Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Fuck Off I Love You"

No description
by

øyvind bjørnsrud

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Fuck Off I Love You"

I "Fuck Off I Love You" følger vi 16 år gamle Vemund gjennom en tøff periode i sitt liv. Foreldrene er skilte, og han bor alene med moren. Moren blir i løpet av boken psykisk syk og kommer på sykehus, og det viser seg at det er flere i familien som har slitt med de samme utfordringene. Vemund må flytte til mormor som en følge av at moren sliter med dårlig helse. Vemund blir forelsket og finner kjærligheten "Ho hadde på seg ei kvit boblejake, med hette i semska skinn. Det mørke, lange håret krølla seg fint nedover det kvite. Ho var en engel." Mange vil hevde at dette er klassisk for Lars Mæhles forfatterskap, som også går igjen i novellen Korea. Kjærligheten blir det ikke noe mer av, i hvert fall ikke i først omgang. Boken setter fokus på negativ gjengmentalitet og sosiale relasjoner. Vemunds vennegjeng er en guttegruppe som etter hvert styres av en eldre leder med kriminell fortid. Gjengen roter seg bort i en voldelig episode basert på rasehat som blir vendepunktet i boken. Utfallet blir at et gjengmedlem dør, og to andre blir alvorlig skadet. I dette klimaks snur Vemund, han vender seg mot gjengen og spesielt lederen som har viklet ham og de andre inn i denne håpløse situasjonen. Temaet i ”Fuck Off I love you” er ungdom og ungdomstid, og de utfordringer dagens ungdom kan komme bort i. Det handler om positive og negative krefter rundt oss unge, hva vi kan styre selv og hvilke valg vi kan og bør ta, før det er for sent.
Slike ytre krefter som påvirker kan være en voldelig gjengleder, en syk og svak mor som ikke setter grenser eller kamerater som vil tøffe seg for hverandre som i boken. Det kan også være krefter knyttet til kjærlighet overfor en annen person som er tema både i boken og i novellen.
Indre krefter som påvirker kan være holdninger hjemmefra, hvor viktig det er å bli akseptert av andre og hvordan man reagerer på press. Kjærlighet kan være både en ytre og indre kraft som påvirker.
Tema
Virkemidler
Innledning
Hovedtemaet i boken jeg har valgt omhandler hvordan en norsk ungdomsgjeng blir manipulert til å utøve vold. Boken heter ”Fuck Off I Love You” av Lars Mæhle og ble utgitt i 2012. Mæhles ungdomsbøker er fortellende, men med et viktig og underliggende tema basert på miljø og opplevelser fra egen ungdomstid.
Jeg har valgt å skrive om ett forfatterskap i min fordypningsoppgave og vil sammenligne boken og novellen ”Korea”. Både boken og novellen omhandler ung kjærlighet, lyset og mørket, det gode og det onde.
Handlingsreferat "Fuck Off I Love You"
Vemund er en 16 år gammel gutt, han vikler seg inn i et usunt miljø, til tross for at han er forelsket og har venner. Lederen av gruppen, Two-Face, tar mange viktige avgjørelser ved hjelp av myntkast. På den en siden av mynten står det ”I love you”, som fører til en god handling. På den andre siden av mynten står det ”fuck off” som fører til en ond handling. Romanen har en sterk og spennende fortelling som handler om hva vi gjør av fri vilje, hvor mye vi kan styre livene våre, og om familie, venner og kjærlighet. Den røde tråden i boka er hvordan valg foretas ut i fra indre og ytre krefter som påvirker oss. Bokas høydepunkt og vendepunkt er en voldelig handling som får dyptgripende følger for alle involverte. En mister kjæresten. En skamslår en annen. En dør.
Fordypningsoppgave
"Fuck Off I Love You"
av Lars Mæhle

