte rijstbouw
Sawa's
Irrigatie
Arbeid intensief
Kapitaal extensief
Door gebrek aan kunstmest en goede technieken vallen de oogsten vaak tegen
Droge rijstbouw
Tegalan
Een vlakte met rijst, die afhankelijk is van alleen de neerslag die er valt. Er zijn daarom ook geen terassen die de rijst onder water houden
Veranderingen
in de
landbouw (
agrarische transitie
)
Na crisis -->
subsidies
voor verhoging voedselproductie ->
g
r
o
e
n
e
revolutie
Alleen rijke boeren profiteren
Intensivering/mechanisering gaat samen met toename bedrijfsgrootte
Vroeger 'gedeelde armoede'
Nu --> rurale differentiatie
werd groter (verschillen tussen bevolkingsgroepen werden groter.
PAR 3.2 Schroeven en schrobben
Industrie/secundaire sector
succes en crisis
Secundaire en tertiaire sector
Gastarbeiders
Tertiaire sector/diensten
Formele sector = mensen die geregistreerd staan.

In allebei de sectoren lage lonen. In de formele sector zijn vaak twee baantjes nodig om te overleven. In de informele sector werken er zelfs kinderen mee om genoeg te eten te hebben
Het toerisme is heel belangrijk.
Indonesië in de wereld
Na 1949 van agrarische naar industriële samenlevng

Buitenlandse contacten steeds belangrijker.

De overheid speelt een grote rol hoewel de consumenten en producenten alsnog de markt bepalen (=
gemengde economie
)
Tropisch regenwoud
Warm en vochtig
Drie etages waardoor neerslag moeilijk op de grond komt.


Door het dichte bladerdak komt er weinig licht, daardoor is het lastig om te groeien.
Wanneer er een boom omvalt komt er licht vrij en is er een 'strijd om het licht'.

grote biodiversiteit


voedsel
Arme bodems
Alle planten halen hun voedingsstoffen uit het afval van dode plantenresten. Deze worden heel snel opgenomen.
--> dunne humuslaag

De bomen hebben wijd uitstaande wortels omdat de voedingsstoffen niet diep in de grond liggen maar aan de oppervlakte.
Het water dat op het bladerdek komt verdampt vrijwel meteen (
evaporatie
)

Dieren en planten geven zelf ook vocht af (
transpiratie
)
Waterbalans
Waterhuishouding
Een deel stroomt af naar de bodem.
Er is een soort evenwicht tussen het water dat in het tropisch regenwoud komt en dat er uit komt. Dit noemen wij de
waterbalans
Interne- en externe
stabiliteit
Interne en externe stabiliteit
Het tropisch regenwoud houd zichzelf sterk in evenwicht. Het vermogen van planten en dieren om in een ecosysteem te kunnen overleven noemen we
draagkracht
Zoals al gezegd; er is een sterk evenwicht in het ecosysteem van het tropisch regenwoud. Ook wel, de
interne stabiliteit
is hoog.

Als er bomen om worden gekapt komt het tropisch regenwoud al snel uit evenwicht. Dat noemen we
externe stabiliteit
. De externe stabiliteit is klein in het tropisch regenwoud
ladangbouwers
Ladangbouwers/zwerflandbouw
Houtkap
Waarom houtkap?

ruimte maken voor mijnen, plantages/landbouwgrond

zorgt voor: werkgelegenheid, deviezen,

Bossen verdwijnen ook door bosbranden

ILLEGALE HOUTKAP
Houtkap in armoedige regio's
Na 1998 werd indonesië meer regionaal geregeerd. Doordat er armoedige regio's waren was er een grote vraag naar hout. Veel illegale houtkap > leverde werkgelegenheid en geld op
Illegale houtkap
Illegale houtkap is interessant omdat je er geen belasting voor hoeft te betalen, geen limiet hebt van kappen.

Het illegaal gekapte hout is daarom ook goedkoper. Buurlanden kopen het vaak ook op, plakken er een nep certificaat op zodat het lijkt alsof het daar vandaan komt.

Veel gewone Indonesiërs kappen hout illegaal omdat ze daar gemakkelijk geld kunnen verdienen. Hoe meer ze kappen hoe meer geld ze verdienen
Gevolgen ontbossing
Bodemerosie:
er zijn geen wortels meer die de bodem vast kunnen houden. Ook wel landdegradatie genoemd

Slib in de rivieren omdat planten het water niet tegen kunnen houden

Doordat licht makkelijker bij de bodem kan:

Uitdroging van de gekapte gebieden in warme tijden.
Versnelde afbraak organisch materiaal
Uitspoeling van bodem beschadigd
Chemische verwering beschadigd

Ladangbouwers minder ruimte, waardoor gebieden sneller moeten worden hergebruikt. Bodem minder vruchtbaar.

