Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Krakket på børsen i New York

No description
by

Hans Jakob Haaland

on 2 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Krakket på børsen i New York

Økonomisk Verdenskrise
Krakket på børsen i New York
23. oktober 1929
29. oktober 1929
Aksjeverdiene på børsen begynte å synke.
Aksjeeierne fikk panikk, og solgte alle aksjene sine med tap.
Aksjeeierne greide ikke å betale tilbake lån fra banken.
Derfor tapte også banken penger.
Krisen rammer Europa
Tyskland
Tyskerne slet spesielt under krisen, fordi de hadde lånt store pengesummer av USA. Nå trakk amerikanerne lånene tilbake.

På det verste, i 1932, var det 40% arbeidsledighet i landet
Krise i Norge
På 1920-tallet gikk det bra for norsk økonomi.
Men etter børskrakket i 1929 stoppet handelen med utlandet.
Mange norske bedrifter og banker gikk konkurs.
På sitt verste, vinteren 1932/33, var det 150 000 nordmenn uten arbeid.
Asia
Mange land i Asia ble også rammet av den økonomiske krisen i den vestlige verden.
På grunn av krisen sluttet land å kjøpe dyre varer som silke fra de asiatiske landene.

Roosevelt og New Deal

Roosevelt lagde en plan for å løse de økonomiske problemene, denne planen ble kalt "New Deal".
Bankene ble stengt i en uke og bare de solide bankene kunne åpne igjen.
Folk begynte å sette penger inn i banken igjen. Derfor kunne banken låne ut penger, og det ble flere arbeidsplasser.
Det ble satt i gang bygging av flere kunstige dammer, flyplasser, veier, sykehus, skoler og biblioteker for å få flere arbeidsplasser.
Folk fikk lønn og kunne kjøpe tingene de trengte.
Franklin Delano Roosevelt
Krisen i USA sprer seg fort til Europa.
Roosevelt ble født 30. januar 1882.
I 1933 ble han valgt til den 32. presidenten i USA.
Han studerte ved Harvard og senere ved Columbia Law School, hvor han utdannet seg til advokat.
I 1905 giftet han seg med Eleanor Roosevelt, som var niesen til Theodore Roosevelt.
Han fikk sykdommen polio i 1921.
Hvorfor kom krisen?
I USA på 1920-tallet var det stor forskjell på rike og fattige.
De fattige hadde ikke råd til å kjøpe alle de dyre tingene som fabrikkene produserte.
Når de rikeste hadde skaffet seg alle de dyre tingene, var det ikke lenger noen som kjøpte det fabrikkene produserte.
Siden produksjonen fortsatte i samme tempo sank salget dramatisk.
Derfor gikk mange fabrikker og underleverandører konkurs.
På 1920-tallet var det stor økonomisk vekst i USA.
Underveis Historie 9
http://no.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt
http://sf93.wikidot.com/okonomisk-verdenskrise
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_depresjonen
http://no.wikipedia.org/wiki/New_Deal
http://snl.no/New_Deal
http://nn.wikipedia.org/wiki/B%C3%B8rskrakket_i_1929
http://snl.no/Franklin_D._Roosevelt
http://www.econlib.org/library/Columns/y2009/Martinezgreatdepression.html
http://glindale65.wordpress.com/2008/10/18/da-alt-gikk-galt-krakket-i-1929-og-finanskrisen-i-2008/
http://www.dagsavisen.no/verden/fem-ar-med-okonomisk-krise/
http://www.spania24.no/eurokrisen-ruller-videre/
http://snl.no/Tysklands_historie#menuitem9
http://snl.no/Norsk_historie_fra_1905_til_1939
http://sml.snl.no/poliomyelitt
Kilder:
Hvordan er det i dag
Etter krisen på 30-tallet kom det gode økonomiske år for Amerika og Europa.
I 1999 ble euroen innført. Dette utløste et stort opptak av lån i Eu-landene, både fra privatpersoner og det offentlige. Gjelden ble stadig vanskeligere å håndtere.
I 2008 gikk storbanken Lehman Brothers konkurs. Dette skyldtes at boligprisene i USA ble mye høyere enn verdien på boligene.
Dette utløste en ny stor økonomisk krise fordi den amerikanske og europeiske økonomien henger sammen.
De voksende økonomiene som Tyrkia, India og Kina levde godt på krisen i den vestlige verden, men etter hvert begynte gjelden å øke og den lokale valutaen stupte i verdi.
TAKK FOR OSS
23. oktober 1929
29. oktober 1929
Full transcript