Lars Mæhle
Lars Mæhle ble født i 1971 og vokste opp i Sunndalsøra, en dal på Vestlandet. Mye av det han har skrevet er hentet fra dette miljøet, blant annet ungdomsromanen han debuterte med, "Keeperen til Tunisia" fra 2002, som ble filmatisert i 2010.
Mæhle sendte inn over tyve manus på bokmål til forlaget, men først da manuset kom på nyorsk ble han antatt. I følge hans egen nettside uttrykker han seg bedre på nynorsk. Mange forfattere oppfatter nynorsk som et mer fargerikt språk å uttrykke seg på enn bokmål.
Handlingsreferat
"Korea"
I novellen ”Korea” som også er skrevet av Lars Mæhle, følger vi en ung mann som er noen år eldre en Vemund, og som blir forelsket for første gang i sitt liv. Novellen omhandler hvordan hovedpersonen forsøker å få oppmerksomheten fra sin kjære Ann-Jorid. Den ytre handlingen er hentet fra en dal, som i ”Fuck off I Love You”, antakelig Sunndalsøra hvor Mæhle vokste opp. Jeg- personen vil imponere ”At dette vesle lyset kan skinne så langt og sterkt.” Lyset er godt synlig fra dalen og han vil imponere ved å vise henne at han er i stand til å manipulere det. Problemet er bare at det er tykk tåke den dagen det hele er avtalt. Dette mislykkede forsøket ser ut til å styrke jeg- personen, som begynner hjemturen fra fjellet, flere tusen trappetrinn ned.
I boken ”Fuck Off I love You” følger vi Vemund i jeg-fortelling, det er en gjenfortelling av en historie Vemund har vært med på, skrevet i ettertid. Vi følger Vemunds tanker, følelser og dialoger sett innenfra. Situasjonsbeskrivelsene i boken gir leseren en forståelse av hvorfor Vemund tenker og handler som han gjør. Boken blir derfor sterk fordi den gir uttrykk av å ha vært opplevd. Det nevnes på den første siden i boken at ”…. Eg har fått i oppgåve av psykologen min å fortelje denne historia.” Språket i boken er basert på ungdomssjargong, spesielt dialogene. Boken prøver å beskrive årsakene til at det gikk galt ut i fra hendelser og forløp, som fra kapittel 4: ”..Hadde berre ikkje Brian vore så totalt utan skruplar – og kjøpt ei kasse øl til veslebroren sin, så ville det som hendte etterpå, aldri ha skjedd.” Et annet virkemiddel er at de to første sidene åpner boken med en dramatisk og følelsesladet innledning som beskriver situasjonen rett etter høydepunktet eller klimaks har skjedd. Leseren skjønner at noe alvorlig vil hende. De første kapitlene i boken beskriver en normal situasjon for en ungdom. Etter hvert bygger det seg opp, guttegjengen kommer tydeligere frem mot høydepunktet med rasistisk vold og med betydelige, alvorlige konsekvenser. Etter hendelsen er det refleksjon og begynnende nytt vennskap, kjærlighet og omvandlingen har skjedd.

Personer

Både i boken og i novellen blir hovedpersonene beskrevet i jeg-fortelling. Vemund bor alene sammen med moren sin og blir av vennegjengen oppfattet som en litt tilbaketrukket og forsiktig type. Han sier for det meste "Same for meg" selv om det ofte ikke er det, men han er altfor redd for å si i fra.

Jeg personen i novellen Korea er noe eldre enn Vemund fordi han er i arbeid, omkring atten år gammel. Vi møter to arbeidskolleger, men novellen omhandler jeg-personens tanker og følelser i så stor grad, at de to blir ikke vesentlige for historien. Kjærligheten til Ann-Jorid er det bærende gjennom hele novellen.
Hovedpersonene
"Korea"
"Fuck Off I Love You"
Moren til Vemund
Moren til Vemund er skilt og det kommer frem utover i boken at hun får psykiske problemer. Hun virker å være veldig glad i Vemund og er bekymret for ham. Moren er lite standhaftig, og ikke bare en vanlig streng mor. Hun prøver så godt hun kan, men er mykere enn foreldre flest.
Karl
Karl er bestekompisen til Vemund og de er like gamle. Han blir beskrevet som en som vet alt som skjer i dalen der de kommer fra. Hvis det skjer noe som helst får han snusen i det, om det er bingo på bedehuset eller om det er en hjemme-alene-fest. Han tar heller ikke nei for et nei, hadde han først bestemt seg for noe kunne ingen stoppe ham. Karl fremstår som mer selvsikker enn Vemund, og blir beskrevet som et komisk talent av de sjeldne.
Two-Face
Two Face har nylig kommet ut av fengsel og blir etter hvert lederen for guttegjengen. Kallenavnet hans er hentet fra skurken i Batman filmene, hans virkelige navn får vi ikke vite. Han er eldre enn de andre guttene, omkring 30 år. Two Face har en voldelig bakgrunn og drev med kickboksing på høyt nivå. Vemund, Karl og de andre i guttegjengen har stor respekt for Two Face, beundring samtidig som de er redd ham. Han klarer å smigre Vemund gjennom at han inviterer han inn i gjengen og skryter av ham. Vemund er skeptisk til Two Face i begynnelsen, men lar seg påvirke til å bli en del av guttegjengen etter hvert.
Ann-Jorid
Jeg-personens store kjærlighet gjennom novellen. Ann-Jorid blir kun beskrevet gjennom hovedpersonens tanker. Han treffer henne tilfeldig, men tør ikke slå av en prat.

