Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przedsiębiorca

Wykład na temat prowadzenia własnego biznesu
by

Michał Pierzchalski

on 19 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przedsiębiorca

Podstawowe pojecia oraz instrumenty wsparcia przedsiebiorców
Przedsiębiorca
a
Powiazanie procesów
53 % mieszkańców Polski uważa, że prowadzenie własnej firmy jest lepsze niż praca na etacie.
zródlo: http://www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl
Sześć na dziesięć osób chce mieć własną firmę. Tylko co czwarty student chciałby pracować w korporacji.
zródlo: Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczosci
Ponad połowa chcących otworzyć firmę wskazuje: Na przeszkodzie staje strach przed biurokracją !
zródlo: Eurobarometr
Dotyczy uslug na rynku wewnetrznym jest jednym z najwazniejszych europejskich aktów prawnych w zakresie swiadczenia uslug.
Zalozenia sformulowane w dyrektywie okreslaja m.in.:
koniecznosci dokonania przegladu i uproszczenia procedur administracyjnych zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci uslugowej przez panstwa czlonkowskie;
obowiazek utworzenia pojedynczych punktow kontaktowych jako kompleksowych podmiotow obslugi dla uslugodawcow przez panstwa czlonkowskie;
prawa uslugodawcow i uslugobiorcow do latwego dostepu poprzez pojedyncze punkty kontaktowe do okreslonych informacji w zakresie procedur, organow i srodkow prawnych;
zasady stosowania procedur realizowanych droga elektroniczna.
FUNDAMENT : Dyrektywa usługowa 2006/123/WE
Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei zero okienka
MAPOWANIE
SZKOLENIA
INFORMACJA
Instrument wsparcia
ROZWIĄZUJE problemy wynikające z nieprawidłowego stosowania prawa UE przez administrację publiczną w państwach członkowskich
SPOCS (Simple Procedures Online for Cross- Border Services)
http://www.eu-spocs.eu/
budowanie kolejnej generacji portali ePK
SINGLE POINTS OF CONTACT
IN EUROPEN COUNTRIES
OD PROJEKTU.....
...do rzeczywistości !!
UŁATWIĆ !
USPRAWNIĆ !
UPROŚCIĆ !

Wpis w CEIDG
Contact center
Cele
CEIDG c.d.
korzystania z usług
promocja
wiele mozliwości
licencje, koncesje, zezwolenia, wpisy do rdr
adres @ i www
podstawowe dane osobowe
zakazy
numery identyfikacyjne (
NIP
i REGON)
kody PKD
nazwa firmy
Wsparcie
udzielanie informacji
Wielostopniowe Centrum Pomocy
komunikaty węwnętrzne i mailing
instrukcje multimedialne
kreator formularza CEIDG-1
Ciągłe doskonalenie usług
warsztaty organizowane w MR i w terenie
analiza i wprowadzanie usprawnien wnioskowanych przez uzytkowników
poprawa uzytecznosci systemu
daty (rozpoczecia, zaw., wzn., zakonczenia)
pełnomocnicy
informacje dotyczace upadłosci
zaświadczenie - wpis w CEIDG albo wydruk
elektronizacja
odmiejscowienie
Data Center
Portal
Contact Center
Użytkownicy zęwnętrzni
www.firma.gov.pl/NIP=0123456789
www.firma.gov.pl
Centralizacja bazy ewidencji dzialalnosci gospodarczej
Umozliwienie ewidencjonowania dzialalnosci gospodarczej droga elektroniczna
Elektroniczna wymiana danych pomieędzy organami zaangażzowanymi w proces rejestracji działlalnosści gospodarczej
Skrócenie czasu rejestracji dzialalnosci gospodarczej
Ujednolicenie zasad obslugi przedsiebiorców
i dazenie do realizacji wysokiej jakosci
uslug w modelu one stop shop
Zwieększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o kontrahentach
Usługi dla firm !
Dojrzałe usługi
Przedsiębiorca może zainicjować procesy CEIDG w dowolnym Urzędzie Gminy / Miasta
propozycje zmian przepisów:
uproszczenie zasad podejmowania
i wykonywania dział. gosp.
Efektywnosc systemu
Statystyki i Analizy
Koszt obslugi pojedynczego wpisu 0,50 pln
Organy prowadzace Rejestry Dzialalnosci Reglamentowanej
Gminy
Starostwa
Urzedy Marszalkowskie
Inspektoraty
Urzedy centralne
Funkcjonalnosc portalu Pojedynczego Punktu Kontaktowego
Dziękuję za uwagę
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
WWW.BIZNES.GOV.PL

Po pierwsze
- PROSTOTA I UNIWERSALIZM USŁUG
online
- podpis elektroniczny/profil zaufany w przyszłości SSO na wzór NemID
semi online
- wnioski anonimowe/umówienie wizyty w urzędzie
offline
- wnioski składane w urzędzie
PRZYKŁAD DZIAŁANIA
www.biznes.gov.pl
Chat
KTO TO JEST PRZEDSIĘBIORCA ?
Przedsiębiorca
– w polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy. Funkcjonujące definicje sprowadza się do tego, że przedsiębiorcą jest podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (lub zawodową). W rozumieniu prawnym „przedsiębiorca” nie jest synonimem przedsiębiorstwa ani firmy.
Co dało podstawy dla prowadzenia działalnosci gospodarczej w Polsce
W styczniu 1946 r. wydano
ustawę o nacjonalizacji firm
, które zatrudniały ponad 50 pracowników. W sumie władza przejęła 6 tys. prywatnych firm. Komuniści oszczędzili jedynie te zajmujące się budownictwem, bo zatrzymaliby odbudowę kraju. Wprowadzono ustawy „
o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym”
, „o obywatelskich komisjach i lustratorach społecznych” i powołano Biuro Cen, które ustalało marże i wysokości opłat.