Het tropisch regenwoud kan zich nooit meer herstellen (irreversibele)

LOKAAL/REGIONAAL
MONDIAAL
BOSWETTEN OM ONTBOSSING
TEGEN TE GAAN
Versterkt broeikaseffect > klimaatverandering

Diersoorten verdwijnen voor goed > Orang Oetan

Plantaardige medicijnen verdwijnen > een bepaalde lianen-soort was het medicijn tegen het HIV-virus
Waarom gebeurd er niets?
Veel inkomsten uit de houtkap
Corruptie
Indonesië is een soft-state die niet zo veel durft te doen
Andere problemen in de wereld krijgen meer aandacht. (mensenrechten)
Alleen concessiehouders mogen op bepaalde gebieden kappen.
Bepaalde bomen moeten ze laten staan


.

Hazard management (risico management) houd zich bezig met de houtkap omdat het een mogelijk groot gevaar kan zijn.
Hazard management geeft aan waar de situatie verbeterd kan worden.
Etniciteit
Veel culturen en rasverschillen door:

Verschillende eilanden
Grote migratiestromen van aziatische vaste land
Cultuur kenmerken overnemen van arabische kooplieden
Koloniaal tijdperk

Chinezen werden niet gewaardeerd door de Indonesiërs omdat ze het verder schopten dan de plaatselijke bevolking. De chinezen mochten geen eigen stuk land hebben en moesten dus maar in de handel gaan werken.


Chinezen
Chinezen namen tijdens de onafhankelijkheid taken over van de Nederlanders, daar waren de Indonesiërs niet blij mee. En dat hoewel de chinezen juist handelscontacten maakten en eigenlijk alleen maar voor verbetering zorgden.
In slechte periodes kregen de chinezen ook altijd de schuld.


Soeharto
Chinese cultuur uitdragen werd verboden, geen Chinese scholen gesloten en de taal werd ook verboden.

De Chinezen moesten zich
assimileren
: bekeren tot islam of christendom, andere achternaam etc.
Als je niet assimileert ben je aan het
segregeren
. Dat is je juist afzonderlijk houden van de hoofd cultuur
Islamisering door Arabische kooplieden, het christendom kwam binnen via het koloniale tijdperk
Staat en godsdiensten
Hoewel 90% moslim is, is het niet de
staats godsdienst. Indonesië kent
scheiding van kerk en staat.

Aceh strijd voor een eigen staat met een politieke Islam. Dat is een staat die zijn regels baseerd uit de Koran
Conflicten
Molukken
Aceh
Centripetale en
centrifugale krachten
Oost-Timor
Molukken
Verschil religie:
Islam <> Christendom
Zuidelijke Molukken hielpen de Nederlanders in de koloniale tijd, zij kregen meer functies dan de Noordelijke Islamitische Molukken.
in 1949 werd Indonesië een staat. En omdat Zuid-Molukken christelijk is, zouden zij gevaar lopen. Daarom werden ze naar Nederland gehaald en zou Nederland zorgen dat ze een eigen staat kregen.
De Molukker's werden boos en kaapten treinen en gijzelden een basisschool.
Aceh
Aceh wilde een eigen staat. Vroeger was Aceh onafhankelijk. Tot 1949 toen werden ze bij Indonesië ingelijfd.
Opstanden worden niet geduld omdat Aceh veel delfstoffen heeft en economisch interessant is. Vaak worden hierbij de mensenrechten geschonden
Om de regio's een beetje gerust te stellen werden wat regels
gedecentraliseerd
. Dat werd vanaf toen op regionale of lokale schaal bestuurd.
Aceh wil heel graag onafhankelijk worden vanwege hun fundamentalistische islamitische achtergrond.
Oost-Timor
Door millitair misbruik van Indonesië afgescheiden.

Oost-Timor kon zich wel afscheiden omdat ze economisch niet interessant waren en de oppervlakte niet heel groot is
Centri-krachten
Centripetale krachten: invloeden die het land bij elkaar houden

Indonesië heeft dat geprobeerd door gezinnen over te plaatsen naar andere gebieden zodat de integratie beter zal verlopen.

Eenheidstaal werkt ook centripetaal. De lingua franca van Indonesië is Bahasa Indonesia
Centrifugale krachten: invloeden die het land uit elkaar trekt.
Doordat Oost-Timor onafhankelijk is vreest de regering dat andere eilanden een boost krijgen om ook onafhankelijk te worden.
Verdragen
Verdragen met Maleisië en Singapore.
Batam (eiland) --> vrijhandelszone --> grote bevolkingsgroei

Indonesië --> afhankelijker van de welvaart van anderen. (door handel)

Koopkracht daalt door hogere kosten voor olie (import)Buitenlands geld
+:
Investeringskapitaal, werkgelegenheid, belastinginkomsten

-:
MNO's kunnen makkelijk naar een land met nog goedkopere salariskosten, winsten vloeien af naar buitenland
Zeehavens
Veel havens in Indonesie --> scheepgrootte neemt toe

Overheid investeert in havens geschikt voor grote containerschepen --> vervoerskosten dalen -->gunstig voor export
HFD 3: Economisch
HFD 4:Tropisch regenwoud, houtkap
HFD 5: Conflicten
Ertsen

In vulkanische gebieden onstaan vaak ertsen door het afkoelen van magma in de bodem.

