Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Övergångssamhället

Övergångssamhället
by

Martin Börjesson

on 2 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Övergångssamhället

-kurvor
Den moderna människan
?
Fysiska behov
Säkerhet och trygghet
Gemenskap och
tillgivenhet
Självkänsla
Självförverkligande
Problem samhället
strävat efter att lösa
Västvärldens människor befinner sig snarare här
Utbildad och insiktsfull med
en mångfald av perspektiv
Ifrågasätter allt
Tillit måste förtjänas
Ständig osäkerhet och sökande
efter sammanhang och mening
Självförverkligande och identitetssökande
Vem är gammal och
vem är ung?
Allt handlar om mig och
jag avgör vad som är sant
Homo Zappiens
Känslorna styr
IKT - Informations och kommunikationsteknik
Förändrade
sociala mönster
Postmaterialistiska
värderingar
Föränderliga
perspektiv
Organisations-förmåga utan organisationer
Bottom-up
organisation
Innovationsexplosion
Västvärldens industribaserade
mass-samhälle
ca 1440
1494
Nationalstaten 1648
Övergångssamhället
Spinning Jenny 1764
Demografiska
utmaningar
Globalisering 2.0
Kunskapsexplosion
Volatilitet och osäkerhet exponerar skörheten i dagens system
Inre turbulens
Mass-samarbete
Prosumtion
Crowd sourcing
Open X
Amatörerna utmanar professionella
på alla plan - passion vinner över 8-5
4 miljarder innovatörer (som kommer att
öva på att återuppfinna vår värld till en 1/10 av priset)
BANG
Bits
Atoms
Neurons
Genes
All kunskap finns
tillgänglig för alla
"De smartaste människorna finns
garanterat utanför din organisation"
Resiliens och överlevnad ersätter maximering som grundläggande princip
Minskad marginal mellan tillgång och
efterfrågan på allt fler områden ökar
känsligheten i systemen
Mat
Energi
Vatten
Industriella råvaror
Alla råvarusystem hänger ihop - händelser
inom något system får indirekta effekter
inom de andra
Klimateffekter - global uppvärmning
och ändrade vädermönster
Nedsmutsning stör de
ekologiska systemen
Social obalans
Global terrorism
Virussjukdomar
Välfärdssjukdomar
Tillväxten sker utanför västvärlden och främst i BRIC-länderna
Västvärlden kommer allt mer att
exportera talang och importera kunskap
Finanskrisen ökar hastigheten
på övergången markant
Åldrande befolkningar
Urbaniseringen fortsätter
> 50% av jordens befolkning
bor i städer
Befolkningen på jorden kommer att plana ut vid ca 11 miljarder år 2050
Ekonomiska klyftor ökar
Ökat mikrovåld
?
Strukturer som bygger på
produktivitet och effektivitet straffas
Individen i centrum!
Vad som är sant och falskt bestäms av magkänslan - TRUTHINESS - socialt konstruerad pragmatisk sanningstest
Dagens hierarkiska organisationsidéer utmanas
Projekt eller spontana kluster av tar över traditionella organisationers roller
Vilka managementmetoder
utvecklar organisationens resiliens?
Värdeskapandet sker allt mer utanför organisationerna
Regeringar blir krishanteringsenhet och kommer att tvingas lägga sig i allt mer
Traditionella organisationer
stagnerar
Andra värden konkurrerar med pengar
Innovation fungerar inte i traditionella organisationer
(en period av polarisering och turbulens i 20-40 år)
Kostnaden och tröskeln för att testa en (affärs)idé sjunker hela tiden
Vad händer?
Övergångs
Etik. moral och rättighets-aspekter läggs på allt
När transaktionskostnaden går mot 0 är marknaden den effektivaste organisationsformen
Google säger att de indexerat 1.000.000.000.000 webb-sidor...
...samtidigt som det publicerats ca 60.000.000 böcker totalt sedan Gutenberg
autokatalytisk
process
Inte balansera arbete och fritid - integrera det meningsfullt
Organisationers styrförmåga eroderar
Frågor?
Religionernas återtåg
Utmaning: att lära av, komma ner på jorden och börja bygga från början
Ökande komplexitet
Initial reaktion: uppsträckning!
samhället
samhället
samhället
Effekter på miljö, klimat
och råvarutillgång
Förtroende för ledningar minskar
All kraft går åt till att bibehålla ordning och reda
Växande ledarskapskris
Protektionism++
Ökande främlings-
fientlighet
Fler murar och
tydligare gränser
Pervertering
av regler
Ökad ideologisering
och motsättningar
Upplysningen 1700-tal
Full transcript