Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

No description
by

tseren gonchig

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ АРГА БАРИЛ
ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗОРИЛГО

МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

“ШИНЭ МӨРӨН”
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨР


design by Ts.Gonchig
1. Шинэ бодлого хөтөлбөр
Goal
1. ХҮНЭЭ ДЭЭДЭЛСЭН, ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ, АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭКО НОГООН, ШИНЭ МӨРӨН ХОТЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛНА.
1. ХҮНЭЭ ДЭЭДЭЛСЭН, ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ, АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЭКО НОГООН, ШИНЭ МӨРӨН ХОТЫГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛНА.
ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ
5 Бүлэг, 136 Зорилт
НЭГ. НИЙГМИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО

ХОЁР : ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГО

ГУРАВ. ДЭД БҮТЭЦ, ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БОДЛОГЫН ЗОРИЛТУУД

ДӨРӨВ. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО, БОДЛОГЫН ЗОРИЛТУУД

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, БОДЛОГЫН ЗОРИЛТУУД

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ
2. ТӨР ИРГЭНИЙ ХАРИЛЦААГ ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОЖ, ИРГЭД ОЛОН НИЙТИЙН САНАЛ САНААЧИЛГАД, ТУЛГУУРЛАН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫГ “ШИНЭ МӨРӨН” ХӨТӨЛБӨРӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ.
3. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ БҮР МИНИЙ ТӨЛӨӨ ГЭСЭН СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГЫГ ИРГЭН БҮРТ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАНА.
3. БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ БҮР МИНИЙ ТӨЛӨӨ ГЭСЭН СЭТГЭЛГЭЭ, ХАНДЛАГЫГ ИРГЭН БҮРТ ТӨЛӨВШҮҮЛЖ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАНА.
"ШИНЭ МӨРӨН" ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Шинэ бодлого хөтөлбөр
Шинэ орон сууцны хороолол
Шинэ зам
Хог хаягдалын шинэ менежмент
Төрийн үйлчилгээний шинэ арга барил
Шинэ тохижилт ногоон байгууламж
Шинэ худалдааны төвүүд
Шинэ хөрөнгө оруулалт
БОЛОВСРОЛ, ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ –ШИНЭ МӨРӨН
“Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлж, оюунлаг ирээдүйг төлөвшүүлнэ.”

СОЕЛ СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГО

“Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж, идэвхтэй хөдөлгөөн эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлнэ1. Мөрөн сумын засаг даргын үйл ажиллагааны
"ШИНЭ МӨРӨН"
хөтөлбөр (2013-2016)
2. Мөрөн сумын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө (2013-2021)
3. Мөрөн хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (2013-2031)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГО
АЖИЛТАЙ ИРГЭН – ОРЛОГОТОЙ ӨРХ

“Өрх, гэр бүлд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлж өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажиллана.“

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ШИНЭ ОРОН
СУУЦ
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ШИНЭ ЗАМ
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ХОГ ХАЯГДАЛЫН ШИНЭ МЕНЕЖМЕНТ
Шинэ менежментиийн төлөвлөгөө
Хог ангилах
Хогийг тээвэрлэх
Дахин боловсруулах
+
Иргэдийн сэтгэлгээ

Нийт өртөг = 2,1 тэрбум
2013 онд -520 сая
2014 онд - 500 сая (төсөл)


ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО

“Төрийн үйл ажиллагааг иргэддээ ил тод, нээлттэй болгож, хариуцлага, хяналтыг төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгон мөрдүүлж, хүнд суртал авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг бий болгон чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ – МӨРӨНЧҮҮД
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, ил тод байдлыг бий болгосон хүний эрхийг дээдэлсэн аюулгүй амьдрах орчинг бүрдүүлнэ.”

ГАДААД, ДОТООД ХАРИЛЦАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
“Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж үйл ажиллагаа нь үр өгөөжтэй нэгдмэл байх зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллана.”

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО
“Төрийн үйл ажиллагааг иргэддээ ил тод, нээлттэй болгож, хариуцлага, хяналтыг төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгон мөрдүүлж, хүнд суртал авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг бий болгон чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ


Мөрөн хотын тулгамдсан асуудал
• Газар нутаг
• Хот төлөвлөлт
• Дэд бүтэц
• Хотын сэтгэлгээ
• Хог хаягдал
• Золбин нохой
• Төрийн үйлчилгээний хүртээмж
• Г.м

"ШИНЭ МӨРӨН" хотдоо сэтгэл хангалуун сайхан амьдарцгаая...

