Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of МУ-дахь төлбөр тооцоо түүний хэлбэрүүд

Банк санхүүгийн үндэс-Мандах бүртгэл дээд сургууль
by

Балжмаа Д.

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of МУ-дахь төлбөр тооцоо түүний хэлбэрүүд

МУ-ын төлбөр тооцоо,
түүний төрөл хэлбэрүүд

Гүйцэтгэсэн:

Ариунжаргал
Ичинхорлоо
Нандинцэцэг
Норовсамбуу
Отгончимэг
Энхцэцэг

Семинарын зорилго:
Энэ семинарын цагаар нийт семинарт оролцогч оюутнууддаа бэлэн бус төлбөр тооцооны талаар цэгцтэй мэдээлэл өгч мэдлэгийн хүрээг өчүүхэн ч гэсэн тэлэхэд оршино.

Отгончимэг-Танилцуулга
/төлбөр тооцоо төрөл хэлбэр ангилал/
Нандинцэцэг- Шилжүүлгийн төлбөр тооцоо, чек
Норовсамбуу - Картын төлбөр тооцоо
Ариунжаргал - Аккредитив, Вексель, Клирингийн тооцоо
Энхцэцэг - Цахим төлбөр тооцоо
Ичинхорлоо - Гадаад шилжүүлгийн төлбөр тооцоо
Төлбөр тооцоо
1. Шилжүүлгийн тооцоо
төлбөрийн даалгавраар хийх тооцоо
гуйвуулгын тооцоо
2. Акцентын тооцоо
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр хийгдэх тооцоо
Инкассын тооцоо
3. Чек ба карт тооцоо
4.Аккредитивийн тооцоо
5. Векселиэр хийгдэх тооцоо
6. Клирингийн тооцооТөлбөрийн даалгавраар хийх тооцоо


4.Авизо
5.Харилцагчын дансыг нэмэгдүүлнэ.
6.Хуулга өгөх
1.Гэрээгээ байгуулах
7.Бараагаа ачуулах
3.Харилцагчын дансыг хорогдуулна.
А банк
Б банк
Төлбөр хүлээн авагч
Төлбөр хариуцагч
2.Хүсэлт гаргах
Иргэд
А банк
Б банк
Мөнгө авах
хүн
1.Гуйвуулгын хүсэлт
2.Гуйвуулах мөнгийг бэлэн болон бэлэн бусаар тушааж болно
3.Гуйвуулсан мөнгөний барим илгээнэ
4.Гуйвж ирсэн мөнгийг бүртгэнэ
5.Мөнгө олгоно
Хувийн гуйвуулга
Картын тооцоо
Бэлэн
Бэлэн бус
Cheque гэдэг нь Арабын "saqq" гэсэн үгнээс гаралтай ба өгөгдсөн барааны оронд төлөх ёстой мөнгөн хэмжээг дурьдсан амлалт буюу бичиг юм. 9-р зууны үеэс наймаачид худалдаа наймаанд ашиглаж байсан.

VISA


MASTER CARDAMERICAN EXPRESSJCB

1920 оноос АНУ-д үүссэн.
Аккредитив
Тухайн банк худалдан авагчийн хүсэлтээр буюу өөрийн нэрийн өмнөөс бэлтгэн нийлүүлэгч нь гэрээнд тодорхой заасан баримтуудыг тогтоосон хугацаанд банкинд бүрдүүлж өгсөнийг үндэслэн 2 талын тохиролцсон валютаар мөнгийг төлөхийг хүлээсэн банкны үүрэг юм.

Векселиэр хийгдэх тооцоо
Богино хугацаатай өрийн бичиг
Векселийн хэрэглээ 18-р зуунаас үүсэлтэй. Манай улсад 1924-1930 онд хэрэглэж байсан.1995-11-02 нд манай улсад "Векселийн тухай хууль" батлагдсан.
Энгийн вексель
Шилжих вексель
Клирингийн тооцоо
1993 он
2006 он
Гүйлгээнд байгаа мөнгө 705791.8