Hun er en gammel bekjent, og var på den tiden en ”grå mus”. Hun er nå blitt ”ny”, uten briller og hestehale. ”…Ansiktet hennar kom fram på ein heilt annen måte, og først no såg ein kor vakker ho var.”
Kilder
Tittel

Tittelen på boken er ”Fuck Off I Love You”. Den henviser til gjenglederen Two Face som går med en mynt i lommen, og bruker myntkast til å ta vanskelige valg. På den ene siden av mynten står det ”Fuck off”, på den andre siden ”I love you”. Ble det ”Fuck off” betydde det en vond løsning. Ble det ”I love you” valgte han en god løsning. En vond løsning medførte ofte bruk av vold.

Når Two Face benytter myntkast til å foreta avgjørelser, gir han inntrykk av at utfallet er tilfeldig. I realiteten har han to mynter, en mynt med ”I love you” på begge sider, og en annen mynt med ”Fuck off” på begge sider. Utfallet av myntkastingen er derfor ikke tilfeldig, men styrt.

Tittelen gjenspeiler derfor hovedbudskapene i boken: Hvordan ungdom kan styre livet sitt, hva man kan rå over og hva som bestemmes av faktorer vi ikke tror at vi rår over.

Mye av handlingen i novellen Korea skjer i kontrollrommet til et kraftverk som ligger synlig, men langt over dalen mot fjellet. Kontrollrommet ble bygget under koreakrigen, og fikk navnet fordi anlegget føltes like langt unna som krigen i et fremmed land.

Boken er skrevet som en oppfordring til unge om å bruke sunt bondevett og tenke selv. Et underliggende tema er hva vi kan påvirke og styre over selv, mot det som ikke alltid er like lett å styre, som vi kanskje ikke rår over. Vemund og de andre blir trukket mer og mer med og inn i noe de ikke får vite hva er, og ingen tør snu. Han snur allikevel, dette er nok budskapet i boken, og han finner da ro, ekte vennskap og kjærlighet. Forfatter Lars Mæhle har skrevet flere bøker med tema ungdom og utfordringer i ungdomstiden, basert på sin egen oppvekst. I følge bibliotekaren ved Asker bibliotek er temaet brukt av mange norske forfattere blant andre Jon Ewo i boken Respekt og Øyvind Holen i boken Drabant.
Temaet i novellen Korea er håp og ung kjærlighet, avstandsforelskelse, sjenerthet og fantasier. På den ene siden inneholder novellen sterke følelsesmessige krefter hos jeg-personen, på den andre siden handler det om å holde fasaden overfor guttegjengen og kjæresten.

Boken og novellen tar opp dilemmaer ungdom kan komme opp i. Boken fokuserer på det onde og det gode, og de ytre og indre kreftene som kan trekke oss mot det ene og det andre. Novellen beskriver også krefter og dilemmaer, sterke indre krefter i jeg-personen sammen med ytre krefter, naturen. Begge omhandler ungdom som må ta bevisste valg, bestemme seg og som gjennomgår en forvandling. Både boken og novellen avsluttes på en positiv måte for fremtiden, det er håp.