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
ШИНЭ БОДЛОГО,
ХӨТӨЛБӨР

Шинэ мөрөн хороолол
(1000 айл)
25 айлын орон сууц
25 айлын орон сууц
360 айлын орон сууцны барилгын зураг, төсөв нь батлагдаж улаан шугам тавигдсан байна
"ШИНЭ МӨРӨН" Орон сууцны хороолол баригдсанаар

Явган хүний болон
дугуйн зам, авто зогсоол
Шинэ техник технологи
Газар ашиглалтыг сайжруулж дахин төлөвлөлт хийх боломжтой газрууд
Эргийн -72, Алаг-36, Барилгын-16
байруудыг дахин төлөвлөх,
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ШИНЭ
ХУДАЛДААНЫ ТӨВҮҮД
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ – ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

“Нээлттэй, ил тод, иргэдийн оролцоотой, хариуцлагатай, төсвийн орчинг бүрдүүлж, төсөв санхүүгийн шинэчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.”

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО

“Төрийн үйл ажиллагааг иргэддээ ил тод, нээлттэй болгож, хариуцлага, хяналтыг төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгон мөрдүүлж, хүнд суртал авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг бий болгон чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ – МӨРӨНЧҮҮД
“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, ил тод байдлыг бий болгосон хүний эрхийг дээдэлсэн аюулгүй амьдрах орчинг бүрдүүлнэ.”

ГАДААД, ДОТООД ХАРИЛЦАА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
“Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлж үйл ажиллагаа нь үр өгөөжтэй нэгдмэл байх зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллана.”

ХАРИУЦЛАГАТАЙ ЗАСАГЛАЛ – ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО
“Төрийн үйл ажиллагааг иргэддээ ил тод, нээлттэй болгож, хариуцлага, хяналтыг төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болгон мөрдүүлж, хүнд суртал авлигаас ангид төрийн үйлчилгээг бий болгон чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
УГТАХ ҮЙЛЧИГЭЭ
НЭЭЛТТЭЙ УТАС
ИРГЭНИЙ ИНДЭР (ЯВУУЛЫН)
ГАДААД ХАРИЛЦАА


БИТҮҮ ЗАХ
ТҮЛЭЭНИЙ ЗАХ
ТЕХНИКИЙН ЗАХ
25 айлын орон сууц

УГТАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, НЭЭЛТТЭЙ УТАС
ИРГЭНИЙ ТАНХИМ (ЯВУУЛЫН)
Одоо байгаа зам
-18,11 км

2014-2017 онд

- 24 км

ШИНЭ ТОХИЖИЛТ,
НОГООН БАЙГУУЛАМЖ
Өнөөгийн байдал
Мөрөн хот: 19 га талбайд 21 мянган мод, бут, сөөг
2016 онд хүрэх зорилт: 3 дахин нэмэгдүүлэх
57 га талбайд 63 мянган мод, бут, сөөг
АРГА ЗАМ: Иргэд, ААНБ-ын оролцоо
ШИНЭ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ
Орон нутгийн хөгжлийн сан
Хөвсгөл аймаг: 2013 онд 11 тэрбум
Мөрөн сум: 2013 онд 1.5 тэрбум
4 жилийн хугацаанд:
Аймаг -3 тэрбум*4жил=12 тэрбум
Мөрөн сум -1.5 тэрбум*жил=6 тэрбум
Нийт 18 тэрбум хөрөнгө оруулалт орох боломжтой
2013 оны хөрөнгө оруулалт

Өрхийн эмнэлэгийн засвар
- 50 сая
Хүүхдийн тоглоомийн талбай
- 85 сая
Баг хөгжлийн төвүүд
-180 сая

ЦДАШ
- 93 сая
Хог хаягдалын техник хэрэгсэл
-400 сая
Авто граж
-120 сая
Шинэ мөрөн хороололын зураг төслийн ажил
-240 сая
Гэрэлтүүлэг
-100 сая
Явган хүний зам
-60 сая
Худаг ус
-35 сая
Цаашид хийх хөрөнгө оруулалт
Хүндэтгэл бахархалын өргөө (Нутгийн зөвлөл)
Ёслол хүндэтгэлийн хаалга (Аймаг, Сум, Нутгийн зөвлөл хамтрах)
Хог хаягдалын менежмент төсөл
Ногоон байгууламж, дугуйн зам
Шинэ тохижилт
Жуулчны гудамж
Гудамжны камер, гэрлэн дохио
Гэрэл гэгээтэй Мөрөн хөтөлбөр
Цахим мөрөн хөтөлбөр
Жишиг гудамж хөтөлбөр
Замын мастер төлөвлөгөө
Бусад
11 тэрбумаас 40% буюу 4.4 тэрбум нь аймгийн хөгжлийн сангаас
ТӨСӨВ
Full transcript