Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

No description
by

yusuf abıka

on 27 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of RAMAN SPEKTROSKOPİSİ

RAMAN SPEKTROSKOPİSİ Raman Spektroskopisi maddenin her türlü halinin titreşim, dönme ve
diğer düşük frekanslı durumlarının çalışıldığı bir spektroskopik tekniktir.

1928 yılında Hintli fizikçi C. V. Raman tarafından geliştirldiği için onun adına atfen
Raman Spektroskopisi adı verilmiştir. Bu buluşundan dolayı 1930 yılında fizik
Alanında Nobel Ödülü almıştır.

Raman spektroskopi çoğunlukla görünür, yakın infrared veya yakın ultraviolet
bölgede bir lazerden gelen monkromatik bir ışığın elastik olmayan saçılması
Esasına dayanır. Elastik saçılmada saçılan ışın enerjisi gelen ışın enerjisi ile aynıdır. Bu tür
saçılmalar Rayleigh saçılması olarak adlandırılır. Elastik olmayan durumda ise enerji fazla veya az olabilir. Bu tür saçılmada
RAMAN saçılması olarak adlandırılır Işık madde etkileşmesi iki şekilde olur.

Elastik ve elastik olmayan saçılmalar Rayleigh saçılması olayında Raman saçılmasına göre 104 - 105 kez daha şiddetli bir saçılmış ışık oluşur.Ancak Rayleigh saçılması tek bir pik verir ve, titreşim geçişleri hakkında bilgi vermez. Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen ışığınkine göre oluşan fazlalık veya azlık ışıkla etkileşen molekülün titreşim enerji düzeyleri arasındaki enerji farkları kadardır. Bu nedenle Raman saçılmasının spektroskopik incelenmesi ile de moleküllerin titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir. RAMAN SAÇILMASI

Bir gazda Raman saçılması molekülün titreşim, dönme ve elektronik seviyelerindeki değişme ile oluşur.
Moleküldeki titreşimsel bilgi kimyasal bağlar için çok spesifik olduğu için Raman spektroskopisi kimya alanında yaygın olarak kullanılır.
Spesifik bilgi verme özelliginden dolayı Raman, moleküller için bir parmak izi bilgisi verir. Organik moleküller için parmak izi bölgesi 500-2000 cm-1.
Bu teknik her türlü moleküler etkileşimin çalışılmasına imkan verir. Suda bile spektrumun alınabilmesi biyolojik sistemlerdeki etkileşimlerin özellikle protein ve peptitlerin ikincil üçüncül hatta tersiyer yapılarının incelenmesinde kullanılır. Bir laserden gelen monokromatik bir ışın, madde ile etkileştiğinde bir Raman saçılması oluşuyorsa üç saçılma türü oluşur.

Birincisi gelen ışınla saçılan ışın enerjisi aynı olabilir.

