Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mercurius Identiteitsmarketing

Inzicht in wat Mercurius Identiteitsmarketing voor jouw organsiatie kan betekenen

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mercurius Identiteitsmarketing

Wat kan
Mercurius identiteitsmarketing
voor mijn organisatie betekenen?
Vraag 1 Is het hart van de donut
nu gevuld op een manier
die recht doet aan het wezen
van je organisatie, die
inspireert en die richtinggevend
is voor medewerkers? Organisaties, allemaal verschillende smaakjes.
Lekker en zoet van buiten, maar zonder kern? Identiteitsscan Wij brengen in kaart hoe het op dit moment gesteld is met de scherpte van jullie Identiteit. Dat doen we o.a. aan de hand van 6 identiteitsvragen:

1 Waar geloof ik in? (Ideologie)
2 Hoe kijk ik naar de wereld? (Visie)
3 Wat wil ik betekenen voor mijn klanten? (Missie & Merkbelofte)
4 Waarin ben ik het allerbeste? (Unieke kracht)
5 Hoe wil ik werken? (Kernwaarden)
6 Wanneer los ik mijn merkbelofte in? (Ambities)

Als de scherpte ontbreekt, de vragen onbeantwoord blijven, kunnen we een identiteitstraject in gaan om jullie merkidentiteit te bepalen in een Identiteitstraject (A). Dit identiteitsbewijs vormt het hart van het Vliegwiel van Identiteit (B), welk ingezet kan worden voor implementatie. Op basis van het identiteitsbewijs ontwikkelen we vervolgens een eindplaatje, de zogenaamde Finishfoto (C). (B) Vliegwiel van Identiteit (A) Identiteitsbewijs (C) Finishfoto Een donut... Is je donut de magneet
geworden die je voor
ogen hebt? Vraag 2 Hoe groot is jouw wereld?
Welke invloed wil jij nemen?
Hoe beantwoorden huidige medewerkers
deze vragen? Hoe kijken ze naar hun eigen
bijdrage om het merk mee vorm te geven?
Identiteit Personal branding Hoe kijken medewerkers
naar hun werk?
(baan, carriere, missie?) We brengen in kaart in welke staat van bewustzijn jullie medewerkers op dit moment verkeren. Dat doen we aan de hand van de piramide van medewerkersbewustzijn.
Het gaat onder andere om de houding ten opzichte van werk (werk als baan, carriere of missie). Verder kijken we naar drijfveren, kennis en vaardigheden en naar het type van persoonlijk leiderschat dat medewerkers kenmerkt. Formeel leiderschap komt hierbij ook aan de orde Medewerkersbewustzijnscan Organisatiebewustzijnscan We brengen in kaart in welke staat van organisatie bewustzijn jullie op dit moment verkeren. medewerkers op dit moment verkeren. Dat doen we aan de hand van de piramide van organisatiebewustzijn. Personal Brands Medewerkers stellen hun persoonlijke identiteitsbewijs op (Personal Brand). Dit is de individuele evenknie van het organisatie identiteitsbewijs. Strategische issues rondom identiteit en personal branding Welke endorsement strategie kies je? Hoe ga je om met je merkportfolio?
Hoe verhoudt het huidige management zich tot de gekozen identiteit en de rest van het personeel?
Geloof je zelf in... de scherpte van het huidige profiel om samen met medewerkers het merk op te bouwen? ...je eigen voortrekkersrol op dit profiel uit te dragen? ...medewerkers als missiewerkers?
Welke acties kunnen hieruit voortvloeien? We ontwikkelen een finishfoto, in eerste instantie binnen het MT.
We ontwikkelen een heldere visie op portfolio-ontwikkeling en endorsementstrategie.
we spreken medewerkers aan op hun spirituele behoeften. Ze opereren nu veelal als toeschouwer. Wij willen dat ze hun zelfgekozen verantwoordelijkheid nemen
We gaan persoonlijke verhalen inzetten als middel om verbindingen te leggen.
We gaan (alle) medewerkers werkelijk in contact brengen met klanten.
We starten met een persoonlijk leiderschaptraject voor alle managers: voorbeeldgedrag doet volgen. We ondersteunen de managers in hun rol als ambassadeurs.
We koppelen personal brands aan POP/personeelscyclus.
We houden een referendum onder medewerkers over strategische merkbesluiten.
Full transcript