Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abstraktní malířství

No description
by

Gabriela Pokorná

on 20 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abstraktní malířství

Informel
Neoplasticismus
- od roku 1913
- skladba lineárních prvků a barvených ploch vyvolávající hudební dojmy, barevný rytmus, pohyb, vibrace
Orfismus
Suprematismus
- od roku 1913
- zakladatel Kazimir Malevič
- snaha očistit umění od veškerého předmětového světa
- umění dovedeno do krajního bodu
Akční malba
(action painting)
- druhabstraktní nefigurativní dynamické malby expresivního charakteru
- vymyslel ji Jackson Pollock
- v USA ve 2. pol. 40. let
- Jackson Pollock - rozměrná plátna, na ležící plátna vymačkával barvy přímo z tub nebo lil z plechovek
- abstraktní umělecké projevy 40. - 60. let 20. stol.
- spontánní projev, silné vrstvy barev nebo barva s omítkou, sádrou, pískem, štěrkem
- stojí mimo vžité konvence krásy, harmonie, kompozice, v protikladu proti geometrické abstrakci a postkubismu
- někdy nazýváno art brut - surové umění, inspirace v umění dětí, mentálně postižených a šílenců
- Jean Dubuffet, Antonio Tápies, Antonio Saura
NEFIGURATIVNÍ
(ABSTRAKTNÍ)
MALÍŘSTVÍ

Abstraktní expresionismus
a lyrická abstrakce
- od roku 1945, nejprve v Paříži, brzy i v USA, v 60. letech v Evropě (kromě totalitních států) i v Japonsku
- poprvé v dějinách obsáhlo umělecké hnutí celou zeměkouli
- terminologie: abstraktní expresionismus (v USA), lyrická abstrakce (ve Francii), někdy je pod abstraktní expresionismus řazena i action painting, tachismus, art brut a informel
- nepředstavovaly pevně vymezené směry - proto vznikly speciální názvy (odnože)
- odpor ke geometrické abstrakci a figurativnímu umění
- důraz na spontánní vyjádření pocitů, snaha osvobodit se od pravidel, rozumu, systematičnosti
- vychází z psychického automatismu surrealistů a užívání nekonvenčních materiálů dadaistů
- Hans Hartung - blízký orientální kaligrafii
- Mark Rothko - rovnoběžné pásy čistých barev, meditace
- Mark Tobey - jemné abstraktní struktury

Tachismus
- la tache=skvrna
- název pro abstraktní expresionismus v Paříži po 2. sv. válce
- obraz je tvořen z barevných skvrn
- obdoba americké akční malby
Op-art
- od 60. let 20. stol.
- optické umění, které se zabývá dynamickými účinky barvy a pohybu
- vychází z toho, že lidské oko není schopno staticky pozorovat neustále se střídající světelné či barevné kontrasty malých plošek a úzkých čas a vnímá je jako pohyb
- pomocí geometrických tvarů, linek a barev se snaží dosáhnout dojmu pohybu, zrcadlení, prostoru apod.
- efekty dráždí oči a dezorientují smysly
Nefigurativní
malířství u nás
František Kupka
Fauvisté, expresionisté a především kubisté skutečnost deformovali pod vlivem citu, emocí, náhlých impulsů či chladné kalkulace. I přes to všechno zůstávala východiskem realita, ačkoliv mnohé kubistické obrazy nejsou zcela srozumitelné. Právě kubismus se stal v mnohém východiskem pro abstraktní umnění. To velice rychle odhodilo veškeré zábrany - malíř již nepovažoval za nutné užívat zlomky z viditelného světa a omezil se pouze na linii, barvu, tvar a nakonec na pouhou skvrnu. Tyto prvky pak byly v obraze spojovány, kombinovány, staly se materiálem, kterým malíř dával najevo své myšlení, senzibilitu...
- konstruktivní směr 1912-1924
- zakladatel holandský malíř Piet Mondrian,
později se přidal Theo van Doesburg
- znaky: harmonie a rovnováha, jednoduchost, geometrie, plochy, pravoúhlé členění, horizontální a vertikální linie, základní barvy (žlutá, červená, modrá) a černá, šedá a bílá
- P. Mondian spolu s van Doesburgem založili v Amsterodamu časopis De Stijl
- neoplasticismus je blízký suprematismu a sovětskému konstruktivismu
- Mondrianovy obrazy se většinou jmenují Kompozice
Robert Delaunay
František Kupka - Dvoubarevná fuga
K. Malevič - Černý čtverec na bílém pozadí
K. Malevič - Bílý čtverec na bílém pozadí
http://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q
Willem de Kooning
Antonio Tapiés
Antonio Saura
Jean Dubuffet
Jean Dubuffet
Hans Hartung
Mark Rothko
Mark Tobey
Antonio Saura
Wols
- všechny směry mají krátkou historii
Victor Vasarely
Bridget Riley
Vojtěch Preissig
František Foltýn
Mikuláš Medek
Josef Šíma
Zdeněk Sýkora
Vladimír Boudník
1. abstraktní obraz namaloval údajně Vasilij Kandinskij kolem roku 1910 - když přišel domů, inspiroval ho vlastní obraz, který byl obrácený
a opřený o stěnu, napadlo ho namalovat abstrakci