İkincisi saçılan ışının enerjisi gelen ışın enerjisinden düşük olabilir

Yada saçılan ışın enerjisi gelen ışınların enerjisinden daha büyük olabilir. Şekilde Raman saçılması olayının ortaya çıkışının molekülün titreşim enerji
düzeyleri ile ilişkisi görülmektedir. ho enerjili ve molekülün absorplamadığı
bir foton molekül ile etkileştiğinde saçılmadan önce çok az sayıda foton
enerjilerinin bir kısmını moleküllere aktarır veya moleküllerden çok az sayıda
fotona bir miktar enerji aktarılır. Bu enerji aktarımı olayı sonucu moleküller
fotonla etkileştikten sonra farklı titreşim enerji düzeylerinde bulunurlar Elektronların büyük çoğunluğu temel seviyenin en alt titreşim seviyesinde bulunur. Titreşim seviyelerindeki sayı çok az olacaktır. Sıcaklıkla bu sayı arta bilir. Bu durumda stoks çizgilerinin şiddetinde bir azalma, antistokstaise bir artma oluşacaktır.
Stoks ve antistoks çizgilerinin pozisyonları maddeler için karakteristiktir.
Bu Nedenle maddelerin tanınması için kullanılabilir. Spektral Çözünürlük Raman spektroskopisinde önemli bir parametre spektrum çözünürlüğüdür.
Bu bir spektrumdaki ayrıntıların daha görünür hale getirilmesidir Çözünürlüğün arttırılması iki yolla olur.
Odak uzunlugunun arttırılması
Kullanılan optik ağın değiştirilmesi RAMAN SPEKTROSKOPİSİNİN AVANTAJLARI RAMAN SPEKTROSKOPİSİNİN DEZAVANTAJLARI Maddenin her üç hali içinde uygulanabilir.
Hiçbir numune hazırlama işlemine gerek yoktur.
Her bir maddeden elde edilen spektrum benzersiz olduğu için maddelerin tanınması için kullanılabilir.
Molekül üzerinde bozucu etkisi yoktur.
Vakum ortamında çalışmayı gerektirmez.
Kısa zaman aralıklarında Raman spektrumları kaydedilebilir.
Sulu ortamlarda spektrumlar kolayca kaydedilebilir. IR de bu özellik yoktur.
Cam kaplar kullanılabilir (Normal Raman)
Fıber optik kablolar kullanılarak spektrum alınabilir.
Hızlı analiz sağlar. Metaller ve alaşımlar için kullanılamaz.
Raman etkisi çok zayıftır. Bu yüzden düşük duyarlığa sahiptir, bu durumda düşük konsantrasyondaki numune spektrumu alımında zorluk yaşanır.
Bazı maddelerin floresans özelliği spektrum almayı engelleyebilir.
Renkli numuneler Lazer ışığını absorplar ve yanar.
Pahalıdır. RAMAN İLE IR KARŞILAŞTIRILMASI
Absorpsiyon esasına dayanır Dipol moment değişimi gereklidir Sulu örnekler analiz edilemez. Floresanstan etkilenmez. Cam ve kuvars kullanılamaz Sadece KBr ve NaCl hücreleri kullanılır Saçılma esasına dayanır. Polarite değişimi gereklidir. Sulu örnekler analiz edilebilir. Floresanstan etkilenebilir. Cam ve kuvars kullanılabilir Raman Cihazı
Modern Raman spektroskopide kullanılan cihazlar üç ana bileşenden oluşur; bir lazer kaynağı, bir numune aydınlatma sistemi ve uygun bir spektrometre. Ancak bu bileşenlerin performans özellikleri, moleküler spektrometrelerden çok daha önemlidir ve çok daha iyi olmalıdır, çünkü Raman saçılım sinyali çok zayıftır. Modern Raman spektrometrede kullanılan ışın kaynakları genellikle lazerlerdir. Çünkü makulbir sinyal/gürültü oranıyla ölçülebilir yeterlilikte bir şiddete sahip Raman saçılımı oluşturmakiçin yüksek şiddetli ışın kaynağı gerekir. KAYNAK TİPLERİ;Argon iyonu ,Kripton iyonu ,Helyum/Neon ,Diyod lazeri Nd/YAG
IŞIN KAYNAĞI NUMUNE IŞINLAMA SİSTEMİ
Raman spektroskopik ölçümlerinde, numunenin hazırlanması infrared spektroskopiden dahabasittir, çünkü pencereler, mercekler ve diğer optik bileşenler için daha kırılgan ve atmosferikolarak daha az dayanıklı kristal halojen yerine cam kullanılabilir. Buna ek olarak lazer kaynağı, numunenin küçük bir alanına kolaylıkla odaklanabilir ve yayınlanan ışın bir slit üzerine verimli olarak odaklanabilir. Bunun sonucunda çok ufak numuneler bile incelenebilir. RAMAN SPEKTROMETRELERİ
1980’li yılların başına kadar Raman spektometreleri klasik ultraviyole/görünür bölge dispersif cihazlarla aynı tür bileşenleri kullanmakta ve bunlara tasarım yönünden benzemekteydiler.Bunların çoğunda transdusere ulaşan yalancı ışını en alt düzeye indirmek için çift optik ağlı sistemler kullanıldı. Fotoçoğaltıcılar transduser olarak kullanıldılar. Ancak şu anda çoğu Raman spektrometre ya germanyum tranduseri ile donatılmış Fourier dönüşümlü cihazlar olarak ya da yük eşleşmiş düzeneklere dayalı çok kanallı cihazlar olarak pazarlanmaktadır. Raman spektroskopisi inorganik, organik ve biyolojik sistemlerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılmaktadır. HAZIRLAYANLAR
DİLARA AK
ARİFE AKAY
SEVDE ORAK
AYŞE ÇİLEKCİ
ZEHRA YILMAZ
Full transcript