Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lär dig om "Creative Commons"

Denna "Prezin" är skapad av två IT-media elever (Simon Hellman och Pontus Johansson). Denna presentationen/guiden är ett skolarbete om lag och rätt i ämnena Multiemedia A och Medieproduktion B. This work is licensed under the Creative Commons Attribu
by

Pontus Johansson

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lär dig om "Creative Commons"

Upphovsrätten Upphovsrätten skyddar upphovsmannens verk. Den som ligger bakom ett verk har rätt till:
1. Ensamrätt
2. Ideellrätt Ensamrätt Rätt till ekonomisk ersättning. Ideell rätt Upphovsmannen har rätt till erkännande. Creative Commons Creative Commons är en förenkling av systemet som gör det lättare att använda andras verk. Man slipper kontakta upphovsmannen men vet ändå vad han eller hon tillåter. Varför finns upphovsrätten? Lär dig om "Creative Commons" Vad är egentligen "Creative Commons"? När började det? Creative Commons kom till 2001 genom en donation från "Center for the public Domain". Första versionen av CC-licenser släpptes december 2002.
Kom till Sverige 2005.
Miljontals licenserade verk. Hur funkar licenserna? Vi kommer gå igenom tre enkla steg, där du lär dig att använda creative commons. 1. 2. 3. Förstå de olika symbolerna Erkännande (Attribution) Villkoret innebär att du, som upphovsman, låter andra kopiera, sprida, visa och använda ditt verk. Du tillåter även andra att skapa nya verk utifrån ditt verk, men med villkoret att de ger erkänner dig som upphovsman av ursprungsverket. Förstå de olika licenserna Dela lika (Share Alike) Du tillåter att andra att bearbetar dina verk, så länge de sprider dem under en liknande eller en likvärdig licens som den som finns på det ursprungliga verket, dvs ditt. Icke kommersiell (Non-Commercial) Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk – och skapa bearbetningar av det- men endast för icke kommersiella syften. Inga bearbetningar (No Derivative Works) Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och spela (utföra) ditt verk men bara på samma sätt, som det ursprungligen skapades och inga bearbetningar får skapas utifrån verket. Creative Commons Erkännande Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk. Creative Commons Erkännande Dela Lika Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor. Creative Commons Erkännande Inga Bearbetningar Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges. Creative Commons Erkännande IckeKommersiell Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges. Creative Commons Erkännande IckeKommersiell Dela Lika Licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens. Creative Commons Erkännande IckeKommersiell Inga Bearbetningar Licensen Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman. Så här licenserar du ditt verk Gå in på http://creativecommons.org/choose/?lang=sv och gör dina val! Fördelar med "Creative Commons" Nackdelar med "Creative Commons" Slipper ta kontakt med upphovsmannen.
Spridningen av kulturen blir lättare.
Helt lagligt. Utbudet av CC-licenserade verk är begränsat.
Folk hittar på att verk är CC-licenserade.
Svårt att hålla koll på vilka som använder ens verk och hur det används. Tips om sidor där du kan hitta licenserade verk Bilder:
http://flickr.com
http://animalphotos.info
http://carpictures.cc
http://compfight.com
http://creativity103.com
http://fotofinnaren.se
http://freedigitalphotos.net
http://wikihow.com

Klipp/videos:
http://ourmedia.org
http://one.revver.com
http://blip.tv

Hemsidor där man kan hitta all sorts media med verk är http://commons.wikimedia.org, http://archive.org, http://google.com/advanced_search, http://freebase.com och http://search.creativecommons.org. Texter:
http://intratext.com
http://wisdomcommons.org
http://travellerspoint.com
http://unearthtravel.com

Ljud:
http://artistserver.com
http://ccmixter.org
http://free-loops.com
http://freesound.org
http://soundclick.com
http://audiofarm.org
http://freemusicarchive.org Presentation har denna licensen Vill du läsa mer om "Creative Commons" Scanna in qr-koden... och kom in på http://creativecommons.se
Full transcript