Boken kom i 2012 og er skrevet som om det er nå. Vi følger Vemund gjennom et snaut år. Det kommer ikke frem hvor hendelsene i boken foregår, men antakelig i et tettsted i en dal på Vestlandet.
I motsetning til i "Fuck Off I Love You" er naturen tatt inn som et virkemiddel i "Korea", dalen, tåken, og vannet som blir omformet til strøm og ikke minst blir til lys. Hovedscenen ligger langt opp i fjellet. Den storslåtte naturen er tatt inn for å forsterke de menneskelige følelsene, men også symbolisere motstand og det vanskelige som man ikke rår over. Som i boken beskrives hendelsene i Korea gjennom en hovedperson i jeg-form. Dette styrker følelsen av å være med og forstå hovedpersonene.
Budskap
Forfatteren Lars Mæhle tar opp i boken ”Fuck Off I Love You” problemstillinger som er aktuelle for voksne mennesker, men kanskje spesielt for ungdom. Hva er det som påviker valgene våre, hva kan vi bestemme selv, og hva blir bare et resultat av ytre påvirkninger.
Det som skjer vil ofte være en kombinasjon av egne tanker og holdninger sammen med ytre faktorer som man ikke styrer. Dersom livet for det meste styres av ytre faktorer kan det gå veldig galt, som det gjør i boken ”Fuck off I Love You”.
Hvor viktig er arv og miljø for de beslutninger vi tar, hvor lett påvirkbare er vi og hvor viktig er holdningene våre?
Forfatteren vil at alle mennesker, spesielt ungdom, skal ta bevisste valg og ikke la andre mennesker styre livene våre. Med bevisste valg mener forfatteren at vi alle tenker gjennom hva man er i ferd med å gjøre før det er for sent og lytter til egen fornuft. Vemund snudde i et avgjørende øyeblikk, tok avstand fra det som var i ferd med å skje og fikk fornuften tilbake.
I novellen Korea går hovedpersonen gjennom en forvandling, fra ikke å tørre til å tørre, etter å ha møtt motstand. Planen mislyktes, jeg-personen blir slått ut, men reiser seg igjen som en ny og sterk person mot slutten av novellen.

Egne meninger
Lars Mæhle får budskapet i boken godt frem. Vi følger 16 år gamle Vemund gjennom en reise som han egentlig ikke vil være med på. Han blir påvirket til å foreta valg som får katastrofale følger. Boken beskriver alle unnskyldningene Vemund kommer opp med for å rettferdiggjøre sine dårlige valg og negative utvikling. Vendepunktet i boken kommer når Vemund innser situasjonen og tar bevisst avstand. Det faktum at boken er skrevet er positivt slik som forfatteren har fremstilt det fordi Vemund reflekterer over sitt eget liv og vendepunktet.

I novellen skjer også en forvandling av hovedpersonen, han tør, han blir en ”mann”.

Boken og novellen har gitt meg tanker om at jeg bør være bevisst, ikke la andre mennesker eller andre ytre faktorer få lede meg for mye, men lytte til min indre stemme, nemlig fornuften.
Det man tror det ikke er mulig å påvirke, kan kanskje påvirkes alikevel.

Vennegjeng
I novellen "Korea" er
naturen et viktig element.
Bibliotekar ved Asker bibliotek
http://larsmahle.no/om-lars/
https://bokelskere.no/bok/fuck-off-i-love-you-roman/360557/
http://knirk.no/2012/09/fuck-off-i-love-you-lars-maehle/
http://ungdomsboka.blogspot.no/2012/08/fuck-off-i-loveyou-av-lars-mhle.html
http://sa-rart.blogspot.no/2013/05/bokomtale-fuck-off-i-love-you-av-lars.html
Privat Bilder
http://www.samlaget.no/nn-no/skjonnlitteratur/romanar-og-noveller/noveller/korea-noveller-om-kjaerleik/~/media/Samlaget/Litteratur/Nye%20boker/Skjonnlitteratur/Romanar%20og%20noveller/9788252178159framside.ashx?mw=140
http://larsmahle.no/wp-content/uploads/2012/08/fuck-off-i-love-you.jpg.
http://www.bokavisen.no/pressemeldinger/bilder/LarsMehle.jpg.
Naturen kan være en venn og en fiende
http://www.aftenposten.no/migration_catalog/article5478188.ece/BINARY/w380/D-listeingress-ukjent_mann.jpg.
Two Face
Full transcript