Сарын өөрчлөлт, % 4.7
Жилийн өөрчлөлт, % 51.0
Үүнээс:
- Касст байгаа мөнгө 175363.1
- Банкнаас гадуурхи мөнгө 530428.7
Мөнгөний нийлүүлэлт, сая төгрөгөөр
2011 оны 10 сарын байдлаар
Банк хоорондын бэлэн бус төлбөр тооцооны судалгаагаар 2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар бага дүнтэй нэгж гүйлгээний дундаж дүн 155 мянга байна.
Монгол Улсын Банкны тухай хуулийг 1991 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлан гаргаснаар Монгол улсад Төв банк, арилжааны банк гэсэн 2 шатлал бүхий банкны тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон билээ. Энэ үеэс Монголбанк нь банк хоорондын клирингийн тооцоог зохион байгуулах арга хэмжээг авч 1993 оноос эхлэн банк хоорондын төлбөр тооцоог нэвтрүүлсэн.
1995 онд “Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, банкны зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль” батлагдсанаар бэлэн бус төлбөр тооцоог төлбөрийн даалгавар, төлбөрийн нэхэмжлэл, аккредитив, чек, вексель, төлбөрийн карт болон төлбөрийн бусад баримтаар гүйцэтгэх болсон.
Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтийн
албан ёсны нэгж төгрөг нь
1925 оноос хойш ашиглагдаж байна.
1999 оны 2 дугаар улиралд томоохон арилжааны банкуудын нэг болох Голомт банк “Master card international” компанийн гишүүн болж Мастер картыг гаргаснаар олон улсын сүлжээнд холбогдсон бэлэн бус төлбөр тооцооны хэрэгсэл болох картын үйлчилгээ Монголд анх нэвтэрсэн. Одоогийн байдлаар 12 банк энэхүү үйлчилгээг үзүүлж, эдгээрээс ХААН, Худалдаа хөгжил, Голомт зэрэг 3 банк өөрийн гэсэн картын төлбөрийн сүлжээтэй ба үлдсэн нь эдгээр банкуудын дэд гишүүн байдлаар төлбөр тооцоог гүйцэтгэж байна.
Голомт, Худалдаа хөгжил, ХААН банкууд дотоод, гадаадад ашиглагдах дебит, кредит картыг (Visa, Master, China UnionPay) гаргасан ба VISA, Master, China UnionPay, American Express, JCB банкны картыг хүлээн авч байна.
Чек
Манай улсын банкууд олон улсын нэр хvнд бүхий банк, санхүүгийн байгууллагаас гаргасан замын болон нэрийн чекийг (ихэвчлэн Bank’s and personal, AMEX, VISA, MASTER) худалдах, худалдан авч мөнгөжүүлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд энэхүү үйлчилгээгээр ихэвчлэн гадаадын иргэд үйлчлүүлж байна. 2010 онд 8858 ширхэг гадаад чекийн 6.1 тэрбум төгрөгийг дотооддоо мөнгөжүүлсэн ба 684 ширхэг дотоодын чекээр 1.6 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний валютыг гадаадад мөнгөжүүлсэн байна.
Вексель
Манай улсад энгийн болон шилжих вексель ашиглагдаж байна. Нийт банкны системийн дүнгээр 2010 онд 6.7 тэрбум төгрөгийн 7 ширхэг вексель авч, 61.2 тэрбум төгрөгийн 13 ширхэг энгийн вексель, 7.9 тэрбум төгрөгийн 1 ширхэг арилжааны векселийн төлбөр тооцоо хийгдсэн байна.
Чек
АТМ
Интернэтээр төлбөр тооцоо хийх
Гар утсаар төлбөр тооцоо хийх
ГАДААД ШИЛЖШҮҮЛЭГ
ЧЕК
SWIFT
WESTREN UNION
MONEY GRAM

Цахим төлбөрийн
систем
Интернэтээр төлбөр тооцоо хийх
Төлбөрийн карт интернэтээр гүйлгээ болон төлбөр тооцоо хийх үйл явц юм.
Интернет банк үйлчилгээг 2002 оноос банкууд нэвтрүүлж, одоогийн байдлаар 9 банк энэхүү үйлчилгээг үзүүлж байна. 2009 оны байдлаар интернет банкны хэрэглэгч 3566-д хүрч, 3.3 тэрбум төгрөгийн 134.1 мянган ширхэг гүйлгээг интернет банк үйлчилгээг ашиглан хийжээ.
Гар утсаар төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээ нь 2010 оны байдлаар уг үйлчилгээ 41.4 мянган хэрэглэгчтэй болж, тэдгээр нь 351.2 мянган ширхэг буюу 570.5 сая төгрөгийн гүйлгээ хийжээ.
Сүүлийн жилүүдэд манай улсад мессэж банкны үйлчилгээ өргөжиж нийт 9 банк, 1 банк бус санхүүгийн байгууллага тус үйлчилгээг харилцагчдад үзүүлж байна.
SWIFT
SWIFT-Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication.
Олон улсын санхүүгийн харилцаа холбооны компьютерийн сүлжээ юм. SWIFT нь төлбөрийн даалгавар мэдээ мэдээлэлийг цахим аргаар гуйвуулдаг ба оролцогч 2 банк нь SWIFT-н гишүүн байх ёстой.
Money gram
Westren union
2001-7 сараас Худалдаа хөгжлийн банк анх хэрэгжүүлж байна.
186 орныг хамарсан 96000 салбартай сүүлийн үеийн цахим технологи компьютерийн анхны глобал сүлжээ бүхий мөнгөн шилжүүлгийн сүлжээ юм.
Гар утсаар төлбөр тооцоо хийх
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо
Засгийн газар
Монгол банк
Компани, пүүс
Арилжаалагдаж буй үнэт цаасууд


Гол бүтээгдэхүүн нь хувьцаа , бонд болон үүсмэл үнэт цаас юм.
Одоогийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн бирж дээр зөвхөн компьютерийн санах ойд save байгаа бие бус хэлбэрийн, Засгийн газрын болон компанийн бонд зэрэг цаасууд арилжаалагдаж байна.
МУ-ын Засгийн газраас

2004 онд 44.2 тэрбум төгрөгийн бонд
2009 онд 720.6 тэрбум төгрөгийн бонд
Full transcript