Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rekomendacja U

(best viewed in full screen)
by

Patrycja Piechowiak

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rekomendacja U


REKOMENDACJA U
a rola nadzoru
BANCASSURANCE-
o co w tym chodzi?
ZU
produkty
ubezpieczeniowe
struktury bankowe
produkty bankowe
& ubezpieczeniowe
ZU
ZU
ALLFINANZ
BANCASSURANCE
ASSURFINANCE
GOSPODARKA
REALNA
ASSURBANKING
MODELE WSPÓŁPRACY
BANCASSURANCE
sytuacja w Polsce i na świecie
Znaczenie
15,2
2,04
mld zł
mld zł
UBEZPIECZAJĄCY
=
=
POŚREDNIK
UBEZPIECZENIOWY
KTO NA TYM KORZYSTA?
?
dystrybucja
korzyści skali
bazy klientów
zakres usług
dodatkowe przychody
ZU
ZU
kompleksowa obsługa
niższe ceny
nadzór & regulacje
BANCASSURANCE-
EUROPA- OPINIA EIOPA
oferowanie
adekwatnych
produktów
dodatkowe
ubezpieczenie
ubezpieczenia
grupowe
pełna
informacja
konstrukcja
usługi
DOTYCHCZASOWE REGULACJE
POLSKA-
REKOMENDACJA BANCASSURANCE
REKOMENDACJA BANCASSURANCE
REKOMENDACJA BANCASSURANCE
REKOMENDACJA BANCASSURANCE
samoregulacja
}
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM
Projekt
REKOMENDACJI U
ZAJĄŁ SIĘ TEMATEM REGULACJI
DLACZEGO
NADZÓR
BANCASSURANCE
?
ZAKRES STOSOWANIA
ZU
ZU
ZU
OBSZARY OBJĘTE REKOMENDACJĄ U
ZARZĄD I RADA
NADZORCZA
(5)
ZABEZPIECZENIE
BANKU
PRZED RYZYKIEM
(1)
ROLA BANKU/
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
(2)
RELACJE
Z KLIENTAMI
(12)
SYSTEM KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ
W ZAKRESIE
BANCASSURANCE
(1)
ROLA FUNKCJI
COMPLIANCE
(1)
9.
Rzetelna polityka
informacyjna
10.
Możliwość dochodzenia
roszczeń
Działania w interesie
klienta
11.
12.
Możliwość wyboru
produktu
ubezpieczeniowego
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Swoboda wyboru
zakładu ubezpieczeń
przez klienta
Możliwość zawarcia
umowy indywidualnej
Dostęp do pełnej
treści umowy
Zasady postępowania
w przypadku regresu
Bank jako ubezpieczający:
zwrot kosztów od klienta & wynagrodzenie banku
Wynagrodzenie
a koszty
Jednoznaczne
wskazanie
roli banku
Opłaty likwidacyjne:
procedury postępowania
PLANOWANE WEJŚCIE W ŻYCIE:
1.11.2014
JAK ŚRODOWISKO
BANKOWE &
UBEZPIECZENIOWE
REAGUJE NA PROPOZYCJĘ
REKOMENDACJI U
?
Źródło: opracowanie własne na podstawie "Polski rynek bancassurance po 4. kwartale 2013”, PIU
Źródło: Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF , KNF, 2013
BIBLIOGRAFIA
Finaccord,
Bancassurance Models Around the World
, 2013.
Komisja Nadzoru Finansowego,
Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF
, 2013.
Komisja Nadzoru Finansowego,
Rekomendacja U- projekt
, 2013.
Malinowski, A.,
Zastosowanie bancassurance w Polsce
, 2011.
Mrozowska, B.,
Bancassurance – regulacje prawne i samoregulacja rynku
.
Pisarewicz, P.,
Analiza zmian struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie w kontekście wdrażania przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U
, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2014.
Polska Izba Ubezpieczeń,
Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance po 4 kw. 2013
, 2014.
PNB Paribas Cardif,
Bancassurance. Past and current trends
, 2012.
Rzecznik Ubezpieczonych,
Podstawowe problemy bancassurance w Polsce – raport RzU
, 2007.
Relacja wynagrodzeń z tytułu sprzedaży ubezpieczeń do
wyniku z tytułu odsetek
banków notowanych na GPW w Warszawie (%)
Elwira Bisikiewicz
Patrycja Piechowiak

9,2%
Źródło: Pisarewicz, P., Analiza zmian struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie w kontekście wdrażania przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U, 2014
Relacja wynagrodzeń z tytułu sprzedaży ubezpieczeń do
przychodów z tytułu opłat i prowizji
banków notowanych na GPW w Warszawie (%)
13,9%
Źródło: Pisarewicz, P., Analiza zmian struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie w kontekście wdrażania przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U, 2014
Full transcript