Bv. koper, lood, zink
Groene revolutie

Meer oogsten per jaar mogelijk maar:

Zaden duurder en meer kunstmest en pesticiden nodig.

--> kleine arme boeren kunnen niet mee
Overbevolking --> gebrek aan werk en woningen in de stad
Exportvalorisatie:
meer inkomsten
meer werkgelegenheid
Plantagelandbouw: monocultuur op grote schaal voor de export
(met machines, kunstmest en bestrijdingsmiddelen)
bv koffie of rubber


ook veel houtplantages(bv teakhout)

Ook kleine boeren verbouwen voor de export
Landbouw in verandering
Agrarische transitie --> overgang van kleinschalige arbeidsintensieve landbouw sector naar grootschalige machinaal uitgevoerde landbouwsector
= de-agrarisatie
In Indonesië verloopt de transitie traag doordat vertrek uit de landbouw stagneerde (te weinig werk in de steden door crisis)
Toch geleidelijke modernisering
--> rurale differentiatie
grote boeren krijgen het beter en kleine boeren krijgen het slechter
Opbrengst grondstoffen daalde, prijs industrieproducten steeg
Import vs export
Oplossing: importsubstitutie
Voordelen:
besparing deviezen
minder afhankelijk
werkgelegenheid
Maar...
Nieuwe industrie met invoerbelemmeringen niet efficiënt -->
Nieuwe koers --> liberalisering en exportgerichtheid
lage lonen trekken buitenlandse bedrijven aan
productie vooral voor buitenlandse markt
exportvalorisatie

Dus.....
Welvaart steeg
Na de Azie crisis --> werkloosheid omhoog

veel gastarbeiders keerden terug uit gastlanden --> nog meer werkloosheid
Gastarbeid is van groot belang:
overmakingen
minder druk op interne arbeidsmarkt

Arbeidsmigratie eerst vooral naar Midden Oosten
Later ook naar Maleisie, Singapore en Taiwan
Vooral ongeschoold slecht betaald werk
veel kettingmigratie
Informele sector = niet geregistreerd, schoenenpoetsers bijvoorbeeld
Fragmentarische modernisering
Centrum vs periferie
Java vs buitengewesten
industrie/hoofdkantoren/ havens vs platteland
laag vs hoger opgeleid
regionale ongelijkheid
oorzaken: vruchtbare bodems, neerslag, delfstoffen, koloniale verleden
ongelijkheid neemt iets af door autonome regio's --> meer geld voor eigen regio
74-82: snelle economische groei door olie-inkomsten

83-96: exportgerichte productie , liberalisering. Groei dienstensector

97-02: financiële crisis. toename werkloosheid en groei informele sector

na 2003: herstel. beleid gericht op export en verminderen regionale ongelijkheid
Indonesië heeft een hoge staatsschuld
Door verkoop staatsbedrijven --> aflossen deel van de schuld
China --> kans en bedreiging
Industrie --> vooral arbeidsintensieve producten en bewerkte ruwe grondstoffen
Indonesië --> erg afhankelijk van Japan, VS en Singapore

Belangrijke fabricage land door lage loonkosten

Belang export brandstoffen daalt

Door diversificatie --> Indonesië minder kwetsbaar
China vs Indonesië

Centrum vs periferie
Indonesië vs China
Concurrent of partner?
complementariteit-->
Indonesië biedt aan: natuurlijke grondstoffen

China biedt aan: investeringen in Indonesische energiesector
Concurrentie om buitenlandse productieafdelingen

Geef twee redenen waarom de ladangbouwers tegenwoordig veel minder goed in evenwicht met hun natuurlijke omgeving kunnen leven.
De afname van het tropisch regenwoud verstoort het tropisch milieu op verschillende manieren.

Ontbossing --> Minder evapotranspiratie --> Minder neerslag --> droogte -->
Minder plantengroei --> langzamer herstel

Zeer grote biodiversiteit maar
onvruchtbare bodem
dunne humuslaag
tropisch regenwoud
Ontbossing
Houtkap op grote schaal voor:
mijnbouw
aanleg akkers
tropisch hardhout

Vooral in dichtbevolkte eilanden is er nog weinig bos over.
Na houtkap kan het bos zich maar moeilijk herstellen. Kringloop is doorbroken
http://www.npo.nl/3-op-reis/25-01-2015/BNN_101373178
Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
Waterproblemen in Jakarta

overstromingen en vervuiling natuurlijke oorzaak: veel neerslag

menselijke oorzaken:
gebrekkige waterinfrastructuur
verstening
afval
bodemdaling door waterwinning
2.4 economisch
3.1
http://www.schooltv.nl/video/andre-op-aarde-indonesie/
3.2
Grondstoffen --> materialen die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren
--> halffabricaten
--> natuurlijke grondstoffen:water, zand, katoen, hout & delfstoffen (gesteenten, mineralen, olie en gas bv. steenkool, aardolie)
Full transcript