Gerrit Rietveld - Schroederův dům v Utrechtu
Gerrit Rietveld - Schroederův dům v Utrechtu
Piet Mondrian
Piet Mondrian
Jackson Pollock
Jackson Pollock
INFORMEL V ČR
- nejvyšší bod světového informelu v polovině 50. let;
v Čechách 13 let zpoždění
- silným podnětem pro český informel byl totalitní systém a s ním spojené vědomí opozice
- v atmosféře strachu po roce 1948 - jak se vyrovnat s komunistickým diktátem; nelze se vrátit doby
předválečné
- plné rozvinutí nefigurativní informel nastalo v Čechách ale až na konci 50. let
- na našem území se užívalo pojmu strukturální abstrakce
KONFRONTACE
- stimulem k abstrakci byl vývoj světové abstrakce; rozšíření nefigurativní tvorby bylo mimo jiné i výrazem
nekonformního postoje vůči politickému tlaku
- dvě neoficiální neveřejné konfrontační ateliérové výstavy; na základě přátelství a názorové blízkosti; akce undergroundu
- konané v ateliérech Jiřího Valenty a Aleše Veselého; iniciátorem byl Jan Koblasa
- spojovalo je velice podobné prožívání životních pocitů i nefigurativní, expresivně a existenciálně vypjatá malba
- gestická malba, informel, lyrická abstrakce, tašismus, abstraktní expresionismus
- 1961 - vzniká skupina Konfrontace - teoretici: Fr. Šmejkal, Jan Kříž, Bohumil Mráz
- umělci: Medek, Piesen, Koblasa, Istler, Kotík, Boudník, Valenta,Veselý, Demartini, Kolář, Kolářová, Malich
FENOMÉN BRUSEL
Brusel 1958 (EXPO 58)
- více než 100 pavilonů z 51 zemí, mělo představovat nástup nového věku
- symbolem se stalo Atomium – 102 metry vysoký model molekuly oceli ve 165 miliardovém zvětšení
- v r. 1955 rozhodla komunistická vláda o československé účasti
- Češi získali 170 cen včetně hlavní, zaujalo novátorské pojetí pavilonu s restaurací
- byl vystaven umělecký audiovizuální systém polyekran a především Laterna magika (Josef Svoboda, Alfréd
Radok) – spojení divadla a filmové projekce
- nejúspěšnější byla expozice skla (prostorová skleněná vitráž Jana Kotíka Slunce, vzduch, voda nebo
velkoformátová a abstraktní skleněná mozaika Hold sklu od Josefa Kaplického)
- Bruselský styl: vžitý název pro výtvarný styl, uplatňující se v architektuře a užitém umění v Československu na
konci 50., v 60. a 70. letech 20. století.
- hledání nového vizuálního stylu v architektuře a užitém
umění, orientace na nové materiály a technologie, s nimi spjatý estetický výraz stavby, orientace na sklo, ocel a
plast, na úzkou spolupráci architektů s výtvarníky
- typická: inovace, barevnost, geometrické hříčky
SKUPINY
Skupina Máj 57
- čítala přes 30 členů
- např. Jiří Balcar, Zdeněk Palcr, Miloslav Chlupáč nebo Jan Švankmajer
- vystoupili proti diktátu oficiální kultury
- umělci vycházeli z modernistických tradic českého a světového, zejména francouzského umění do roku 1948
- neměla společný umělecký program, autoři nikdy nevytvořili žádný manifest ani společné prohlášení a
respektovali navzájem své individuální přístupy
- měli výstavu v r. 1957, která se pod názvem „Mladé umění“ konala v Obecním domě a která byla tehdy po dlouhých deseti letech první veřejnou výstavou oproštěnou od dohledu „odborné“ komise, jež by o přijetí
exponátů rozhodovala
- od r. 1964 se posouvá více k abstrakci
UB 12
- 50léta 20st. Původně mělo být 14 UB podle počtu členů
- jde o volné přátelské uskupení
- netvořili díla bez obsahu, šlo jim o duchovní charakter projevu. - rovněž kladli důraz na respektování individuality a svobody projevu každého umělce a na specifičnost uměleckého díla
- politická situace zapříčinila jejich problémy i konečný zákaz
- autoři: Václav Boštík, Václav Bartovský, Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Jiří John, Vladimír a Věra Janouškovi
Skupina TRASA
- vznik 1954
Jitka a Květa Válovy
- studovaly v letech 1946-1950 malbu v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
- v 50. letech jejich obrazy a kresby spadají do sféry předmětné malby a v 60. letech se jejich práce volně přiřazují k vlně nové figurace
- kmenovými autorkami skupiny Trasa
- v 70. letech obě malířky patřily k okruhu neoficiálního umění
Brusel styl
Full transcript