Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKCIONO ISTRAŽIVANJE

No description
by

Marina Drndarski

on 22 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKCIONO ISTRAŽIVANJE

АКЦИОНО ИСТРАЖИВАЊЕ
Ученици
Експериментална група
Контролна група
Наставници и ПП служба
Предметни наставник/ца (у овом случају из природних наука)
Педагог и психолог - као спољни сарадници


Закључак

Идентификација проблема
Тешкоће:

при повезивању научних знања
при повезивањи научних знања са реалним ситуацијама из свакодневног живота
често присутна минимална општа научна писменост
Појмовна мапа - климатске промене
Развојне мере
Подстицање:

Развоја научног резоновања у решавању проблема кроз анализу и процену стања животне средине,
Дијалога/размене информација,
Сарадње/кооперације на заједничком пројекту/задатку,
Идентификација и проналажење заједничког решења,
Активног укључивања.
Технике прикупљања података
Примена теста знања (формативна процена) у циљу тестирања ефекта примене иновативних метода рада (у овом случају примена појмовних мапа у обради нових садржаја)
План истраживања
Експериментална група:

I Код куће

1. Индивидуални рад: истраживање значења појмова (глобални, климатске промене...)

II На часу

2. Тимски рад: анализа студија случаја о климатским променама и израда појмовних мапа (мапа ума)

III Следећи час

3. Тест знања
Дефинисање истраживачког питања

Циљ истраживања:

Утврдити
ефикасност
примене различитих иновативних метода рада
(у овом случају
студије случаја
и
појмовне мапе
) у односу на
традиционалне методе
.
План истраживања

Контролна група:

I Код куће

1. Индивидуални рад: истраживање значења појмова (глобални, климатске промене...)

II На часу

2. Традиционална настава

III Следећи час

3. Тест знања

Каузална анализа података
Израчунавање фреквенције тачних одговора применом χ2
Презентација резултата
Full transcript