Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Kaganapan At Pagbabago Sa Pamilihan

No description
by

shekinah chen

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Kaganapan At Pagbabago Sa Pamilihan

Mga Kaganapan at Pagbabago sa Pamilihan
Maaring tumaas ang demand nang hindi nagbabago ang suplay ng isang produkto. Halimbawa, tumaas ang kita ng mamimili. Ceteris paribus, ang kurba ng demand ay gagalaw pakanan. Ibig sabihin, tataas ang demand dahil mas maraming mabibili ang mamimili sa mas mataas na kita. Ang bagong ekilibriyo ay nasa punto E2.

Ang dating ekilibriyong presyo na ₱15 ay magiging ₱18. Sa pagtaas ng kita, makakayanan ng mamimili na maitaas ang demand. Dala naman nito ang pagtaas ng ekilibriyong dami ng tinapay. Tataas ang ekilibriyong dami sa 13 mula sa siyam na pirasong tinapay. Ang 13 pirasong tinapay ay ang bagong ekilibriyong dami.
Ipagpalagay na ang punto E3 naman ang orihinal na kalagayan ng pamilihan. Mamamalas ito sa Pigura 13.5. Maaaring tumaas ang suplay nang hindi nagbabago ang demand ng isang produkto.
Ceteris Paribus
, ang kurba ng suplay ay gagalaw pakanan. Ibig sabihin, tataas ang suplay dahil mas maraming bilang ng produkto ang malilikha sa bagong teknolohiya.
Ano ang magaganap sa pagbaba ng demand sa pamilihan? Matutunghayan sa Pigura 13.6 ang kabaligtaran na kalagayan sa Pigura 13.4. Ipagpalagay na ang punto E1 ang orihinal na kalagayan ng pamilihan. Halimbawa, bumaba ang kita ng mamimili. Ceteris Paribus,. ang kurba ng demand ay gagalaw pakaliwa. Ibig sabihin, bababa ang demand dahilmas kakaunti ang mabibili ng mamimili sa mababang kita ang bagong ekilibriyo ay nasa punto E2.
Sa punto E2, bababa ang ekilibriyong presyo. A ng dating ekilibriyong presyo na ₱18 ay magiging ₱15. Sa pagbaba ng ekilibriyong presyo, kinakailangang magbaba rin ng suplay ang bahay-kalakal. Bunsod ng pagbaba ng ekilibriyong presyo ay ang pagbaba ng ekilibriyong dami ng tinapay.
Ipagpalagay na ang punto E3 naman ang orihinal na kalagayan ng pamilihan. Mamamalas ito sa Pigura 13.7. Bumababa ang suplay nang hndi nagbabago ang demand ng isang produkto.
Sa pakaliwa na paggalaw ng kurba ng suplay, tataas ang ekilibriyong presyo sa ₱15 mula ₱12.50. Maaaring ipakahulugan ito na nagmamahal ang paglikha sa tinapay. Kapag mataas ang presyo, bababa naman ang dami ng demand sa tinapay. Ang ekilibriyong dami ay hahantong sa siyam mula sa 13 piraso ng tinapay. Ang 9 na tinapay ang bagong ekilibriyong dami.
Apat na kaso ng pagbabago sa pamilihan ang nasuri. Ipinalagay na hindi nagbabago ang isang puwersa ng pamilihan at ang iba pang mga bagay. Ibig sabihin, hindi magbabago ang suplay kapag nagbago ang demand. Hindi magbabago ang demand kapag nagbago ang suplay. Maaari rin namang suriin ang pagbabago sa pamilihan kapag sabay na nagbabago ang demand at suplay.
Ang Sistema Ng Pamilhan
Ano ang mangyayari sa pamilihan kung sakaling magbago ang demand at suplay?
Ipagpalagay na punto E1 ang orihinal na kalagayan ng pamilihan. Mamamalas ito sa pigura 13.4.
Ang bagong ikilibriyo ay nasa punto E4. Sa pakanan na paggalaw ng kurba ng suplay, bababa ang ekilibriyong presyo sa ₱12.50 mula ₱15. Maaaring ipakahulugan nito na naging mura ang tinapay sa pamilihan. Kapag mababa naman ang presyo, tandaan na tataas ang dami ng demand sa tinapay. Ang ekilibriyong dami ay hahantong sa 13 mula siyam na pirasong tinapay. Ang 13 piraso ng tinapay ang bagong ekilibriyong dami.
Kung susumahin, apat na punto ang naitakda sa naisagawang pagsusuri. Ceteris paribus,
∞ Kapag tumaas ang demand at hindi nagbago ang suplay, tataas ang ekilibriyong presyo, Tataas din ang ekilibriyong dami ng bilihin.
∞Kapag tumaas ang suplay at hindi nagbago ang demand, bababa ang ekilibriyong presyo. Tataas naman ang ekilibriyong dami ng bilihin.
∞Kapag bumaba ang demand at hindi nagabago ang suplay, bababa ang ekilibriyong presyo. Bababa rin ang ekilibriyong dami ng bilihin.
∞Kapag bumaba ang suplay at hindi nagbago ang demand, tataas ang ekilibriyong presyo. Bababa naman ang ekilibriyong dami ng bilihin.
Full transcript