Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NTH001 Vt15 Vetenskapsteori

No description
by

Johan Söderberg

on 26 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NTH001 Vt15 Vetenskapsteori

”[...] ingendera av oss vet nog något som det är något värde med, men han tror att han vet något fast han inte gör det - jag däremot vet ingenting, och jag tror inte heller att jag vet det.

Så en liten aning visare än han är jag antagligen just därigenom att
det som jag inte vet, det tror jag heller inte att jag vet.


- Sokrates
När?
Hur?
Syfte
Vecka 4
Vecka 5
Vecka 5
Vecka 6
Vecka 7
Vecka 8
Vecka 9
Filosofiska och
historiska perspektiv
på naturvetenskap

VÅREN 2015
Kurslitteratur
Huvudboken på kursen är A. Chalmers
What is this thing called science?

Den finns på försäljning på Cremona.
Därtill tillkommer ett tvådelat kompendium som finns att köpa på Repro Humanisten för 200 kronor.

Schema
Schemat ligger uppe på GUL
Alla föreläsningar hålls på måndag i Lilla Hörsalen, Humanisten.


Föreläsningar
Föreläsningarna syftar till att ge orientering i det ämne som texterna behandlar under veckan.
Obs. Föreläsningen i akademiskt skrivande/plagiering, som hålls på måndag 26/1, är obligatorisk
Diskussions-seminarium
Startar 8.15 eller 9.15 med kort genomgång av frågorna.
Frågorna diskuteras i grupper om 3-4 personer.
Återsamling 10.15 eller 11.15 för gemensam diskussion i hela seminariegruppen.
Skrivseminarium
Vid tre seminarier ska en av frågorna besvaras skriftligt med ca 600 ord. Alla ska skriva en gång.
Instruktioner för hur ni ska skriva texten finns på GUL.
Varje uppsatsskrivare har (minst) två reviwers.
Alla ska ge reviewkommentarer minst två gånger.
När ni fått kommentarer ska ni korrigera eran text. Sedan får seminarieledaren den och ger sina skriftliga kommentarer på texten.
Gör era egna deadlines för när text och kommentarer ska var inskickade. Deadline för inskickning till seminarieledaren hittar ni i schemat.
Examination
Examinationen består av en inlämningsuppgift där ni besvarar frågor liknande dem som ni har arbetat med under seminarierna.
Ni kommer att få fem frågor att välja mellan, och ska besvara två av dem.
Varje svar ska omfatta 800 ord.
Bedömningsgrunden är:
1.
Kännedom om kurslitteraturens centrala begrepp och teorier.
2
Förmågan att analysera och värdera dessa begrepp och teorier kritiskt.
3.
Tillämpning av begreppen och terorierna på den naturvetenskapliga forskningens praktik.
Vetenskapsfilosofi
Induktivism
Forskare utgår från observationer av enskilda fall
En hypotes bekräftas av flera observationer
...de generaliserar fram allmänna lagar:
Falsifikationism
Hypoteser formuleras på ett sådant sätt att de kan prövas och motbevisas:
Motbevisade påståenden ökar gradvis,
leder mot mer och säkrare kunskap.
Paradigmteori
Följer framväxten av naturvetenskaperna genom historien
RESULTAT: Observation och hypoteser är beroende av ett nätverk av antaganden (ett paradigm).
Observationer och hypoteser förkastas inte en efter en, utan hela paradigm byts ut
i

vetenskapliga revolutioner

.
Vetenskapssociologi
Vilken roll spelar psykologi, gruppdynamik, prestige etc, i den vetenskapliga verksamheten.
Ex: Hur gick det till när Einsteins relativitetsteori vann acceptans inom vetenskapssamfundet?
Hur vetenskaplig fakta skapas
Hur vetenskaplig fakta emottas
Vad gör någon till expert alternativt lekman på ett område?
Vad påverkar hur vetenskap emottas av berörda parter?
Vetenskapshistoria
Den vetenskapliga revolutionen 1543-1687
”Den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det”
MAGISK TRADITION
ORGANISK TRADITION
MEKANISK TRADITION
Akademiskt skrivande
OBS - Obligatorisk närvaro
Skrivandet är

humanistens laboratorium

Referenser och plagiat
Teknovetenskap
Fallstudie i framväxten av en ny disciplin: Molekylärbiologin.
Fysikens inträde i biologin.
”Genen livets atom”.
Historien upprepar sig.
Genus och vetenskap
Hur väl uppfyller naturvetenskaperna idealen om objektivitet och neutralitet?
Kvinnor bedöms som mindre kvalificerade än män vid tjänstetillsättningar när de uppfyller samma meriteringskrav.
Könsstereotypa föreställningar styr förväntningarna vid observation och teoribygge.
Mindre forskning satsas på kvinnorelaterade sjukdomar.
Forskningsetik
Vilket ansvar har den enskilde forskaren för hur forskningsresultaten används i samhället?
Vad är god sed när man bedriver forskning?
Forskningspolitik
Hur har stödet för naturvetenskaplig forskning förändrats sedan kalla kriget?
Vilken autonomi har forskningen gentemot finansiärerna?
Filmvisning:
Life of Galileo
Bertolt Brecht
Vad skiljer vetenskap från andra kunskapsanspråk
som religion, pseudovetenskap, ideologi...?
UPPREPNING:
Drömmen om ett tillvägagångssätt, en metod, som alla de övriga vetenskaperna kan reduceras till (vissheten).
1. Gränserna för det egna kunskapsområdet
2. MAKT versus SANNING
Kursens två teman
FYSIOLOG: ”Därför musklerna drar ihop sig”
Varför hoppar grodan?
Naturvetenskapernas autonomi i samhället
Naturvetenskapernas ansvar gentemot allmänheten
Vecka 10
Vecka 10
Upprop
Introduktion till kursen
Föreläsning 1, 13.15-15.00
ÖVERSIKT FÖR IDAG
(Hugh Kearney)
(Steven Rose)
Seminarierna är obligatoriska. Missar du ett seminarie måste du lämna in en kompletterings-uppgift. Se GUL för instruktioner.
ETOLOG: ”För att undkomma hot”
UTVECKLINGSBIOLOG: ”På grund av individens tidigare utveckling”
EVOLUTIONSBIOLOG: ”Beroende på det naturliga urvalet under miljoner av år”
MOLEKYLÄR BIOLOG: ”Det beror på dess komposition av aminosyror”
Sokrates försvarstal
En litteraturlista finns på GUL om du vill söka upp artiklarna och kapitlena på egen hand.
Tiderna är desamma, men lokalerna varierar.
Kontrollera i schemat inför varje tillfälle!
”Alla svanar är vita”
”Alla svanar är vita”
VISSHET versus VISHET
...visshet vs vishet
Ingen observation eller hypotes
kan förstås utanför sitt sammanhang.
Att skriva för att lära
Ex: Fårfarmare nära Sellafield.
Vilket underlag kan forskning ge vid policybeslut?
Seminarierna hålls på torsdag eller fredag förmiddag (beroende på grupp).
Pluralism!
Vi har säker kunskap om att påståendet är felaktigt.
Full transcript