Od tej pory nie można było po prostu założyć działalności – trzeba było mieć
pozwolenie
Rewolucja Wilczka
tzw. ustawa Wilczka z końca 1988 r., autorstwa Mieczysława Wilczka w rządzie M. F. Rakowskiego. Dzięki niej w szybkim czasie zarejestrowano około miliona firm, w większości jednoosobowych lub rodzinnych.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Mieściła się ona na zaledwie pięciu stronach i zawierała 54 artykuły, z czego tylko 25 dotyczyły regulacji działalności gospodarczej, a reszta to przepisy przejściowe i zmieniające inne ustawy. Stworzona przez dwóch członków PZPR - ministra przemysłu Mieczysława Wilczka oraz premiera Mieczysława Rakowskiego, pozwoliła wielu osobol niemal z dnia na dzień przekształcić się w drobnych przedsiębiorców.
Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.
Art. 4. Podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności oraz działania, które nie są przez prawo zabronione.
Obecnie obowiązującym aktami są:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
(SDG) oraz
Kodeks Spółek Handlowych
(KSH), które regulują działanie przedsiębiorców w Polsce
OSOBA PRAWNA
OSOBA FIZYCZNA
Art. 4. 1. SDG - Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną
, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
Art. 1. § 1. KSH Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie,
rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie
spółek handlowych
.
W PRAKTYCE:
OSOBA FIZYCZNA TO
- JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ZBIÓR OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH UMOWY TO SPÓŁKA CYWILNA)
OSOBA PRAWNA TO (z wyłączeniem spółek handlowych)
- SPÓŁKI HANDLOWE TO M.IN.:
spółki osobowe –
spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne;
2) spółki kapitałowe –
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
;

W Polsce mamy dwa rejestry:
Rejestr
CEIDG
- dla osób fizycznych - prowadzony obecnie przez Ministerstwo Rozwoju
oraz
Rejestr spółek handlowych
prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości (właściwe Sądy Rejestrowe)
Dlaczego własna firma ?
Kolejna ścieżka
Załóż działalność przez telefon
Chcę otworzyć
firmę
CEIDG-1
Dziękuję
urząd
0801 055 088
mój bank . pl
lub
CEIDG-1
Podpisz elektronicznie
ze swoim bankiem
Kolejna ścieżka złożenia wniosku ceidg
Film fizyczny biznes.gov.pl dla przyszłych i funkcjonujących przedsiebiorców
BIZNES HUB
Michał Pierzchalski
Co

można

zrobić

w

CEIDG
całkowicie

online

?
1 272 945
wniosków
1 235 486
wniosków
920 279
wniosków
672 868
wniosków
3 222 197
wniosków
Statystyki od 01-07-2011 do 30-11-2015
pobranie/wydruk zaświadczenia -
800 000 miesięcznie
odsłony strony ceidg.gov.pl -
20 000 000 miesięcznie
CHCĘ OTWORZYĆ PRZEDSZKOLE
PAMIĘTAJ, ZA NIM ROZPOCZNIESZ
ZRÓB ROZEZNANIE !!!
JEST KILKA METOD:
1. ANALITYCZNE
2. BADANIA Z UŻYTKOWNIKAMI (opinie)
3. PROTOTYPOWANIE
4. MODELE CROwD-SOURCINGOWE
ANALIZA
BADANIA Z UŻYTKOWNIKAMI I PROTOTYPOWANIE
Iteracje z użytkownikami i interesariuszami
service design
SPOTKANIA Z POTENCJALNYMI UŻYTKOWNIKAMI
CROwDSOURCING
nie bój się pytać !!!
FINANSOWANIE - CZYLI SKĄD WZIĄĆ śRODKI NA POMYSŁ ?
1. ŚRODKI WŁASNE - W TYM RODZICÓW/RODZINY
3. FUNDUSZE UNIJNE LUB KRAJOWE
2. BANK
4. UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
7. INKUBATORY - STARTUP
5. UDZIAŁ W KONKURSACH
6. CROWDSOURCING
śRODKI WŁASNE LUB POMOC RODZINY
nie wstydźcie się korzystać z majątku rodziny oczywiście za ich zgodą
własne środki są najlepsze ale niosą za sobą największe ryzyko utraty płynności
Najdłużej funkcjonujące biznesy na świecie to firmy rodzinne !
Hōshi Ryokan

rodzinny hotel funkcjonujący od 718 roku ! prawie 1300 lat !
http://www.chateaudegoulaine.fr/

Rodzinna winnica założona w 1000 roku przez rodzinę marquis de Goulaine
ŚRODKI z BANKU
kredyty firmowe, obrotowe lub wspierane przez Państwo lub instytucje międzynarodowe

np. https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/finansowanie/cosme?inheritRedirect=true
FUNDUSZE UNIJNE LUB KRAJOWE
WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL
ŚRODKI Z UP lub SAMORZĄDÓW
3 GŁÓWNE MECHANIZMY UZYSKANIA ŚRODKÓW Z UE
- REFINANSOWANIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
- WYPŁATA ŚRODKÓW NA REALZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA (CAŁOŚĆ LUB TRANSZE)
- KREDYT NISKOOPROCENTOWANY/DŁUGOTERMINOWY LUB BEZZWROTNY
UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Ustawa prawo zamówień publicznych
REFERENCJE
UDZIAŁ W KONKURSACH
CROWDSOURCING
INKUBATORY
Full transcript